Презентация на тему: навчальна дисципліна Філософія права

навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права навчальна дисципліна Філософія права Структура філософії права навчальна дисципліна Філософія права Основні напрямки сучасної філософії права Завдання для самостійної роботи:
1/16
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 12)
Скачать (299 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: навчальна дисципліна Філософія права

2

Слайд 2

12 тем 3 модулі (реферат) види навчальних занять: лекції, семінари, індивідуальні заняття екзамен Загальні відомості по навчальній дисципліні

3

Слайд 3

Тема 1. Філософія права як наука Заняття 1. Сутність філософії права. Лекція 2 год. Заняття 2. Зміст філософії права. Семінар 2 год.

4

Слайд 4

Рекомендована література до Теми 1 Основна: Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім " Ін Юре", 2003. – С. 8-16, 23-32, 162-270. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: Словник. – К.: Видавничий Дім " Ін Юре", 2003. – 408 с. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД « Стилос »: ПД «Фоліант», 2003. – С. 12-39. Філософія права: Навчальний посібник / За заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 5-55. Філософія права: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – С. 4-9. Філософія права. Підручник / За заг. ред. Данильяна. – К.: Право, 2009. – С. 7-113.

5

Слайд 5

Тема 1. Філософія права як наука Заняття 1. Сутність філософії права

6

Слайд 6

Питання 1. Поняття, предмет, метод та функції філософії права.

7

Слайд 7

Філософія права виникла в межах філософії. Давньогрецькі мислителі заклали основи цієї науки. Значний вплив на формування цієї науки мали німецькі філософи кін. 18 – поч. 19 ст. Представники німецької історичної школи права ( Гуго, Савінї, Пухта ) започаткували термін «філософія права» та розробили філософську частину вчення про право. Гюстав Гуго Самостійною філософською наукою філософія права стає завдяки нім. філософу Гегелю, який в 1820 р. опублікував працю «Філософія права». Георг Гегель

8

Слайд 8

Предмет філософії права Якщо юридична наука досліджує існуюче право, то філософія права досліджує зміст, ідею права. Предметом філософії права є з'ясування змісту права. Основні питання, які входять в предмет дослідження: Що таке право. Природа та суть права, його специфіка. Співвідношення права та інших соціальних норм. Цінність права. Співвідношення права та закону. Чи справедливе право. Взаємовідносини людини з правом. Роль права в житті людини, суспільства, держави.

9

Слайд 9

Завдання філософії права – філософське осмислення права. методи філософії права Для вирішення своїх завдань та цілей філософія права використовує філософські методи, серед яких основними є рефлексія (критичне міркування) та діалектика (явища досліджуються з позиції різноманітності їх зв’язків та взаємодії).

10

Слайд 10

Функції філософії права Світоглядна Методологічна Відображально-інформаційна Аксіологічна Виховна

11

Слайд 11

Питання 2. Структура вивчення філософії права.

12

Слайд 12

Філософія права у системі наук

13

Слайд 13: Структура філософії права

онтологія права антропологія права гносеологія права аксіологія права історія філософії права прикладна філософія права

14

Слайд 14

Питання 3. Історія становлення та розвитку філософії права.

15

Слайд 15: Основні напрямки сучасної філософії права

Позитивістські концепції ( нео- та постпозитивізм) Концепції природного права ( неотомізм, неокантіанство, неогегельянво ) Феноменологічні концепції Екзистенціальні концепції Правова герменевтика Концепція справедливості

16

Последний слайд презентации: навчальна дисципліна Філософія права: Завдання для самостійної роботи:

Основні історичні етапи становлення філософії права Специфіка філософсько-правових досліджень античності. Середньовічний етап в розвитку уявлень про природу права. Розуміння сутності права в епоху Відродження та Нового часу. Основні напрямки філософсько-правової думки в ХІХ ст. Загальна характеристика новітньої філософії права i її напрямків.

Похожие презентации

Ничего не найдено