Презентация на тему: Організація і методика аудиту грошових коштів

Реклама. Продолжение ниже
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів
1/11
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 12)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1061 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Організація і методика аудиту грошових коштів

Лектор : к.е.н., професор Гуцаленко Л.В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Основною метою аудиту грошових коштів є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо наявності, руху та використання грошових коштів суб'єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Основними об’єктами аудиту грошових коштів є: Наявність і стан збереження грошових коштів та їх еквівалентів; Надходження грошових коштів за різними каналами; Умови збереження грошових коштів за місцем їх зберігання; Нормативи використання грошових коштів на витрати діяльності суб’єкта господарювання; Нестачі (псування, крадіжки) грошових коштів суб’єкта господарювання; Правила платіжної дисципліни; Організація контролю за своєчасністю оприбуткування грошових коштів; Стан оперативного, інвентарного, аналітичного та синтетичного обліку операцій з грошовими коштами; Достовірність відображення інформації про наявність та використання грошових коштів у фінансовій, податковій та статистичній звітності.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Основні питання програми аудиту касових операцій та їх інформаційне забезпечення: Досліджуване питання Джерело інформації Перевірка регістрів обліку готівки Відомості, журнали, машинограми тощо Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах Касові звіти, касова книга, відомості аналітичного обліку Перевірка повноти оприбуткування виручки та її здачі з каси в банк Касові звіти, журнали обліку розрахункових операцій, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості Перевірка дотримання ліміту залишку каси Касові звіти, довідки про встановлений ліміт залишку готівки у касі Перевірка цільового використання коштів, отриманих із банківських рахунків Касові звіти, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Джерелами інформації для формування аудиторських доказів у процесі аудиту грошових коштів є такі документи: Первинні документи з обліку касових операцій: прибуткові й видаткові касові ордери; квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій; розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат; розпорядження керівництва, чеки на отримання готівки, об'яви на внесення готівки, заявки-розрахунки про встановлення ліміту каси та ін.).

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Облікові регістри з обліку касових операцій (касова книга, звіт касира, виписки банків із рахунків підприємства, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та ін.). Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку про рух грошових коштів у касі та в банках (журнали, відомості, Головна книга, оборотні відомості за рахунками «Каса», «Рахунки в банках», «Інші грошові кошти»). Акти інвентаризації готівки в касі: договір про матеріальну відповідальність; книга обліку касових видатків та ін. Документи фінансової звітності: Баланс підприємства (форма № 1); Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Типові помилки: відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням установлених вимог; виплати підзвітним особам на підставі виправдовувальних документів, що підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів; недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами; проведення розрахунків з населенням без застосування контрольно-касових машин; некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах; арифметичні помилки при підрахунку оборотів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Метою аудиту операцій з безготівковими коштами є перевірка: своєчасності, законності, достовірності та доцільності відображених на рахунках у банку здійснених операцій з надходження і списання грошових коштів; кількості відкритих і які беруть участь у розрахунках рахунків у банку, законність здійснення операцій за кожним відкритим рахунком; обґрунтованості отримання і використання кредитів та своєчасності їх погашення; стану платіжно-розрахункової дисципліни за укладеними договорами та ін.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

При здійсненні аудиту наявності та руху коштів в іноземній валюті основними нормативними документами, якими керується аудитор, є: інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»; Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»; П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

При перевірці операцій з іноземною валютою аудитором з'ясовується : необхідність, законність, достовірність та доцільність придбання чи продажу валюти; умови придбання (продажу); повноту відображення витрат на придбання валюти (комісійний збір до Пенсійного фонду); правильність документального оформлення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку; правильність складання кореспонденції рахунків, визначення результатів від продажу або купівлі іноземної валюти; правильність віднесення на валові витрати чи доходи сум, якими оперують у процесі купівлі-продажу іноземної валюти, а також правильність визначення балансової вартості іноземних валют.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Організація і методика аудиту грошових коштів

Типові помилки щодо операцій з іноземною валютою: відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операцій, чи оформлення їх невідповідним чином; відсутність додатків до платіжних документів, які є підставою для здійснення операції; перерахування авансів за безтоварними чеками, без попереднього оформлення угоди і за іншими сумнівними операціями; невідповідність даних у платіжних документах даним виписки банку; некоректна кореспонденція рахунків з обліку банківських операцій, а також валютних операцій; неповне зарахування на банківські рахунки валютної виручки за експортними операціями; неправильний перерахунок курсу іноземної валюти в гривні за валютними операціями; порушення строків виконання зобов'язань за контрактами, у рахунок виконання яких підприємством здійснювалися авансові платежі за кордон у валюті.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже