Презентация на тему: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”

Реклама. Продолжение ниже
Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”
Тема 1. Загальна характеристика та сучасний стан майнового страхування
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
1. Майнове страхування у системі страхових послуг.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
3. Форми страхування майна.
Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”
4. Об’єкти та суб'єкти майнового страхування.
5. Страхові тарифи та страхові платежі у майновому страхуванні.
6. Особливості визначення збитків у майновому страхуванні.
6. Особливості визначення збитків у майновому страхуванні.
1/32
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (149 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”

Лектор: К.е.н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування Налукова Наталія Ігорівна

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Тема 1. Загальна характеристика та сучасний стан майнового страхування

Майнове страхування у системі страхових послуг. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування. Форми і види страхування майна. Об’єкти та суб'єкти майнового страхування. Страхові тарифи та страхові платежі у майновому страхуванні. Особливості визначення збитків у майновому страхуванні.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Страховими послугами є послуги, які задовольняють потреби клієнтів у страховому захисті. Їх можна придбати на страховому ринку. Якщо аналізувати вітчизняне законодавство на предмет визначення терміна “страхова послуга”, то в жодному документі не подається його тлумачення. Страхові послуги – це послуги вторинного попиту, які значною мірою залежать від політичної й економічної стабільності, а також від рівня добробуту громадян країни. У законодавстві України послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення належать до фінансових послуг.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

При вивченні страхових послуг на роль методологічних орієнтирів претендують такі теоретичні положення: страхові послуги – це окремий елемент фінансових послуг, які під впливом різних чинників зазнають кількісних і якісних змін; наповнення страхових послуг якісно новим змістом та кількісне їх зростання залежить від розвитку рівня матеріального добробуту населення та корпоративної культури; “виробники” страхових послуг – страхові фінансові установи – з одного боку, страхують суб'єктів господарювання від ринкових невдач, з іншого – потребують страхового захисту від загроз як ділові одиниці ринкової економіки.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Нині у фінансовій науці разом із поняттям “страхова послуга” використовується поняття “страховий продукт” і не має єдиної думки щодо їх визначення. За першим підходом ці терміни є синонімами. За другим підходом – страхова послуга включається у страховий продукт. Страховий продукт – це набір основних і допоміжних послуг, що надаються страхувальнику при виконанні договору страхування. Вважається, що більш загальним поняттям є “страховий продукт”.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Страховий продукт (послуга) – це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством. Страхова послуга є втіленням і практичною реалізацією конкретних продуктів страхової компанії, у зв'язку з чим вона завжди індивідуальна. Страхова послуга є продуктом цілеспрямованої діяльності страхової компанії та пропонується на ринку на умовах еквівалентного обміну з метою отримання прибутку.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Страховий продукт (послуга) – це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством. Страхова послуга є втіленням і практичною реалізацією конкретних продуктів страхової компанії, у зв'язку з чим вона завжди індивідуальна. Страхова послуга є продуктом цілеспрямованої діяльності страхової компанії та пропонується на ринку на умовах еквівалентного обміну з метою отримання прибутку.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Поняття “страховий продукт”, “страхова послуга” є взаємозалежними та невіддільними. Клієнт страхової компанії не може отримати страхової послуги без страхового продукту. Страхові послуги – це кінцевий результат діяльності страхової компанії щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів. Терміни “страховий продукт”, “страхова послуга” є близькими за своїм економічним змістом, відмінність полягає лише в тому, з позиції страхової компанії (страховика) чи клієнта (страхувальника) їх розглядати.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Розробка нового страхового продукту – процес безперервний і для його здійснення можна використовувати слабкі сторони страхових продуктів, які пропонуються страховиками-конкурентами, і/або запропонувати додаткові послуги, пов'язані з придбанням власних продуктів. Новий страховий продукт має відповідати потребам споживачів, забезпечувати прибуток страховій компанії й базуватися на її сильних сторонах, відповідати стратегічним завданням страхової компанії, має мати перевагу над аналогічними продуктами страхових компаній-конкурентів. Кожна страхова компанія в умовах гострої конкурентної боротьби прагне підвищувати рівень конкурентоспроможності пропонованих страхових послуг.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Оціночними показниками конкурентоспроможності страхових послуг можуть бути: економічна вигідність для клієнта, де Ц min - мінімальна ціна (мінімальний розмір страхового тарифу) послуги і-ї страхової компанії; Ці - ціна послуги і-ї страхової компанії.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Оціночними показниками конкурентоспроможності страхових послуг можуть бути: оперативність надання страхової послуги, де Т min - мінімальні витрати часу на надання послуги страховими компаніями-конкурентами; Ті - витрати часу на надання послуги клієнту і-ю страховою компанією.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Оціночними показниками конкурентоспроможності страхових послуг можуть бути: комплексність обслуговування, де N і - кількість послуг фізичним (юридичним) особам, що пропонує і-та страхова компанія; Nт ax - максимальна кількість послуг фізичним (юридичним) особам, що пропонується страховиками-конкурентами.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: 1. Майнове страхування у системі страхових послуг

Крім кількісних показників визначення конкуренто­спроможності страхових послуг, можна виділити й такі головні критерії якості послуг страхової компанії: гарантованість здійснення та повнота виконання : зазначений критерій базується на фінансовій стабільності страхової компанії; доступність : цей критерій передбачає територіальну близькість страхової компанії та її філій до клієнтів; багатоваріантність форм : умови надання страхових послуг мають бути максимально адаптованими до потреб кожного клієнта. Це спонукає до розробки альтернативних форм їх надання, умов оформлення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Із розвитком суспільства зростає обсяг майна, що перебуває у приватній власності громадян та у власності юридичних осіб, а отже, зростає потреба в захисті їх майнових інтересів. Майнові інтереси юридичних осіб і громадян проявляються при крадіжці, пошкодженні, загибелі, знищенні, затопленні майна та інших негативних випадках. Звичайно, страховий захист розповсюджується тільки на ті випадки, які мали непередбачений, випадковий характер.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Конкретні страхові випадки залежать від характеру страхового ризику і зазначаються у правилах майнового страхування. У правилах страхування також встановлюється обсяг відповідальності страховика, умови відшкодування збитків, умови додаткової їх компенсації, розмір франшизи, обов'язки сторін, обставини, при яких збитки не відшкодовуються тощо. Отже, при страхуванні майна широко застосовуються специфічні технічні прийоми у вигляді різних видів відповідальності та франшиз.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Економічне призначення майнового страхування полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Обсяг відповідальності страховика передбачає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок страхових випадків, обумовлених договором страхування.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Майнове страхування - галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і пов'язані з володінням, використанням та розпорядженням майном. Отже, майнове страхування — галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Раніше майнове страхування поширювалося тільки на об'єкти особистого споживання. У зв'язку з цим все майно громадян розподілялось на дві категорії: перша категорія — пріоритетне майно, втрата якого зачіпає інтереси не тільки власника-громадянина, а й суспільні інтереси (житло, сільськогосподарські тварини); друга категорія — майно, втрата якого зачіпає насамперед особисті інтереси громадян.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: 2. Загальна характеристика поняття, ознаки та особливості майнового страхування

Власність громадян – це система економічних відносин між громадянами і державою, між громадянами і підприємствами та організаціями усіх форм власності, між самими громадянами щодо майна, яке входить у коло об'єктів особистого споживання, а також господарського, виробничого, комерційного, соціального, культурного, інтелектуального та іншого призначення. У власності громадян можуть бути: житло, земельні ділянки, предмети домашнього вжитку, сільськогосподарські та інші тварини, грошові засоби, підприємства; майнові комплекси у сфері виробництва товарів, побутового обслуговування, торгівлі, в інших сферах підприємницької діяльності; споруди, устаткування, транспортні засоби, засоби інформаційного обслуговування т.ін

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: 3. Форми страхування майна

Страхування може бути добровільним або обов'язковим. Обов'язкові види страхування запроваджуються законами. Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: 3. Форми страхування майна

В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування майна: авіаційне страхування цивільної авіації; страхування засобів водного транспорту; страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності; страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України “Про угоди про розподіл продукції”;

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: 3. Форми страхування майна

страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України “Про нафту і газ”; страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України; страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних із підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: 3. Форми страхування майна

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України; страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб; страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, набутої в результаті управління майном;

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: 3. Форми страхування майна

страхування фінансових ризиків неотримання, невчасного отримання та отримання не у повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежів за іпотечними сертифікатами; страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”; страхування майна, переданого у концесію. Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. .

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: 3. Форми страхування майна

Видами добровільного страхування майна можуть бути: страхування залізничного транспорту; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування повітряного транспорту; страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); страхування іншого майна; страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: 3. Форми страхування майна

страхування інвестицій; страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган. Страховики мають право займатися тільки тими видам добровільного страхування, які визначені в ліцензії.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Майнове страхування Страхування юридичних осіб Страхування фізичних осіб Страхування залізничного транспорту Страхування наземного транспорту Страхування повітряного транспорту Страхування морського транспорту Страхування виданих та прийнятих гарантій Страхування фінансових ризиків Сільськогосподарське страхування Інші види страхування транспорту Страхування майна на подвір’ї Страхування будівель Страхування автомобілів

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: 4. Об’єкти та суб'єкти майнового страхування

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування). Суб’єктами майнового страхування є страховики, страхувальники та вигодонабувачі.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: 5. Страхові тарифи та страхові платежі у майновому страхуванні

Страхові тарифи та страхові платежі значною мірою залежать від ризику страхування майна, тривалості договору страхування та від багатьох інших чинників. На законодавчому рівні мінімальна чи максимальна тривалість договорів страхування майна не встановлена. Зазвичай договори страхування майна укладаються на один рік, в окремих випадках на коротший термін. Перед укладанням договору проводиться огляд майна, його оцінка і визначення рівня ризиковості. Після цього проводиться узгодження страхової суми і страхового тарифу. Страховий платіж Сп = (Ст x Сс) : 100, де Ст – страховий тариф; Сс – страхова сума.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: 6. Особливості визначення збитків у майновому страхуванні

Збитки визначаються за кожним знищеним або пошкодженим об'єктом, при складних об'єктах – за кожним елементом об'єкта (будівля, споруда, обладнання і т.п.). Загальний збиток за договором визначається як сума збитків за об'єктами або елементами. Працівники відділів ліквідації збитків або аварійні комісари : уповноважені особи для встановлення причин страхового випадку. Спеціалізовані експертні організації – залучаються при наявності ліцензії для вирішення майнових суперечок.

Изображение слайда
1/1
32

Последний слайд презентации: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”: 6. Особливості визначення збитків у майновому страхуванні

Для отримання страхового відшкодування платникам податків потрібно представити довідку чи висновок відповідного органу про факт втрати майна: при викраденні майна – органами МВС; при зруйнуванні або визнанні непридатним для використання – територіальним органом або підрозділом Міністерства з надзвичайних ситуацій. Мета – протидія страховим злочинам і зловживанням із застрахованим майном.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже