Презентация на тему: Наддн іпрянська Україна в другій половині ХІХ ст

Реклама. Продолжение ниже
Наддн іпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
План
Події Кримської війни (1853-1856)
Повстання,, у Таврію за волею ”
Причини реформ 60-х -70-х років
Селянська реформа 1861р.
Земська, міського самоврядування, фінансова.
Судова, освітня, військова.
Наслідки реформ:
Малоросійство.
Початок громадівського руху.
Володимир Антонович 1834-1908
Польське повстання 1863-1864
Валуєвський циркуляр
Заснування і діяльність Пд-зх. відділу Російського географічного товариства.
Емський указ
Михайло Драгоманов 1841-1895
Братство тарасівців
Народовці
1/19
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (576 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Наддн іпрянська Україна в другій половині ХІХ ст

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

Події Кримської війни. Реформи 60-х – 70-х років. Малоросійство. Москвофільство. Громадівський рух. Історичні персоналії : Володимир Антонович, Михайло Драгоманов. Польське повстання. Валуєвський циркуляр. Емський указ. Південно-західний відділ Російського географічного товариства. Братство тарасівців. Народовці.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Події Кримської війни (1853-1856)

Османська імперія –Росія. Основні військові дії в Криму. Російська імперія розгортає оборону Севастополя, яка тривала майже рік.Під час неї відзначилися Петро Кішка і Гнат Шевченко. 1856 р. підписано Паризький мирний договір. 1855 р. помирає Микола І.Новий цар –Олександр ІІ(1855-1881). Масовий селянський рух у Київській губернії,що був придушений до квітня 1855 р.(8 повітів із 12)

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Повстання,, у Таврію за волею ”

Рух охопив Полтавську і Катеринославську губернії. Привід-маніфест-чутка.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Причини реформ 60-х -70-х років

1)Поразка у Кримській війні. 2)Соціальна напруга 3)Подолання відставання у економіці і соціальному розвитку.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Селянська реформа 1861р

1857-губернські комітети. 19 лютого 1861 р. Олександр ІІ –маніфест про скасування кріпосного права-воля-20 млн. селян Російської імперії. Було створене офіційне положення,яке розписувало механізм виходу селян із кріпосного права. Створено Державний Банк. Також це положення передбачало тимчасово зобов ’ язаних селян майже ще 20 рок ів. 1)Селяни звільнялись від особистої та судової залежності від поміщика.Дозволялося займатися торгівлею. Одружуватись за бажанням. 2)Процес капіталізації с/г. Товарно-грошові відносини. Монополії. Кількість населення в місті зростає. Залізничний транспорт. Капіталістичні відносини між буржуазією та найманими робітниками. Розвивається торгівля. Формується індустрія.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Земська, міського самоврядування, фінансова

Земська 1864 р.- Земства опікувались економічними і культурними питаннями, будували лікарні,дбали про освіту,с/г виробництво,лісництво,організація поштового зв ’ язку. Міського самоврядування. 1870 р. -міські думи перетворювалися на органи міського самоврядування.Вирішували господарські справи. Фінансова 1862 р. Запровадили міністерство фінансів,гласність бюджету,було створено державний банк.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Судова, освітня, військова

Судова 1864 р. Найдемократичніша. Судові засідання ставали відкритими. Суд-незалежний від втручання державної адміністрації. Вводився суд присяжних. Освітня. У 1864 р. – обов ’ язкова початкова осв іта. Військова. У 1874 р. відмінено рекрутські набори. Відбувається технічне переоснащення армії.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Наслідки реформ:

-занепад дворянства -виникнення пролетаріату -формується українська буржуазія -з ’ яв ляється інтелігенція.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Малоросійство

Росія та Австрійська імперія прагнули сформувати імперську людину,,росіянина чи австрійця ”. Тиснули на конкретну особист ість, на людей з інтелектом.Унаслідок імперського тиску з ’ явилися,, покруч і ” : малорос, малополяк, малогрузин. Малоросійство характеризується втратою історичної пам ’ ят і та прийняттям імперських історичних міфів. Москвофільство. Виникло в Зах ідній Україні. Головна ідея: етнічна однаковість росіян,українців і галицьких русинів. Заперечували існування українців як нації. Протягом усього ХІХ ст. москвофільство було спершу панівною, а потім громадсько-політичною течією в Галичині.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Початок громадівського руху

Громада -напівлегальна організація культурницького суспільно-політичного спрямування молодої національно-свідомої української інтелігенції. Виникають вони наприкінці 50 –на початку 60-х років ХІХ ст. 1-ша громада – Петербург. До складу громад входили колишні Кирило- Мефодіївці. Скориставшись послабленням цензури, громадівці почали видавати журнал,.Основа ” (1861-1862). Видавався за сприяння В. Тарновського та Г. Галагана. Редактори: Білозерський і Куліш.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Володимир Антонович 1834-1908

У 1855 р. –закінчив медицинський факультет Київського університету, історико-філологічний факультет 1860 р. 1878 р. о чолює кафедру Російської історії в Київському університеті. Сформував Київську школу українських істориків. Серед них це: М. Грушевський, Орест Левицький. Засновник археологічної школи в Україні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Польське повстання 1863-1864

Територія Польщі, Білорусі і частина України. Січень 1863 р., Польща, тимчасовий національний уряд-демократичні реформи, ліквідація кріпацтва. Частина українців стала на бік польських повстанців.Найвідомішим прикладом є А. Потебня,який загинув за нашу і вашу волю. Повстання закінчилось поразкою.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Валуєвський циркуляр

20 липня 1863 р. -Заборонив видання шкільної та релігійної літератури українською м овою. - Закривалися недільні школи, було заслано декого з українських д іячів. Слова Валуєва :,, Малоросійської мови немає,не було і бути не може ”

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Заснування і діяльність Пд-зх. відділу Російського географічного товариства

Стара Київська громада. Початок 70-х років в Україні відродився громадівський рух- очолює П. Житейський. 1872 р.-І. Рудченко,, Народные русские сказки ”. 1873 р.- домоглися відкриття пд.- зх. Відділу Російського географічного товариства. 1876(активно). Мета: Легалізація справи громадівців. Входили: В. Антонович, М. Драгоманов,Лазаревський,Житецький, Рудченко, Лисенко. -Готували етнографічні, археологічні, статистичні, історичні, географічні, економічні матеріали,які мали велику цінність. -1874 р.-1875 р.-,,Історичні пісні українського н ароду ” -Антонович та Драгоманов. -1874р.- археологічний з ’ їзд в Києві. -Створили етнографічно-географічний музей. -Готувались до видання твори Максимовича.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Емський указ

17 травня 1876 р. -Забороняв українське друковане слово,театральні вистави,виконувати на сцені українські п існі. -Ввезення з-за кордону книг українською мовою. -Заборонено видання газети,,Київський телеграф “ Емський указ було ліквідовано в 1905 р.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Михайло Драгоманов 1841-1895

Громадський діяч, історик,етнограф, один із лідерів громадівського руху. Був репресований у 1875 р. і змушений був виїхати до Женеви, де продовжив свою діяльність і почав видання першого українського суспільно-політичного часопису,,Громада “. 1878-1882 р. з перервами. Вважав,що Україна не здатна відродити національну державність і має створити у складі федеративної держави кульурно -національну автономію.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Братство тарасівців

1891 або 1892 р. Байздренко, Базькевич, Боровик, Грінченко, Вороний,Міхновський. Створили,,молоду громаду ”,яка діяла в найбільших містах Наддніпрянської України. Мета: Створення самостійної соборної України. Через рік братство розгромлене поліцією.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Наддн іпрянська Україна в другій половині ХІХ ст: Народовці

Це молоді інтелігенти, які звертали свої погляди на Схід. Часопис,,Вечорниці “,,,Мета “,,, Нива ”,,,Русалка ”,,,Правда ” 1864 р. у Львові заснований український театр. ,, Руська бесіда” 1861р.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже