Презентация на тему: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”

Реклама. Продолжение ниже
Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”
Тема 2. Види відповідальності страховика, їх взаємозв’язок та узгодженість із ціновою базою та франшизою у страхування
1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні.
1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні.
1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
2. Класифікація видів відповідальності страховика.
3. Цінова база договору страхування.
3. Цінова база договору страхування.
3. Цінова база договору страхування.
3. Цінова база договору страхування.
3. Цінова база договору страхування.
4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.
4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.
4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.
4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.
4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.
1/26
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 84)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (87 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”

Лектор: К.е.н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування Налукова Наталія Ігорівна

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Тема 2. Види відповідальності страховика, їх взаємозв’язок та узгодженість із ціновою базою та франшизою у страхування

Системи відповідальності страховика: поняття, функції та значення у страхуванні. Класифікація видів відповідальності страховика. Цінова база договору страхування. Страхова сума за договором страхування та порядок її визначення. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні

Системи відповідальності, як і франшиза застосовуються для створення: зручних; гнучких; багатоваріантних умов страхування.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні

Функції: поєднання страхування із самострахуванням; звільнення страхової компанії від виплат за невеликими збитками; економічне зацікавлення страхувальника в укладенні договорів страхування шляхом зниження страхової суми і страхового платежу (укласти договір страхування згідно фінансових можливостей страхувальника).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1. Системи відповідальності страховика: функції та значення у страхуванні

Відповідальність страховика є величиною зобов'язань щодо відшкодування збитків згідно з договором страхування. Відповідальність становить вартість або частку вартості застрахованого предмета.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

За повнотою страхування розрізняють страхування: за повною відповідальністю; за неповною (частковою відповідальністю).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Повна відповідальність – предмет страхується на повну (100%) вартість. Страховик несе за нього повну відповідальність, повністю виплачуючи відшкодування за кожен заподіяний збиток. Неповна (часткова) відповідальність – виникає, коли предмет страхується не на повну вартість, а на певний її відсоток.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Пропорційна відповідальність – виплата відшкодування ( Св ) за одержані збитки ( Зб ) здійснюється в тій пропорції, яку страхова сума ( Сс ) становить до дійсної вартості об'єкта страхування ( Дво ): Св = Зб х (Сс : Дво) Пропорція визначається шляхом ділення Дво на Сс. Різновид пропорційної відповідальності – за сплатою страхових платежів: Св = Зб х (Спф : Спз), де Спф – фактично сплачені страхові платежі; Спз – загальна сума страхових платежів.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування. Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Відповідальність за першим ризиком. Перший ризик представляє собою страхову суму, на яку застрахований предмет. Решта вартості об'єкта (до повної) – другий ризик, який не застрахований. Збитки в межах першого ризику відшкодовуються повністю, збитки понад нього не відшкодовуються взагалі (другий ризик). Св = Зб, при умові Зб < Сс Як різновид цього виду відповідальності застосовується відповідальність за першим збитком. Право вибору першого збитку з кількох, які трапилися протягом дії договору, має страхувальник. Як правило вибирається найбільший збиток.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Відповідальність за дробовим ризиком: страхова сума встановлюється у вигляді частини вартості об'єкта, як при страхування за першим ризиком, а величина відшкодування – на підставі співвідношення (частки від ділення) добутку Сс і Зб на Дво : Св = (Сс х Зб) : Дво

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 2. Класифікація видів відповідальності страховика

Відповідальність за граничним ризиком: у договорі зазначається граничний розмір певного показника, який відповідає розміру страхової суми, на підставі якого вона визначається. Тоді величина збитків (Зб) визначається як різниця між граничним розміром (Сс) і фактично досягнутим показником, а відшкодування (Св) буде виплачено в розмірі граничного показника.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: 3. Цінова база договору страхування

Цінова база договору (предмету) страхування – це вартість предмета страхування за певною оцінкою Типи вартості: початкова (первісна); залишкова; відновлювальна; вартість усереднених залишків за цінами придбання; індексована вартість.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 3. Цінова база договору страхування

Системи відповідальності за договорами страхування з урахуванням вартості предмета страхування: повна відповідальність: початкова (первісна); залишкова; відновлювальна; неповна відповідальність (пропорційна відповідальність, відповідальність першого ризику, відповідальність часткового ризику): початкова (первісна); залишкова; відновлювальна;

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: 3. Цінова база договору страхування

нерухоме майно: застосовується повна або неповна системи відповідальності (переважно пропорційна система) – на базі відновлювальної вартості у дійсних цінах. Застосовується періодична індексація за умови інфляції понад 5%; рухоме майно: застосовується повна або неповна системи відповідальності (пропорційна система або система першого ризику) – на базі відновлювальної вартості у дійсних цінах; товарні запаси на складах та у роздрібній мережі (усереднені залишки): вартість за дійсними цінами чи цінами придбання;

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: 3. Цінова база договору страхування

Оскільки основне призначення страхування полягає у відшкодуванні заподіяних збитків з метою повернення застрахованого предмету до початкового стану (до страхового випадку), доцільно використовувати при страхуванні нерухомого майна та транспортних засобів виключно відновлювальної вартості, що визначається на підставі дійсних (діючих ) цін. Такі ціни – основа для визначення збитку.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: 3. Цінова база договору страхування

Механізм правильності визначення страхових сум у діючих цінах передбачений Національним стандартом № 1 “Загальні принципи оцінки майна та майнових прав” від 10 вересня 2003 року № 1440. Оцінку проводить уповноважена особа, за умови наявності ліцензії оціночної діяльності.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: 4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз

Вартісна франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком. Франшиза за своєю сутністю є власною часткою чи участю страхувальника у відшкодуванні збитків. Різновиди франшизи: умовна – якщо збитки в її межах, то відшкодування не виплачується. Якщо збитки більші за франшизу, то вона не враховується і виплата проводиться у сумі збитку; безумовна франшиза – сума відшкодування завжди на її величину зменшується.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: 4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз

Страхова сума – 400 тис. грн. Умовна франшиза – 10%, або 40 тис. грн. 10 тис. грн. 40 тис. грн. 70 тис. грн. 400 тис. грн. Зб = 10 тис. грн. Св = 0 Зб = 40 тис. грн. Св = 0 Зб = 70 тис. грн. Св = 70 тис. грн. Зб = 400 тис. грн. Св = 400 тис. грн. Схема дії умовної франшизи.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: 4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз

Умовна франшиза: при перевищенні збитку над франшизою вона не враховується взагалі та збиток відшкодовується в повному обсязі. Зб > Фр, то Св = Зб

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: 4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз

Страхова сума – 400 тис. грн. Безумовна франшиза – 10%, або 40 тис. грн. 10 тис. грн. 40 тис. грн. 70 тис. грн. 400 тис. грн. Зб = 10 тис. грн. Св = 0 Зб = 40 тис. грн. Св = 0 Зб = 70 тис. грн. Св = 70 тис. грн. - 40 тис. грн. Зб = 400 тис. грн. Св = 400 тис. грн. - 40 тис. грн. Схема дії безумовної франшизи.

Изображение слайда
1/1
26

Последний слайд презентации: Навчальний предмет: “ Страхування майна і відповідальності ”: 4. Поняття франшизи та ї різновиди. Алгоритм обчислення та схема дії франшиз

Безумовна франшиза: при перевищенні збитку над франшизою його величина зменшується на розмір франшизи. Зб > Фр, то Св = Зб - Фр

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже