Презентация: Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів.

Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Греція Америка Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Європа Україна Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Спортивна медицина Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Структура спортивної медицини Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Диспансеризація спортсменів Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Оцінка фізичного стану. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Ноги 3. Визначення типу конституції Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Фізичний і психічний розвиток дитини Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Метод індексів Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Розвиток грудної клітки Метод стандартів Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів.
1/40
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 82)
Скачать (6416 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів.

Завідувач курсу СМ і ФР к.мед.н. Криницький Степан Семенович

2

Слайд 2

Поняття про спортивну медицину та історична довідка її становлення в Україні. Зміст завдання спортивної медицини як складової частини системи охорони здоров'я. Організація лікарсько-фізкультурної служби Лікарсько-фізкультурний диспансер. Форми роботи спортивного лікаря. Особливості медичного огляду фізкультурників та спортсменів. 6. Оцінка фізичного розвитку. План лекції

3

Слайд 3

Життя – одна із форм існування матерії. В основі життя лежить обмін речовин. У природі зустрічаєть-ся величезна кількість форм життя. Людський організм - це найбільш досконала фор-ма живої матерії. Він має здатність до відтворення, розвитку і вдосконалення, саморегуляції, збереження гомеостазу – постійності складу і функції. Це забез-печується ще одною унікальною властивістю організ-му – здатністю до адаптації – пристосування до змін-них зовнішніх умов. Усі ці властивості забеспечують нормальну жит-тєдіяльність людини. Види життєдіяльності різноманітні. Універсальною функцією живого тваринного організму є здатність до різних форм руху, до фізичних вправ.

4

Слайд 4

Про користь занять фізичними вправами людство знало давно. В книзі „Кунфу”, виданій десь біля 2698 р до н.е. говориться, що на основі гармонійного роз-витку тіла розвивався інтелект і розумові здібності. с В стародавніх хроніках Китаю періоду VIII - VI ст. до н.е. фізична культура була засобом виховання. хлопчиків виховували в спеціальних школах за допомогою фізичних вправ, танців, плавання.

5

Слайд 5

Так формувалась еліта суспільства, створювався гене-тичний фонд нації. Усі принципи природніх і превентив - них методів лікування і фізичного виховання, гімнастики, базувались на філософських постулатах Лао-цзи / V І- V ст. до н.е./, які викладені в трактаті „ДАО ДЕ ЦЗІН”. Так як і в індусів прана, так і у Лао-цзи у всьому світі є рівновага, яка під- тримується енергією „ЧІ”. Сама „ЧІ” в свою чергу складається з двохсимет- ричних сил „ЦЗІНЬ” і „ЦЗЯНЬ”. Людський організм розглядається як мініатюрна копія всесвіту і в ньому також є рівновага між тілом і духом- тілесне і духовне. “Чі” “Цзінь” “Цзянь”

6

Слайд 6

У різні періоди історії людства і народів форми фізичного виховання були різними. Древній Рим

7

Слайд 7: Греція

8

Слайд 8: Америка

Життя - це цінність. Бережи його.

9

Слайд 9

10

Слайд 10: Європа

Життя це шанс – скористайся ним мати Тереза.

11

Слайд 11: Україна

Славянські племена, які жили на теренах су-часної України також не пасли задніх. Відомо, що представники цих племен були спритними, витривалими і сильними. Фізична підготовка запорожських козаків принесла їм славу неперевершених вояків. Вона передбачала різносторонність підготов-ки, кмітливість, витривалість, вміння виживати в екстремальних умовах. Це і вміння плавати, їздити верхи, робити піші і морські переходи, володіти шаблею, списом і рукопашним боєм.

12

Слайд 12

За всю історію людства фізичні вправи, гімн-астика завжди були в пошані і використовува-лись у всіх сферах діяльності. Із розвитком ме-дицини і спорту посилився інтерес науковців і практичних лікарів до фізичних вправ і до їх ролі в житті людей. У 20-х роках минулого століття в Радянсько-му Союзі організувався лікарський контроль, який мав на меті контролювати здоровя спорт-сменів. В Україні, а саме у Харкові, в 1921 році був створений перший науково-дослідний ін-ститут фізичної культури.

13

Слайд 13

Головним напрямком досліджень в інсти-туті був не сам спорт, а медичний напря-мок - вивчення впливу фізкультури і спор-ту, активного відпочинку на організм лю-дей різного віку. Так почались наукові дослідження, розвивався лікарський контроль, який сьогодні перетворився у с п о р т и в н у м е д и ц и н у. СМ вивчає позитивний і негативний вплив фізичного навантаження різного ступеня (від гіпо- до гіперкінезії) на організм здорової та хворої людини з метою визначення оп-тимальних меж фізичної активності для поліпшення і зміцнення здоров'я, підвищення рівня функціонального стану, росту спортивних досягнень, а також профілактики і лікування захворювань.

14

Слайд 14

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р. спортивна медицина (СМ) визначається як “ наука, що становить складову частину системи охорони здоров'я у сфері фізичної культури і спорту та покликана вивчати здоров'я, фізичний розвиток і функціональний стан організму фізкультурників та спорт-сменів, а також здійснювати профілактику, діагностику і лікування захворювань та ушкоджень, пов'язаних із заняттями фізкультурою і спортом.

15

Слайд 15: Спортивна медицина

Спортивна медицина – це частина медичної науки, яка вивчає здоров’я людини, стан її морфофункціональних систем у зв’язку із заняттями фізичними вправами і спортом Мета: Охорона здоров’я людей у сфері фізич-ної культури і спорту, сприяння всебічному розвитку і вдосконалення людини, підвищен-ня її працездатності та довголіття, забезпе-чення високої оздоровчої ефективності цього виду людської діяльності.

16

Слайд 16

У СМ виділяють такі основні напрями: а) лікарський контроль за тими, хто займається фізкультурою та спортом, б) загальна та окрема патологія у спортсменів як результат занять фізкультурою і спортом; в) лікування та реабілітація спортсменів. г) вивчення закономірностей адаптації до навантажень Крім того, виділяють такі розділи: спортивну фізіологію, спортивну біохімію, спортивну травматологію, спортивну медицину дітей і підлітків, спортивну гінекологію, спортивну кардіологію, спортивну ендокринологію, функціональну спортивну морфологію, спортивну фармакологію, спортивну патофізіологію та ін.

17

Слайд 17: Структура спортивної медицини

Медичне забезпечення осіб, які займаються фізкультурою та спортом, а також реабілітацією та оздоровленням хворих забезпечують спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади – лікарсько – фізкультурні диспансери (ЛФД) та центри здоровя (ЦЗ). ЛФД є обласні, міські та ройонні. Крім ДФД є відділення, кабінети СМ і ЛФК МОЗ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЯ ЛФД обласні, міські, районні, відомчі Відділення, кабінети СМ і фізичної реабілітації в спеціалізованих спортивних закладах та регіональних лікувальних установах

18

Слайд 18

Форми роботи спортивного лікаря Медичне обстеження фізкультурників і спортсменів (первинний мед. огляд, повторний, додатковий). Диспансеризація спортсменів. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях і тренуваннях (ЛПК). Медичне забезпечення спортивних змагань і спортивно-масових міроприємств і заходів; Лікарсько-спортивна консультація і санітарно-освітня робота. Наукові дослідження.

19

Слайд 19

Особливості медичного обстеження Первинний медичний огляд проводиться комплексно (декілька спеціалістів) Спортивний анамнез. Оцінка фізичного розвитку. Функціональні проби. Диспансеризація спортсменів

20

Слайд 20

Медична документація Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена Ф.061-О Диспансерна книжка спортсмена Ф.062-О Журнал лікарського прийому. Акти санітарно-гігєнічного обстеження. Структура лікарсько-контрольної карти фізкультурника Розділи: 1.Паспортні дані і спортивний анамнез. 2.Антропометрія. 3.Соматоскопія. 4.Огляд по системах. 5.Функціональні обстеження. 6.Заключення.

21

Слайд 21: Диспансеризація спортсменів

Групи диспансеризації 1. Фізкультурники (школярі, студенти, які регулярно займаються фізкультурою (МК Ф№ 061-О)) 2. Спортсмени. 3. Діти і підлітки дитячих, юнацьких спортивних шкіл і інтернатів. ЛФД – це лікувально – профілактичний заклад призначений для організаційно-методичного керівництва лікарсько-фізкультурною службою в регіоні, медичного забезпечення збірних команд та їх резерву, масових фізкультурних заходів та змагань. ЛФД є різних категорій в залежності від обслуговуваного контингенту

22

Слайд 22

23

Слайд 23: Оцінка фізичного стану.

Фізичний стан – це сукупність морфологічних та функціональних показників людського організму, які забезпечують його життєздатність і служать критерієм оцінки здоров’я. Фізичний стан організму людини форму-ється в процесі фізичного розвитку-динаміч-них змін морфологічних і функціональних ознак організму від зачаття і до старості. ФР залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів внутрішніх (спадковість, стать, вік, здоров’я) зовнішніх (соціально-побутові умови, культура, традиції та спосіб життя).

24

Слайд 24

Антропометія і оцінка даних методом індексів, стандартів, кореляції та перцентилей.

25

Слайд 25

2. Соматоскопія (зовнішній огляд) а) Постава (огляд тіла в фас і профіль)

26

Слайд 26: Ноги

Плантограма (по Чижину) Індекс стопи – це відношення ширини відрізку ДЄ До ЄЖ Норма рівняється ДЄ = 0,5 і менше Порожниста стопа ДЄ рівняється 0 Плоска стопа ДЄ = 1 і більше

27

Слайд 27: 3. Визначення типу конституції

28

Слайд 28

Фізичний розвиток людини у різні вікові періоди

29

Слайд 29: Фізичний і психічний розвиток дитини

Вік Освоєні навики Перший рік Малюк починає освоєння простих рухів і навиків, потрібних для мінімальної координації, орієнтації і утримання предметів. Більшість немовлят: - поступово починають зосереджувати погляд, захоплювати предмети, складати руки в кулаки; · - піднімають голівку в положенні на животі · - утримують голівку протягом декількох секунд при підтримці · - піднімають голову і груди із положення на животі · - торкаються руками свого тіла і смикають власні руки Від народження малюки досліджують навколишній світ. Вони горять бажанням контактувати з усіма очима, ручками, тілом. Вони тренують навики, які дозволяють їм не тільки розвивати руховий апарат, але і нервову систему та психіку.

30

Слайд 30

Малюки швидко міцніють і стають моторними. Починають: · Перевертатися, тягнуться до краю дитячого ліжка, захоплюють іграшки і тягнуть до рота. · Добре тримають голівку і сидять. Починають реагувати на звуки (інтонації, силу голосу та повертати голову в напрямку звуку). В цей період дитина добре розпізнає обличчя, реагує на звуки, починає повзати, захоплює іграшки однією рукою, пробує вставати і подавати окремі звуки та звукосполучення (дитина гулить)

31

Слайд 31

В цей період діти добре сидять, встають без підтримки, вчаться ходити, катають м’ячі, вчаться кидати, вчаться говорити і освоюють 30-50 слів До 3 років повністю формується здатність вільно ходити та бігати. Дитина знає 250-300 слів, формує прості речення, дуже активна, спілкується з оточуючими

32

Слайд 32

33

Слайд 33: Метод індексів

Ваго-ростові показники Ріст в см – 100 = належна вага (НВ) Вага в гр. = для чоловіків 375 – 425г/см Ріст в см для жінок 325 – 375 г/см НВ = 50 +(ріст-150)х 0,75 + вік – 21 (чоловіки) НВ = 50 +(ріст-150)х 0,32 + вік – 21 (жінки) НВ = ріст (в см) х об’єм гр. клітки (в см) 240 4 5

34

Слайд 34

Масіндекс: до 20 – недостатня вага 20 -25 – нормальна вага вага в кг/ ріст в М ² 26-29 – середня вага більше 30 – ожиріння Індекс стрункості (ІС) = вага в кг/ ріст - 100 до 0,8 = нездорова низька вага 0,81 – 0,9 = стрункість 0,91 – 1,0 = середня вага < 1,1 - ожиріння

35

Слайд 35: Розвиток грудної клітки

Обвід грудної клітки в см в спокої, на вдосі та видосі; розмах гр. клітки – різниця між вдохом і видохом. Життєва ємність легень (ЖЕЛ) Належна ЖЕЛ (М) = (40 х ріст)+ (30 х вагу в кг)– 4400 Належна ЖЕЛ (Ж) = (40 х ріст)+ (10 х вагу в кг)–3800 Життєвий показник = ЖЕЛ в мл/вагу в кг Норма = 50 мл і більше на 1 кг – жінки 60 мл і більше на 1 кг - чоловіки

36

Слайд 36: Метод стандартів

Метод стандартів дозволяє порівняти показники фізичного розвитку пацієнта із стандартними величинами і визначити його рівень. Середній фізичний розвиток означає, що показники сходяться з табличними або відрізняються від них в межах ± 0,5 δ (сігми) Вище середнього, або нижче середнього, коли показники коливаються від + 0,5 до + 1,0: або – 0,5 до – 1,0 сігми Високий або низький фізичний розвиток коли показники більші + 1 або менші – 1

37

Слайд 37

СЕРЕДНІ АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТОК ІФДМА Ростові класи, см Ріст, см Маса, кг Обвід грудної клітки, см Розмах, см ЖЄЛ, мл Динамометрія вдих видих пауза права ліва станова 146-180 n -864- 160,5 ±5,6 56,4 ±8,5 86,3 ±5,9 80,4 ±5,8 83,4 ±5,2 5,7 ±1,8 2953,3 ±560,7 31,1 ±7,6 28,3 ±6,2 79,83 ±16,3 145-150 -143- 149,8 ±0,9 50,0 ±4,7 86,2 ±4,0 77,2 ±4,0 80,1 ±4,0 6,8 ±1,7 2159,0 ±475,0 27,4 ±4,7 26,0 ±5,5 83,3 ±14,4 151-155 -143- 153,1 ±0,8 54,7 ±5,7 86,9 ±4,0 79,8 ±4,0 81,6 ±4,3 8,3 ±1,7 2750,0 ±637,4 29,5 ±6,5 27,0 ±4,3 60,5 ±19,1 156-160 -276- 158,1 ±0,7 58,5 ±8,8 88,8 ±5,2 79,6 ±5,2 83,3 ±4,8 9,2 ±1,7 2934,9 ±365,4 30,5 ±6,5 28,2 ±3,6 80,3 ±20,6 161-165 -284- 162,9 ±0,7 63,5 ±8,8 90,0 ±5,9 82,2 ±6,4 84,0 ±5,0 7,8 ±2,0 3172,8 ±434,0 33,9 ±8,5 30,1 ±6,5 86,0 ±12,3 166-170 -101- 168,0 ±0,7 64,1 ±5,7 91,8 ±4,9 83,8 ±6,9 85,5 ±5,5 7,1 ±1,9 3301,5 ±398,4 33,4 ±6,5 30,1 ±6,1 88,8 ±20,9 171-175 -29- 172,7 ±0,9 65,0 ±6,3 90,6 ±5,9 83,6 ±7,3 85,5 ±4,9 6,9 ±2,2 3379,2 ±394,0 33,4 ±5,4 30,6 ±4,6 85,3 ±13,3 176-180 -4- 177,3 ±1,9 77,5 ±19,3 100,3 ±9,7 91,6 ±12,6 94,6 ±11,1 8,6 ±4,3 3833,3 ±395,2 39,6 ±5,3 34,0 ±3,8 96,6 ±29,1

38

Слайд 38

39

Слайд 39

40

Последний слайд презентации

Дякую за увагу !

Похожие презентации

Ничего не найдено