Презентация на тему: Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування

Реклама. Продолжение ниже
Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування нещасних випадків на виробництві
Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування
Навчальні питання
Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування
1. Загальні положення
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ
3. Загальна характеристика Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)
Дія Порядку не поширюється:
2. Схема повідомлення про НВ (ст.10 ЗУ “Про ОП”)
Алгоритм прийняття рішення роботодавцем про організацію розслідування нещасного випадку.
Якщо потерпілий, посилаючись на НВ на виробництві, відразу звернувся по допомогу до ЛПЗ, то тоді ЛПЗ протягом доби повинен повідомити про НВ:
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку
Особливості дій особи, яка забезпечує себе роботою самостійно
ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ
1/20
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (99 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування нещасних випадків на виробництві

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Дисципліна – Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій Доцент кафедри к.т.н., с.н.с. Стрілець Віктор Маркович 1

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Мета: Надати студентам необхідні знання щодо організації і проведення звичайного розслідування нещасних випадків на виробництві Навчити роботі з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Виховна мета - Привити студентам (курсантам) почуття відповідальності за стан здоров`я тих, хто працює, під час виконання ними професійних обов`язків. 2

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Навчальні питання

Загальні положення Схема оповіщення про нещасний випадок Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку 3

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Література Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Введено в дію Постановою КМ України № 1 23 2 від 30. 11.20 11 р.) Микола Лисюк ( перший заступник директора з наукової роботи Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці) НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ // ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА". Спецвипуск №1, 2010 (розділ 7) - http://www.kadrovik.ua/content/neshchasnii-vipadok-na-virobnitstv 4

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1. Загальні положення

Основний регуляторний акт початкового етапу організаційних заходів після настання нещасного випадку - ПОРЯДОК розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Введено в дію Постановою КМ України № 1 23 2 від 30. 11.20 11 р. 5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

Структура: Загальні питання Розслідування та облік НВ Спеціальне розслідування нещасних випадків Звітність та інформація про НВ, аналіз їх причин Встановлення зв'язку з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних ПЗ Розслідування та облік випадків хронічних ПЗ і отрут Реєстрація та облік ПЗ Порядок розслідування обставин і причин виникнення ПЗ Процедура оформлення акта проведення розслідування причин виникнення хронічного ПЗ Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань Реєстрація та облік випадків ПЗ (отруєнь) Розслідування та облік аварій Додатки ( форми типових документів ) прикінцеві положення 6

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 3. Загальна характеристика Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)

Процедура проведення (ст.1) визначається для працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності… (Підприємств …, які … використовують найману працю. Особ, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування ) (Ст.2) Дія цього Порядку поширюється на: Роботодавців Працівників (у т.р. осіб, які забезпечують себе роботою самостійно) фізичних осіб – підприємців Осіб, що забезпечують себе роботою самостійно 7

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Дія Порядку не поширюється:

На військовослужбовців … осіб рядового і начальницького складу Держтехногенбезпеки ; осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту МНС … На тих, хто навчається, під час навчально-виховного процесу ( Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затв. наказом МОН України № 616 від 31.08.2001 р. ) На працівників під час прямування на роботу чи з роботи … ( здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 ) 8

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: 2. Схема повідомлення про НВ (ст.10 ЗУ “Про ОП”)

9 Свідок, потерпілий, або працівник, який виявив НВ Керівник робот (інша уповноважена особа підприємства) Роботодавець Профспілкова організація Надання першої медичної допомоги Зберегти обстановку і устаткування на робочому у такому стані, в якому вони були на момент НВ Р обочий орган виконавчої дирекції Фонду П ідприємство, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства О ргани ДПН У станов а державної санітарно-епідеміологічної служби Тер. орган ДГПН

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Алгоритм прийняття рішення роботодавцем про організацію розслідування нещасного випадку

10 Нещасний випадок 1. Призвів до смерті потерпілого 2. Є груповим (стався з 2 або більше працівниками, незалежно від важкості наслідків) 3. Робітник помер на підприємстві (без дії виробничих факторів) 4. Робітник зник при виконанні службових обов’язків 5. Призвів до тяжких наслідків в тому числі можлива інвалідність потерпілого Є рішення органу Держнаглядохоронпраці про спеціальне розслідування? Звичайне розслідування Спеціальне розслідування Якщо через деякий час внаслідок травми, отриманої на виробництві, потерпілий помирає ні ні ні ні так так ні ні так так так так

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Якщо потерпілий, посилаючись на НВ на виробництві, відразу звернувся по допомогу до ЛПЗ, то тоді ЛПЗ протягом доби повинен повідомити про НВ:

Підприємство, де працює потерпілий; Відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду страхування від НВ; Тер. орган ДГПН Відповідний заклад державної санітарно-епідемічної служби – у випадку гострого професійного захворювання (отруєння). 11

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

12 1. Повідомляє через засоби зв’ язку (1 година) та на паперовому носії (1 доба) про НВ відповідні установи робочий орган виконавчої дирекції Фонду; кер-ка профспілки… кер-ка підприємство, де працює потерпілий… органи ДПН, якщо НВ стався внаслідок пожежі установу державної санітарно-епідемічної служби (отруєння або профзахворювання)

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

13 2. Утворити наказом комісію з розслідування НВ (1 доба) Склад комісії не менше ніж три особи: Голова – керівник (спеціаліст) служби ОП Члени: – за погодженням представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду представник профспілки або уповноважений найманими працівниками –представник СЕС (отруєння або ПЗ) –інші особи.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

14 3. Організувати розслідування НВ Забезпечує комісію приміщенням, бланками актів, засобами зв’ язку, транспортом тощо.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

15 4. Розглянути і затвердити матеріали розслідування НВ Розглядає і затверджує протягом доби акти за формами Н-5, Н-1 (НПВ) 5. Зареєструвати НВ Зробити запис у Журналі обліку потерпілих від НВ

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

16 6. Направити матеріали розслідування НВ до відповідних установ (протягом 1 доби ) Примірник актів Н-5, Н-1 (НПВ): –керівнику служби охорони праці підприємства; –потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; –робочому органу виконавчої дирекції Фонду; …

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

17 6. Направити матеріали розслідування НВ до відповідних установ ( протягом 1 доби ) керівнику структурного підрозділу, де стався НВ територіальному органу Держгірпромнагляду профспілковій організації.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 3. Алгоритм дії роботодавця при організації звичайного розслідування нещасного випадку

18 6. Направити матеріали розслідування НВ до відповідних установ (протягом трьох діб) Копії актів Н-5 і Н-1 - органу, до сфери управління якого відноситься підприємство (місцевій держадміністрації); Копію Н-1 разом з П-5 - органу держ СЕС (отруєння або профзахворювання)

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Особливості дій особи, яка забезпечує себе роботою самостійно

Розслідування НВ з нею організовує робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку. При цьому він створює комісію в складі не менше трьох осіб. 19

Изображение слайда
1/1
20

Последний слайд презентации: Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного розслідування: ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

Матеріал за конспектом Основи охорони праці / Підручник під ред. Березуцького В.В.// Харків, НТУ ХПІ, 2002р. - http://pidruchniki.com.ua/15840720/bzhd/osnovi_ohoroni_pratsi_-_berezutskiy_vv ПОРЯДОК розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 20

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже