Презентация на тему: Педагогічні технології Музично - методичний аспект

Педагогічні технології Музично - методичний аспект
План
Технологія
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Специфіка
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Сучасні класифікації технологій
За ставленням до дитини
За орієнтацією на особистісні структури
За типом організації та управління пізнавальною діяльністю
Технології в музичному навчанні
Інформаційн і технології
Комп'ютерні технології
Переваги використання ІКТ на заняттях
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Інтерактив (з англ.) inter – взаємний act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу
Інтерактивні технології навчання
Види технологій
2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. -  обговорення проблеми в загальному колі;
3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри ( передусім ігрове моделювання явищ, що
4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення
Пам ’ ятка для застосування інтерактивних технологій
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Метод “ Прес ”
Особистісно орієнтовані технології
Теоретичні засади
Теоретичні засади
Особистісно-орієнтовані педагогічні технології
У межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються
Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку
Засоби досягнення мети заняття
Засоби досягнення мети заняття
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
«Продовжить думку»
«Пофантазуймо»
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Суть інтеграції
Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання
Інтеграція характеризується
Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва - музики, образотворчого мистецтва та літератури, а інтегрують
Специфіка інтеграції
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Інтеграція мистецтв
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Педагогічні технології Музично - методичний аспект
1/51
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (11747 Кб)
1

Первый слайд презентации

Педагогічні технології Музично - методичний аспект

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Сутність категорії "технологія" Педагогічні технології Сучасні класифікації технологій Технології в музичній педагогіці

Изображение слайда
3

Слайд 3: Технологія

Грец. “techne” – мистецтво, майстерність і “logos” - слово, вчення. система способів, прийомів, кроків, послідовність виконання яких забезпечує вирішення завдань виховання, навчання і розвитку особистості. набір прийомів і правил, якими може користуватися будь-який вчитель і при використанні яких результат буде забезпечений.

Изображение слайда
4

Слайд 4

англійський філософ, психолог У 1886 році вперше запровадив термін “ педагогічна технологія» Джеймс Саллі (1842 – 1923)

Изображение слайда
5

Слайд 5: Специфіка

Спрямовується на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання Довільним діям протиставляє жорсткі алгоритмічні приписи, систему логічно вмотивованих дій, послідовний перехід від елементу до елементу Одна і та ж технологія в руках конкретних виконавців може виглядати по - різному: тут неминучі присутність особистісної компоненти педагога, особливості контингенту учнів, їх загального настрою і психологічний клімат в класі

Изображение слайда
6

Слайд 6

Освітня технологія Педагогічна технологія Технологічний напрям Гуманістичний напрям Організація педагогічного процесу Формування критичного мислення Технологія навчання (виховання, керування)

Изображение слайда
7

Слайд 7: Сучасні класифікації технологій

За рівнем застосування 1 За повідним чинником психологічного розвитку 2 За філософською основою 3 За науковою концепцією засвоєння досвіду 4 За ставленням до дитини 5 За орієнтацією на особистісні структури 6 За типом організації та управління пізнавальною діяльністю 7

Изображение слайда
8

Слайд 8: За ставленням до дитини

авторитарні технології дидакто - центристські особистісно орієнтовані вільного виховання співробітництва гуманно - особистісні

Изображение слайда
9

Слайд 9: За орієнтацією на особистісні структури

Інформаційні ( формування знань,умінь,навичок ) 1 Операційні ( формування способів розумових дій ) 2 Емоційно-художні (моральні)( сфера відносин ) 3 Технології саморозвитку ( формування механізмів ) 4 Евристичні ( розвиток творчих здібностей ) 5 Прикладні ( формування дієво-практичної сфери ) 6

Изображение слайда
10

Слайд 10: За типом організації та управління пізнавальною діяльністю

Структурно – логічні ( етапи,способи,діагностика,оцінка ) 1 Інтеграційні ( різнопредметність, діяльності, тем, форм…) 2 Ігрові ( компетентний вибір альтернативних варіантів на основі сюжету ) 3 Комп'ютерні ( педагог – комп'ютер – учень: тренінг, розвиток, контроль, оцінка ) 4 Діалогові ( комунікативне середовище - суб ' єкт - суб'єкт ) 5 Тренінгові ( відпрацювання алгоритмів дій ) 6

Изображение слайда
11

Слайд 11: Технології в музичному навчанні

Комп'ютерні Інтерактивні Особистісно - орієнтовані Інтегративні Сугестивні Особистість учня

Изображение слайда
12

Слайд 12: Інформаційн і технології

цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів  обчислювальної техніки, що забезпечують високу  швидкість  обробки даних, швидкий пошук  інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: виконання   інформаційних процесів   з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного   ресурсу. збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Комп'ютерні технології

використовувати педагогічні програмні засоби (ППЗ) використовувати презентації Microsoft Power Point використовувати ПК як засіб для демонстрації наочності (твори живопису, портрети композиторів, картки тощо) прослуховувати музичні твори різних форматів виконання пісень караоке демонстрація фрагментів відеофільмів проводити групове або індивідуальне опитування учнів (тестування, кросворди, тощо)

Изображение слайда
14

Слайд 14: Переваги використання ІКТ на заняттях

підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах організації навчального процесу; створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання; підвищення пізнавального інтересу учнів; забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету; структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Процес використання комп ’ ютерних технологій комп ' ютерні технології у викладанні музичного мистецтва в музичній діяльності школярів

Изображение слайда
16

Слайд 16

А приклади ?

Изображение слайда
17

Слайд 17

Антоніо Вівальді І завдання – біографія. ІІ завдання – цікаві відомості з життя композитора. ІІІ завдання – твори композитора. ІV завдання – портрети композитора.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Інтерактив (з англ.) inter – взаємний act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогу

“... використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери Олена Пометун, автор технології в Україні

Изображение слайда
19

Слайд 19: Інтерактивні технології навчання

організація навчального процесу, за якої участь учня в колективному, взаємодоповнювальному, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання є обов ’ язковою.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Види технологій

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. навчання в парах; ротаційні (змінювані) трійки; два - чотири - всі разом; "карусель"; робота в малих групах ; акваріум. Види технологій

Изображение слайда
21

Слайд 21: 2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. -  обговорення проблеми в загальному колі; -   мікрофон; -   незакінчені речення; -   мозковий штурм; -   навчаючи – вчусь («Кожен навчає кожного»); -   кейс - метод; -   вирішення проблеми; - ажурна пилка

Изображение слайда
22

Слайд 22: 3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри ( передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються ). -   імітації; -   спрощене судове слухання; -   розігрування ситуацій за ролями („ рольова гра ", „ програвання сценки", „ драматизація ")

Изображение слайда
23

Слайд 23: 4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення спірного питання.   - метод - прес;   - займи позицію";    - зміни позицію";    - неперервна шкала думок; - дебати;   - дискусія; - дискусія у стилі телевізійного ток-шоу ; - оцінювальна дискусія

Изображение слайда
24

Слайд 24: Пам ’ ятка для застосування інтерактивних технологій

Елементи інтерактивних технологій варто вводити в практику роботи поступово, враховуючи вікові особливості учнів, адже ці технології передбачають зміну звичайного ходу уроку; Підготовка до уроків за інтерактивними технологіями потребує від учителя і учнів значної кількості часу; Інтерактивні технології не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.

Изображение слайда
25

Слайд 25

І приклади !

Изображение слайда
26

Слайд 26: Метод “ Прес ”

Я вважаю, що…; Тому що…; Наприклад…; Отже,… Таким чином… У музичній педагогіці сучасні технології…

Изображение слайда
27

Слайд 27: Особистісно орієнтовані технології

« Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене; вони будуть відкривати це нове самі. Моє головне завдання - допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї». 1746 – 1827 Й - Г. Песталоцці

Изображение слайда
28

Слайд 28: Теоретичні засади

Особистість людини - єдність трьох сутностей: природної, соціальної, культурної, тому особистісно орієнтована технологія навчального процесу має враховувати: природні особливості кожного (здоров’я, здатність мислити, відчувати, діяти), соціальні властивості (бути громадянином, трудівником), властивості як суб’єкта культури (свобода, гуманність, духовність, творчість).

Изображение слайда
29

Слайд 29: Теоретичні засади

Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток учня, перехід від особистості до індивідуальності й далі до універсальності Особистість учня – мета освітньої системи, він співтворець уроку, а учитель – передумова формування виховання, він спільник учня в пізнавальній меті.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Особистісно-орієнтовані педагогічні технології

- технології кооперативного навчання в умовах імітаційно-ігрової ситуації при розробці інтегративних проектів та виконанні комплексних завдань;     - саморегульоване навчання за допомогою методу проектів, направляючих текстів, когнітивного конструювання;      - діалогічність у навчанні як чинник актуалізації сенсостворювальної, рефлексивної та критичної функцій особи.

Изображение слайда
31

Слайд 31: У межах особистісно орієнтованого навчання як самостійні напрями виділяються

Розвивальне навчання орієнтація на «зону найближчого розвитку» учня під час побудови його індивідуальної освітньої програми Рівнева диференціація навчання організація уроків з урахуванням індивідуальних можливостей і здібностей учня, використання трьох рівнів завдань, зокрема й під час контрольних робіт. Педагогіка співпраці Пріоритет виховання над навчанням, відсутність прямого примусу, терпимість до недоліків у поєднанні з проявами демократизації стосунків.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку

пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу ; орієнтація на особистісні досягнення учнів; створення емоційно актуального фону уроку; чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання; використання активних методів навчання; зв’язок з раніше вивченим матеріалом, досвідом, набутим учнем; формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Засоби досягнення мети заняття

використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дають змогу розкрити суб’єктний досвід учнів; створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи; стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь; використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дає змогу учневі обрати найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу;

Изображение слайда
34

Слайд 34: Засоби досягнення мети заняття

оцінювання досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом; заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дали змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовираження учня.

Изображение слайда
35

Слайд 35

ПРИКЛАДИ?

Изображение слайда
36

Слайд 36: Продовжить думку»

бачу : річку, небо, поле, ліс,дощ… чую : грім, шум, спів, шелест, музику… відчуваю : ритм, страх, радість, тишу… Слухаючи твір, я…:

Изображение слайда
37

Слайд 37: Пофантазуймо»

У якому жанрі ви хотіли б писати? Чи пробували ви писати художні твори? Розкажіть про них Як би я завершив фінал твору? Ви – композитор (автор)

Изображение слайда
38

Слайд 38

ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Изображение слайда
39

Слайд 39

процес становлення цілісності, глибоких і стійких зв'язків у змісті навчального предмета для досягнення ефективного кінцевого результату за найменший проміжок часу; результат становлення цілісності, єдиної якості на основі багатьох. взаємопроникнення, що означає не розчинення одного в іншому, а їхню єдність, тобто збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними взаємних контактів ; «Інтеграція»- відновлення, відбудова, поповнення

Изображение слайда
40

Слайд 40: Суть інтеграції

взаємопроникненні елементів одного об'єкта в структуру іншого, наслідком якого є не проста їхня сума, не поліпшення якості обох об'єктів, а новий об'єкт з новими властивостями Text1 Text1 РЕЗУЛЬТАТ

Изображение слайда
41

Слайд 41: Мета інтеграції мистецтв — формування установки на естетичне світосприймання

Изображение слайда
42

Слайд 42: Інтеграція характеризується

взаємопроникненням ідей, понять, методів, і структурних елементів наук, виникненням численних стикових і суміжних галузей знання, порушенням комплексних проблем, розробкою комплексних програм інтеграція

Изображение слайда
43

Слайд 43: Елементи інтеграції не обмежуються використанням базових видів мистецтва - музики, образотворчого мистецтва та літератури, а інтегрують

Изображение слайда
44

Слайд 44: Специфіка інтеграції

полягає у системі охоплення загально - естетичних понять, спільних для багатьох видів мистецтва, з яких складається його мова ( ритм, час, рух, симетрія, контраст, форма, композиція, розвиток тощо). Вони розуміються як інтегратори Р И Т М

Изображение слайда
45

Слайд 45

Изображение слайда
46

Слайд 46: Інтеграція мистецтв

Які цікаві історії можна розпочати на сторінках з такими ілюстраціями? Якою музикою їх можна озвучити? В. Єрко Ю. Мітченко

Изображение слайда
47

Слайд 47

У з а г а л ь н и м о ?

Изображение слайда
48

Слайд 48

Дякую за увагу!

Изображение слайда
49

Слайд 49

Творчої наснаги!

Изображение слайда
50

Слайд 50: КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

http://haroom.ru/images/phocagallery/music/thumbs/phoca_thumb_l_mus http://www.lfbaby.ru/product.php?art=76960 http://www.muz-urok.ru/muz.htm програми музичного розвитку http://multimusic.com.ua/index.php/uchebnye-materialy/uchebniki-i-posobiya/1-uchebnik-istoriya-muzykalnogo-iskusstva http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/10/03/avtorskaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-muzykalnaya-shkatulka http://www.luk60.uisk-ds5.caduk.ru/p8aa1.html http://muzruk175.jimdo.com

Изображение слайда
51

Последний слайд презентации: Педагогічні технології Музично - методичний аспект

Изображение слайда