Презентация на тему: Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ

Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ
1/9
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 23)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (913 Кб)
1

Первый слайд презентации: Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ

Орындаған : Құмарбек А.Т. Тобы : П4В Қабылдаған : Тұрсынбаева М.Е

Изображение слайда
2

Слайд 2: ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ

Микроклимат параметрлерімен қамтамасыз ету Вибрация және шуылдан қорғау Табиғи және жасанды жарықпен қамтамасыз ету Саулеленуден қорғау Өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық - гигиеналық, ұйымдастыру іс - шаралары мен техникалық құралдар жүйесі. Өндірістік санитария

Изображение слайда
3

Слайд 3

Микроклимат 1. температуры, t, о С, 2. ылғалдылық, φ, %, 3. ауа қозғалысы, V, м/с, Микроклимат ( грекше   Micros  -  шагын  + климат ) - адам   агзасыныц   жылу   алмасуына  эсер  ететін шектелген физикалық факторлардың кешені.

Изображение слайда
4

Слайд 4

МИКРОКЛИМАТ Оңтайлы микроклимат жагдайлары - жылу реттеу реакциясының күштеуінсіз климат параметрлерінің косындысында ацам агзасына ұзак және жүйелі әсерінде ағзаның қалыпты функционалдык жэне жылу жағдайын камтамасыз етеді.Олар жылылық сезімін қамтамасыз етеді жэне жұмыс қабілетін арттырады. Колжетімді микроклимат жагдайлары физиологиялык бейімделу мүмкіндік шектерінен аспайтын, адамга үзак жәнежүйелі эсер ететін микроклиматпараметрлерімен сипатталады. Бүл ретте денсаулық жағдайларының закымдануы немесе бұзылуы болмайды, бірақ колайсыздау жылулық сезінулер, кеңіл күйдің нашарлауы жэне жүмыс қабілетінің төмендеуі болуы мүмкін. Бүл нормалар эзірге казіргі гехниканың оңтайлы нормаларын қамтамасыз ете алмау себептсрінен болады. Әр түрлі тағайынды нысандар үшін микроклиматтың санитарлык нормаларын эдетте жылдың суық жэне жылы кезеңдері үшін эзірлейді, ал кей жағдайларда климаттык зоналар бойынша жасайды.

Изображение слайда
5

Слайд 5

МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ ҮШІН термопара психрометр анемометр термометр Мекемелерде оңтайлы метрологиялық жағдайларды қамтамасыз ету үшін вентиляция, кондиционер, отопление.

Изображение слайда
6

Слайд 6

ЖЫЛЫТУ ЖӘНЕ ЖЕЛДЕТУДІҢ ТҮРЛЕРІ Желдеткіш - бөлмелерді желдету кезінде немесе  аэроқоспаларды құбырлар арқылы тасымалдау үшін ауаны немесе басқа газды шамадан тыс қысымдайтын құрылғы.

Изображение слайда
7

Слайд 7

ЖЕЛДЕТКІШ КЛАСИФИКАЦИЯСЫ Ауада жүру қызметіне қарай Табиғи Механикалық Ұйымдастырылмаған Ұйымдастырылған дефлектор аэрация

Изображение слайда
8

Слайд 8

ЖАРЫҚТАНДЫРУ Жасанды жарықтандыру Жұмыстық Апаттық Эвакуациялық Күзеттік Кезекшілік Табиғи жарықтандыру КЕО = (Е в / Е н ) · 100, % Табиғи жарықтандыру терезе (бүйірлік жарықталу), жарық шамдары (жоғарғы) арқылы немесе құрамды (терезе және шам арқылы бір уақытта) іске асырылады. Табиғи жарықтандыруды нормалау табиғи жарықтандыру коэффициенті (ТЖК) арқылы іске асырылады, ол мына формула бойынша анықталады КЕО Ев – бөлменің ішіндегі нүктелердің жарықталуы, лк; Ен – аспанның шашыраған жарығымен көлденең бетінің біруақыттық сыртқы жарықталуы (тура күн сәулелерін ескермегенде), лк.

Изображение слайда
9

Последний слайд презентации: Ө НДІРІСТІК САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Изображение слайда