Презентация на тему: Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау

Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы хлоридтің өлшендінің массасына тәуелділігі
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
Еңбекті қорғау шаралары
Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау
1/11
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 67)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (294 Кб)
1

Первый слайд презентации: Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау

Дипломдық жұмыс Орындаған:

Изображение слайда
2

Слайд 2

Қышқыл тұздар – сутек атомдары металл атомдарымен біртіндеп алмасса (NaHCO 3, K 2 HPO 4 ) Кешенді тұздар – құрамында кешенді катион ([Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 ) немесе кешенді анион (K[Fe(CN) 6 ]) болса түзіледі Негіздік тұздар – құрамына гидроксил тобы енсе (MgOHCl, A1(OH) 2 Cl), қос тұздар – сутектің орнын бірнеше металл катиондары басса (KAl(SO 4 ) 2, NaK 2 PO 4 ) Орта тұздар – сутек атомдары толық ауысса (Na 2 CO 3, K 3 PO 4, MgSO 4 ) Тұздардың түрлері

Изображение слайда
3

Слайд 3

Аниондар: Сl -, SО 4 2-, НСО 3 -, СО 3 2- Катиондар: Са 2+, Мg 2+, Na +, К + Мұнай құрамындағы тұздар

Изображение слайда
4

Слайд 4

Мұнай құрамындағы тұздар мұнайды өңдегенде көп қиыншылық туғызады. Тұздардың мөлшері 2000 – 3000 мг/л. Кей жағдайларда 0,4 – 0,3 % дейін жетеді.Бұл жағдайда жай өңдеу жеткіліксіз. Тұздардың тигізетін әсерлері өте көп. Тұздардың әсерінен пайда болатын қабықшалар өту жолын азайтып, процесстің өнімділігін тежейді. Егер мазут құрамында 800 – 2200 мг/л хлоридтер кездессе,  өнімділікті 20 % төмендетеді. Тұздардың мұнай құрамына тигізетін әсері

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Бөлгіш шыны сыйымдылығы 500 мл араластырғышымен Пипетка сыйымдылығы 10, 25, 50 және 100 мл, бюреткалар, конустық колбаның сыйымдылығы 250 мл, өлшегіш колба сыйымдылығы 500 және 1000 мл, конус тәрізді шыны колба, фильтр қағазы, қорғасын ацетататымен сіңірілген, фильтр қағазы, хлор ионының жоқтығымен бақыланған, лакмус қағазы, толуол және ксилол, дифенилкарбазид, 1%- спирт ерітіндісі, сынап нитраты, 0,01 н ерітінді, деэмульгатор, 2%-й сулы ерітінді, күкірт қышқылы, ерітінді 6 моль/л, натрий гидроксиді, 5%- ерітінді, азот қышқылы, ерітінді 0,2 моль/л, дистилденген су. Мұнай құрамындағы тұз мөлшерін анықтау Жұмыстың мақсаты: Индикаторлы титрлеу әдісімен хлорид құрамын анықтау. Керекті реактивтер мен құрылғылар:

Изображение слайда
7

Слайд 7: Мұнайдың құрамындағы хлоридтің өлшендінің массасына тәуелділігі

Хлорид құрамы, мг/л 50 дейін 50-100 100-200 >200 Мұнай көлемі, мл 100 50 25 10 Сынаманың массасы, г 100 50 25 10 Қател i к, мл және г, одан да 0,1 0,05 0,02 0,01 Мұнай сынамасының белгілі көлемiн шаю үшін қажет еріткіш көлемі Мұнай көлемі, мл 10-25 25-50 50-100 Еріткіш көлемі, мл 100 50 25

Изображение слайда
8

Слайд 8

Мұнайдың құрамындағы хлоридтерге байланысты титрлеуге дайындау Хлорид құрамы, мг /л Титрлеуге дайындық 500 дейін Титрлеуге желдеткіш шкаф қолданады. Су сығындысын таңбаға дейiн ерiтiндiнiң көлемi 500 мл сыйымдылықпен бiр қалыпты колбаға және тазартылған сулармен сандай көтереді. Ішіндегіні колбаларға араластырады, 250 мл сыйымдылыпен конустық колбаға ерітіндінің 100 мл-н олардың ішінен пипеткалармен алып қояды.

Изображение слайда
9

Слайд 9

2000-5000 Су сығындысын 500 мл сыйымдылықпен бiр қалыпты колбаға және тазартылған сулармен көтередi, таңбаға дейiн ерiтiндiнiң көлемдерiн жеткiзедi. Iшiндегi колбаларға араластырады, конустық колбаға ерiтiндiнiң 50 млi олардың iшiнен пипеткалармен алып қояды және тазартылған суды 50 млдерге тазартылған суды қосады. > 5000 Су сығындысын 1 л- шi сыйымдылығымен б i р қалыпты колбаларға сандай көтеред i және тазартылған суды таңбаға дейiн колбаларға араластырады, конустық колбаға ерiтiндiнiң 10 млi олардың iшiнен пипеткалармен алып қояды және 90 мл дистилденген су қосады.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Еңбекті қорғау шаралары

Мұнай мен газды өңдеудегі қауіптілік көздері. Мұнай, жанғыш газдар және мұнай өнімдері қауіпті және зиянды қасиетті заттар. Өндірістерде мұнай мен газды өңдегенде технологиялық режимді бұзу, қауіпсіздік ережесін сақтамаудан авария және қатерлі жағдайлар болады, жұмысшылардың кәсіби ауыруы орын алады. Авария және қатерлі жағдайлар мынадай себептерден болады. Мұнай мен мұнай өнімдерін жанғыш заттар және одан бөлек белгілі бір температурада өзінен-өзі тұтанып кетеді. Алғашқы өңдеуде және кейбір басқа процестерде шикі зат пен өнімдер өзінен-өзі тұтану температурасына жақын, тіптен одан жоғары температураға дейін қыздырылады. Одан бөлек қондырғыларда-құбырлы пештерде ашық отын көздері бар.

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Мұнайдың құрамындағы тұз мөлшерін анықтау

Назарларыңызға рахмет!

Изображение слайда