Презентация на тему: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda

Реклама. Продолжение ниже
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda ifadə tərzləri
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda
Pedaqoji proses müəyyən mərhələlər keçir.
1/5
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 85)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (211 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda ifadə tərzləri

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

“ Proses ” - Müəyyən nəticə əldə etmək məqsədiləgörülən ardıcıl işlərin məcmusu. “ Qanun ” - H adisələr arasındakı konkret zəruri əlaqəyə deyilir. “ Qanunauyğunluq ” - H adisələrin müəyyən düz­­günlüyü, ardıcıllığını göstərmək üçün işlədilir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

“ Pedaqoji proses ” - pedaqogikanın ən mühüm məsələlərindən biridir. Bu prosesə tədris müəssisələrində aparılan bütün təlim,tərbiyə,təhsil və inkişaf məsələləri daxildir. Bəzi pedaqoji ədəbiyyatda bu, “t əlim-tərbiyə prosesi ” işlədilir və vahid pedaqoji proses kimi qiymətləndirilir. Professor B.A.Əhmədov göstərir ki, “ harada ki, təcrübənin verilməsi vardır, orada pedaqoji gerçəklik mövcuddur ; pedaqoji proses isə pedaqoji gerçəklikdən dar anlayışdır. Yəni, o, ümumiyyətlə təcrübənin verilməsi deyil, yalnız müəyyən tip müəssisələrdə özünü göstərən pedaqoji gerçəkliyi əhatə edir.” Pedaqoji prosesə : 1. Başlıca olaraq, ölkənin təhsil sisteminə aid olan təlim-tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilən pedaqoji fəaliyyət daxildir ; 2. Hərbi məktəblər, doktorantura sistemi, mütəxəssislərin ixtisasının artırılması üzrə fəaliyyət daxildir.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Pedaqoji prosesin özünəməxsus obyekti ve subyekti mövcuddur. Onun obyektini ayr ı-ayrı fərdlər(uşaqlar,şagirdlər,tələbələr və s.) və onların toplandığı qruplar təşkil edir. Pedaqoji prosesin subyektini tərbiyə edənlər (tərbiyəçi,müəllim,valideyn və s.) və ya təhsil qurumları (məktəb,pedaqoji şura və s.) təşkil edir.

Изображение слайда
1/1
5

Последний слайд презентации: Pedaqoji qanunauy ğ unluq v ə qanun m ə fhumlar ı n ın pedaqoji ədəbiyyatda: Pedaqoji proses müəyyən mərhələlər keçir

Hazırlıq mərhələsində pedaqoji proses üçün zəruri şəraitin yaradılması məsələsi həll edilir. Pedaqoji prosesin əsas mərhələsinin mahiyyətini qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün görülən tədbirlər və onların həyata keçirilməsi təşkil edir. Yekun mərhələsi pedaqoji proses zamanı əldə olunmuş nəticələrin təhlil edilib öyrənilməsi ilə səciyyələnir.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже