Презентация на тему: Педагогіка як наука

Реклама. Продолжение ниже
Педагогіка як наука
Визначення педагогіки
Об'єкт дослідження педагогіки
Структура системи освіти
Вища освіта
Структура педагогічної системи вищої освіти
Визначення вищої освіти у законі України "Про вищу освіту"
Об ’ єкт і предмет педагогіки вищої школи
Функції вищої школи
Функції педагогіки вищої школи
Принципи діяльності вищих навчальних закладів
Мета педагогіки вищої школи
Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука
Вищі навчальні заклади у системі освіти України
Основні органи діяльності вищого навчального закладу
Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій
Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти
К атегорійно-понятійний апарат педагогік и вищої школи
Система педагогічних наук
Система педагогічних наук
Система педагогічних наук
Система педагогічних наук
Система педагогічних наук
Лекцію завершено
1/24
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (107 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Педагогіка як наука

1. Історія виникнення педагогіки 2. Об’єкт, предмет, функції педагогіки 3. Поняття вищої освіти у педагогіці 4. Основні категорії педагогіки 5. Педагогіка у системі наук 6. Педагогіка і медицина

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Визначення педагогіки

Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Об'єкт дослідження педагогіки

Об'єктом дослідження педагогіки є система освіти і педагогічні процеси

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Структура системи освіти

Система освіти Система загальної середньої освіти Система середньої спеціальної освіти Система вищої освіти

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Вища освіта

Вищою освітою називаються всі види навчальних курсів, підготовки або перепідготовки на післядипломному рівні, що здійснюється університетами або іншими навчальними закладами, котрі визначені компетентними державними органами як навчальні заклади вищої освіти.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Структура педагогічної системи вищої освіти

Середні педагогічні системи Окремі вищі навчальні заклади Малі педагогічні системи Окремі факультети, курси, групи

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Визначення вищої освіти у законі України "Про вищу освіту"

Вища освіта це рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Об ’ єкт і предмет педагогіки вищої школи

Об'єктом педагогіки вищої школи є система вищої освіти і педагогічні процеси в ній. Предметом педагогіки вищого навчального закладу (скорочено – ВНЗ ) є визначення закономірностей управління педагогічною системою вищої освіти, мета якої – підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Функції вищої школи

Виховна Освітня Загальнокультурна Науково-дослідна Інтернаціональна Формуванні інтелектуального потенціалу країни Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Функції педагогіки вищої школи

аналітична прогнос тична проективно -конструктивна

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Принципи діяльності вищих навчальних закладів

Кожному, хто має середню освіту, гарантовані рівні умови навчання Гуманізм Демократизм Пріоритетність загальнолюдських цінностей Зв'язок навчання і науково-практичної діяльності з історією, культурою України Науковий, світський характер освіти Відповідність світовим стандартам

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Мета педагогіки вищої школи

Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука

Як теоретична наука: відображає причинно-наслідкові відношення і зв'язки у вихованні, навчанні і науковій підготовці майбутніх фахівців Як практична наука: вказує на застосування теоретичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практичній діяльності педагогічних працівників

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Вищі навчальні заклади у системі освіти України

Рівні акреди-тації Назва навчального закладу Кваліфікація випускника 1 Технікум, училище Молодший спеціаліст 2 Коледж Молодший спеціаліст, бакалавр 3-4 Університет, академія, інститут, консерваторія Спеціаліст, магістр На основі вищої освіти з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора наук

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Основні органи діяльності вищого навчального закладу

Робочі органи Ректорат, деканати (для вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації ) А дміністративна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації ) Приймальна комісія Дорадчі органи Вчена рада ( вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації ) Педагогічна рада (для вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації ) Б юджетно-фінансова комісія

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни ( Україна в тому числі ), більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації (1999).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти

уведення двоциклового навчання запровадження кредитної системи формування системи контролю якості освіти розширення мобільності студентів і викладачів забезпечення працевлаштування випускників забезпечення привабливості європейської системи освіти

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: К атегорійно-понятійний апарат педагогік и вищої школи

Методологічні категорії Процесуальні категорії Суттєві категорії Педагогічна теорія, Педагогічна концепція, Педагогічна ідея, Педагогічна закономірністьПедагогічний принцип Виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості, навчально-виховний процес Мета, завдання, зміст, форми, методи й засоби, педагогічні технології навчання і виховання; професіограма спеціаліста, диференційований та індивідуальний підходи; управління навчально-виховним процесом; самостійна і науково-дослідна робота студентів

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Система педагогічних наук

Загальна педагогіка основи педагогіки теорія навчання та освіти (дидактика) теорія виховання теорія управління навчально-виховним процесом

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Система педагогічних наук

Вікова педагогіка Пренатальна педагогіка Дошкільна педагогіка Педагогіка загальноосвітньої школи Педагогіка дорослих

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Система педагогічних наук

Професійна педагогіка Педагогіка професійно-технічної освіти Педагогіка вищої школи Педагогіка підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, робітничих кадрів

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Система педагогічних наук

Корекційна педагогіка Сурдопедагогіка Логопедія Тифлопедагогіка Виправно-трудова педагогіка

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Система педагогічних наук

Інші галузі педагогіки Історія педагогіки Порівняльна педагогіка Галузеві педагогіки Методики викладання окремих предметів Народна педагогіка Педагогіка народознавства Родинна педагогіка Козацька педагогіка Духовна педагогіка Педагогічна деонтологія

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: Педагогіка як наука: Лекцію завершено

Дякую за увагу

Изображение слайда
1/1