Презентация на тему: Olejniny

Реклама. Продолжение ниже
Olejniny
Olejniny
Světová produkce olejů (mil. tun)
7 nejvýznamnějších semenných olejnin světa (2012)
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Prvky výnosu řepky ozimé
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Výživa a hnojení
Založení porostu
Řepka olejná
Olejniny
Olejniny
Škodliví činitelé
Olejniny
Olejniny
Sklizeň a posklizňové ošetření
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Olejniny
Proces získávání olejů
Lisování (Extrakce) olejů
Lisování (Extrakce) olejů
Olejniny
Využití FAME (tj. metylesterů mastných kyselin) v dopravě
Suroviny pro výrobu FAME
Zjednodušené schéma výroby MEŘO
Pozitiva a negativa FAME/MEŘO
Pozitiva a negativa FAME/MEŘO
Sklizňové plochy, výnos, produkce a množství zpracované řepky na MEŘO
Energetická bilance MEŘO (input/output)
Rostlinné oleje
Rostlinné oleje
Rostlinné oleje
Rostlinné oleje
Rostlinné oleje
Pro naplnění cíle EU – podíl obnovitelné energie v dopravě v roce 2020 nejméně 10 %
Olejniny
1/56
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 58)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2019 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Olejniny

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

Trendy hlavních tuků a olejů světa (upraveno z Oil World 1994/5; 2009/10; 2011/12) Rostlinný olej / období Produkce světa (mil. tun / %) 1994/95 2009/10 2011/12 Rostlinné oleje CELKEM 100 % (73,1 mil. tun) 100 % (144,3 mil. tun) 100 % (155,2 mil. tun) Sójový 27,1 % 26,2 % 28,2 % Palmový 20,6 % 32,8 % 32,9 % Řepkový 14,5 % 15,2 % 14,8 % Slunečnicový 11,5 % 8,3 % 8,6 % Podzemnicový 6,0 % 3,0 % 2,5 % Bavlníkový 5,2 % 3,3 % 3,4 % Kokosový 4,8 % 2,3 % 2,2 % Olivový 2,7 % 2,1 % 2,1 % Palmojádrový 2,6 % 3,8 % 3,8 % Kukuřičný 2,5 % 1,7 % 1,6 %

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Světová produkce olejů (mil. tun)

Pramen: Oilseeds: World Markets and Trade, USDA, leden 2014, * - odhad Olej 2012/13 leden 2013/14* z palmy olejné 55,8 + 6,5 58,4 + 6,9 (39 %) ze sóji 42,8 44,9 (27 %) z řepky 24,9 25,6 (15 %) ze slunečnice 13,7 15,8 (9 %) oleje celkem 160,7 169,2 (100 %)

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 7 nejvýznamnějších semenných olejnin světa (2012)

produkce (mil. tun) největší pěstitelé (dle produkce mil. tun) Sója 241,8 USA, Brazílie, Argentina Řepka 65,6 EU-27, Čína, Kanada Bavlník 47,2 Čína, Indie, USA Podzemnice 41,2 Čína, Indie, USA Slunečnice 37,5 Ukrajina, EU-27, Rusko Palmojádro 14,7 Indonésie, Malajsie Olejniny – celkem 448,0 nárůst za 11 let z  323  mil. tun na 448  mil. tun, tj. + 125 mil. tun

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Plody olejnin

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

1. Semeno – řepka, krambe, sója, sezam, podzemnice olejná 2. Nažka – slunečnice, saflor, bavlník, konopí 3. Dužnatá peckovice – oliva, palma olejná Zdroje oleje

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

 nejrychlejší růst z komodit RV světa (cca 5 % rok) i EU (3 % rok)  super růst Čína: rok 1996 – 12 kg, 2012 – 27 kg/osobu/rok  v EU, ČR, USA - asi 50-52 kg/os/rok, z toho cca 27 kg konsum  hlavní chuťový faktor lidské stravy (vit. ADEK)  tuky živočišné (cholesterol) - asi 16 % produkce (růst 1,7 %)  tuky rostlinné (bez cholesterolu) - 84 % produkce (růst 6,2 % ročně) Olejniny

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

 hlavní exportér řepky a extrahovaných šrotů z řepky v EU  hlavní exportér a pěstitel máku na světě  hlavní exportér a pěstitel hořčice bílé v EU  nejvyšší výnosy (společně s Francií) slunečnice v EU ČR v EU a olejniny

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Olejniny produkují suchá semena s průměrnou vlhkostí 8 - 13 %. lze je určitou dobu skladovat, hlavní zásobní látkou v semenech jsou rostlinné tuky, které se mohou rozkládat. vedlejším produktem - zelená hmota na krmení či zelené hnojení (řepka, hořčice aj.).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Řepka olejná

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
11

Слайд 11

Řepka olejná (40 – 50 %) Řepice (38 – 40 %) Hořčice bílá (40 – 50 %) Hořčice sareptská (30 – 40 %) Hořčice černá (24 – 38 %) Hořčice habešská (40 – 42 %) Ředkev setá (38 - 50 %) Katrán habešský (30 - 45 %) Roketa setá (24 - 35 %) Lnička setá (33 - 42 %) Čeleď: Brukvovité

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

potravinářství – výroba kvalitního oleje krmivářství – pokrutiny (ex. šroty) na krmení oleochemie technické oleje (maziva, hydraulické kapaliny, vazelíny, laky, fermeže, pryskyřice glycerol (kosmetika, výbušniny, farmacie) deriváty mastných kyselin (detergenty, vosky, plastické hmoty) další sloučeniny (aminy, alkoholy, aldehydy aj.) energetika – MEŘO, čistý řepkový olej, šroty a výlisky, sláma zemědělský – zlepšující plodina, včelomilná Řepka olejná – Význam v ČR

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Prvky výnosu řepky ozimé

Výnosový prvek Požadavek Převládající skutečnost Počet rostlin (ks.m 2 ) 40 - 60 60 - 80 Počet šešulí na rostlinu (ks) 150 - 200 80 - 100 Počet semen v šešuli (ks) 18 - 22 15 - 20 HTS (g) 5 4,5 - 5,0 Teoretický výnos (t.ha -1 ) 5,4 - 13,2 3,2 - 8,0 Sklizňové ztráty (%) 2 - 6 5 - 20 Dosažitelná produkce (t.ha -1 ) 7 - 8 2,7 - 3,0

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

 pro všechny oblasti ČR  řepka a mák nereagují na úrodnost půd, ale na pěstitelský systém  kvalita je nižší v nížinách, než na vysočinách  hlavní zlepšující plodina v ČR, náhrada hnoje  tržní využití hlavní exportní artikl RV v ČR Řepka olejná

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

 olej (obsah 42 %)  od r.1961 vznik „0“ „bezerukové“ řepky  zbytek (57 %) po extrakci obsahuje 34 % bílkovin (s ó ja 44 %)  „bezeruková“ a nízkoglukosinolátová řepka = „00“ dvounulka - v ČR i SR na 100 % výměry od 1992/1993  třínulka = „00“ + snížení kyseliny linolenové (nežlukne) Řepka olejná

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Antinutriční látky Kyselina eruková (KE) – způsobuje retardaci růstu a poruchy trávení Glukosinoláty (GSL) – negativně ovlivňují činnost štítné žlázy a toxicky působí na játra

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Hlavní pěstitelská výměra v ČR – BO, v posledních letech posun i do nížin, kde méně trpí nedostatkem živin Pro řepku jsou nejvhodnější : lehčí až střední půdy, hlinitopísčité až hlinité, dobře vyhnojené roční úhrn srážek 500 – 750 mm, roční průměr teplot 6,5 – 8,5°C Přes svoji plasticitu řepka nesnáší: půdy zamokřené, kde vyhnívá lokality s holomrazy –15 až –20 °C, kde vymrzá těžké, hrudovité půdy lokality, kde leží velmi dlouho souvislá vrstva sněhu Požadavky řepky na prostředí

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Výživa a hnojení

Na 1 t semene odčerpá cca 50 – 60 kg N, 25 – 35 kg P 2 O 5, 60 – 70 kg K 2 O, 40 – 70 kg CaO, 7 – 12 kg MgO P, K a Mg hnojiva zaorat na podzim Hnojení N hnojivy: před setím 30-50 kg N/ha (rozklad slámy) (DAM) podzimní hnojení 30-50 kg N/ha (stab. MO) období regenerace po přezimování 60 – 70 kg N/ha (LAV) období začátku prodlužování stonku 70 – 80 kg N/ha (DAM) období žlutého poupěte 20 – 30 kg N/ha (LAV)

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Založení porostu

Výsev od poloviny do konce srpna (dle výr. oblastí) Výsevek 2,3 – 4,0 kg/ha (40 – 60 semen na m 2 ) Počet rostlin na jaře 30 – 50 ks na m 2 Meziřádková vzdálenost nejčastěji 12,5 cm nebo 25 cm Hloubka výsevu 1,5 – 2 cm

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Řepka olejná

liniové x hybridní odrůdy zaseto 390 - 400 tis. ha (2013) (hybridů 70 %) nejpěstovanější - DK Exquisite, Rohan, Ladoga, Sherpa, Artoga, PR45D03 a Sherlock

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

hlavně preemergentní herbicidy na svízel a heřmánkovce (Butisan + Command) proti přerůstání azoly (Horizon), na slimáčky – Vanish na hraboše – Lanirat v polovině října 40 – 50 kg N ve stabilizované močovině Podzim – rozhodne o přezimování

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

 130-210 kg N/ha zpravidla ve 3 dávkách (60-90 kg, 40-60, (20-30) kg N/ha  síra je OK, 1. N=N+S (DASA, LAS), pak kapalná hnojiva (+S,+B)  výlet hmyzu = stonkoví krytonosci (Nurelle)  oteplení, řepka 20 cm vysoká = blýskáček (Karate)  v kvetení nálet bejlomorky (Karate = ochrana včel)  OK = před kvetením fungicid + insekticid (Amistar + Proteus) Jaro – rozhodne o výnosu

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Škodliví činitelé

Plevele : likvidace herbicidy PRE (Butisan, Brasan, Command aj.), POST (Galera) Škůdci vzcházejících rostlin : plži, dřepčíci, krytonosec zelný, osenice (ničí kořeny, redukují listovou plochu) Škůdci působící nadměrné větvení rostlin, praskání a lámání lodyh : krytonosec řepkový a čtyřzubý Škůdci napadající generativní orgány : blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová (ničí poupata, redukují počet šešulí) Choroby : fomová hniloba, sklerotiniová hniloba, plíseň šedá, verticiliové vadnutí

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Insekticidy mezi 20 – 80 cm tempo růstu cca 7 cm (tj. o 10 - 15 % den ) ředí se účinek systemických insekticidů proto vystačit s pyretroidy drahé a silné insekticidy použít v: růžici na jaře a ve žlutém poupěti výborné Nurelle a Proteus novinky – Avaunt, Plenum, Sumi Alpha aj.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Hlavní škůdci řepky a brukvovitých

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
26

Слайд 26: Sklizeň a posklizňové ošetření

Sklizeň ve druhé polovině července Semena tmavě vybarvená Vlhkost semen 14 – 16 % Po sklizni nezbytné teplovzdušné sušení (zpracovatelé požadují vlhkost semen pod 8 %)

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Kvalita olejnin množství a složení oleje množství a složení bílkovin množství a složení antinutričních a doprovodných látek vitamíny, pigmenty, slizy, pektiny, aj. Tuky - triglyceridy mastných kyselin (95 – 98 %) - steroly (0,3 – 0,5 %) - fosfolipidy (0,05 – 3 %) - pigmenty (25 – 50 ppm) - volné mastné kyseliny (1 – 2 %) - tokoferoly a další

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Olejnatost a složení mastných kyselin vybraných olejnin

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Mák setý

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
30

Слайд 30

Semínko – hlavní pěstitel i exportér světa Ohlašovací povinnost celníkům (nad 100 m 2 ) Hlavní nelegál = Afgánistán (cca 80 tis. ha) Celkem mák svět 300 tis. ha, legálně cca 140 tis. ha ČR = morfin 16 t z cca 260 t svět 1 kg semene = 45-50 Kč (r.2013) 1 kg makoviny (0,3 %) = 15 Kč 1 ha = 800 kg semene a 400 kg makoviny 1937 patent na morfin z makoviny (dříve z opia) 1951 jen 16 %, 1971 už 40 % morfinu z makoviny Mák a ČR

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Výsev máku - co nejdříve na ja ře někdy i koncem září 1 brány, hrudky nevadí hloubka 0-2 cm (rýha), řádky cca 25 cm 1,5 kg/ha (cca 250 semen/m 2 ) 40-70 rostlin, tj. 80-100 makovic/m 2

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Mořit mák - krytonosec kořenový a helmintosporium Herbicid y pree mergentní (Aurora WG, Lentipur, Toluron, Command, Callisto), post emergentní (Callisto,Laudis) Dávka N 80 - 110 kg/ha: 1/3 před setím, 2/3 za 3-4 týdny po setí Insekticid - Cyperkill, Antistres Atonik, List. hnojiva - Wuxal Fungicid - Discus, Dithane OK Sklizeň s makovinou Pak skladování, separace, prodej

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Slunečnice roční

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
34

Слайд 34

Původ: Mexiko, Peru Evropa: 16 stol., na nažky od 19. stol., ČR od 1987 Téměř jen hybridy Heliosenzitivní - řádky 70 cm → směr S/J Slunečnice roční

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Úrodné, hluboké půdy kukuřičné a řepařské Podzim hluboká příprava (22-26 cm) P,K podzim 70 x 20-25 cm (55-75 tis. na 1 ha, OK 55-60= 4-6 kg/ha) přesně hloubka 4-6 cm, termín 10°C (polovina IV)

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Hořčice bílá

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
37

Слайд 37

spotřeba na výrobu hořčice – 4 000 tun hořcice bílá – 700 tun hořcice sareptská z 1 kg semínek = 6 - 6,5 kg hořčice hořčice plnotučná (z hořčice bílé) hořčice krémžská (z hořčice bílé a sareptské tmavosemenné) hořčice orientální (z hořčice sareptské žlutosemenné) Hlavní strnisková (vymrzající) meziplodina Osivo i semeno = export cca 90 % produkce Hořcice bílá

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

Světlice barvířská - Saflór

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
39

Слайд 39: Proces získávání olejů

Lisováním (mechanickým oddělením oleje z rostlinných pletiv za tlaku) – nad 25 – 30 % hmotnostních oleje Extrakcí (extrakce oleje z rostlinných pletiv organickým rozpouštědlem)

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Lisování (Extrakce) olejů

Dezintegrovaná semena → mletím na mlecích stolicích klimatizace (účinkem páry za zvýšené teploty) Klimatizovaný materiál Lisování na šnekových lisech (15 – 20 % hm. oleje v surovině), předlisy - dolisy Extrakce pomocí vhodných rozpouštědel při teplotě 45 – 55°C (pod 1 % hm. oleje v surovině) Surový olej (vedlejší produkt extrahované šroty: 35 – 40 % bílkovin, 1 – 2 % tuku, vláknina 20 – 30 %) rafinace Rafinovaný olej

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Lisování (Extrakce) olejů

Rostlinná semena Úprava semen Lisování Výlisky (cca 15-20 % oleje) Extrakce Ext. šrot (do 1 % oleje) Surový lisovaný olej Surový extrahovaný olej Rafinace oleje Rafinovaný olej

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

„Bionafta“ (FAME) Aktuální podíl biosložky (MEŘO) přimíchávané do nafty je 6,0 % obj. Směrnice EU č. 2003/30/EC → zvýšit podíl biopaliv v pohonných hmotách č. 2009/28/EC → o podpoře využívání energie z OZE

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
43

Слайд 43: Využití FAME (tj. metylesterů mastných kyselin) v dopravě

V ČR a EU hlavně řepka olejná (MEŘO) 100 % FAME/MEŘO („Bionafta“) příměs do motorové nafty (SMN 5, SMN 30,...) B7 ( max. 7 % obj. FAME) ČSN EN 590 B30 (směsná motorová nafta – SMN 30) min. 30 % obj. ČSN 65 6508 B100 (100 % čisté FAME do motorových paliv) ČSN EN 14 214 Bionafta: Od 1.10.2009 je B 100 osvobozeno od spotřební daně ve výši 10 950 CZK na 1 000 litrů.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44: Suroviny pro výrobu FAME

rostlinné oleje z olejnatých rostlin sója řepka (MEŘO) slunečnice palma olejná živočišné tuky lůj, sádlo, rybí tuk, aj. odpadní tuky a oleje – např. upotřebený fritovací olej

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Zjednodušené schéma výroby MEŘO

semeno řepky lisování extrahované šroty (pokrutiny) řepkový olej (převaha triglyceridu) esterifikace (působení alkoholu – metanol, za přítomnosti alkalyckých katalyzátorů: NaOH, KOH ) rozpad molekuly triglyceridu metylestery mastných kyselin glycerin konzervant; kosmetický, farmaceutický průmysl

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Pozitiva a negativa FAME/MEŘO

Pozitiva : významně rychlejší odbouratelnost (nad 90 % za 21 dní) x motorová nafta (10 % za 21 dní) → ochrana živ. prostředí, vodních zdrojů, atd. nižší obsah škodlivin ve výfukových plynech nižší kouřivost o 50 % (lepší prohoření směsi) emise oxidů síry o 70 % nižší emise aromatických uhlovodíků 2,5x nižší,... obnovitelný zdroj !

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Pozitiva a negativa FAME/MEŘO

Negativa : o 3-5 % nižší výkonnost motoru růst objemové spotřeby o 6-10 % oproti motorové naftě častější výměna motorového oleje riziko nekompatibility s těsnícími materiály (pryže,...) nižší výhřevnost ( 33,1 MJ.l -1 oproti 36,3 MJ.l -1 )

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Sklizňové plochy, výnos, produkce a množství zpracované řepky na MEŘO

2009 2010 2011 2012 Sklizňová plocha (ha) 354 826 368 824 373 386 401 319 Produkce (t) 1 128 119 1 042 418 1 046 071 1 109 137 Řepka zpracovan á na MEŘO (t) 367 233 474 983 503 605 407 946 Výroba MEŘO (t) 144 013 186 268 197 492 159 979 Řepka zpracovan á na MEŘO (%) 32,5 45,5 48,2 36,8

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Energetická bilance MEŘO (input/output)

Fytopalivo input/output Metylester řepkového oleje 1 : 1,2 - 1,3 MEŘO + Šrot + Glycerin 1 : 2,5 - 2,7 Surový řepkový olej 1 : 1,8 - 3 Vynaložená energie na výrobu MEŘO činí cca 17 % vlastního energetického obsahu (+ doprava, energetická hodnota metanolu, náklady na pěstování, atd.)

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: Rostlinné oleje

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51: Rostlinné oleje

lze využít surový, za studena lisovaný, nijak nezpracovaný rostlinný olej (v ČR: řepka olejná: 35 – 40 % hmotnosti semene) dodržení kvalitativních požadavků je daleko jednodušší než u bioetanolu či MEŘO bilance energetických vstupů a výstupů je u rostlinného oleje výhodnější ( input/output cca 1: 6,7 ) nejvýhodnější je přímé využití surového rostlinného oleje jako náhrady motorové nafty bez dalšího zpracování není chemicky agresivní

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Rostlinné oleje

Získávání rostlinného oleje přímou cestou: lisování, filtrace, příp. odkalení a tankování vynaložená energie pouhých 3 % energetického obsahu decentralizace výroby (krátké dopravní cesty) motory (resp. palivový systém ) vyžadují úpravu

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: Rostlinné oleje

Úprava palivového systému: viskozita (RO v porovnání s naftou ↑ viskozitu) nutno viskozitu snížit: ohřev chladící kapalinou z motoru ev. el. topením snížení komplikací za nižších atmosferických teplot jednonádržkový či dvounadržkový systém

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54: Rostlinné oleje

uzavřený vozový park (především zemědělské stroje) někteří výrobci již nabízejí nové stroje na provoz RO (např. John Deere, Fendt, Deutz-Fahr) čerpací stanice zatím RO jako motorová paliva nedodávají !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
55

Слайд 55: Pro naplnění cíle EU – podíl obnovitelné energie v dopravě v roce 2020 nejméně 10 %

cca 310 tis. hektarů řepky olejné cca 30 tis. hektarů pšenice ozimé cca 40 tis. hektarů cukrovky cca 180 tis. hektarů kukuřice na siláž (biometan v dopravě) návrh EK → biopaliva I. generace max. 5 % z celk. 10 % v roce 2020

Изображение слайда
1/1
56

Последний слайд презентации: Olejniny

Děkuji Vám za pozornost.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже