Презентация на тему: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди

О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди розвивається як індивідуальність. Її індивідуальна своєрідність неповторна”.
ІНДИВІД
ОСОБИСТІСТЬ Особистість - це соціалізований індивід, який втілює найсуттєвіші соціально значущі властивості Особистістю людина не народжується, а стає в
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Індивідуальність – це поєднання психічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність
О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди
Концепція особистості Г. С. Костюка За його концепцією,індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього форму- ються свідомість і самосвідомість,
Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте, особистість може усвідомлювати власні недоліки
О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди
Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять підструктури різного онтогенетичного віку. Ці підструктури входять у загальну організацію
Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це передусім свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю,оскільки він усвідомлює
Свідо́мість — вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їхньою психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю,
Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein ) — рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа
Слід розрізняти поняття « індивід » та « особистість ». Людина є індивідом на всіх етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і може перестати бути
Список використаної літератури: 1.   Мишина Ю. Д.  Лекции по общей психологии 2. Боришевський М. Й.  Особистість у вимірах самосвідомості. — Суми : « Еллада »,
1/14
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (291 Кб)
1

Первый слайд презентации: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди розвивається як індивідуальність. Її індивідуальна своєрідність неповторна”

Виконала : Студентка групи ДОб-2-14-4.0д Паламарчук Ольга

Изображение слайда
2

Слайд 2: ІНДИВІД

Індивід – це представник роду людського, якого характеризують вік, стать, зовнішність Дитина народжується як індивід. Завдяки спілкуванню з дорослими вона поступово засвоює соціальний досвід людства і включається в систему суспільних відносин, що формують її потреби, інтереси, світогляд, переконання, тобто розвивають її як особистість.

Изображение слайда
3

Слайд 3: ОСОБИСТІСТЬ Особистість - це соціалізований індивід, який втілює найсуттєвіші соціально значущі властивості Особистістю людина не народжується, а стає в процесі спілкування й спільної діяльності з іншими особистостями Бути особистістю означає мати активну життєву позицію, постійно змінювати себе та інших, мати свободу вибору, володіти власною поведінкою, підкоряти її своїй волі

Изображение слайда
4

Слайд 4: ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Індивідуальність – це поєднання психічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність виявляється в рисах характеру, звичках, інтересах, особливостях пізнавальної сфери.  На Землі немає двох людей з однаковим поєднанням психологічних особливостей

Изображение слайда
5

Слайд 5

ЛЮДИНА ІНДИВІД ОСОБИСТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Изображение слайда
6

Слайд 6: Концепція особистості Г. С. Костюка За його концепцією,індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього форму- ються свідомість і самосвідомість, утворюється система психічнихвластивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконуватисоціальні функції

Изображение слайда
7

Слайд 7: Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте, особистість може усвідомлювати власні недоліки і певною мірою компенсувати їх. На-приклад, стримувати афективність, імпульсивність свого темпераменту тощо

Изображение слайда
8

Слайд 8

Найпродуктивнішим, на думку Г. С. Костюка, є підхід до проблеми структури особистості, який базується на аналізі її діяльності. Адже суспільні умови визначають психічні властивості особистості лише через дії самого індивіда.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять підструктури різного онтогенетичного віку. Ці підструктури входять у загальну організацію особистості як суб'єкта спілкування, пізнання іпраці

Изображение слайда
10

Слайд 10: Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це передусім свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю,оскільки він усвідомлює навколишнє буття і себе самого, своє ставлення до нього, свої функції та обов'язки. Формою існування свідомості є насамперед знання. Вони входять у систему психічних властивостей як певна підсистема, що характеризує освіченість особистості

Изображение слайда
11

Слайд 11: Свідо́мість — вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їхньою психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої

Изображение слайда
12

Слайд 12: Самосвідо́мість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание, нім. Selbstbewusstsein ) — рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення. Самосвідомість є усвідомленням особою самої себе на відміну від інших — інших суб'єктів і світу взагалі

Изображение слайда
13

Слайд 13: Слід розрізняти поняття « індивід » та « особистість ». Людина є індивідом на всіх етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і може перестати бути нею

Изображение слайда
14

Последний слайд презентации: О бґрунтуйте своє розуміння висловлювання Г.С. Костюка: ”Особистість завжди: Список використаної літератури: 1.   Мишина Ю. Д.  Лекции по общей психологии 2. Боришевський М. Й.  Особистість у вимірах самосвідомості. — Суми : « Еллада », 2012. — 608 с.  3. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К„ 1989 4. Загальна психологія : Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999 5. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників ( від самопізнання до соціальної відповідальності ): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

Изображение слайда