Презентация на тему: Основні поняття і закони хімії

Реклама. Продолжение ниже
Основні поняття і закони хімії
Основні поняття і закони хімії
Література
Хімічна форма руху матерії
Основні поняття і закони хімії
Основні положення атомно-молекулярної теорії.
Схематичне зображення молекули NH 3
Схема і рівняння хімічної реакції згоряння метану
Вміст найпоширеніших елементів у природі
Основні поняття і закони хімії
Закон збереження маси 1748 р., М.В.Ломоносов.
Закон сталості складу 1801 р. Пруст
Основні поняття і закони хімії
ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ 1803 р. Д.Дальтон
Основні поняття і закони хімії
Еквівалент
Еквівалентні маси оксидів, кислот, основ та солей
Еквівалентні маси складних сполук – є сума еквівалентних мас їх складових частин
Основні поняття і закони хімії
Газові закони
Закон об'ємних співвідношень Гей-Люссака
Закон Авогадро
Основні поняття і закони хімії
Об'єднаний газовий закон: Добуток об'єму газу на тиск поділений на абсолютну температуру – є величина стала
Тестові питання по темі закони хіміі
Який закон формулюється наступним чином Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок
Основні поняття і закони хімії
Основні поняття і закони хімії
4. Як визначити еквівлентну масу елемента? а) Відносну атомну масу елемента помножити на валентність елемента; б) Відносну атомну масу елемента поділити на
5. Знайдіть еквівалентну масу для сполуки Н 2 О :
6. Знайдіть еквівалентну масу нітратної кислоти HNO 3, якщо Mr(HNO 3 )=63
7. Скільки молекул в 1 моль води (Н 2 О)
8. Який об'єм займає 0,5 моль газу кисню (О 2 ) при н.у.
9. Скільки моль в 2,24 л газу водню (Н 2 ) при н.у.
10. Порівняйте кількість моль в 2л газу кисню (О 2 ) та в 2 л газу водню (Н 2 )при н.у.
1/35
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 48)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6626 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Основні поняття і закони хімії

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

ПЛАН 1. Предмет хімії 2. Атомно-молекулярна теорія 3. Закон збереження маси. 4. Закон сталості складу 5. Закон кратних відношень 6. Закон еквівалентів 7. Закон Гей-Люссака. 8. Закон Авогадро

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Література

Марченко Л.І. Будова речовини, ч.І,ІІ(конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2001, 200 прим.  57с. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Закономірності протікання хімічних реак цій, ч.І (конспект лекцій).  Суми: Вид  во СумДУ, 2001, 200 прим.  80с Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Закономірності протікання хімічних реакцій, ч.ІІ (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2001, 200 прим.  51с. Марченко Л.І. Електрохімічні процеси. (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2002, 200 прим.  80 с. Марченко Л.І. Комплексні сполуки. Конспект лекцій.  Суми: СумДУ, 2003, 150 прим.  41 с. Марченко Л.І. Властивості розчинів, ч. І, ІІ (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2004, 200 прим.  37с Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В,П. Теоретичні розділи загальної хімії. – К.: Каравела, 2006. – 304с. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1983,1984, 1986 – 704с.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Хімічна форма руху матерії

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

ХІМІЯ – це наука про склад, властивості і будову речовин, про їхні перетворення, про залежність властивостей від складу і будови речовин, про взаємодію, добування, і використання речовин

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Основні положення атомно-молекулярної теорії

1. Найменшими частинками речовини, є молекули, атоми, іони. 2. Молекула - найменша частинка речовини, здатна існувати самостійно, яка має однакові з даною речовиною хімічний склад та хімічні властивості. 3. Молекули тієї ж самої речовини однакові. Молекули різних речовин відмінні. 4. Під час хімічної реакції молекули змінюються – утворюються нові молекули з новим якісним і кількісним складом, новою хімічною будовою і новими хімічними властивостями.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Схематичне зображення молекули NH 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Схема і рівняння хімічної реакції згоряння метану

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Вміст найпоширеніших елементів у природі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Закон збереження маси 1748 р., М.В.Ломоносов

Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції В ізольованій системі сума мас та енергій постійна (А. Ейнштейн)

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Закон сталості складу 1801 р. Пруст

Кожна хімічна сполука має певний масовий склад незалежно від способу й умов її добування.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Сполуки, які мають сталий склад і цілочисельне атомне співвідношення компонентів, називаються дальтонідами (СО 2, NH 3, NO, HCl – молекулярна будова ). Сполуки змінного складу, в яких стехіометричні співвідношення компонентів не відповідають цілим числам, називаються бертолідами (ТіО 1,9-2,0 - кристалічні сполуки ).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14: ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ 1803 р. Д.Дальтон

Якщо два елемента утворюють між собою декілька хімічних сполук, то масові кількості одного елемента, що припадають на таку саму кількість другого елемента відносяться між собою як прості цілі числа.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Приклад w(N) w(O) N:O Співвідно шення N 2 O 63,7 36,3 1: 0,57 1 NO 46,7 53,3 1: 1,14 2 N 2 O 3 36,9 63,1 1: 1,71 3

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Еквівалент

Еквівалентом елемента називається така його кількість, яка сполучається із 1 молем атомів Гідрогену (Н) або заміщує ту саму кількість атомів Гідрогену у хімічних реакціях. Маса одного еквівалента елемента називається його еквівалентною масою.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Еквівалентні маси оксидів, кислот, основ та солей

Оксиди Н 2 О, S О 2 Кислот HCl, H 2 SO 4 Основ NaOH Ca(OH) 2 Солей NaCl, Ca 3 (PO 4 ) 2

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Еквівалентні маси складних сполук – є сума еквівалентних мас їх складових частин

m екв (Na 2 O) = m екв (Na) + m екв (O) m екв (Н 2 SO 4 )= m екв ( H ) + m екв ( S O 4 ) m екв ( NaOH ) = m екв ( Na ) + m екв ( OH ) Еквівалент і еквівалентна маса можуть змінюватися залежно від того, в яку реакцію вступає речовина

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Закон еквівалентів Д.Дальтон, 1803р. Хімічні елементи і речовини реагують між собою у масових кількостях, пропорційних їх еквівалентам, або еквівалентним масам (еквівалентним об'ємам)

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Газові закони

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Закон об'ємних співвідношень Гей-Люссака

Співвідношення об’ємів газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок неї є співвідношенням простих цілих чисел N 2 + 3H 2  2NH 3 V(N 2 ) : V(H 2 ) : V(NH 3 ) = 1 : 3 : 2.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Закон Авогадро

У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул В 1 моль будь-якої речовини міститься 6,02  10 23 частинок (атомів, молекул, чи іонів). Це число називають числом Авогадро - N A

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

І Наслідок закону Авогадро Один моль будь-якого газу за нормальних умов (н.у.) займає об’єм приблизно 22,4 л (0,0224 м 3 ). Цей об’єм називається молярним і позначається V M. ІІ наслідок закону Авогадро Відношення густини одного газу до густини іншого газу за однакових умов називається відносною густиною одного газу за іншим D дорівнює відношенню їх молярних або відносних молекулярних мас і.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Об'єднаний газовий закон: Добуток об'єму газу на тиск поділений на абсолютну температуру – є величина стала

Р (Па) V( м 3 ) Т +273=(К) R = 8,31 Дж/моль К Р(атм) V ( л ) Т (К) R=0,082 атм л/ К P (мм.рт.ст) V (мл) Т (К) R=62400 мм.рт.ст мл/К

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: Тестові питання по темі закони хіміі

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Який закон формулюється наступним чином Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції а) закон сталості складу б) закон кратних відношень в) закон збереження маси

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

2. Які сполуки відноситься до бертолідів а) що мають цілочисленне співвідношення компонентів і молекулярну структуру б) сполуки змінного складу, що не мають молекулярної структури

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

3. Які сполуки відноситься до дальтонідів а) сполуки, що мають цілочисленне співвідношення компонентів і молекулярну структуру б) сполуки змінного складу, що не мають молекулярної структури

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: 4. Як визначити еквівлентну масу елемента? а) Відносну атомну масу елемента помножити на валентність елемента; б) Відносну атомну масу елемента поділити на валентність елемента;

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: 5. Знайдіть еквівалентну масу для сполуки Н 2 О :

а) 18 б) 9 в) 2

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: 6. Знайдіть еквівалентну масу нітратної кислоти HNO 3, якщо Mr(HNO 3 )=63

а) 23 б) 63 в) 21

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: 7. Скільки молекул в 1 моль води (Н 2 О)

А) 100 Б) 6,02 ∙10 22 В) 6,02 ∙10 23

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: 8. Який об'єм займає 0,5 моль газу кисню (О 2 ) при н.у

А) 22,4 л Б) 11,2 л В) 2 л

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: 9. Скільки моль в 2,24 л газу водню (Н 2 ) при н.у

А) 1 моль Б) 2 моль В) 0,1 моль

Изображение слайда
1/1
35

Последний слайд презентации: Основні поняття і закони хімії: 10. Порівняйте кількість моль в 2л газу кисню (О 2 ) та в 2 л газу водню (Н 2 )при н.у

А) однакові кількості моль Б) в 2 л О 2 більша кількість В) в 2 л Н 2 більша кількість

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже