Презентация на тему: Острошицко-Городокская сельская библиотека

Острошицко-Городокская сельская библиотека
«И память книга оживит…»
Острошицко-Городокская сельская библиотека
Острошицко-Городокская сельская библиотека
Быка ў,В.У. Круглянскі мост. Сотнікаў: аповесці: для ст. шк. узросту/Васіль Быкаў :прадм. М.Тычыны.—Мінск:Маст.літ.,2008.—334 с.
Гілевіч Ніл Перажыўшы вайну: Аповесць у абразах памяці: Для ст.шк. узросту/Маст.В.П.Масцераў.—Мн.:Юнацтва,1988.—222 с.:іл.
Кобец- Филимонова Е. Жаворонки над Хатынью: Повести. [ Для ст.школ.возраста.Пер. с белорус. авт./ Художн. И.Давидович ].—Мн.:Юнацтва,1982.—286 с.,4 л.ил.,1
Са віцкі, А.А. Обаль: раман: для стар.шк.узросту/Алесь Савіцкі.—Мінск: Выдавецкі дом «Звязда»,2013.—464 с.
Стральцоў Б. Метраном памяці: Аповесць. [ Для ст.шк. узросту/Маст. Ю.В.Пучынскі ].—Мн.:нацтва,1985.—128 с.,іл.
Шлег А. Тайна Чорнага бору: Аповесць:Для сярэд. і ст.шк. узросту/Маст. П. Калінін.—Мн.:Юнацтва,1991.—205 с.: іл.
Пташнікаў,І.М. Пагоня:аповесць,апавяданні: для сярэдн. і ст.шк. узросту /Іван Пташнікаў;прадм. С.Андраюка.—Мінск:Маст.літ.,2009.—446 с.
Шамя кін, І.П. Трывожнае шчасце: аповесці: для ст.шк.узросту/Іван Шамякін;прадм. А.Бельскага.—Мінск:Маст.літ.,2008.—607 с.
Кудлачёв,В.С. Война глазами ребёнка: для мл. и сред.шк.возраста / В.С.Кудлачёв.—Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі,2014.—32 с.:ил.
Гайдар, Аркадий Петрович Судьба барабанщика: Повести и рассказы.—Душанбе:Маориф,1985.
Кнорре Ф.Ф. Оля: Повесть/Рис. А.Слепкова.— Переизд.—М.:Дет.лит.,1987.—272 с.,ил.
Симонов К.М. Третий адъютант: Рассказы/Худ. П. Пинкисевич.—М.:Дет.лит.,1987.—128 с.,ил.
Кассиль Лев Дорогие мои мальчишки: Повесть. [ Для сред.школ.возраста / худож. В. А.Тарасов ].—Мн.:Юнацтва,1981.—128 с.,ил.
Алексеев, С.П. От Москвы до Берлина: рассказы о Великой Отечественной войне для детей/Сергей Алексеев ; худож. Н.В.Беланов.—М.:Астрель:АСТ,2010.—190,[2] с.: ил.
Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына: Повесть [ Для сред.шк. возраста/ Худож. В.А. Тарасов ].—Мн.:Юнацтва,1984.—495 с.,ил.
Стихи и рассказы о войне/ Сост.П.К.Федосенко;Ил.Л.П.Дурасова.—М.:ООО «Издательство Астрель »:ООО «Издательство АСТ»,2003.—203 [5] с.:ил.
Алексин А. Сигнальщики и Горнисты: Повести:Для сред. и ст. шк. Возраста/ Художн. В.А. Тарасов.—Мн.:Юнацтва,1987.—220с.:ил.
Алексеев С.П. Двенадцать тополей: Рассказы из истории Великой Отечественной войны/ Худож. В.Комаров.— М.:Современник, 1985.—93 с.,ил.
Осеева Валентина Александровна Васек Трубачев и его товарищи: Повести:Для сред.школ.возраста / Художн. В. Красилевский.—Кишинев:Лит.артистикэ,1989.—688 с.:ил.
Ко жевников В.М. Март—апрель: Рассказы/Рис. В.Высоцкого;Оформл. В.Сергеева.— Переизд..—М.:Дет.лит.,1987.—191 с.,ил.
Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его команда: повесть/ А.П.Гайдар;художн. Г.Мазурин.—М.:Росмэн,2017.—128 с.:ил.
Спасибо за внимание!
1/26
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (9585 Кб)
1

Первый слайд презентации: Острошицко-Городокская сельская библиотека

Виртуальная книжная выставка

Изображение слайда
2

Слайд 2: И память книга оживит…»

книги о Великой Отечественной войне для детей и подростков

Изображение слайда
3

Слайд 3

Жизнь…Смерть…Память...И снова жизнь…Таков вечный закон нашего бытия. И память нужна не только им, уже прошедшим дорогами жизни и сказавшим своё бессмертное слово. Она нужна прежде всего нам. Помнить можно только то, о чём знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет что помнить.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Быка ў,В.У. Круглянскі мост. Сотнікаў: аповесці: для ст. шк. узросту/Васіль Быкаў :прадм. М.Тычыны.—Мінск:Маст.літ.,2008.—334 с

У кнігу народнага пісьменніка Беларусі В.Быкава увайшлі аповесці «Круглянскі мост» і «Сотнікаў», у якіх адлюстраваны трагічныя старонкі ў лёсе нашага грамадства і людзей, маральна-этычныя праблемы.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Гілевіч Ніл Перажыўшы вайну: Аповесць у абразах памяці: Для ст.шк. узросту/Маст.В.П.Масцераў.—Мн.:Юнацтва,1988.—222 с.:іл

Кніга прозы вядомага беларускага паэта пра пасляваеннае юнацтва, з роздумамі пра дзень сённяшні. І ўсё тое,што напісана аўтарам «пра час і пра сябе», успрымаецца як вобраз пакалення, тых юнакоў і дзяўчат, якім, перажыўшы вайну, давялося яшчэ перажыць цяжкасці і нягоды пасляваенных гадоў. Кніга аўтабіяграфічная, толькі некаторыя імёны, па зразумелым прычынам, зменены.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Кобец- Филимонова Е. Жаворонки над Хатынью: Повести. [ Для ст.школ.возраста.Пер. с белорус. авт./ Художн. И.Давидович ].—Мн.:Юнацтва,1982.—286 с.,4 л.ил.,1 л.портр

«Жаворонки над Хатынью»—повесть о предвоенном и военном времени в белорусском селе Хатынь, о трудной жизни людей в период фашистской оккупации, борьбе с захватчиками и трагедии, разыгравшейся там, когда село и все население его были сожжены.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Са віцкі, А.А. Обаль: раман: для стар.шк.узросту/Алесь Савіцкі.—Мінск: Выдавецкі дом «Звязда»,2013.—464 с

У гады Вялікай Айчыннай вайны ў Обалі, невялікай чыгуначнай станцыі на поўначы Беларусі, дзейнічала падпольная камсамольска-маладзёжная арганізацыя «Юныя мсціўцы». Адпавядаючы пра самаахвярную барацьбу юнакоў і дзяўчат супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, аўтар па-мастацку даследуе характары герояў рамана, праўдзіва паказвае абставіны, цяжкасці таго часу.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Стральцоў Б. Метраном памяці: Аповесць. [ Для ст.шк. узросту/Маст. Ю.В.Пучынскі ].—Мн.:нацтва,1985.—128 с.,іл

Вайна ўварвалася ў Чвусы нечакана і грозна. Усё насельніцтва маленькага беларускага гарадка ўзнялося на барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Узнялі зброю ў рукі і чацвёра верных сяброў—герояў аповесці. Аўтар паказвае, як няпроста было юным патрыётам весці няроўную схватку з ворагам.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Шлег А. Тайна Чорнага бору: Аповесць:Для сярэд. і ст.шк. узросту/Маст. П. Калінін.—Мн.:Юнацтва,1991.—205 с.: іл

Вострасюжэтная аповесць аб гераічных учынках школьнікаў і дарослых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Аўтар яшчэ раз звяртаецца да вытокаў патрыятызму савецкага народа ў час цяжкіх выпрабаванняў.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Пташнікаў,І.М. Пагоня:аповесць,апавяданні: для сярэдн. і ст.шк. узросту /Іван Пташнікаў;прадм. С.Андраюка.—Мінск:Маст.літ.,2009.—446 с

Тэма вайны займае ў творчасці беларускага празаіка Івана Пташнікава асаблівае месца. У кнігу ўвайшлі апавяданні, у якіх расказваецца пра падлеткаў, якія заспелі вайну і цяжкія пасляваенныя гады, пра складаныя ўзаемаадносіны паміж людзьмі і не менш складаную нашу рэчаіснасць.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Шамя кін, І.П. Трывожнае шчасце: аповесці: для ст.шк.узросту/Іван Шамякін;прадм. А.Бельскага.—Мінск:Маст.літ.,2008.—607 с

У пенталогіі «Трывожнае шчасце» народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін на аснове ўласна перажытага паказаў лёс усяго пакалення, якое прайшло праз цяжкія выпрабаванні вайны і ў нялёгкіх пасляваенных умовах аднаўляла родны край.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Кудлачёв,В.С. Война глазами ребёнка: для мл. и сред.шк.возраста / В.С.Кудлачёв.—Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі,2014.—32 с.:ил

От трагических четырёх лет Великой Отечественной войны нас отделяют десятилетия. Обычно говорят, что время лечит раны. Но не такие, которые остались в душах детей, переживших войну и ставших её вечными свидетелями. Снова и снова память возвращает их, как и автора книги, к событиям тех лет, чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы не гремели взрывы и не гибли люди, чтобы жизнь всегда была мирной, а детство ---счастливым.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Гайдар, Аркадий Петрович Судьба барабанщика: Повести и рассказы.—Душанбе:Маориф,1985

Книга о судьбе мальчика, оставшегося без родителей, о суровых испытаниях, выпавших на его долю.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Кнорре Ф.Ф. Оля: Повесть/Рис. А.Слепкова.— Переизд.—М.:Дет.лит.,1987.—272 с.,ил

Военно-патриотическая по своему звучанию книга о судьбе цирковых артистов (девочки и её родителей) в годы Великой Отечественной войны.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Симонов К.М. Третий адъютант: Рассказы/Худ. П. Пинкисевич.—М.:Дет.лит.,1987.—128 с.,ил

Рассказы фронтовых лет известного советского писателя о мужестве, героизме, преданности Родине.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Кассиль Лев Дорогие мои мальчишки: Повесть. [ Для сред.школ.возраста / худож. В. А.Тарасов ].—Мн.:Юнацтва,1981.—128 с.,ил

Писатель рассказывает об увлекательных делах ребят волжского города, о том, как эти дружные, смекалистые и отважные мальчишки своим участием в труде и в бою помогали взрослым одержать победу над врагом в годы Великой Отечественной войны.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Алексеев, С.П. От Москвы до Берлина: рассказы о Великой Отечественной войне для детей/Сергей Алексеев ; худож. Н.В.Беланов.—М.:Астрель:АСТ,2010.—190,[2] с.: ил

Автор книги ---участник Великой Отечественной войны, и каждый его рассказ –ещё один штрих войны, ещё одна боль о погибших друзьях, ещё один поклон победителям.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына: Повесть [ Для сред.шк. возраста/ Худож. В.А. Тарасов ].—Мн.:Юнацтва,1984.—495 с.,ил

Переиздание известной повести о пионере-герое Володе Д убинине.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Стихи и рассказы о войне/ Сост.П.К.Федосенко;Ил.Л.П.Дурасова.—М.:ООО «Издательство Астрель »:ООО «Издательство АСТ»,2003.—203 [5] с.:ил

Сборник состоит из четырех разделов: «Внезапное нападение», «В боях за Родину», «Победа» и «Мир на земле», куда вошли широко известные произведения, посвящённые подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Алексин А. Сигнальщики и Горнисты: Повести:Для сред. и ст. шк. Возраста/ Художн. В.А. Тарасов.—Мн.:Юнацтва,1987.—220с.:ил

В книгу вошли также повести «Третий в пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Безумная Евдокия», «Ивашов», «Сигнальщики и Горнисты». Все они о Великой Отечественной войне, о подвигах, совершенных советскими людьми в те годы, о святой, благородной памяти к нашим воинам и о лютой ненависти к войне.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Алексеев С.П. Двенадцать тополей: Рассказы из истории Великой Отечественной войны/ Худож. В.Комаров.— М.:Современник, 1985.—93 с.,ил

Книга коротких рассказов Сергея Петровича Алексеева о тех, кто в 1945 году принес нам победу над врагом.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Осеева Валентина Александровна Васек Трубачев и его товарищи: Повести:Для сред.школ.возраста / Художн. В. Красилевский.—Кишинев:Лит.артистикэ,1989.—688 с.:ил

Трилогия известного детского прозаика рассказывает о пионерах Васек Трубачев и его одноклассники---честные, смелые ребята, не боящиеся ответственных дел.Их мирные заботы закончились с началом войны, которая застала их на территории, подвергшейся фашистской оккупации. Пионеры принимают участие в борьбе с врагами, а вернувшись домой, помогают восстанавливать разрушенную школу.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Ко жевников В.М. Март—апрель: Рассказы/Рис. В.Высоцкого;Оформл. В.Сергеева.— Переизд..—М.:Дет.лит.,1987.—191 с.,ил

Рассказы известного советского писателя о Великой Отечественной войне. Герои их—мужественные труженики войны, люди сильной воли и высокого нравственного долга.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его команда: повесть/ А.П.Гайдар;художн. Г.Мазурин.—М.:Росмэн,2017.—128 с.:ил

Герои повести—мальчик Тимур и его друзья—помогают тем,чьи мужья, отцы, братья и сыновья ушли в Красную Армию.Книга написана во время войны, и многое в нашей жизни с тех пор изменилось, но история о добрых, смелых, справедливых и честных мальчишках и девчонках, верных своим идеалам, нисколько не устарела.

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Острошицко-Городокская сельская библиотека: Спасибо за внимание!

Изображение слайда