Презентация на тему: Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій

Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій
Для навчальної роботи в початкових класах використовуються зошити, що відповідають чинним в Україні стандартам, з такими видами графічної сітки: - у дві
Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій
Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій
Дату та назву роботи учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. 14 жовтня 17 березня Класна робота Домашня робота Задача 187 Вправа 57 У 4 класі
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Дякую за увагу !
1/19
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 82)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2113 Кб)
1

Первый слайд презентации

Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій школі підготувала методист Лутугинської РКУ “Методичний кабінет освіти” Новикова Н.В.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Для навчальної роботи в початкових класах використовуються зошити, що відповідають чинним в Україні стандартам, з такими видами графічної сітки: - у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями; - у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності без похилих ліній; – з горизонтальними лініями; – у клітинку з нормою лініювання 5,0 х 5,0 мм. На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишається поле завширшки 2 см, відмежоване вертикальною лінією червоного кольору

Изображение слайда
3

Слайд 3

У 2-4-х класах для навчальних класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики рекомендується вести по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем). Для контрольних робіт з мов і математики використовується окремий зошит, у якому учні виконують також роботу над помилками. За потреби можна також використовувати зошити з друкованою основою з інших предметів інваріантної складової, що разом із підручником становлять єдиний навчальний комплект.

Изображение слайда
4

Слайд 4

У письмовій роботі з мов і математики рекомендується зазначати: - дату виконання роботи, - яка це робота (класна чи домашня), - вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, задача), заголовок зв’язного тексту (переказу, розповіді). У кінці заголовків крапка не ставиться.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Дату та назву роботи учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. 14 жовтня 17 березня Класна робота Домашня робота Задача 187 Вправа 57 У 4 класі дату виконання роботи з мови записують словами, з математики – на розсуд учителя. Дев’ятнадцяте квітня Класна робота Словниковий диктант У зошитах для контрольних робіт учні пишуть дату, вид завдання і заголовок тексту. 10 грудня 17 березня Диктант Математичний диктант

Изображение слайда
6

Слайд 6

Під час виконання письмової роботи учням рекомендується дотримуватися однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу і не виходячи за межі рядка, дотримуватися абзаців. Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення або числовий вираз, то його слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. Виправлення (закреслення та поновлення) написаного треба робити ручкою, а не олівцем.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Ведення робочих зошитів з мов та математики оцінюється щомісяця протягом кожного семестру. При цьому рекомендується брати до уваги: - у зошитах з мов : каліграфію, грамотність, культуру оформлення письмових робіт і наявність робіт над помилками. За кожний параметр виставляється від 1 до 3 балів; у зошитах з математики : охайність зошита та культуру оформлення робіт (дата, назва та вид роботи, розміщення завдань на сторінці, охайність креслень і виправлень, робота над помилками тощо). За мовні помилки оцінка не знижується. Також не впливають на цю оцінку математичні помилки – вони враховуються під час перевірки кожної письмової роботи. Оцінку за ведення зошитів заносять до класного журналу і враховують як поточну.

Изображение слайда
8

Слайд 8

О рієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт Учителю рекомендується систематично перевіряти та оцінювати якість виконання учнями кожної письмової роботи, оскільки це дає можливість визначити рівень засвоєння знань, умінь та навичок і планувати на діагностувальній основі навчально-корекційну роботу. Усі письмові роботи навчального і контрольного характеру перевіряються до наступного уроку. Після перевіреної роботи рекомендується виконувати роботу над помилками колективно під керівництвом учителя чи самостійно. Усі записи в зошиті зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення помилок, підкреслення, зразки письма,оцінка, фраза типу Правильно, Уже значно краще) виконуються чітко, каліграфічно та охайно пастою червоного кольору.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Орієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт Кожен вид помилок як з мови, так і з математики потребує від учителя відповідного способу виправлення. Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку для практичного вправляння дає зразок правильного їх написання. Під час формування графічних навичок допускається виправлення форми літери чи цифри з метою вказування, де саме учень припускається помилки. Неправильність нахилу помічається похилою лінією поряд зі знаком, який дитина написала неправильно. Граматичні та пунктуаційні помилки вчитель підкреслює і виправляє власноруч. Стилістичні і лексичні - підкреслює хвилястою лінією. На наступних уроках найтиповіші з них колективно обговорюються, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюються і записуються в зошит.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Орієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт До виправлення помилок у письмових роботах учитель може підходити диференційовано: у зошитах учнів, які навчаються на достатньому і високому рівнях, підкреслити слово з помилкою, в інших учнів – підкреслити помилку. Саме виправлення пропонується зробити учням під час виконання роботи над помилками. Виправляти записи повністю бажано в зошитах учнів, які неспроможні зробити це самостійно. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду. Помічену в обчисленнях помилку вчителю рекомендується тільки підкреслити, а учню - правильно обчислити й виправити її. У зошитах учнів, які самостійно не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель може закреслити його і зверху написати правильний.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Орієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт Виправляти неправильний результат по написаному не рекомендується. Якщо учень помилився під час розв’язування складеної задачі в доборі дії чи в обчисленнях у ній, бажано запропонувати, щоб він правильно розв’язав усю задачу і заново записав її розв’язання. Якщо задача розв’язана правильно, але неправильно сформульовано пояснення чи відповідь, варто підкреслити цей текст і запропонувати учневі правильно його сформулювати й записати заново.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з мов У період навчання грамоти учні 1 класу виконують навчальні завдання в зошиті з друкованою основою (зошити для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів. Щоб навчити першокласників орієнтуватись у розлініюванні зошита та для виконання індивідуальних, диференційованих вправ і завдань, починаючи з листопада (січня), можна паралельно практикувати виконання окремих завдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням. Завдання, пов’язані з мовним аналізом (креслення схем речень, звуко-складової структури слів, «друкування» тощо), першокласникам рекомендується виконувати в окремому зошиті в клітинку.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з мов У 2 класі на уроках української та інших мов учні пишуть у зошитах в дві лінії з похилими лініями. У І семестрі 3 класу учні продовжують писати в таких самих зошитах або в зошитах у дві горизонтальні лінії без похилих ліній. У третьому класі учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію. Повний перехід усіх учнів класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу. Висота малих літер у цих зошитах повинна бути близько 1/2 висоти робочої лінії.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з мов Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого робочого рядка. Початок запису тексту і його заголовок мають бути на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх можна використовувати для виконання інших завдань на розсуд учителя. Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а також між видом роботи та заголовком рядок не пропускають. У зошитах з графічними сітками у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями та без них між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком наступної рекомендуємо пропускати один робочий рядок; у зошитах з графічною сіткою з горизонтальними лініями - два робочі рядки для відокремлення однієї роботи від іншої та для виставляння оцінки і записів учителя.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з математики Навчальні письмові завдання з математики учні виконують у зошитах у клітинку. Запис математичних завдань розпочинають на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита. Між записами дати, назви роботи та її виду в зошитах з математики пропускають одну клітинку. Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики пропускають чотири клітинки для виставляння оцінки та для поміток учителя. Літери і цифри рекомендується писати у клітинці зошита похило, кожну цифру, знак і літеру записувати в окремій клітинці.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з математики Цифри в 1-4 класах записуються висотою в одну клітинку. Малі літери в 1-2 класах – висотою в одну клітинку, в 3-4 кла­сах – 2/3 клітинки. Великі літери в 1-4 класах пишуть заввишки в півтори клітинки. Математичні вирази можна розміщувати в рядок або в стовпчик. Між виразами відстань добирають довільно (2-3 клітинки), але з дотриманням симетрії та економії паперу. Для полегшення пошуку способу розв’язання задачі пропонується записувати текст задачі коротко, використовуючи різноманітні форми: схему, таблицю, графічні умовні позначення, малюнок, орієнтуючись на опорні слова тексту. Добір форми скороченого запису задачі учень здійснює самостійно. Незначні неточності в записі короткої умови не впливають на оцінку.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з математики У запитанні задачі найменування одиниць величини пишуть повністю, наприклад: Скільки кілограмів картоплі в двох кошиках? Після чисел найменування пишуть скорочено (відповідно до Державного стандарту України «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» (ДТСУ 3582-97), затвердженого наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391): – без крапки: 3 мм, 5 см, 7 дм, 9 м, 12 км; 2г, 7 кг, 9 ц, 10 т; 12 с, 17 хв, 15 год; 15 грн; – крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці – копійки : 20 к. Одиниці швидкості скорочено записують так : 60 м/с (або 60 м за 1 с), 17 км/год (або 17 км за 1 год). Одиниці площі: 18 см 2, 31 дм 2, 73 м 2. Висота цифри 2 біля літери орієнтовно становить 1/2 клітинки. Назви предметів біля цифри записують за правилами скорочень: 8 д. (8 дерев), 14 гр. (14 грибів), 36 ябл. (36 яблук).

Изображение слайда
18

Слайд 18

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з математики У відповіді до задачі назви предметів пишуть повністю: учень прочитав 5 казок. У 1 і 2 класах відповідь задачі записують коротко, наприклад: 7 кг цукру. Повну відповідь рекомендується записувати, починаючи з 3 класу, її слід будувати за загальними правилами побудови речень (відповідей на запитання). У складеній задачі після кожної дії, окрім останньої, коротко записується пояснення, наприклад: 1) 18 + 9 = 27 (кг ) – зібрали яблук. 2) 27 : 3 = 9 (кг) Відповідь: в один ящик умістилось 9 кг яблук.

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Орієнтовні вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів в початковій: Дякую за увагу !

Изображение слайда