Презентация на тему: Пән «Экологиялық биотехнология»

Пән «Экологиялық биотехнология»
Пән «Экологиялық биотехнология»
Пән «Экологиялық биотехнология»
Биологиялық ластағыштар
Пән «Экологиялық биотехнология»
Физикалық ластаушылар
Пән «Экологиялық биотехнология»
Пән «Экологиялық биотехнология»
Радиация – қоршаған орта ластаушыларының ерекше түрі
Механикалық ластаушылар
Қоршаған ортаға көп мөлшерде түсетін ксенобиотиктердің ішінде ауыр металдар – приоритетті ластаушылардың бірі
Пән «Экологиялық биотехнология»
Н. Реймерст i ң классификациясы бойынша, ауыр Ме тығыздылығы 8 г/см3 жоғары жатқызылады
Пән «Экологиялық биотехнология»
1/14
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 28)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1398 Кб)
1

Первый слайд презентации: Пән «Экологиялық биотехнология»

Қоршаған орта ластаушылар туралы жалпы түсінік E-mail: Gulzhan.K aiyrman ova @kaznu.kz, kaiyrman@mail.ru

Изображение слайда
2

Слайд 2

Табиғатына байланысты ластағыштардың негізгі түрлері Хими ялық Физи калық Биолог иялық Механикалық Ақпараттық ауыр метал дар, пестицид - тер, пластмасс аллар және т.б., хими ялық заттар (күкірт диоксиді ), беттік активті заттар, аэрозоль-токсикант -тар, диоксиндер жылулық, шу, электромагнит ті, жарықтық, радиоактив ті биоген ді, микробиологи ялық, генети калық Шаңдар, күлдер, шлактар, аэрозоль, су мен топырақтағы бөлшектер, мусорлар ақпараттық шу ( информаци ялық шу, жалған ақпарат, алаңдау факторлары ( факторы беспокойства) Бұл ластану – ортадағы белгілі компоненттер мөлшерінің жоғарылауы, сонымен қатар, бұл ортаға норманы жоғарылататын және оған тән емес концентрацияда химиялық заттардың, түрлі факторлардың енуі болып табылады

Изображение слайда
3

Слайд 3

Ластағыш заттар әртүрлі орта факторлардың комплексті әсерлесуге түсіп, трансформацияланады, соның нәтижесінде олардың токсиндігі өзгеруі мүмкін. Қоршаған ортаның ластануы күші мен әсеріне қарай келесі топтарға бөлінеді: Импакты - бір жолғылар (разовые, залповые); Тұрақты (хроникалық, перманентті); Катастрофты ( экожүйенің қайта қалпыны келмейтін әсер – өліміне алып келеді ) Ксенобиотик - тірі ағзалар үшін жат химиялық қосылыстар [ грек т ілінен xenos — жат (бөтен), biotos — өмір(ге) ]

Изображение слайда
4

Слайд 4: Биологиялық ластағыштар

Биологиялық ластағыштар – белгілі биоценоз үшін тән емес биообъекттер түрлері немесе қалыпты мөлшерінен жоғары (эвтрофикация). Биологиялық ластағыштар сол экожүйеге тән емес ластаушылар болып табылады. Б иологиялық ластағыштары, мысалы, вирустар, ауру туғызатын микроорганизмдер, экожүйеге тән емес өсімдіктер болып табылады. Эвтрофтану Австралиядағы биологиялық ластаушылар - кроликтер

Изображение слайда
5

Слайд 5

Эвтрофтану - биогенді элемеңттердің, оның ішінде, азот пен фосфордың су көздерінде жиналуына байланысты суқоймалардың бірінші өнімділігінің артуы - “гүлдену процесі”. Биогенді элементтер суқоймаларға су және ауа жолдары арқылы түседі. Эвтрофтанудың негізгі себептері : ауыл шаруашылығында минералды тыңайтқыштардың көп қолданылуы, фосфорлы детергенттердің кең қолданылуы, мал шаруашылығының калдықтарының ретсіз тасталуы. Эвтрофтану процесін сипаттайтын көрсеткіштері: 1) су қабатында еріген оттек мөлшерінің азаюы; 2) биогенді элементтер (азоттың, фосфордың) концентрацияларының жоғарылауы; 3) органикалық қосылыстардың қалқыма бөлшектері санының көбеюі; 4) су түбіндегі шөгінділерде фосфордың шоғырлануы; 5) күн сәулесінің сулы ортаға өтетін мөлшерінің азаюы; 6) судағы балдырлар популяцияларының саны және түрлілігі өзгеруі (токсиндер бөлетін түрлерге ауысуы); 7) фитопланктон түрлілігі азаюына қарамастан олардың биомассасының әдеуір мөлшерде көбеюі.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Физикалық ластаушылар

Жылулық – шамадан тыс ортаның қызуы. Жарықтық – шамадан тыс жарықтану. Электромагнитті - электромагнитті толқындармен ластануы (радиоэффирдің); кейбір организмнің тіршілігіне де, сонымен қатар, радиоқабылдағышқа да кедергі келтіреді. Радиоактивті – табиғи радиоактивті фонның жоғарылауы.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Табиғат ресурстарын пайдалану - жылулық ластанумен, яғни жер маңы кеңістігінде қосымша энергияның жиналуымен байланысты. Биосфераның жылулық балансының бұзылуын келесі құбылыстар қамтамасыз етеді : атмосфераның шаңдануының артуы, өсімдік жабынының булануының өзгеруі, топырақ пен су қоймаларының бетінен ластануының өзгеруі. Мұнайлы қабықша булануды 20–30% тежейді. Нәтижеде ғалымдардың болжауы бойынша ауаның орташа жылдық температурасы 1 – 3 0 С–ға артады. Ал мұның өзі биосфераның термодинамикалық немесе жылулық дағдарыс жағдайына өтуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Қазіргі кездегі озон қабатын бұзатын негізгі антропогенді фактор - фреондар болып есептеледі. Соңғы жылдары атмосфераның жоғары қабатындағы озонның мөлшерінің кемуі байқалуда. Көптеген мемлекеттер фреондардың өндірісін 50% кеміту және оларды басқа қосылыстармен (пропилен-тәріздес) алмастыру туралы міндеттеме қабылдады.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Қазіргі кезеңнің өзекті мәселелерінің бірі – радиациялық ластану. Қазақстан территориясында қуатты ядролық сынақтардың ең көп мөлшері жасалды. Қазақстан территориясында радиациялық ластану себептеріне мыналар жатады: Семей ядролық полигонында жасалған жарылыстардың салдары, радиоактивті материалдарды пайдаланатын атомдық өнеркәсіп орындары, ғаламдық жауындар, халық шаруашылық мәселелерін шешу мақсатында жасалған жер асты ядролық жарылыстар, табиғи радиоактивтілік, радиоактивті қалдықтар. Р адиоактивтілік белгісі

Изображение слайда
9

Слайд 9: Радиация – қоршаған орта ластаушыларының ерекше түрі

Радиация белгісі Табиғи радиациясы Күн сәулелердің әсерінен атмосферада әртүрлі фотохимиялық реакциялар – су фотолизі, озонның, күкіртті сутектердің түзілуі орын алады. Жасанды радиациясы Жасанды радиоактивті изотоптар түрлі ядролық жарылыстардан пайда болады. ДНК-ға әсері Фотореактивация - радиация әсерінен пайда болған ДНК бұзылыстардың жарым-жартылай қайтымды процессі. Ол микроорганизмдерге ғана тән қабілет

Изображение слайда
10

Слайд 10: Механикалық ластаушылар

Механикалық ластаушыларға шаңдар, күлдер, шлактар, аэрозоль, су мен топырақтағы бөлшектер, мусорлар жатады. Химиялық ластану Биосфераның негізгі бейорганикалық ластаушылар - ауыр Ме болып саналады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Қоршаған ортаға көп мөлшерде түсетін ксенобиотиктердің ішінде ауыр металдар – приоритетті ластаушылардың бірі

Бүгінгі күні бұл топқа Д.И.Мендеелевтің таблицасындағы 40-тан астам атомдық салмағымен 50 атомдық бірлік элементтер жатады - V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi Ауыр металдардың көпшілігі оксидоредуктазалардың коферменеттері ( қорғасын, сынап, кадмий және висмуттан басқа ) болып саналады, яғни клетка үшін өте қажет. Бірақ клетканың функциялануы үшін олар өте аз мөлшерде қажет, одан жоғары көлемде олар токсинді және мутагенді қасиет көрсетеді. Ауыр металдардың ірі объектілерге токсинді әсері келесі көрсеткіштермен байланысты: - ауыр металдардың организмге түсуі, - әр түрлі формаларының қозғалғыштығы, олардың тірі организмдерде жинақталуы, тұрақтылығы және токсинділік деңгейі. Қоршаған ортаға көп мөлшерде түсетін ксенобиотиктердің ішінде ауыр металдар – приоритетті ластаушылардың бірі Қоршаған ортаның ластаушы заттары (ауыр Ме)

Изображение слайда
12

Слайд 12

Кейб i р классификациялар бойынша сирек Ме және түсс i з Ме (тем i р, марганец) ерекшел i ктіреді, ауыр Ме қатарынан шығарады. Мысалы, ауыр металдарға кейб i р жағдайларында сынғыш - висмут немесе мышьяк - металлоид жатқызады. Көп ауыр металдар - тем i р, мыс, цинк, молибден микроэлементтер. Ауыр Ме және олардың қосындылары – биологиялық объектілерде - жинақталуға қаб i летт i, нәтижесінде организмдерге түрлі зиянды әсер тигізеді: токсинді, канцерогенді, иммуногенді, спецификалық аурулар. Қорғасын және сынап - токсиндіқ металдар деп анықталады, ал кейб i р элементтер - ванадий немесе кадмий – кейбір организмдерге токсинді болғанымен, бөтен түрлеріне – пайдалы болады. Сарапшылық бағалар бойынша - 70%-шақты ауыр Ме адам организміне азықпен түсед i.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Н. Реймерст i ң классификациясы бойынша, ауыр Ме тығыздылығы 8 г/см3 жоғары жатқызылады

Свинец - қорғасын Pb Медь - мыс Cu цинк - мырыш Zn никель - никель Ni Кобальт – кобальт Co Кадмий - Cd Сурьма – сүрме Sb Олово – қалайы Sn Висмут - висмут Bi Ртуть – сынап Hg Мышьяк - As Ю.А.Израэль жұмыстарында - ауыр Ме - Pb, Hg, Cd, As атаған. Еуропалық елдердег i - тек қана Zn, As, Se және Sb

Изображение слайда
14

Последний слайд презентации: Пән «Экологиялық биотехнология»

Микроорганизм клеткаларының беті біркелкі емес, әрқайсысының өзіне тән мозайкалық құрылым, бетінде күрделі белоктар комплексі, липидтер, полисахаридтер араласып, гидрофилді-гидрофобты аудандарын анықтайды. Ауыр металдардың барлығы биологиялық белсенді, яғни олар белоктар, липидтер, амин қышқылдарымен оңай қосылады - кадмий және қорғасын иондары күкіртті топтармен, ал мыс, никель, кобальт азотты топтармен, марганец және стронций иондары оттегіқұрамды топтармен әсерлеседі. Микроорганизмдердің клетка қабықшасының функционалды топтарының схемасы Фосфорлы - қышқыл аминтоптар Гидроксилді ( фенолды ) Карбонилді (хиноидт і ) карбоксилді

Изображение слайда