Презентация: Основні поняття і закони хімії

Основні поняття і закони хімії Основні поняття і закони хімії Література Хімічна форма руху матерії Основні поняття і закони хімії Основні положення атомно-молекулярної теорії. Схематичне зображення молекули NH 3 Схема і рівняння хімічної реакції згоряння метану Вміст найпоширеніших елементів у природі Основні поняття і закони хімії Закон збереження маси 1748 р., М.В.Ломоносов. Закон сталості складу 1801 р. Пруст Основні поняття і закони хімії ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ 1803 р. Д.Дальтон Основні поняття і закони хімії Еквівалент Еквівалентні маси оксидів, кислот, основ та солей Еквівалентні маси складних сполук – є сума еквівалентних мас їх складових частин Основні поняття і закони хімії Газові закони Закон об'ємних співвідношень Гей-Люссака Закон Авогадро Основні поняття і закони хімії Об'єднаний газовий закон: Добуток об'єму газу на тиск поділений на абсолютну температуру – є величина стала Тестові питання по темі закони хіміі Який закон формулюється наступним чином Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок Основні поняття і закони хімії Основні поняття і закони хімії 4. Як визначити еквівлентну масу елемента? а) Відносну атомну масу елемента помножити на валентність елемента; б) Відносну атомну масу елемента поділити на 5. Знайдіть еквівалентну масу для сполуки Н 2 О : 6. Знайдіть еквівалентну масу нітратної кислоти HNO 3, якщо Mr(HNO 3 )=63 7. Скільки молекул в 1 моль води (Н 2 О) 8. Який об'єм займає 0,5 моль газу кисню (О 2 ) при н.у. 9. Скільки моль в 2,24 л газу водню (Н 2 ) при н.у. 10. Порівняйте кількість моль в 2л газу кисню (О 2 ) та в 2 л газу водню (Н 2 )при н.у.
1/35
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 48)
Скачать (6626 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Основні поняття і закони хімії

2

Слайд 2

ПЛАН 1. Предмет хімії 2. Атомно-молекулярна теорія 3. Закон збереження маси. 4. Закон сталості складу 5. Закон кратних відношень 6. Закон еквівалентів 7. Закон Гей-Люссака. 8. Закон Авогадро

3

Слайд 3: Література

Марченко Л.І. Будова речовини, ч.І,ІІ(конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2001, 200 прим.  57с. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Закономірності протікання хімічних реак цій, ч.І (конспект лекцій).  Суми: Вид  во СумДУ, 2001, 200 прим.  80с Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Закономірності протікання хімічних реакцій, ч.ІІ (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2001, 200 прим.  51с. Марченко Л.І. Електрохімічні процеси. (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2002, 200 прим.  80 с. Марченко Л.І. Комплексні сполуки. Конспект лекцій.  Суми: СумДУ, 2003, 150 прим.  41 с. Марченко Л.І. Властивості розчинів, ч. І, ІІ (конспект лекцій).  Суми: СумДУ, 2004, 200 прим.  37с Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В,П. Теоретичні розділи загальної хімії. – К.: Каравела, 2006. – 304с. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1983,1984, 1986 – 704с.

4

Слайд 4: Хімічна форма руху матерії

5

Слайд 5

ХІМІЯ – це наука про склад, властивості і будову речовин, про їхні перетворення, про залежність властивостей від складу і будови речовин, про взаємодію, добування, і використання речовин

6

Слайд 6: Основні положення атомно-молекулярної теорії.

1. Найменшими частинками речовини, є молекули, атоми, іони. 2. Молекула - найменша частинка речовини, здатна існувати самостійно, яка має однакові з даною речовиною хімічний склад та хімічні властивості. 3. Молекули тієї ж самої речовини однакові. Молекули різних речовин відмінні. 4. Під час хімічної реакції молекули змінюються – утворюються нові молекули з новим якісним і кількісним складом, новою хімічною будовою і новими хімічними властивостями.

7

Слайд 7: Схематичне зображення молекули NH 3

8

Слайд 8: Схема і рівняння хімічної реакції згоряння метану

9

Слайд 9: Вміст найпоширеніших елементів у природі

10

Слайд 10

11

Слайд 11: Закон збереження маси 1748 р., М.В.Ломоносов.

Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції В ізольованій системі сума мас та енергій постійна (А. Ейнштейн)

12

Слайд 12: Закон сталості складу 1801 р. Пруст

Кожна хімічна сполука має певний масовий склад незалежно від способу й умов її добування.

13

Слайд 13

Сполуки, які мають сталий склад і цілочисельне атомне співвідношення компонентів, називаються дальтонідами (СО 2, NH 3, NO, HCl – молекулярна будова ). Сполуки змінного складу, в яких стехіометричні співвідношення компонентів не відповідають цілим числам, називаються бертолідами (ТіО 1,9-2,0 - кристалічні сполуки ).

14

Слайд 14: ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ 1803 р. Д.Дальтон

Якщо два елемента утворюють між собою декілька хімічних сполук, то масові кількості одного елемента, що припадають на таку саму кількість другого елемента відносяться між собою як прості цілі числа.

15

Слайд 15

Приклад w(N) w(O) N:O Співвідно шення N 2 O 63,7 36,3 1: 0,57 1 NO 46,7 53,3 1: 1,14 2 N 2 O 3 36,9 63,1 1: 1,71 3

16

Слайд 16: Еквівалент

Еквівалентом елемента називається така його кількість, яка сполучається із 1 молем атомів Гідрогену (Н) або заміщує ту саму кількість атомів Гідрогену у хімічних реакціях. Маса одного еквівалента елемента називається його еквівалентною масою.

17

Слайд 17: Еквівалентні маси оксидів, кислот, основ та солей

Оксиди Н 2 О, S О 2 Кислот HCl, H 2 SO 4 Основ NaOH Ca(OH) 2 Солей NaCl, Ca 3 (PO 4 ) 2

18

Слайд 18: Еквівалентні маси складних сполук – є сума еквівалентних мас їх складових частин

m екв (Na 2 O) = m екв (Na) + m екв (O) m екв (Н 2 SO 4 )= m екв ( H ) + m екв ( S O 4 ) m екв ( NaOH ) = m екв ( Na ) + m екв ( OH ) Еквівалент і еквівалентна маса можуть змінюватися залежно від того, в яку реакцію вступає речовина

19

Слайд 19

Закон еквівалентів Д.Дальтон, 1803р. Хімічні елементи і речовини реагують між собою у масових кількостях, пропорційних їх еквівалентам, або еквівалентним масам (еквівалентним об'ємам)

20

Слайд 20: Газові закони

21

Слайд 21: Закон об'ємних співвідношень Гей-Люссака

Співвідношення об’ємів газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок неї є співвідношенням простих цілих чисел N 2 + 3H 2  2NH 3 V(N 2 ) : V(H 2 ) : V(NH 3 ) = 1 : 3 : 2.

22

Слайд 22: Закон Авогадро

У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул В 1 моль будь-якої речовини міститься 6,02  10 23 частинок (атомів, молекул, чи іонів). Це число називають числом Авогадро - N A

23

Слайд 23

І Наслідок закону Авогадро Один моль будь-якого газу за нормальних умов (н.у.) займає об’єм приблизно 22,4 л (0,0224 м 3 ). Цей об’єм називається молярним і позначається V M. ІІ наслідок закону Авогадро Відношення густини одного газу до густини іншого газу за однакових умов називається відносною густиною одного газу за іншим D дорівнює відношенню їх молярних або відносних молекулярних мас і.

24

Слайд 24: Об'єднаний газовий закон: Добуток об'єму газу на тиск поділений на абсолютну температуру – є величина стала

Р (Па) V( м 3 ) Т +273=(К) R = 8,31 Дж/моль К Р(атм) V ( л ) Т (К) R=0,082 атм л/ К P (мм.рт.ст) V (мл) Т (К) R=62400 мм.рт.ст мл/К

25

Слайд 25: Тестові питання по темі закони хіміі

26

Слайд 26: Який закон формулюється наступним чином Загальна маса речовин, що вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції а) закон сталості складу б) закон кратних відношень в) закон збереження маси

27

Слайд 27

2. Які сполуки відноситься до бертолідів а) що мають цілочисленне співвідношення компонентів і молекулярну структуру б) сполуки змінного складу, що не мають молекулярної структури

28

Слайд 28

3. Які сполуки відноситься до дальтонідів а) сполуки, що мають цілочисленне співвідношення компонентів і молекулярну структуру б) сполуки змінного складу, що не мають молекулярної структури

29

Слайд 29: 4. Як визначити еквівлентну масу елемента? а) Відносну атомну масу елемента помножити на валентність елемента; б) Відносну атомну масу елемента поділити на валентність елемента;

30

Слайд 30: 5. Знайдіть еквівалентну масу для сполуки Н 2 О :

а) 18 б) 9 в) 2

31

Слайд 31: 6. Знайдіть еквівалентну масу нітратної кислоти HNO 3, якщо Mr(HNO 3 )=63

а) 23 б) 63 в) 21

32

Слайд 32: 7. Скільки молекул в 1 моль води (Н 2 О)

А) 100 Б) 6,02 ∙10 22 В) 6,02 ∙10 23

33

Слайд 33: 8. Який об'єм займає 0,5 моль газу кисню (О 2 ) при н.у.

А) 22,4 л Б) 11,2 л В) 2 л

34

Слайд 34: 9. Скільки моль в 2,24 л газу водню (Н 2 ) при н.у.

А) 1 моль Б) 2 моль В) 0,1 моль

35

Последний слайд презентации: 10. Порівняйте кількість моль в 2л газу кисню (О 2 ) та в 2 л газу водню (Н 2 )при н.у.

А) однакові кількості моль Б) в 2 л О 2 більша кількість В) в 2 л Н 2 більша кількість

Похожие презентации

Ничего не найдено