Презентация на тему: Облік оплати праці

Реклама. Продолжение ниже
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
ХІД УРОКУ:
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
Облік оплати праці
1/17
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 52)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2694 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Облік оплати праці

Тільки два стимули примушують працювати людей: бажання заробітної плати і боязнь її втратити

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Мета заняття: — навчальна: закріпити знання, уміння, навички при нарахуванні заробітної плати на підприємстві. — розвиваюча: розвивати увагу і спостережливість, уміння аналізувати помилки при нарахуванні заробітної плати, розвивати здібності самостійного і колективного аналізу нової інформації. — виховна: виховувати любов до обраної професії, акуратність, охайність та цілеспрямованість в роботі. — методична : удосконалення, систематизація умінь і навичок та застосування їх на практиці. Тема заняття: Первинний облік праці та її оплати. Порядок нарахування зарплати.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Матеріально-технічне забезпечення: калькулятори; інструкційні картки; план рахунків бухгалтерського обліку; табель обліку робочого часу; наряд на відрядну роботу; обліковий лист праці і виконаних робіт

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: ХІД УРОКУ:

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Бесіда на повторення. Що таке заробітна плата? Які є форми оплати праці? Що таке погодинна оплата праці? Що таке відрядна оплата праці? З чого складається фонд заробітної плати? В якому документі відображається облік відпрацьованого часу робітників? Які ви знаєте первинні документи з обліку оплати праці? Який рахунок призначений для обліку оплати праці, дайте його характеристику?

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Тема: Первинний облік праці та її оплати. Порядок нарахування зарплати. План Порядок заповнення табеля обліку робочого часу. Первинні документи по обліку затрат часу, та порядок їх складання. Форми оплати праці та порядок їх нарахування.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

1. Порядок заповнення табеля обліку робочого часу. Табель обліку робочого часу заповнюється особою, відповідальною за його ведення, щодня протягом усього місяця. У табелі фіксуються години, відпрацьовані наднормово, у нічний час, у святкові дні. Для виділення видів затрат робочого часу слід застосовувати умовні позначення (буквені та цифрові коди), що знаходяться на першому аркуші типової форми № П-5. Наприклад, години роботи позначаються Р (цифровий код 01), простої — П (код 23), прогули — ПР (код 24), вечірні години роботи — ВГ (код 03). Для простоти та зручності указують години роботи не за допомогою коду, а проставляючи фактично відпрацьовану кількість годин (припустимо, 8 годин або 6 годин).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

1. Порядок заповнення табеля обліку робочого часу. Приклад : заповнимо табель робочого часу для працівників підприємства, використовуючи такі дані: • Давидова І. Г. — економіст, прийнята на роботу з 01.02.12 р. за трудовим договором на повний робочий день (8 год.). На підставі наказу від 05.02.12 р. № 5-К була направлена у відрядження на 3 календарних дні — з 08.02.12 р. по 10.02.12 p.; • Григорчук Т. А. — бухгалтер; працює за сумісництвом неповний робочий день (4 год.); • Королевич О. М. — водій; працює повний робочий день (8 год.). З 01.02.12 р. по 14.02.12 р. був у щорічній відпустці, з 15 по 19 лютого 2012 року хворів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

№ п/ п Таб№ П. І. Б., посада Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) Відпрацьовано за місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 x днів годин всього з них: над-урочно ніч-них вечір-ніх вихідних, святкових 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 Давидова І.Г. економіст 8 8 8 8 8 - - вд вд вд 8 8 - - 8 x 17 136 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - x x x 2 2 Григорчук Т.А. бухгалтер 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 х 20 80 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - х х х 3 3 Королевич О.М. водій в в в в в в в в в в в в в в тн x 5 40 тн тн тн тн - - 8 8 8 8 8 - - x x x РАЗОМ: 42 256 ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Всього неявок з причин за місяць Оклад, тарифна ставка, грн. Осно-вна та додаткова відпу-стки відпустки у зв'язку з навчанням, творчі, в обов. порядку та інші відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін відпустки без збереження з/п на період припинення виконання робіт Переве-дення на неповний робочий день (тиждень) тимчасове переведен-ня на інше підприєм-ство Про-стої прогули страйки тимчасова непрацездатність інші Відряд-ження Години коди 8 - 10 коди 11 - 15, 17, 22 код 18 код 19 код 20 код 21 код 23 код 24 код 25 коди 26 - 27 коди 28 - 30 код 07 дні дні / год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні / год. дні / год. дні/ год. дні / год. 24 - 1 000,00 3 3/24 1 200,00 152 800,00 19 14/112 5/40 176/22 14/112 5/40 3/24 Примітка. Умовні позначення, використані при заповненні цього табеля: ВД — відрядження (цифровий код — 07); В — основна щорічна відпустка (цифровий код — 08); ТН — оплачувана тимчасова непрацездатність (цифровий код — 26); 8 та 4 — фактичні години роботи співробітників.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

2. Первинні документи по обліку затрат часу та порядок їх складання. В залежності від систем оплати праці, що застосовуються в структурних підрозділах, використовують різні первинні документи. Такими основними документами є: обліковий лист праці і виконаних робіт; наряд на відрядну роботу (для бригади та індивідуальний); дорожні листки. Розглянемо приклад заповнення облікового листа праці і виконаних робіт (для бригади)

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

2. Первинні документи по обліку затрат часу та порядок їх складання. Вихідні дані : Обліковий лист №12. Підприємством «Будівельник» бригадою №1 відділення №2 виконувались 9.07.12р. р оботи на будівництві ( обштукатурення стін), бригадир Ільчук В.М. Норма обштукатурення стін становить 10 м 2, розцінка за норму 55 грн. Фактично було обштукатурено 3 0м 2. За керівництво бригадою Кучмі І.О. Доплачується 10% до основного заробітку Прізвище, ініціали Професія Таб.№ К-ть відпрацьова-них годин Кучма І.О. робітник 63 8 Захаров Р.Л. робітник 123 8 Мельник М.О. робітник 96 8

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Рік Місяць Підприємство Шифр Відділення, дільниця, цех Ферма Бригада Ланка ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ №__ 12 __ ПРАЦІ ТА ВИКОНАНИХ РОБІТ 20 12 07 Будівельник 63 2 1 Числа місяця 9 липня Бригадир __________________ ________ Ільч ук В.М. ________ прізвище, ініціали Бригада замовник 2 Шифр синтетичного та аналітичного обліку роботи 661 Назва культури та виконаної роботи Обштукатурення стін Одиниця виміру та шифр м 2 Розцінка або назва доплати та процент 55 грн. Норма виробітку 10 м 2 Прізвище, ініціали Професія Категорія Табельний номер Години Обсяг вико-наної роботи Осно-вна оплата Доп-лата Години Обсяг вико-наної роботи Осно-вна оплата Доп-лата Години Обсяг вико-наної роботи Осно-вна оплата Доп-лата Всього 10% Відпра-цьовано сума сума сума сума сума сума сума годин днів Кучма І.О.. Роб-к 63 8 10 55,00 5,50 8 1 60,50 Захаров Р.Л. Роб-к 123 8 10 55,00 8 1 55,00 Мельник М.О. Роб-к 96 8 10 55,00 8 1 55,00 Разом 30 165,00 5,50 170,50 Бригадир ____________________

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

2. Первинні документи по обліку затрат часу та порядок їх складання. Розглянемо приклад заповнення наряду на відрядну роботу (індивідуальний) Вихідні дані : Наряд № 49 по підприємству « Дубномолоко ». Начальником цеху Гончаровим І.Д. 12 вересня 2012 року на ім'я Дуб О.Л. виданий наряд на ремонт обладнання в сирцеху. Об'єм завдання і розцінки по ремонту такі: Дуб О.Л. (табельний номер 163) працював з 13 по 16 вересня по 8 годин. Опис робіт Розряд робіт Норма часу, год Розцінка за 1 год. Ремонт і встановлення мотора V 16 5,70 Миття деталей ІІІ 8 4,20 Випробування роботи деталей, усунення помилок V 8 5,00

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

3. Форми оплати праці та порядок їх нарахування. При погодинній системі оплати праці заробітна плата нараховується шляхом множення кількості відпрацьованих годин на розцінку за 1 годину. Наприклад: фасувальник Ільчук В.Л. у липні місяці відпрацював 136 годин. Годинна тарифна ставка становить 15 гривень. Розв'язок : 136 * 15 = 2040 грн. Сума заробітної плати Ільчуку В.Л. становитиме – 2040 грн. Якщо розрахунок заробітної плати здійснюється за посадовим окладом, то при неповністю відпрацьованих днях зарплата нараховується так: місячний оклад ділять на кількість робочих днів цього місяця, таким чином одержують середньоденну зарплату, яку множать на кількість відпрацьованих днів фактично. Наприклад: е кономіст підприємства «Захід» Зінкевич Т.Р. працює з посадовим окладом 1940 грн. В жовтні місяці ним було відпрацьовано 16 робочих днів, за графіком було передбачено 19 робочих днів. Розв'язок : 1940 / 19 * 16 = 1633,68 грн. Сума заробітної плати становитиме – 1633,68 грн.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

3. Форми оплати праці та порядок їх нарахування. При відрядній системі оплати праці заробітна плата нараховується шляхом множення кількості виготовленої продукції на розцінку за одиницю продукції. Якщо робота виконувалась бригадою, то оплата праці повинна бути розподілена між членами бригади у відповідності з їх кваліфікацією та кількістю затраченої праці. Наприклад: столяр Горинський І.С. за серпень місяць виготовив 42 карнизи. Розцінка за 1 карниз становить 34 гривні. Розв'язок : 42 * 34 = 1428 грн. Сума заробітної плати Горинському І.С. становитиме – 1428 грн.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Последний слайд презентации: Облік оплати праці

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. Виконання учнями індивідуальних завдань. 1. Заповнити табель обліку робочого часу. 2. Заповнити обліковий лист праці і виконаних робіт. 3. Нарахувати заробітну плату працівникам. І V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 1. Зробити нарахування заробітної плати згідно даних умов. 2. Скласти бухгалтерські проводки по нарахуванню заробітної плати.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже