Презентация на тему: Особливості педагогічної професії

Особливості педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
Діяльність педагога є неперервним процесом розв'язання різноманітних завдань і реалізується в таких видах:
Завдання і зміст навчання та виховання всебічно розвиненої особистості зумовлюють такі функції вчителя:
Особливості педагогічної професії
Роль особистісних якостей учителя в педагогічній діяльності
Усі особистісні якості педагога тісно взаємопов’язані і однаково важливі. Проте провідна роль належить світогляду і спрямованості особистості, мотивам, що
Якості особистості, що характеризують професійно-педагогічну спрямованість, формують авторитет учителя — визнання учнями його інтелектуальної, моральної сили і
Український педагог Костянтин Ушинський (1824—1871) писав:
Особливості педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
1/14
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 53)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (692 Кб)
1

Первый слайд презентации: Особливості педагогічної професії

Педагогічна професія належить до професій типу “ людина – людина ”. Діяльність педагога за суспільними функціями, вимоги до професійно значущих особистісних якостей, складністю психологічної напруженості та емоційного навантаження наближена до діяльності артиста, вченого, письменника. За твердженням психологів, вона містить у своїй структурі до 250 компонентів. Урок інколи називають “ театром одного актора ”. А вчитель одночасно і сценарист, і режисер, і постановник, і актор, який щодня ставить не один, а декілька спектаклів.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Професійні вимоги до особистості вчителя: Особистісно-етичні Індивідуально-психологічні Педагогічні Почуття долгу і громадянської відповідальності, гуманізм, щиросердя, уважність, доброзичливість, свідоме ставлення до праці і дисциплінованість, вимогливість принциповість, скромність, товариськість, об’єктивність, самокритичність, висока моральна культура, артистизм, загальна ерудиція, терпеливість і наполегливість Широта і глибина пізнавальних інтересів, ясність і критичність розуму, винахідливо емоційна чуйність і стійкість, довгочасна пам’ять, розвинутість спостережливості волі, уявлення, великий обсяг і переключеність уваги, культура темпераменту, об’єктивна самооцінка Високий рівень професійно-педагогічної підготовки, інтерес до педагогічної діяльності, любов до справи і дітей, педагогічний такт, педагогічне мислення, професійно педагогічна працездатність, прагнення до науково-педагогічної творчості, культура і виразність мови, почуття гумору

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Діяльність педагога є неперервним процесом розв'язання різноманітних завдань і реалізується в таких видах:

Викладання (управління переважно пізнавальною діяльністю школярів); Виховна робота (організація виховного середовища та управління різноманітними видами діяльності, зокрема пізнавальною, вихованців із метою їх гармонійного розвитку); Класне керівництво (організація навчання і виховання учнівського колективу в певному класі); Діяльність із самоосвіти і професійного самовиховання; Методична діяльність ( діяльність методистів із вивчення досягнень психолого – педагогічних наук і передового педагогічного досвіду); Науково – дослідницька діяльність ( діяльність педагогів - експериментаторів).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Завдання і зміст навчання та виховання всебічно розвиненої особистості зумовлюють такі функції вчителя:

Інформативну (учитель транслює певну інформацію); Розвивальну (розвиває мислення, уяву, мову школярів); Виховну (формує переконання, систему ставлень, готовність до налагодження стосунків з оточенням); Орієнтувальну (орієнтує в різноманітній інформації); Культурологічну (сприяє засвоєнню культурних надбань суспільства, загальнолюдських ідеалів, систем цінностей, формуванню базової культури особистості); Комунікативну (спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами по роботі); Організаційну (організовує учнів, інших учителів, батьків, самого себе на уроки, позакласні заходи);

Изображение слайда
8

Слайд 8

Управлінську (керує діяльністю учнів, спрямовує в необхідному напрямі, привчає дітей до самоврядування); Діагностичну (володіє інформацією про стан дитини, вивчає рівень, недоліки та прогалини в знаннях, вихованості, готовності до взаємодії із соціальним оточенням); Дослідницьку (досліджує особистість учня, дитячий колектив, навченість і вихованість школярів); Психотерапевтичну (надає дитині вчасну психологічну допомогу, спрощує, а не ускладнює життя учнів, запобігає виникненню в його житті конфліктів, пом'якшує або компенсує негативні впливи, допомагає жити у злагоді з оточенням та у згоді із самим собою); Здоров'язберігальну (сприяє збереженню і зміцненню фізичного, психічного, духовного здоров'я учнів).

Изображение слайда
9

Слайд 9: Роль особистісних якостей учителя в педагогічній діяльності

Професійно-педагогічна спрямованість Педагогічне покликання Педагогічні нахили Педагогічна культура Педагогічна майстерність

Изображение слайда
10

Слайд 10: Усі особистісні якості педагога тісно взаємопов’язані і однаково важливі. Проте провідна роль належить світогляду і спрямованості особистості, мотивам, що визначають її поведінку і діяльність

Изображение слайда
11

Слайд 11: Якості особистості, що характеризують професійно-педагогічну спрямованість, формують авторитет учителя — визнання учнями його інтелектуальної, моральної сили і переваги

Изображение слайда
12

Слайд 12: Український педагог Костянтин Ушинський (1824—1871) писав:

«Найголовніша дорога людського виховання є переконання, а на переконання можна діяти тільки переконаннями. Будь-яка програма викладання, будь-яка метода виховання, якою б хорошою вона не була, не перейшовши в переконання вихователя, залишиться мертвою буквою, що не має ніякої сили дійсності. Найбільш брутальний контроль у цій справі не допоможе. Вихователь ніколи не може бути сліпим виконавцем інструкції: не зігріта теплотою його особистого переконання, вона не може мати жодної сили».

Изображение слайда
13

Слайд 13

Професійно- педагогічна спрямованість Педагогічне покликання Педагогічні нахили Основою педагогічного покликання є любов до дітей. Любов до дитини — це, за словами В. Сухомлинського, «плоть і кров вихователя як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини — це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». Ідеться про мудру, добру, вимогливу любов, що вчить жити Це стійкі бажання і прагнення присвятити себе педагогічній діяльності. Не може бути хорошим учителем той, хто байдуже ставиться до своєї роботи. Діти безпомилково визначають учителів, які не люблять їх і педагогічної діяльності загалом. Серед найважливіших якостей — педагогічний обов’язок і відповідальність Інтерес до професії вчителя. Відображається він у позитивному емоційному ставленні до дітей, Їхніх батьків, педагогічної діяльності загалом, конкретних її видів, у прагненні оволодіти педагогічними знаннями і вміннями

Изображение слайда
14

Последний слайд презентации: Особливості педагогічної професії

Педагогічна культура Вона є вищим виявом професіоналізму вчителя і охоплює такі компоненти: наукову ерудицію; загальну культуру; педагогічне мислення; педагогічну етику; культуру мовлення; культуру спілкування; духовне багатство; культуру професійного здоров’я; наукову організацію праці; прагнення до самовдосконалення. Чим вищою є професійна культура педагога, тим різноманітнішою та ефективнішою є його взаємодія з учнями. Вона дає змогу вчителю піднятися до вершин майстерності Педагогічна майстерність Це синтез наукових знань, умінь і навичок, методичного мистецтва і особистісних якостей педагога. Педагогічна майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його високій загальній культурі та педагогічному досвіді. Дитина у спілкуванні з педагогом- майстром не помічає, що її виховують і навчають, їй просто хочеться відвідувати уроки, зустрічатися, спілкуватися з ерудованою, інтелігентною, доброю і мудрою людиною-вчителем. Щоб оволодіти педагогічною майстерністю, слід постійно працювати над собою, пропускаючи передовий педагогічний досвід крізь себе, опановуючи нові технології навчання і виховання, формуючи свою чітку професійну позицію

Изображение слайда