Презентация на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ

Реклама. Продолжение ниже
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ
1/6
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 64)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (318 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ

Лектор : к.е.н., професор Гуцаленко Л.В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Метою аудиту витрат є перевірка обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва, від яких у кінцевому підсумку залежить рівень достовірності фінансового результату від реалізації виробленої продукції.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Аудитор у процесі перевірки витрат підприємства, використовуючи критерії оцінки фінансової звітності, мусить установити: повноту : чи справді всі реально понесені витрати відображені у звітності; оцінку: правильність визначення витрат відповідно до прийнятої облікової політики підприємства; правильність відображення : перевірка витрат щодо їх реальності і точності відображення, зокрема точність визначення витрат, що відносяться до поточного звітного періоду, у виробництві з циклом більше одного року тощо ;

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4. належність : чи всі відображені витрати належать даному підприємству; 5. законність : дотримання законів, інструкцій та інших нормативних документів щодо визначення та відображення витрат; 6. достовірність : відповідність показників витрат первинним документам; 7. постійність : постійність методів визначення витрат протягом звітного періоду; 8. відповідність : віднесення витрат до відповідного звітного періоду, в якому їх було здійснено.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Джерелами даних для аудиту витрат є: наказ про облікову політику; внутрішні нормативні документи стосовно формування та визначення витрат за їх видами; первинні документи з обліку витрат (накладні, вимоги, лімітно-забірні картки, акти, інвентаризаційні документи, наряди, змінні рапорти, калькуляції, розрахункові відомості); облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку витрат (журнали та відомості рахунків класів 2, 8 і 9); фінансова звітність та примітки до неї; інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, і розрахунків.

Изображение слайда
1/1
6

Последний слайд презентации: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ

СТАДІЇ Й ЕТАПИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Стадії й етапи аудиторської перевірки витрат І. Початкова стадія Ознайомлення з бізнесом клієнта, діючою на підприємстві системою бухга­лтерського обліку Ознайомлення з системою внутрішнього контролю витрат та використання прибутку Визначення обсягів робіт, узгодження оплати та складання угоди Складання плану та робочої програми аудиту II. Стадія дослідження Перевірка господарських операцій та записів з обліку витрат і використання прибутку Коригування плану і робочої програми Оцінювання (аналіз) витрат III. Завершальна стадія Оцінювання (аналіз) результатів перевірки Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже