Презентация на тему: Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Реклама. Продолжение ниже
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу
1/16
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 91)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (484 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Виконав: учень 10-Б класу Корзун Сергій

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: матеріальні збитки, істотне погіршення стану довкілля, наявність або загроза загибелі людей, чи суттєві погіршення умов їх життєдіяльності.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Кожна з надзвичайних ситуацій може стати причиною виникнення іншої надзвичайної ситуації. В кожному конкретному випадку надзвичайні ситуації виникають через ряд причин, які можна узагальнити як: закономірні природні процеси, негативний антропогенний вплив на розвиток природних процесів, випадковість у розвитку природних процесів Вони можуть породити природні надзвичайні ситуації та небезпечні явища.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Надзвичайні ситуації природного характеру – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками та ін. На державному рівні надзвичайні ситуації класифікуються:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Стихійні лиха  - це небезпечні природні явища, процеси літосферного, атмосферного, гідрологічного, биосферного або іншого походження таких масштабів, які призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим порушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, об'єктів народного господарства. Стихійні лиха бувають таких видів: космічні, тектонічні, метеорологічні, топологічні, біологічні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Небезпечні природні явища  - це процеси, які можуть призвести до негативних наслідків на незначній території та стати причинами виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного походження Види небезпечних природних явищ:  удар блискавки, злива, ожеледиця, град, сильний вітер.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Надзвичайн і ситуації техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель; аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очисних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах та ін.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя й здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування - збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Надзвичайна ситуація воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якої виникають вторинні фактори ураження населення. Надзвичайні ситуації воєнного характеру пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якої виникають вторинні фактори ураження населення. До сучасних засобів ураження відносять ядерну, хімічну, бактеріологічну зброю та інші види сучасних технологічних розробок.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

ЯДЕРНА ЗБРОЯ (застаріле – атомна зброя) – зброя масового ураження вибухової дії, заснована на використанні внутрішньоядерної енергії, що виділяється при ланцюгових реакціях ділення важких ядер деяких ізотопів урану і плутонію. В процесі ядерного вибуху можуть утворюватися такі уражаючи фактори: повітряна ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження, електромагнітний імпульс та інші.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Хімічна зброя (ХЗ) – це отруйні речовини і засоби їхнього застосування. Отруйними речовинами (ОР) називаються токсичні хімічні сполуки, призначені для нанесення масових уражень людей при бойовому застосуванні. Отруйні речовини складають основу хімічної зброї. По характеру впливу на організм людини ОР підрозділяються на нервово-паралітичні, шкірнонаривні, загально отрутні, задушливі, психохімічні і дратівні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Бактеріологічна (біологічна) зброя – це спеціальні боєприпаси і бойові прилади, споряджені бактеріальними (біологічними) засобами. Біологічна зброя заснована на використанні хвороботворних властивостей деяких мікробів і токсичних продуктів їх життєдіяльності. Використовуються патологічні мікроорганізми – збудники інфекційних захворювань.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Приклади бактеріальної зброї: Сибірська виразка − гостра інфекційна хвороба, що протікає переважно у виді шкірної форми, рідше спостерігається легенева і кишкова форми. Другою не менш небезпечною хворобою є холера. Вона відноситься до особливо небезпечних і карантинних інфекцій. Наступним представником гострих інфекційних хвороб є чума. Збудником цієї хвороби є паличка.  Захворювання в ідноситься до групи особливо небезпечних і карантинних інфекцій.

Изображение слайда
1/1
16

Последний слайд презентации: Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та збитків, які несе суспільство, держава і кожна окрема особа в результаті надзвичайних ситуацій, – запобігати їх виникненню, а в разі виникнення проводити заходи, адекватні ситуації, що склалася.  Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на основі даних спостережень, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже