Презентация на тему: S ł odyczy. Cukry ( węglowodany )

S ł odyczy. Cukry ( węglowodany )
Cukry
Cukry proste (monosacharydy)
Cukry złożone
D wucukry ( disacharydy )
W ielocukry ( polisacharydy )
N aturalne srodki słodzące
Cukry proste to sacharoza ?
Glukoza
Właściwości biologiczne glukozy
Fruktoza
Laktoza. Włastywości i metabolizm
S ł odyczy. Cukry ( węglowodany )
Maltoza
Miód - ( Mmmm... Pycha)
Skład chemiczny miodu
S ł odyczy. Cukry ( węglowodany )
Cukier inwertowany
Dostarczanie witamin i składników mineralnych
Energia dla mózgu i mięśni
Cukry proste a waga ciała
Zdrowie zębów
Cukrzyca
Jak spożywać mniej cukru ?
Bibliografia :
Przygotowali : Nazar Iwasyuk Oleh Skliar Serhij Protsyk
1/26
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 58)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5904 Кб)
1

Первый слайд презентации: S ł odyczy. Cukry ( węglowodany )

Изображение слайда
2

Слайд 2: Cukry

Cukry, inaczej węglowodany lub sacharydy, to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Posiadają one w swych cząsteczkach grupy alkoholowe (OH) i grupę karbonylową aldehydów lub ketonów (C=O). Cukry można podzielić na cukry proste i złożone. Dostarczają one organizmowi takiej samej ilości energii (4 kcal), czyli mniejszej ilości energii niż tłuszcze (9 kcal) oraz alkohol (7 kcal/g). Do węglowodanów zalicza się także błonnik pokarmowy. W odróżnieniu od innych węglowodanów, nie jest on wchłaniany w jelicie cienkim i nie dostarcza organizmowi energii, ale podlega pewnym procesom metabolicznym w jelicie grubym. Zgodnie z zaleceniami, co najmniej połowa dostarczanej energii powinna pochodzić z węglowodanów, w większości z węglowodanów złożonych.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Cukry proste (monosacharydy)

Cukry proste to inaczej monosacharydy. Cechuje je dobra rozpuszczalność w wodzie. Są to związki osmotycznie czynne, nie ulegają rozkładowi na jeszcze prostsze związki. Można je podzielić ze względu na liczbę atomów węgla w cząsteczce. Triozy posiadają 3 atomy węgla w cząsteczce. Do trioz, które mają istotne znaczenie biologiczne należy aldehyd glicerynowy. Jest to pierwotny produkt fotosyntezy. Jego wzór sumaryczny to C3H6O3. Tetrozy posiadają cztery atomy węgla. Pentozy mają pięć atomów węgla. Wśród pentoz należy wymienić rybozę, deoksyrybozę i rybulozę. Ryboza (C5H10O5) i deoksyryboza (C5H10O4) budują nukleotydy, będące monomerami kwasów nukleinowych. Rybuloza uczestniczy w przemianach metabolicznych zachodzących w komórkach roślinnych. Heksozy posiadają sześć atomów węgla. Do ważnych heksoz zaliczamy glukozę oraz izomery glukozy: fruktozę i galaktozę. Cząsteczki cukrów prostych budują cukry złożone. Glukoza jest to podstawowy substrat energetyczny, wykorzystywany w procesie utleniania komórkowego

Изображение слайда
4

Слайд 4: Cukry złożone

Cukry złożone to związki zbudowane z cukrów prostych. Należą do nich dwucukry (disacharydy) i wielocukry (polisacharydy). Cukry złożone możemy spotkać w produktach zbożowych (takich jak ryż, kukurydza, pszenica itp.), ziemniakach i warzywach strączkowych.

Изображение слайда
5

Слайд 5: D wucukry ( disacharydy )

Dwucukry są dobrze rozpuszczalne w wodzie i osmotycznie czynne. Tworzą je dwie połączone cząsteczki cukrów prostych. Do istotniejszych dwucukrów zaliczyć należy maltozę, laktozę i sacharozę. Maltoza jest zbudowana z dwóch cząsteczek glukoz, powstaje w wyniku hydrolitycznego rozkładu skrobi. Laktoza składa się z cząsteczki glukozy i galaktozy. Jest ona ważnym składnikiem mleka ssaków. Sacharozę buduję cząsteczka glukozy połączona z cząsteczką fruktozy. Jest ona u roślin formą transportową cukrów.

Изображение слайда
6

Слайд 6: W ielocukry ( polisacharydy )

Wielocukry to związki organiczne zbudowane z wielu cząsteczek połączonych ze sobą cząsteczek cukrów prostych. Są one nierozpuszczalne w wodzie i nieaktywne osmotycznie. Pełnią w organizmach funkcje zapasowe i strukturalne. Polisacharyd zapasowy roślin to skrobia, gromadzona w leukoplastach. U grzybów i zwierząt związkiem zapasowym jest wielocukier – glikogen – stanowiący magazyn glukozy w wątrobie i mięśniach, który organizm uruchamia w razie spadku poziomu cukru we krwi. Wielocukry pełniące funkcje strukturalne to chityna i celuloza. Chityna to polisacharyd budujący pancerze stawonogów i ściany komórkowe grzybów. Celuloza to podstawowy budulec ścian komórkowych roślin.

Изображение слайда
7

Слайд 7: N aturalne srodki słodzące

Sacharoza Glukoza Fruktoza Laktoza Maltoza M iód Cukier inwertowany

Изображение слайда
8

Слайд 8: Cukry proste to sacharoza ?

Cukry proste to sacharoza (czyli cukier stołowy nazywany najczęściej po prostu „cukrem”), glukoza, fruktoza, laktoza i maltoza, które w postaci naturalnej są zawarte w owocach, warzywach i produktach mlecznych. Producenci żywności często dodają cukry proste do swych wyrobów podczas przetwarzania produktów spożywczych, dla nadania im słodkiego smaku, odpowiedniej tekstury, struktury i konsystencji. Tekstura ma ważne znaczenie dla smakowitości produktu, a zatem dla jego akceptacji przez konsumentów. Inne funkcje, które spełniają cukry proste, to konserwowanie dżemów i galaretek, wspomaganie fermentacji drożdży oraz nadawanie odpowiedniego zapachu i koloru produktom pieczonym.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Glukoza

Glukoza występuje w znacznych ilościach w owocach (szczególnie w winogronach, stąd nazwa – cukier gronowy) i miodzie. W organizmach jest składowana w postaci dwóch polimerów: skrobi u roślin i glikogenu u zwierząt. W łańcuchowej formie glukozy znajdują się cztery asymetryczne atomy węgla (tj. C2, C3, C4 i C5), podczas gdy w formie cyklicznej występuje pięć takich atomów (dodatkowo asymetryczny jest węgiel anomeryczny, C1). W zależności od położenia grupy karbonylowej w łańcuchu i konfiguracji asymetrycznych atomów węgla, możliwych jest kilkadziesiąt izomerów glukozy. Jednym z często występujących naturalnie izomerów glukozy jest fruktoza, różniąca się położeniem grupy karbonylowej.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Właściwości biologiczne glukozy

D-Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów, przechowywanym pod postacią polimerów – skrobi i glikogenu. Stanowi cukier najłatwiej przyswajalny przez człowieka. W procesie glikolizy jest rozkładana na kwas pirogronowy. Jest także substratem wielu procesów zachodzących w komórce, a u roślin, jako celuloza, podstawowym budulcem ściany komórkowej.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Fruktoza

Fruktoza, czyli cukier owocowy (z łac. fructus – owoc) – organiczny związek chemiczny z grupy monosacharydów. W stanie wolnym występuje naturalnie w owocach, miodzie, nektarze kwiatów i spermie ssaków[7]. Reszty fruktozy wchodzą w skład szeregu di-, oligo- i polisacharydów, np. sacharozy (glukoza + fruktoza), rafinozy (glukoza + fruktoza + galaktoza) lub inuliny (polisacharyd zbudowany głównie z fruktozy ).W temperaturze pokojowej jest białą substancją krystaliczną. Temperatura topnienia to około 100 °C. Fruktoza charakteryzuje się słodkim smakiem (jest nieco słodsza od sacharozy i znacznie słodsza od glukozy) oraz dobrą rozpuszczalnością w wodzie.W wyniku fermentacji ulega przemianie do etanolu.Fruktoza jest znacznie wolniej przyswajana przez organizm, niż sacharoza i glukoza. Znaczne ilości fruktozy mogą powodować biegunkę i bóle żołądkowo-jelitowe. Powoduje też wyraźne podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. W spermie fruktoza spełnia rolę materiału energetycznego plemników.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Laktoza. Włastywości i metabolizm

Chemicznie jest to bezbarwna substancja stała o temperaturze topnienia 225 °C, rozpuszczalna w wodzie, słabo rozpuszczalna w alkoholu i nierozpuszczalna w eterze.Laktoza jest mniej słodka niż glukoza i sacharoza. Zawartość w : mleku krowim – 4,5% mleku ludzkim – 5,5 do 7,5 % W jelicie cienkim, obecna w rąbku szczoteczkowym błony śluzowej ssaków, enzym laktaza rozkłada laktozę na składowe cukry proste – glukozę i galaktozę, które ulegają wchłanianiu (absorpcji jelitowej). U człowieka najwyższa aktywność laktazy występuje u noworodków i niemowląt w okresie karmienia piersią, później stopniowo zmniejsza się z wiekiem i u większości osób dorosłych osiąga zaledwie 10% aktywności pierwotnej.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Najczęściej spotykanym schorzeniem jest pierwotny niedobór laktazy typu dorosłych, a także wtórny niedobór laktazy spowodowany działaniem czynników chorobotwórczych na błonę śluzową jelita cienkiego. Wyjątkowo rzadko zdarza się genetycznie uwarunkowany wrodzony niedobór laktazy. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych ocenia się, że w Polsce u 17-37% populacji dorosłej występuje niedobór laktazy, co może prowadzić do występowania objawów nietolerancji laktozy.Objawy takie nie pojawiają się po spożyciu takich produktów mlecznych jak np. zsiadłe mleko, kefir, jogurt czy sery, w których na skutek procesów fermentacyjnych z udziałem bakterii mlekowych obecność laktozy jest znacznie ograniczona, gdyż ulega przetworzeniu na kwas mlekowy.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Maltoza

Maltoza (cukier słodowy), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem α-1,4 glikozydowym. Jest cukrem redukującym. Tworzy dwa anomery, α i β, które w roztworach wodnych ulegają mutarotacji. Otrzymywana jest na drodze hydrolizy skrobi. Jest wykorzystywana jako środek słodzący oraz jako składnik pożywek dla bakterii

Изображение слайда
15

Слайд 15: Miód - ( Mmmm... Pycha)

Pszczoły gromadzą miód w plastrze, gdzie ulega dojrzewaniu. W zależności od surowca, z jakiego powstał miód, wyróżnia się miody: nektarowe (kwiatowe), spadziowe, mieszane (nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe). Miód może mieć konsystencję gęstego płynu lub stałą, a barwę od białej, poprzez jasnożółtą aż do brunatno-brązowej.W postaci płynnej nosi nazwę patoka, w postaci zestalonej (skrystalizowanej) krupiec

Изображение слайда
16

Слайд 16: Skład chemiczny miodu

Najliczniejszą grupę związków w miodzie stanowią węglowodany. W największej ilości monosacharydy: glukoza (~34%), fruktoza (~39%) oraz maltoza (7,3%). Istotnym czynnikiem wpływającym na smak miodu są kwasy organiczne. W największej ilości występują kwasy: glukonowy, jabłkowy i cytrynowy. Zasadniczą grupą związków decydującą o smaku i aromacie miodu są olejki eteryczne pochodzące z nektaru. Łącznie z miodu wyodrębniono ponad 50 substancji aromatycznych, wśród których znajdują się wyższe alkohole alifatyczne, aldehydy i ketony, a także estry i związki polifenolowe. Barwa miodu uzależniona jest od obecności różnych barwników. Największe znaczenie mają karotenoidy, głównie β-karoten i ksantofil. Zawartość związków azotowych w miodzie jest niewielka. Spośród białek występujących w miodzie ważną rolę biologiczną spełniają enzymy. Pochodzą one głównie z gruczołów ślinowych pszczół.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Do najważniejszych należy zaliczyć inwertazę, która powoduje rozpad sacharozy do glukozy i fruktozy, α-amylazę i β-amylazę, prowadzące do przemiany polisacharydów do dekstryn, a następnie do cukrów prostych; oksydazę glukozy powodującą utlenianie glukozy do kwasu glukonowego. W reakcji tej powstaje nadtlenek wodoru – związek o właściwościach antyseptycznych. Ponadto miód zawiera pewne ilości mikroelementów: (potas, chlor, fosfor, magnez, wapń, żelazo, mangan, kobalt i inne). W miodzie stwierdzono również występowanie substancji o charakterze hormonalnym. Ważne zadanie spełnia acetylocholina. Miód zawiera także niewielkie ilości witamin – A, B1, B2, B6, B12, C, kwas foliowy, kwas pantotenowy i biotynę. Ważnym składnikiem miodu są ziarna pyłku roślin, z których został zebrany nektar. Umożliwia to mikroskopowe rozpoznanie pochodzenia miodu, a także odróżnienie miodu naturalnego od sztucznego.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Cukier inwertowany

Cukier inwertowany – produkt hydrolizy sacharozy na mieszaninę glukozy i fruktozy, w wyniku której następuje zmiana kierunku skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (inwersja) przechodzącego przez roztwór. Proces ten zachodzi pod wpływem inwertazy, enzymu wytwarzanego np. przez drożdże i pszczoły (cukier inwertowany jest głównym składnikiem miodu). Hydroliza sacharozy zachodzi także w środowisku kwaśnym.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Dostarczanie witamin i składników mineralnych

Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że dodanie cukru wypiera inne składniki odżywcze i prowadzi do zmniejszenia spożycia witamin i składników mineralnych. Jednak przeprowadzone badania nie potwierdzają tej hipotezy. Zatem nie ma danych wspierających tezę o wypieraniu przez cukier mikroskładników. Nawet u dzieci z najwyższym spożyciem cukru nie stwierdzono niedoborów w odniesieniu do zawartości witamin i składników mineralnych.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Energia dla mózgu i mięśni

Węglowodany mają bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu. Mózg jest niemal całkowicie zależny od stałego dostarczania glukozy wraz z krwią. U osób dorosłych mózg zużywa dziennie około 140 g glukozy, co stanowi około połowy całkowitego spożycia węglowodanów. Dla sportowców ważne znaczenie może mieć szybkość trawienia i wchłaniania węglowodanów oraz przekształcania ich w glikogen. Otóż węglowodany charakteryzujące się wysokim indeksem glikemicznym szybciej uzupełniają zapasy glikogenu niż produkty o niskim indeksie glikemicznym. Wartość indeksu glikemicznego odzwierciedla szybkość, z jaką dany produkt spożywczy podwyższa stężenie glukozy we krwi po jego spożyciu.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Cukry proste a waga ciała

Znaczna ilość badań epidemiologicznych (w których oceniano nasilenie występowania czynników wpływających na stan zdrowia społeczeństwa) wykazuje, że istnieje odwrotna zależność pomiędzy spożyciem cukrów prostych, sacharozy i tłuszczów a wagą ciała lub wskaźnikiem masy ciała (BMI). Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i nastolatków oraz dzieci (4,5). Mówiąc innymi słowy, osoby, które w większej ilości dostarczają energii pochodzącej z cukrów prostych, statystycznie ważą mniej niż osoby dostarczające mniej energii pod postacią cukrów prostych. Często występuje odwrotna zależność pomiędzy spożyciem cukrów prostych a spożyciem tłuszczów (osoby, które spożywają duże ilości cukrów prostych, jedzą mało tłuszczów). Jednak niektórzy mogą przekraczać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, spożywając nadmierne ilości zarówno cukrów prostych jak i tłuszczów, co może prowadzić do wzrostu ciężaru ciała. W rozważaniach ponadto trzeba uwzględnić fakt, iż węglowodany, w tym również cukry proste, wpływają na system regulacji łaknienia i zwiększają uczucie sytości.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Zdrowie zębów

Ludzie często przypisują sacharozie znaczenie czynnika, który jako jedyny powoduje psucie się zębów (próchnicę zębów). Tymczasem wszystkie węglowodany zawarte w pożywieniu mogą przyczyniać się do wystąpienia próchnicy. W badaniach wykazano, że potencjalne działanie sprzyjające próchnicy mają nie tylko cukier, słodycze i miód, ale również węglowodany zawarte w produktach, które nie mają słodkiego smaku, takie jak pełnoziarniste pieczywo, ziemniaki i chipsy. Próchnica pojawia się, gdy bakterie żyjące na płytkach zębowych wykorzystują skrobię i cukrzy proste podczas swych przemian metabolicznych, aktywując procesy fermentacji, co prowadzi do wytwarzania kwasów uszkadzających zęby.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Cukrzyca

Wystąpienie cukrzycy typu 2 jest związane z wiekiem, otyłością i brakiem aktywności fizycznej; znaczenie ma również predyspozycja genetyczna. Nie stwierdzono zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy spożyciem cukrów prostych a występowaniem cukrzycy. Obecnie u osób z dobrze kontrolowaną cukrzycą dopuszcza się stosowanie umiarkowanej ilości cukrów prostych jako składnika zbilansowanego sposobu żywienia.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Jak spożywać mniej cukru ?

1. Jeżeli nie wyobrażasz sobie wypicia kawy czy herbaty bez dodatku cukru, powinieneś stopniowo zmniejszać ilość cukru, którą dodajesz do napojów. Potrzebujesz aż 3 miesięcy, by odzwyczaić się od słodkiego smaku potraw. Jednak cyklicznie zmniejszając ilość wsypywanych do filiżanki łyżeczek cukru, pozwoli ci na szybkie odzwyczajenie się od słodkiego smaku. 2.Jeżeli należysz do osób, które nie wyobrażają sobie wypicia kawy czy herbaty bez cukru, skorzystaj ze słodzika. Cukier biały, którego najczęściej używamy do słodzenia napojów i potraw może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, gdy jest stosowany w nadmiarze. Dostarcza on nam tzw. pustych kalorii, które są szybko spalane i jednocześnie nie zapewnia nam żadnych innych cennych składników odżywczych. Dlatego należy używać go z rozwagą. 3.Jeśli musisz już sięgnąć po przekąskę, zastąp batonik czy czekoladę świeżymi lub suszonymi owocami. Możesz sięgnąć również po ich przetwory. Co prawda są one słodkie, ale zawierają cenne dla zdrowia witaminy i składniki mineralne, a także błonnik. Ograniczasz cukier w diecie, ale masz poczucie zaspokojenia potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego. 4. Musisz ograniczyć również kolorowe i gazowane napoje, w których znajduje się najwięcej cukru. Zastąp jej 100% sokami owocowymi, wodą mineralną cz niesłodzoną herbatą. Napoje te ugasza pragnienie i nie dostarczą Twojemu organizmowi zbędnych kalorii.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Bibliografia :

http:// www.biologia.net.pl/biochemia/cukry-weglowodany.html http:// www.eufic.org/article/pl/4/33/artid/cukry-naszym-pozywieniu http :// www. zdrowo.info.pl/cukier.html http:// www.fit.pl/dietadlaciebie/dieta-na-co-dzien/dobre-rady/cukier-w-diecie-czlowieka,458,1,0.html http:// pl.wikipedia.org/wiki

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: S ł odyczy. Cukry ( węglowodany ): Przygotowali : Nazar Iwasyuk Oleh Skliar Serhij Protsyk

Изображение слайда