Презентация на тему: Організація внутрішнього контролю в банках,

Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Внутрішній контроль в банках, його зміст і організація
Нормативно-правове забезпечення внутрішнього контролю в банках
Організація внутрішнього контролю в банках,
Організація внутрішнього контролю в банках,
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках
Внутрішній аудит в банках
Внутрішній аудит в банках
Внутрішній аудит в банках
Організація внутрішнього контролю в банках,
Стандарти аудиту
Стандарти внутрішнього аудиту
Міжнародні с тандарти аудиту
Національні стандарти внутрішнього аудиту
Внутрішні стандарти внутрішнього аудиту
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Організація внутрішнього контролю в банках,
1/36
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 41)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (191 Кб)
1

Первый слайд презентации

Організація внутрішнього контролю в банках,

Изображение слайда
2

Слайд 2

Міф щодо шахрайства 1: нормальні люди не займаються шахрайством Факти шахрайства 10 - 20% працівників ніколи не будуть займатись шахрайством, незалежно від ситуації, в якій вони опиняться 60 - 80% працівників могли б стати злочинцями за відповідних обставин 10 - 20% працівників просто нечесні і будуть красти, якщо їм випаде така нагода 80 - 90% працівників є потенційними злочинцями

Изображение слайда
3

Слайд 3

Що необхідно аби змусити людину вкрасти?

Изображение слайда
4

Слайд 4

Міф щодо шахрайства 2: в моєму банку шахрайства немає. Якщо воно і є, то воно незначне Результати вивчення ситуації з шахрайством компанією KPMG : 75% респондентів мали досвід шахрайства Найбільш розповсюджений вид шахрайства: незаконне присвоєння коштів Найбільш розповсюджені причини шахрайства: малоефективні заходи внутрішнього контролю, ігнорування ознак шахрайства Найбільш дорогі види шахрайства: порушення патенту, шахрайство з кредитними картками, підроблена фінансова звітність

Изображение слайда
5

Слайд 5

Міф щодо шахрайства 3: Попередження та з ’ ясування шахрайства - це обов ’ язок внутрішнього аудитора Попередження шахрайства: стримуючим чинником є контроль за контроль відповідає керівництво внутрішній аудит відповідає за проведення оцінки ефективності заходів контролю (на основі ризиків) контроль в найширшому розумінні, не тільки спрямована на контроль діяльність

Изображение слайда
6

Слайд 6

Міф щодо шахрайства 3: Попередження та з ’ ясування шахрайства - це обов ’ язок внутрішнього аудитора З ’ ясування шахрайства : аудитори повинні знати ознаки шахрайства аудитори повинні бути готові до ознак шахрайства якщо ознаки шахрайства знайдено, аудитори повинні шукати інші ознаки шахрайства якщо ознаки шахрайства свідчать про його наявність, то аудитори повинні повідомити керівництво

Изображение слайда
7

Слайд 7: Внутрішній контроль в банках, його зміст і організація

Нормативно-правове забезпечення внутрішнього контролю в банках Система внутрішнього контролю діяльності банків Стандарти внутрішнього аудиту

Изображение слайда
8

Слайд 8: Нормативно-правове забезпечення внутрішнього контролю в банках

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках (Постанова НБУ № 566 від 30.12.99 р.). Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (Постанова НБУ № 114 від 20.03.98 р.). Про затвердження методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України (Постанова НБУ № 358 від 20.07.99 р.).

Изображение слайда
9

Слайд 9

С истема контролю за банками – це сукупність видів контролю діяльності банків, для кожного з яких притаманна своя процедура проведення. Контроль за діяльністю банків здійснюється як ззовні, так і з середини.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Служба внутрішнього аудиту Система контролю діяльності банків Контроль з боку спостережної ради банку Підсистема внутрішнього контролю Контроль з боку ревізійної комісії Підсистема зовнішнього контролю Внутрішньо- технологічний контроль Внутрішній аудит Зовніш- ній аудит Банків- ський нагляд Функціональні підрозділи банку Аудиторські фірми Національний банкУкраїни Проводять

Изображение слайда
11

Слайд 11: Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках

Внутрішній контроль банку ( п. 2.3, 2.4 ) Процедури внутрішнього контролю Облікові заходи контролю Заходи контролю керівництва Адміністративні (операційні) заходи контролю Взаємозв ’ язок з внутрішнім аудитом

Изображение слайда
12

Слайд 12: Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках

Зв ’ язок між внутрішнім контролем та внутрішнім аудитом : Внутрішній аудит = незалежний підрозділ, не виконує завдання обліку, проте перевіряє / оцінює: відповідність та продуктивність внутрішнього контролю управління ризиками та портфелями точність, вчасність, надійність фінансових звітів дотримання принципів та процедур обліку дотримання нормативних вимог

Изображение слайда
13

Слайд 13: Внутрішній аудит в банках

У складних умовах розвитку економіки і послаблення стійкості банківської системи значення внутрішнього аудиту набуло все більшої вагомості. Якщо за сприятливої ситуації внутрішній аудит який мав форму ревізії і відображав лише факти дотримання правил обліку і нормативних процедур, то сьогодні він перетворився на один з основних інструментів підвищення ефективності банку.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Внутрішній аудит в банках

Посилення конкурентної боротьби між банками Ускладнення організаційної структури банків Ускладнення характеру активних операцій банків, що призводить до зростання ризиків. Відсутність досвіду побудови ефективної системи внутрішнього контролю. Неможливість отримати ефективну інформацію від адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами) Необхідність внутрішнього аудиту

Изображение слайда
15

Слайд 15: Внутрішній аудит в банках

Бажання банків зберегти банківську таємницю. Прагнення одержати від незалежної служби рекомендації щодо підвищення ефективності контролю, прибутковості операцій. Необхідність отримання об ’ єктивної оцінки дій менеджерів всіх рівнів. Потреба підвищення ступеня довіри до банку з боку ділових партнерів. Віддаленість філій від головного банку Необхідність реагування на ризики, притаманні банківській діяльності. Необхідність внутрішнього аудиту

Изображение слайда
16

Слайд 16

Внутрішній аудит - це незалежна експертна діяльність аудиторської сл у жби банку для перевірки й оцінки адекватності і ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання співробітниками банку своїх обов’ язків. Внутрішній аудит передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які використовуються банком для здійснення внутрішнього контролю. Положення НБУ про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Изображение слайда
17

Слайд 17: Стандарти аудиту

Всі основні питання внутрішнього аудиту пов ’ язані з положеннями його теорії і практичними стандартами

Изображение слайда
18

Слайд 18: Стандарти внутрішнього аудиту

Міжнародні Національні Внутрішні Стандарти внутрішнього аудиту

Изображение слайда
19

Слайд 19: Міжнародні с тандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту ( ISAS2 ) розробляє Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC). Існує 30 міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. Стандарти з професійної практики проведення внутрішнього аудиту ( SPIA ) розробляє Інститут внутрішніх аудиторів (І IA ).

Изображение слайда
20

Слайд 20: Національні стандарти внутрішнього аудиту

На основі міжнародних стандартів Національним банком України розроблено та запроваджено національні стандарти внутрішнього аудиту в банках ( Про затвердження методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України (Постанова НБУ № 358 від 20.07.99 р.). )

Изображение слайда
21

Слайд 21: Внутрішні стандарти внутрішнього аудиту

Кожний банк на основі національних стандартів розробляє свої внутрішні стандарти аудиту. Головне призначення внутрішніх стандартів полягає у встановленні єдиних правил проведення аудиторських перевірок у конкретному банку. Підготовка внутрішніх стандартів аудиту не є обов ’ язковою

Изображение слайда
22

Слайд 22: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Положення п ро організацію внутрішнього аудиту в банках України (№ 114 від 20/3/98) Стосується: Департаменту внутрішнього аудиту Ради директорів та керівництва банку зовнішніх аудиторів НБУ

Изображение слайда
23

Слайд 23: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

відбір методів аудиту на основі ризиків вивчення аудитом нових продуктів банку, процесів та систем ефективне використання ресурсів банку спеціальні розслідування Сфера дії внутрішнього аудиту

Изображение слайда
24

Слайд 24: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

жодних обмежень масштабу роботи прямий контакт у комунікації з головним виконавчим директором та Надзірною Радою подання звітів керівництву найвищої ланки професійні навички персоналу Статус (голови) Департаменту внутрішнього аудиту

Изображение слайда
25

Слайд 25: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Перший рівень відповідальності = система внутрішнього контролю Другий рвень = внутрішній аудит Повинні забузпечувати: дотримання законів та інструкцій захист активів (банку та клієнтів) ефективні системи та процедури обліку отримання точної та належної фінансової інформації Керівництво банку та Правління

Изображение слайда
26

Слайд 26: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

Керівники банків повинні: затверджувати щорічні програми аудиту отримувати звіти оцінювати пропозиції з метою покращення систем та процедур одержувати щорічний звіт за результатами внутрішнього аудиту, в якому викладено основні висновки, рекомендації та заходи перевірки виконання рекомендацій. Керівництво банку та Правління

Изображение слайда
27

Слайд 27: Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України

більша співпраця з внутрішніми аудиторами відповідність систем обліку та звітів ефективність внутрішнього контролю перевірка активів та зобов ’ язань отримує копії всіх звітів за результатами зовнішнього та внутрішнього аудиту Зовнішні аудитори НБУ

Изображение слайда
28

Слайд 28: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Мета впровадження : Вдосконалення практики проведення внутрішнього аудиту Забезпечення якісного аналізу і оцінки системи внутрішнього контролю Здійснення постійного моніторингу банківських ризиків Перевірка відповідності здійснених банківських операцій політиці та встановленим процедурам банку Інформування Правління банку про виникнення певних проблем, розроблення і вживання упереджувальних заходів, спрямованих на зменшення ризиків Складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів Стандарти внутрішнього аудиту

Изображение слайда
29

Слайд 29: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Перелік стандартів : Керівництво службою внутрішнього аудиту Незалежність Професійна компетентність Обсяг роботи Планування і виконання аудиторської перевірки Складання аудиторського висновку Стандарти внутрішнього аудиту

Изображение слайда
30

Слайд 30: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Призначення керівника служби внутрішнього аудиту Права і обов ’ язки керівника Об ’ єкти аудиту Причини і фактори виникнення ризиків Взаємодія з зовнішніми аудиторами Стандарти №1 Керівництво службою внутрішнього аудиту

Изображение слайда
31

Слайд 31: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Незалежне проведення аудиторської перевірки Організаційний статус служби внутрішнього аудиту Об ’ єктивність служби внутрішнього аудиту Стандарти №2 Незалежність

Изображение слайда
32

Слайд 32: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Вимоги до працівників служби внутрішнього аудиту Вимоги до проведення аудиторських перевірок на високому професійному рівні Регламентація дій аудитора при виявленні порушень Стандарти №3 Професійна компетентність

Изображение слайда
33

Слайд 33: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Завдання внутрішнього аудиту Обсяги робіт та напрямів діяльності банку, які підлягають аудиту Мета перевірки стану системи внутрішнього контролю Відповідальність внутрішніх аудиторів Стандарти №4 Обсяг робіт

Изображение слайда
34

Слайд 34: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Завдання планування аудиторської перевірки Перевірка повноти інформації Визначення обсягу коштів на її проведення Складання програми проведення аудиторської перевірки Процес збирання, аналізу, оцінки і документування інформації Контроль за виправленням виявлених порушень Розробка графіка подальшого контролю Стандарти №5 Планування і виконання аудиторських перевірок

Изображение слайда
35

Слайд 35: Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Регламентує питання : Зміст аудиторського висновку Опрацювання висновків та рекомендацій Перевірка і затвердження аудиторського висновку Стандарти №6 Складання аудиторського висновку

Изображение слайда
36

Последний слайд презентации: Організація внутрішнього контролю в банках,

Бажаємо успіхів !

Изображение слайда