Презентация на тему: Національна економіка

Національна економіка
Література
Тема 1. Нац і ональна економіка: загальне та особливе
Зміст
Предмет дисципліни
Умови виникнення національної економіки
Ознаки національної економіки
Концепції національних цивілізацій
Трактування національної економіки
Німецька історична школа:
Історичний метод в економічній теорії
Карл Кніс
Порівняння Історичної школи із Класичною
Густав Шмоллер про історичний метод:
Аналіз національної економіки охоплює д ослідження :
Основні завдання національної економіки:
Методологічні особливості аналізу національної економіки
Види наукового аналізу:
Суб’єкти національної економіки
Сектор домашніх господарств
Підприємницький сектор
Державний сектор
Зарубіжжя
Показники соціально-економічного розвитку
Найважливіші макроекономічні індикатори:
Головні ендогенні параметри національної економіки
Класифікація національної економіки
Країни традиційної економіки
Країни командно-адміністративної економіки
Національна економіка
Країни ринкової економіки змішаного типу
Схема кругообігу змішаної економіки
Механізми регулювання в соціально-економічних системах
Причини   активного   втручання  держави
Механізм державного втручання
Характерні риси змішаної системи управління:
Моделі державного регулювання
Закономірності перехідної економіки
1/38
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (305 Кб)
1

Первый слайд презентации: Національна економіка

Изображение слайда
2

Слайд 2: Література

Пухтаєвич Г. Аналіз національної економіки. – К.: КНЕУ, 2003. Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Макроэкономика. – М.: Высшее образование, 2006. Е.Абель., Б. Бернанке. Макроекономика. -М.: Высшее образование, 2009. О.Базілінська. Макроекономіка. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. Ж. Сапир. К э кономической теории неоднородных систем. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2001. В.Ліпов. Інституціональна комплементарність соціально-економічних систем. – Харків:ХНУ ім. Каразіна, 2011.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Тема 1. Нац і ональна економіка: загальне та особливе

Изображение слайда
4

Слайд 4: Зміст

Предмет, ознаки та трактування національної економіки. Завдання та методологічні особливості аналізу національної економіки. Типи економічних систем: основні характеристики і механізми господарювання.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Предмет дисципліни

Предмет вивчення національної економіки – це сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Умови виникнення національної економіки

Наростання і поглиблення суспільного розподілу праці, який спричиняє виникнення різноманітних видів діяльності, спеціалізацію територій. Формування міцних централізованих держав.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Ознаки національної економіки

Національний суверенітет Загальний економічний центр Єдиний відтворювальний механізм Територіальна визначеність Ресурсо-виробничі ознаки Загальне економічне середовище: а) єдине економічне законодавство; б) загальна грошова одиниця; в) загальна грошово-кредитна та фінансова система

Изображение слайда
8

Слайд 8: Концепції національних цивілізацій

М.Данилевський: будь-який народ характеризується мовою та складає особливий культурно-історичний тип О.Шпенглер: кожна культура має власну цивілізацію, але існує ізольовано та замкнуто (індійська, китайська, вавилонська, єгипетська, антична, арабська, руська, західноєвропейська). Вона виникає, зріє, старіє та помирає. Смерть пов'язана з виникненням міст, які знищують традиції та культуру. А.Тойнбі: цивілізація – стала сукупність людей, поєднаних духовними, насамперед релігійними, традиціями та географічними рамками (шумерська, вавілонська, мінойська, еллінська, християнська, індуська, ісламська – всього до 30 цивілізацій).

Изображение слайда
9

Слайд 9: Трактування національної економіки

Національна економіка як національний ринок, схильний до саморегуляції (класична школа → неокласичний напрям → теорія загальної ринкової рівноваги Вальраса, модель Ерроу-Дебре ) Національна економіка як система певних виробничих відносин (марксизм → радянська економіка ) Національна економіка як народне господарство країни (німецька історична школа → теорія “соціального ринкового господарства“ ) Національна економіка як національний ринок, що потребує активного корегування з боку держави (кейнсіанський напрямок → “Новий курс” Рузвельта)

Изображение слайда
10

Слайд 10: Німецька історична школа:

Одного економічного ідеалу не може бути для народів, так само як плаття не шиються за однією міркою (В. Рошер ) Економічні закони існують, але їх не можна відкрити тільки логічним обґрунтуванням. Теоретичні узагальнення повинні опиратися на факти (Г. Шмоллер ); У суспільних науках немає місця для математики, тому що реакції людської психіки є занадто складне завдання для диференціального обчислення (Г. Шмоллер )

Изображение слайда
11

Слайд 11: Історичний метод в економічній теорії

1. Вивчати, чого бажали народи й чого (а також чому) домоглися в економічній сфері. 2. Не обмежуватися спостереженням сучасних економічних взаємовідносин, тому що нація - це не просто сума індивідів. 3. Порівнювати економічні процеси всіх народів, особливо корисно вивчати стародавні, чия історія вже закінчилася й з'являється у своєї завершеності. 4. Не критикувати й не схвалювати суспільні установи - з них лише декілька корисні або шкідливі для всіх народів однаково. 5. Намагатися з'ясувати, яким чином і чому доцільне часто перетворювалося в безглузде, а благодіяння оберталися бездіями.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Карл Кніс

«Політична економія з погляду історичного методу» (1853) « Економічна наука здатна описувати виникнення й розвиток економічних процесів, але не в змозі дати адекватні їм узагальнення»

Изображение слайда
13

Слайд 13: Порівняння Історичної школи із Класичною

Класична школа Історична школа - абстрактний дедуктивний метод - описово-емпіричний підхід - досліджуються сформовані суспільно-економічні форми - жодна суспільна форма не є завершеною, вони постійно змінюються - в будь-якому суспільстві діють об'єктивні економічні закони - немає загальних законів, є національні особливості - існують універсальні рецепти пристосування теорії до практики - економічну теорію не можна абсолютизувати - досліджуються економічні фактори - виявляються етичні фактори - теза про незначну роль держави - теза про значну роль держави

Изображение слайда
14

Слайд 14: Густав Шмоллер про історичний метод:

історична школа доповнила економічний аналіз деталізацією історичних досліджень і пошуком історичної причинності подій; висунула положення про єдність соціального життя, нерозривного зв'язку економічних, юридичних, політичних, національних відносин; висунула етичні аргументи; запропонувала еволюційний підхід на основі історичного матеріалу; показала роль інтересів у взаємодії як індивідів, так і окремих груп;

Изображение слайда
15

Слайд 15: Аналіз національної економіки охоплює д ослідження :

структури і динаміки основних макроекономічних показників; стану товарного, фінансового, грошового ринків та механізмів їхньої рівноваги; ринку праці і основних процесів на ньому; параметрів макроекономічної рівноваги; темпів, факторів, потенціалу економічного зростання та ефективності структурних зрушень; впливу інституціональних (соціальних, політичних, етнічних, релігійних тощо) чинників на економічний розвиток.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Основні завдання національної економіки:

Визначення тенденцій макроекономічного розвитку; Виявлення ресурсів економічного зростання; Виявлення причинно-наслідкових зв'язків в національній економіці і найвпливовіших факторів; Корегування і розробка макроекономічних концепцій з урахуванням національної специфіки.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Методологічні особливості аналізу національної економіки

Агрегування – дослідження макроекономічних суб'єктів, ринків, показників; Систематичність – щорічний аналіз соціально-економічного стану країни; Системність – підпорядкування локальних завдань вирішенню національних проблем; Комплексність – охоплення всіх фаз розширеного відтворення, всіх зв'язків і пропорцій в економіці

Изображение слайда
18

Слайд 18: Види наукового аналізу:

Статичний – фіксується значення ендогенних параметрів на певний час (приклад: ВВП на кінець року) Порівняльної статики – визначаються ендогенні параметри в різні моменти, але не аналізується процес переходу від одного стану до іншого Динамічний – екзогенні та ендогенні параметри розглядаються як функції часу, досліджується процес переходу від одного стану до іншого

Изображение слайда
19

Слайд 19: Суб’єкти національної економіки

тотожні макроекономічним суб'єктам: сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, державний сектор зарубіжжя Вони взаємодіють на макроекономічних ринках: Ринок благ Ринок капіталу Ринок грошей Ринок праці

Изображение слайда
20

Слайд 20: Сектор домашніх господарств

Види економічної активності: пропозиція ресурсів на факторних ринках; споживання частини отриманого доходу на товарному ринку; заощадження частини отриманого доходу на фінансовому ринку Y = C + S

Изображение слайда
21

Слайд 21: Підприємницький сектор

Види економічної активності: Попит на фактори виробництва а ресурсному ринку; Пропозиція товарів та послуг на ринку благ; Попит на кредити на фінансовому ринку; Інвестиційний попит на ринку благ

Изображение слайда
22

Слайд 22: Державний сектор

Види економічної активності: Виробництво суспільних благ; Закупівля товарів і послуг на ринку благ; Попит на фактори виробництва на ринку ресурсів; Стягнення податків і надання трансфертів, дотацій, субсидій, субвенцій; Фінансування державних проектів; Пропозиція грошей.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Зарубіжжя

Види економічної активності: Формування експорту-імпорту товарів і послуг на товарному ринку; Формування експорту-імпорту капіталу на фінансовому ринку; Здійснення валютних операцій.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Показники соціально-економічного розвитку

Кількісні та якісні; Натуральні та вартісні; Абсолютні та відносні.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Найважливіші макроекономічні індикатори:

Для товарного ринку: обсяги реального і номінального ВВП; динаміка реального ВВП; дефлятор ВВП; структура ВВП за секторами, галузями, регіонами, доходом і кінцевим споживанням; обсяг, динаміка, галузева та регіональна структура ЧВП та НД Для ринку капіталу: індекси фондового ринку; курс цінних паперів Для грошового ринку: структура грошової маси, рівень і темп інфляції; коефіцієнти готівки, монетизації, доларизації; курс національної валюти; Для ринку праці: чисельність, статево - вікова та кваліфікаційна структура робочої сили, рівень зайнятості та безробіття, продуктивність праці

Изображение слайда
26

Слайд 26: Головні ендогенні параметри національної економіки

Національний доход, рівень зайнятості, рівень цін, ставка заробітної плати, ставка відсотку.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Класифікація національної економіки

За характером економічної системи : традиційна (натуральне господарство); ринкова; ринкова змішаного типу; централізована (адміністративно-командна система); перехідна. За стадією розвитку суспільства : доіндустріальна, індустріальна та постіндустріальна. За ступенем інтеграції у світову практику господарювання: національна економіка закритого і відкритого типу (для відкритого типу: експорторієнтована або імпортозалежна ) За соціально-економічним і техніко-технологічним рівнем : високорозвинена; система, що розвивається; слабо розвинена. За структурою господарства: аграрно-індустріальна та індустріально-аграрна. За політичним режимом: авторитарна (північна Корея), схильна до авторитаризму (Білорусь, Росія, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) ; трансформаційна (Україна, Грузія), Вірменія, Албанія, Киргизстан) ; недосконала демократія (Естонія, Литва, Латвія, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія, Молдова) ; повна демократія (Чехія).

Изображение слайда
28

Слайд 28: Країни традиційної економіки

Изображение слайда
29

Слайд 29: Країни командно-адміністративної економіки

Північна Корея Радянський Союз частково Кітай Куба

Изображение слайда
30

Слайд 30

Изображение слайда
31

Слайд 31: Країни ринкової економіки змішаного типу

США Німеччина Швеція Японія

Изображение слайда
32

Слайд 32: Схема кругообігу змішаної економіки

Изображение слайда
33

Слайд 33: Механізми регулювання в соціально-економічних системах

Ринковий механізм — організація відносин між економічними суб'єктами базується на принципах економічної свободи, вільного ціноутворення та конкуренції. Адміністративно-командна система управління — жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану. Змішане управління національною економікою — система управління, яка базується на плюралізмі форм власності та органічно поєднує переваги ринкових і державних регуляторів.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Причини   активного   втручання  держави

Зміни у механізмі вільної конкуренції під впливом монополістичних тенденцій. Ускладнення   ринкового саморегулювання,   що проявляється в циклічності економічного розвитку Відсутність   соціальних   гарантій, соціальна   незахище- ність громадян у випадках безробіття, хвороби, старості. Усуспільнення   та   одержавлення частини господарст-ва  в національному  та  міжнародному  масштабах, перетворення держави на активний суб'єкт економічних відносин.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Механізм державного втручання

Види економічної політики фінансово-бюджетна (фіскальна), кредитно-грошова (монетарна), цінова, інвестиційна, антимонопольна, структурна, аграрна, соціальна, зовнішньоекономічна, науково-технічна, природоохоронна тощо Інструменти економічної політики індикативне планування, регулювання фінансово-кредитної системи, регулювання грошового обігу, регулювання доходів та видатків населення.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Характерні риси змішаної системи управління:

Основним регулятором економічних процесів є ринковий механізм. Державне регулювання економіки доповнює ринкові важелі. Система поєднує гнучкість ринкового саморегулювання і стійкість державного управління, спрямованого на задоволення соціальних потреб суспільства. Забезпечується реалізація вищих макроекономічних цілей: макроекономічна ефективність і конкурентноздатність, соціальна справедливість, стабільне економічне зростання. Поряд з ринковими і державними регуляторами формується ще один елемент управління - інститут соціального партнерства. Передбачається врахування рішень корпоративного управління, а також наднаціональних, міждержавних органів.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Моделі державного регулювання

Американська (ліберальна): США - максимальне самозабезпечення фізичних та самофінансування юридичних осіб; бюджетна централізація національного продукту – 25-30% Німецька (неоліберальна): Німеччина – спрямована на усунення перешкод для конкуренції, стимулювання малого бізнесу, зростання зайнятості і продуктивності праці, соціальний захист; бюджетна централізація національного продукту – 45-55% Західноєвропейська (кейнсіанська): Великобританія, Франція, Австрія, Італія – активне державне регулювання при помірному рівні бюджетної централізації національного продукту – 35-45% Шведська (скандинавська): північні західноєвропейські країни – забезпечення максимально сприятливих умов для суспільно корисної активності кожного суб'єкта; розгалужена державна соціальна сфера та високий рівень бюджетної централізації національного продукту (близько 60%) Японська: Японія – високий рівень державного управління, повне державне фінансування інноваційної діяльності, помірний рівень бюджетної централізації національного продукту (30-35%)

Изображение слайда
38

Последний слайд презентации: Національна економіка: Закономірності перехідної економіки

роздержавлення   (зняття  з держави  функцій управління); реформування відносин власності (приватизація); демонополізація      (створення   конкурентного середовища, подолання державної монополії, антимонопольна політика); лібералізація цін (перехід до вільного ціноутворення); макроекономічна стабілізація       (мінімізація      дефіциту державного бюджету, обмеження інфляції, забезпечення росту зайнятості, антициклічна політика); формування ринкової інфраструктури (товарних, фондових бірж,   служб   зайнятості,   інвестиційних   фондів, довірчих товариств); створення системи соціального захисту населення (соціального забезпечення і соціального страхування); інституційні    перетворення   ( впровадження  ринкових і демократичних інститутів).

Изображение слайда