Презентация на тему: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди

О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди розвивається як індивідуальність. Її індивідуальна своєрідність неповторна”.
ІНДИВІД
ОСОБИСТІСТЬ Особистість - це соціалізований індивід, який втілює найсуттєвіші соціально значущі властивості Особистістю людина не народжується, а стає в
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Індивідуальність – це поєднання психічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність
О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди
Концепція особистості Г. С. Костюка За його концепцією,індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього форму- ються свідомість і самосвідомість,
Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте, особистість може усвідомлювати власні недоліки
О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди
Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять підструктури різного онтогенетичного віку. Ці підструктури входять у загальну організацію
Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це передусім свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю,оскільки він усвідомлює
Свідо́мість — вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їхньою психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю,
Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein ) — рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа
Слід розрізняти поняття « індивід » та « особистість ». Людина є індивідом на всіх етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і може перестати бути
Список використаної літератури: 1.   Мишина Ю. Д.  Лекции по общей психологии 2. Боришевський М. Й.  Особистість у вимірах самосвідомості. — Суми : « Еллада »,
1/14
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (291 Кб)
1

Первый слайд презентации: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди розвивається як індивідуальність. Її індивідуальна своєрідність неповторна”

Виконала : Студентка групи ДОб-2-14-4.0д Паламарчук Ольга

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ІНДИВІД

Індивід – це представник роду людського, якого характеризують вік, стать, зовнішність Дитина народжується як індивід. Завдяки спілкуванню з дорослими вона поступово засвоює соціальний досвід людства і включається в систему суспільних відносин, що формують її потреби, інтереси, світогляд, переконання, тобто розвивають її як особистість.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: ОСОБИСТІСТЬ Особистість - це соціалізований індивід, який втілює найсуттєвіші соціально значущі властивості Особистістю людина не народжується, а стає в процесі спілкування й спільної діяльності з іншими особистостями Бути особистістю означає мати активну життєву позицію, постійно змінювати себе та інших, мати свободу вибору, володіти власною поведінкою, підкоряти її своїй волі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Індивідуальність – це поєднання психічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність виявляється в рисах характеру, звичках, інтересах, особливостях пізнавальної сфери.  На Землі немає двох людей з однаковим поєднанням психологічних особливостей

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

ЛЮДИНА ІНДИВІД ОСОБИСТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Концепція особистості Г. С. Костюка За його концепцією,індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього форму- ються свідомість і самосвідомість, утворюється система психічнихвластивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконуватисоціальні функції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте, особистість може усвідомлювати власні недоліки і певною мірою компенсувати їх. На-приклад, стримувати афективність, імпульсивність свого темпераменту тощо

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
8

Слайд 8

Найпродуктивнішим, на думку Г. С. Костюка, є підхід до проблеми структури особистості, який базується на аналізі її діяльності. Адже суспільні умови визначають психічні властивості особистості лише через дії самого індивіда.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять підструктури різного онтогенетичного віку. Ці підструктури входять у загальну організацію особистості як суб'єкта спілкування, пізнання іпраці

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10: Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це передусім свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю,оскільки він усвідомлює навколишнє буття і себе самого, своє ставлення до нього, свої функції та обов'язки. Формою існування свідомості є насамперед знання. Вони входять у систему психічних властивостей як певна підсистема, що характеризує освіченість особистості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Свідо́мість — вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їхньою психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12: Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein ) — рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення. Самосвідомість є усвідомленням особою самої себе на відміну від інших — інших суб'єктів і світу взагалі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
13

Слайд 13: Слід розрізняти поняття « індивід » та « особистість ». Людина є індивідом на всіх етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і може перестати бути нею

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Последний слайд презентации: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди: Список використаної літератури: 1.   Мишина Ю. Д.  Лекции по общей психологии 2. Боришевський М. Й.  Особистість у вимірах самосвідомості. — Суми : « Еллада », 2012. — 608 с.  3. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К„ 1989 4. Загальна психологія : Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999 5. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників ( від самопізнання до соціальної відповідальності ): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

Изображение слайда
1/1