Презентация на тему: ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1

ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ПИТАННЯ
НОРМАТИВНА БАЗА
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Ст.1 Закон України «Про оплату праці»
Структура заробітної плати Ст. 2 Закон України «Про оплату праці»
ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ (ФОП), ЙОГО СКЛАД, ФОРМУВАННЯ
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Структура соціальних трансфертів
Показники соціальных гарантій в Україні на 20 14 рік
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
НАДБ А ВКИ ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Джерела засобів на оплату праці
МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Перелік провізорських посад ( нак. МОЗ України № 385 від 28.10.02)
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Наказ Міністерства охорони здоров ’ я України від 05.10.2005 року № 308 / 519 «Впорядкування умов оплати праці робітників охорони здоров ’ я »
ТЕСТ 1
Тарифна система оплати праці
Тарифна система оплати праці
Схема тарифних розрядів керівників аптечних установ
Єдина тарифна сітка розрядів та коефіцієнтів з оплати праці
Приклад розрахунку посадових окладів згідно тарифних розрядів
Облік р о боч о го часу
Облік р о боч о го часу
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ТЕСТ 2
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Порядок надання відпусток працівникам
Оплата відпусток
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ
Порядок надання допомоги з тимчасової непрацездатності
ПОРЯДОК НАРАХУВАНЬ ЗА ЛИСТКАМИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ЛІКАРНЯНИЙ)
ДОПОМОГА ЗА ВАГІТНІСТЮ І ПОЛОГАМИ
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ТЕСТ 3
ТЕСТ 4
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ УТРИМАНЬ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ТЕСТ 5
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
Інші системи оплати праці
Бонусна система оплати праці
Оплата праці на комісійній основі
Безтарифна система оплати праці
Безтарифна система оплати праці ОСНОВНІ ОЗНАКИ:
Безтарифна система оплати праці
Безтарифна система оплати праці ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ З/П
Система оплати з груповим преміюванням
Система оплати праці з преміями за знання і компетенцію
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1
1/60
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 67)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (913 Кб)
1

Первый слайд презентации

ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1

Изображение слайда
2

Слайд 2: ПИТАННЯ

1. Організація оплати праці на підприємствах та в установах. 2. Надбавки і доплати до посадових окладів. 3. Форми оплати праці, їх характеристика. 4. Облік робочого часу. 5. Порядок розрахунку нарахувань до заробітної плати. Утримання із заробітної плати. 6. Документальне оформлення обліку розрахунків з робітниками. 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України « Про Державний бюджет України на 2014 рік» Закон України “Про оплату праці” Закон України “Про податок з доходу фізичних осіб” від 22.05.03 № 889 – IV ПСБУ 26 “Виплати працівникам” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.03 № 601 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення” від 5.10.05 № 308/519 НОРМАТИВНА БАЗА 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Конституція України Стаття 43 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю… Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на працю та її оплата 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ст.1 Закон України «Про оплату праці»

Заробітна плата - це винагорода, яка вимірюється в грошовому еквіваленті, і згідно трудової угоди, власник або вповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану роботу. розмір зар.плати залежить від : результатів господарської діяльності підприємства складності виконуваних робіт умов праці професіонально-ділових якостей робітника результатів праці 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Структура заробітної плати Ст. 2 Закон України «Про оплату праці»

Заробітна плата Основна заробітна плата - ц е винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 6

Изображение слайда
7

Слайд 7: ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ (ФОП), ЙОГО СКЛАД, ФОРМУВАННЯ

 Заробітна плата, Надбавки до Винагородження за Нарахована у тарифних ставок підсумками роботи за рік відповідності з і посадових тарифами, ставками окладів Персональні надбавки Винагородження за вислугу років Суми процентних Премії начислень, отриманих від Оплата щорічних і Матеріальна реалізації продукції, додаткових допомога якщо вони є відпусток основою заробітної плати Оплата праці у  Встановлюються вихідні та святкові колективним дні договором . ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ Основна заробітна плата Додаткова заробітна плата Інші заохочувальні і компенсаційні 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Не включаються в ФОП і відображаються в обліку окремо: допомоги за соціальним страхуванням (за тимчасовою непрацездатністю ( з 5 -го дня) по оплаті декретних відпусток, допомога при народженні дитини) Виплати – за рахунок засобів соціального страхування допомоги матерям по догляду за дітьми до 3-х років Виплати – за рахунок засобів пенсійного фонду допомоги матерям по догляду за трьомя та більше дітьми до 16 років; по догляду за дитиною-інвалідом Виплати – за рахунок засобів органів соціального захисту населення (із міського бюджету) Одноразові допомоги Витрати на відрядження Вартість путівок на лікування і відпочинок, придбання за рахунок засобів соціального розвитку Прибутки по акціям, облігаціям та цінним паперам 8

Изображение слайда
9

Слайд 9: Структура соціальних трансфертів

Постійна частина орієнтована на утримання співробітників і підвищення конкурентоспроможності аптеки на ринку і питань оплати праці та зовнішнього іміджу з точки зору її прибутковості і стабільності Змінні трансферти – соціальні змінні пільги, які відрізняються від премій тим, що виділяють конкретного співробітника з числа інших і залежать від поведінки або статуса співробітника Постійна частина Змінна частина Медичне страхування Професіональне навчання Харчування Кредити, позики Путівки Транспортне обслуговування Додаткові дні до відпустки Оплата проїзду до місця відпочинку Фірмові подарунки до свят Сервіс 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Показники соціальных гарантій в Україні на 20 14 рік

Показники Сума, грн. 1.0 1.1 4 1. 06.1 4 1. 10.1 4 Мінімальна заробітна плата 1218 1250 1301 Прожитковий мінімум на дієздатну особу 1218 1250 1301 Податкова соціальна пільга 50 % від мінімальної зарплати (609,00) Граничний дохід, до якого застосовується ПСП протягом 201 4 року – 1 710,0 0 Розмір допомоги при народженні дитини 33 060 грн. Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3-х років не менше 130,0 грн. 10

Изображение слайда
11

Слайд 11

Тарифні мережі Тарифні ставки Схема посадових окладів Тарифно- кваліфікаційні характеристики Використовуються для розподілу робітників – в залежності робіт в залежності від їх від їх кваліфікації с кладності ОСНОВА ФОРМУВАНН Я І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Тарифна система оплати праці включає: 11

Изображение слайда
12

Слайд 12: НАДБ А ВКИ ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

до 50 % за високі досягнення в роботі за виконання особливо важливої роботи за складність і напруженість в роботі до 40 % за почесні звання України до 10 % за знання і використання в роботі однієї іноземної європейської мови 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

до 50 % за виконання обов ’ язків тимчасово відсутніх робітників за сумісництво посад за збільшення об ’ єму виконуваної роботи 35 % за роботу в нічний час ( з 22 вечора до 6 ранку) 25 % за ненормований робочий день (за відроблений час) 33 % за вчене звання професора 25 % за вчене звання доцента 25 % за научний ступень доктора наук 15 % за научний ступень кандидата наук ДОПЛАТИ 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Джерела засобів на оплату праці

бюджетні асигнування у відповідності з положеннями, передбаченими частина доходів, отриманих засновницькими документами в результаті господарської діяльності БЮД ЖЕТНІ УСТАНОВИ ПІДПРИЄМСТВА НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ Дотримання мінімальних норм і гарантій по оплаті праці згідно діючого законодавства 14

Изображение слайда
15

Слайд 15: МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Реформування з урахуванням зміни моделі на високооплачувану ; МОДЕЛЬ: зміна структури собівартості - оплата праці повинна складати до 30 – 35 % без зміни ціни на продукцію Вимога Міжнародної організації праці – мінімальна зар.платня повинна бути не менше 125 % від прожиткового мінімуму Сьогодні в Україні МОДЕЛЬ « Дешевої робочої сили » низьковитратна за рівнем оплати праці ; в структурі собівартості оплата праці складає 10 – 11 % 15

Изображение слайда
16

Слайд 16: ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

В основі розрахунку кількість виконаної роботи пряма відрядна відрядно - преміальна відрядно - прогресивна аккордна Оплата згідно тарифної ставки за час роботи або оклад проста погодинна погодинно-преміальна ВІДРЯДНА ПОГОДИННА 16

Изображение слайда
17

Слайд 17: Перелік провізорських посад ( нак. МОЗ України № 385 від 28.10.02)

Посади провізорів спеціалістів: Завідувач Директор Начальник Заступник із числа провізорів Керівники структурних підрозділів: Завідувач Начальник Заступник Провізори спеціалісти: Старший провізор Провізор Провізор -аналітик Провізор -клінічний Провізор-інтерн Провізор-косметолог Провізорська спеціальність організація і управління в фармації Провізорська спеціальність у відповідності з профілем структурного подрозділу Організація і управління, загальна фармація, клінічна фармація та ін. 17

Изображение слайда
18

Слайд 18

Орієнтовні нормативи для розрахунку штатної чисельності Найменування посади Кількість ліків Товарообіг, грн.. Індивідуальне приготування та серійне виробництво ГЛЗ Пров і зор : прийом рецептів на екстемпоральні ліки 25 тис. – – контроль їх якості, відпуск, приготування ВАЗ 25 тис. – – прийом рецептів на ГЛЗ, їх відпуск – 80 тис. – інформаційна робота в ЛПЗ 120 лікарів ЛПЗ – – Фармацевт: виготовлення лікарських засобів за рецептами 15 тис. – – оптовий відпуск ліків ЛПЗ – – 50000 по опт. відпуску відпуск ЛЗ без рецептів – – 125000 Фасувальник 50% від числа провізорів та фармацевтів, зайнятих приготуванням ліків, ВАЗ та оптовим відпуском Санітарка-мийниця 60% від числа провізорів та фармацевтів, зайнятих прийомом рецептів на екстемпоральні ліки та ВАЗ, їх приготуванням, контролем і відпуском 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Наказ Міністерства охорони здоров ’ я України від 05.10.2005 року № 308 / 519 «Впорядкування умов оплати праці робітників охорони здоров ’ я »

Групи оплати Товарообіг * праці в рік(тис.грн.) АПТЕКИ I II III IV V більше 2000 від 1500 до 2000 від 800 до 1500 від 100 до 800 до 100 * Примітка: обсяги показників для віднесення аптечних закладів до відповідних груп з оплати праці розраховуються на підставі довідок регіональних органів статистики. 19

Изображение слайда
20

Слайд 20: ТЕСТ 1

Яка форма оплати праці застосовується у аптеках? А. Погодинна В. Погодинно-преміальна C. Відрядна D. Відрядно-преміальна 20

Изображение слайда
21

Слайд 21: Тарифна система оплати праці

використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Тарифна система оплати працівників є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Формуванні тарифної сітки провадиться на основі тарифної ставки працівника першого розряду, яка встановлюється у розмірі мінімальної заробітної плати, та міжкваліфіційних співвідношень розмірів тарифних ставок Тарифна система оплати праці 21

Изображение слайда
22

Слайд 22: Тарифна система оплати праці

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації посадові оклади службовцям можуть змінюватися в межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров ` я України затверджено умови оплати праці працівників охорони здоров ` я та установ соціального захисту населення на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної системи Тарифна система оплати праці 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: Схема тарифних розрядів керівників аптечних установ

Завідувач відділом : провізор 12 12 11 10 9 фармацевт 11 11 10 9 8 Завідувач 13 13 12 11 10 Посада Тарифні розряди, які встановлюються за групами оплати праці I II III IV V Керівник 11 10 - - - служби економіки 23

Изображение слайда
24

Слайд 24: Єдина тарифна сітка розрядів та коефіцієнтів з оплати праці

Завідувач відділом : провізор 9 – 12 1,73 – 2,12 вища 28,3 % Фармацевт 8 – 11 1,64 – 1,97 перша 18,4 % друга 8,7 % Завідувач аптекою 10 – 13 1,82 – 2,27 вища 44,9 % перша 31,9 % друга 24,1 % Посада Тарифний розряд Тарифний коефіцієнт Кваліфікаційнна категорія Провізор: вища кваліфікаційна категорія 13 2,27 перша кваліфікаційна категорія 12 2,12 друга кваліфікаційна категорія 11 1,97 без категорії 10 1,82 Провізор-інтерн 9 1,73 Фармацевт: вища кваліфікаційна категорія 10 1,82 перша кваліфікаційна категорія 9 1,73 друга кваліфікаційна категорія 8 1,64 без категорії 7 1,54 Фасувальники 3 1,18 24

Изображение слайда
25

Слайд 25: Приклад розрахунку посадових окладів згідно тарифних розрядів

Посада Тариф-ний розряд Тариф-ний коефі-цієнт Посадовий оклад Доплата за кваліф. категорію Заробітна плата Зав.аптекою 13 2,27 1218 2,27=2764,86 1218 44,9%=546,88 3311,74 вищ. категорії Провізор вищ. кат. 13 2,27 1218 2,27=2764,86 2603,69 Провізор без категорії 10 1,82 12181,82= 2216,86 2216,86 Провізор інтерн 9 1,73 1218 1,73= 2107,14 2107,14 Переатестація провізорів (фармацевтів) - кожні 5 років 25 25

Изображение слайда
26

Слайд 26: Облік р о боч о го часу

Тривалість р о боч о го часу 26

Изображение слайда
27

Слайд 27: Облік р о боч о го часу

Святкові та нер о боч і дн і (ст. 73 КЗпП) 1 січня – Нов и й рік ; 7 січн я – Р іздво Хр истов е ; 8 березня – М і жнародн и й ж іночий день; Пасха ( Великдень ) 1-2 травня – День м і жнародно ї сол і дарност і трудящих; 9 травня – День пе ремоги ; Тр ійця ; 28 червня – День конституц ії Укра ї н и ; 24 серпня – День неза лежності Укра ї н и. 27

Изображение слайда
28

Слайд 28

28

Изображение слайда
29

Слайд 29

Форма № 389 ___________________________________ (наименование учреждения) В кассу для оплаты в срок Расходный кассовый ордер №_____ «___»_____ по «___»_______ в сумме __________________ число месяц 200___ г. Шифр лицевого назначения Сумма Шифр аналитического учета Корреспондирующий счет, субсчет Руководитель ______________ Главный (старший) бухгалтер ________________________ № п/п Табельный № Ф.И.О. Сумма аванса Расписка в получении ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ за I половину ____________ 200___ г. (месяц) Зав. аптекой _______________ ФИО ______________ (подпись) Гл. бухгалтер _______________ ФИО ______________ (подпись) Кассир _______________ ФИО ______________ (подпись) 29

Изображение слайда
30

Слайд 30

№ п / п Ф.И.О. Образование Должность Должностной оклад Зарплата предыдущего месяца Количество проработанных дней Начислено Удержано К выдаче Расписка в получении Зарплата основная Пособие по беременности и родам и родам Пособие по временной нетрудоспособности Отпускные Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого: Аптека № _____________ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ на выдачу зарплаты за __________________________ месяц г. 30

Изображение слайда
31

Слайд 31: ТЕСТ 2

В аптеці прийнята почасово-преміальна форма оплати праці. Який документ оформлюється при нарахуванні авансу співробітникам аптеки? A Накладна B Товарний звіт C Платіжна відомість D Прибутковий касовий ордер E Видатковий касовий ордер

Изображение слайда
32

Слайд 32

Нарахування основної заробітної плати Основна З/П Посадовий оклад Число р о бочих дн ів на м і с я ц ь Кількість фактич но відпрацьованих дн ів СУМА ДО СПЛАТИ = СУМА НАРАХУВАНЬ  СУМА УТРИМАННЯ 32

Изображение слайда
33

Слайд 33

Конституція України Стаття 45 Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, Встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Право на відпочинок 33

Изображение слайда
34

Слайд 34: Порядок надання відпусток працівникам

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьовані 6 місяців, які відлічуються з дня укладення трудового договору. Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Щорічна додаткова відпустка надається працівникам з ненормованим робочим днем. Загальна тривалість основної і додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Студентам-заочникам, вечірникам для виконання лабораторних робіт, складання іспитів надаються додаткові оплачувані відпустки ( ВУЗів III - IV рівнів акредитації - 20 календарних днів щорічно ) Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до щоденних відпусток не включаються. Святкові і не робочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються. 34

Изображение слайда
35

Слайд 35: Оплата відпусток

Основні і додаткові відпустки оплачуються за середнім заробітком. В сукупний дохід включаються: основна зарплата, доплати (кваліфікаційна категорія, вчений ступінь), доплати за суміщення професій, сумісництво, оплата за роботу в святкові і вихідні дні, понаднормову працю, виплати з тимчасової непрацездатності, премії Обчислення суми відпускних здійснюється в такому порядку : розраховується середньоденна заробітна плата ; Встановлюється тривалість відпустки в календарних днях; обчислюється сума відпускних 35

Изображение слайда
36

Слайд 36: ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ

СУМА ВІДПУСКНИХ Середній заробіток за рік 365-10 Кількість календарних днів відпустки СУМА ДО СПЛАТИ = СУМА НАРАХУВАНЬ СУМА УТРИМАНЬ =   36

Изображение слайда
37

Слайд 37: Порядок надання допомоги з тимчасової непрацездатності

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю є виданий у встановленому порядку лікарняний лист. Не мають права видавати ці листи лікарі приватних закладів охорони здоров ` я, станції переливання крові, будинків відпочинку, санітарно-профілактичних закладів та ін. Допомога з тимчасової непрацездатності надається: при захворюванні (травмах), пов'язаних із втратою працездатності; при захворюванні члена сім ` ї, якщо за ним потрібний догляд при санаторно-курортному лікуванні при карантині при протезуванні з перебуванням у стаціонарі протезно-ортопедичного заклад і для догляду за хворою дитиною 37

Изображение слайда
38

Слайд 38: ПОРЯДОК НАРАХУВАНЬ ЗА ЛИСТКАМИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ЛІКАРНЯНИЙ)

СУМА ЛІКАРНЯНОГО Середній заробіток за 6 місяців Кількість Кількість відроблених днів днів за 6 місяців хвороби % в залежності від стажу СУМА ДО СПЛАТИ = СУМА НАРАХУВАНЬ СУМА УТРИМАНЬ =    СТАЖ ДО 5 РОКІВ – 60 % СТАЖ ВІД 5 ДО 8 РОКІВ – 80 % ВИЩЕ 8 РОКІВ – 100 % Оплата перших 5 днів за рахунок підприємства 38

Изображение слайда
39

Слайд 39: ДОПОМОГА ЗА ВАГІТНІСТЮ І ПОЛОГАМИ

СУМА допомоги С ередній заробіток за 6 місяців 126 Кількість відроблених календарних днів за 6 місяців днів СУМА ДО СПЛАТИ = СУМА НАРАХУВАНЬ =  70 днів - до пологів і 56 днів- після пологів 39

Изображение слайда
40

Слайд 40

Порядок визначення оплати праці у святкові дні Робота в цей день: у межах місячної норми робочих годин компенсується в розмірі середнього одноденного заробітку понад місячну норму робочих годин оплачується в розмірі середнього дводенного заробітку 40

Изображение слайда
41

Слайд 41

Порядок визначення оплати праці в нічний час Оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється галузевою угодою та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час. Нічним вважається час з 22 години до 6 години ранку 41

Изображение слайда
42

Слайд 42

Порядок визначення оплати праці в надурочний час Тривалість понаднормової праці обмежена, не більше від 4 годин за два дні підряд впродовж тижня і не більше за 120 год. на рік. Оплачується у подвійному розмірі годинної тарифної ставки. Компенсується тільки працівникам з нормованим робочим днем 42

Изображение слайда
43

Слайд 43: ТЕСТ 3

Провізор-спеціаліст із загальним стажем роботи 6 років отримав лікарняний лист у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Який розмір допомоги йому нараховується ? A 70% середньої заробітної плати B 50% середньої заробітної плати C 100% середньої заробітної плати D 80% середньої заробітної плати 43

Изображение слайда
44

Слайд 44: ТЕСТ 4

Фармацевт аптеки працював у святковий день і відпрацьований час входило в норму робочого часу цього місяця. Як правильно нарахувати доплату в цьому випадку? A. У загальному порядку як звичайний день B. У розмірі подвійної ставки понад оклад C. У розмірі одноденної ставки понад оклад D. Доплата не провадиться ТЕСТ 4

Изображение слайда
45

Слайд 45: УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Назва Сума заробітної плати До 1 710 грн. Більше 1 710 грн. Єдиний внесок до фонду соціального страхування ( Є СВ) 3,6 % 3,6 % Податок з доходу фізичних осіб 15 % від ( з/п – ЄСВ – 609,00 грн ) 15 % від (зар.плата – ЄСВ) 45 45

Изображение слайда
46

Слайд 46

Не підлягають оподаткуванню (суми не входять до ФОП): допомога за вагітністю і пологами, допомога при народженні дитини, на відрядження в межах норми витрат, допомога на поховання. 46

Изображение слайда
47

Слайд 47: ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ УТРИМАНЬ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Нараховано 2800,00 1550,00 Единий соц. 2800 х 3,6% =100,80 1550 х 3,6% =55,80 внесок Податок на дохід ( 2800 – 100,80)х15%= (1550–55,8 – 609,00) х 15% = фізичних осіб = 404,88 = 132,78 Примітка: Прожитковий мінімум = 1218 грн. (01.01.14) Межа застосування СПП = 1710 грн. 47 47

Изображение слайда
48

Слайд 48: ТЕСТ 5

Із заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходів фізичних осіб. Вкажіть суму, яка не включається в середній місячний дохід при оподаткуванні даним податком A Сума за листком непрацездатності B Сума допомоги по вагітності та пологам C Сума доходу, отримана в натуральній формі D Сума допомоги з догляду за хворим 48

Изображение слайда
49

Слайд 49

49 Інші системи оплати праці

Изображение слайда
50

Слайд 50: Інші системи оплати праці

Бонусна Оплата праці на комісійній основі Безтарифна система Система оплати з груповим преміюванням З преміями за знання і компетенцію Комбіновані системи оплати праці 50

Изображение слайда
51

Слайд 51: Бонусна система оплати праці

Складається з двох частин: схемний оклад та премія. Розмір премії (%) для кожного робітника повинен бути чітко визначений і залежить від виторгу отриманого саме цим працівником, загальних доходів або прибутку підприємства. 51

Изображение слайда
52

Слайд 52: Оплата праці на комісійній основі

Заробітна плата складається з однієї частини: робітники отримують певний % від доходів або прибутку, отриманим підприємством завдяки цим співробітникам. Застосовується для розвозної та розносної торгівлі, якщо відпрацьований час неможливо перевірити. 52

Изображение слайда
53

Слайд 53: Безтарифна система оплати праці

заснована на встановленні рівня заробітної плати в залежності від кваліфікаційного рівня, ділових якостей робітника, складності роботи та функцій, оцінки трудового вкладу в загальні результати праці колективу. 53

Изображение слайда
54

Слайд 54: Безтарифна система оплати праці ОСНОВНІ ОЗНАКИ:

Тісна залежність рівня оплати праці та результатів праці окремого колективу або підприємства в цілому; Присвоєння кожному робітнику постійних коефіцієнтів, що характеризують його кваліфікаційний рівень, що визначає його трудовий внесок у загальні результати праці колективу; Встановлення кожному робітнику коефіцієнту трудової участі в поточних результатах праці, що доповнює оцінку його кваліфікаційного рівня. Таку систему доцільно впроваджувати там, де трудовий колектив має солідарну відповідальність за результати праці. 54

Изображение слайда
55

Слайд 55: Безтарифна система оплати праці

Розрахунок заробітної плати одного працівника: Фонд з/п ___ Загальна Σ КТУ КТУ конкретного робітника 55

Изображение слайда
56

Слайд 56: Безтарифна система оплати праці ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ З/П

ФЗП “АстраФарм” = 14850 грн ПОСАДА / КТУ Директор – 2,0 Нач. відділу – 1,5 Менеджер – 1,0 Загальна сума коефіцієнтів =2,0 + 1,5 + 1,0= 4,5 З/п директора = 14850 : 4,5 х 2,0 =6600 грн З/п нач. відділу = 14850 : 1,5 х 2,0 =4950 грн З/п менеджера = 14850 : 1,0 х 2,0 =3300 грн 56

Изображение слайда
57

Слайд 57: Система оплати з груповим преміюванням

З/п складається з двох частин: оклад і премія. Оклад визначається для робітника за трудовим договором. Премія визначається методом безтарифної системи оплати праці. Таким чином, кожний працівник отримує премію відповідно з КТУ 57

Изображение слайда
58

Слайд 58: Система оплати праці з преміями за знання і компетенцію

У цьому випадку преміальні нараховуються не за досягнуті результати в роботі, а за одержані навички, знання, вміння. Тобто чим вище кваліфікація та ступінь освіти працівника, тим більшу премію він отримає, якщо освіта та кваліфікація відповідають посаді та характеру роботи, яку працівник виконує. 58

Изображение слайда
59

Слайд 59

ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ ВІДРЯДНА ФОРМА ПОГОДИННА ФОРМА НАКАЗ (розпорядження) про прийом на роботу (ф.№ П-1) ОСОБИСТИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ НАРЯДИ: індивідуальні бригадні Об сяг виконаних робіт  розцінка за одиницю Табель обліку використання робочого часу (ф. №П-14) РОЗРАХУНКОВО -ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (ф.№ П-49) 59

Изображение слайда
60

Последний слайд презентации: ОБЛ ІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 1

Дякую за увагу! 60

Изображение слайда