Презентация на тему: МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ

Реклама. Продолжение ниже
МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ
Мова і стыль радыё
Мова і стыль радыё
Мова і стыль радыё
Мова і стыль радыё
МОВА РАДЫЁ РАЗНАТЫПНА І ШМАТПЛАНАВА!
Асноўныя ўласцівасці радыё:
Асноўныя ўласцівасці радыё:
Радыёмаўлене абумоўлена наступнымі фактарамі:
Радыёмаўленне набліжаецца да навуковага маўлення на лексічным і сінтаксічным узроўнях.
Былыя (савецкія) стандарты:
МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ
МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ
1/13
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 97)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1203 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Мова і стыль радыё

Галоўнай асаблівасцю мовы радыё з’яўляецца акустычнасць, г.зн. выкарыстанне гуку як галоўнага сродку ўздзеяння.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Мова і стыль радыё

Спецыфічнасць вуснага маўлення на радыё заключаецца ў тым, што акрамя інфармацыі сэнсавай утрымліваецца яшчэ значная дадатковая інфармацыя, звязаная з індывідуальнымі асаблівасцямі голасу, інтанацыі, характарам паўзы. Гэта – так званая невербальная інфармацыя, роля якой мяняецца ў залежнасці ад жанру, зместу, ступені эмацыянальнай насычанасці тэксту, а таксама асобы дыктара.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Мова і стыль радыё

Любая мова, якая гучыць па радыё, носіць на сабе хаця б у мінімальнай ступені знак індывідуальнасці журналіста або дыктара, і гэта з’яўляецца яе прынцыповай асаблівасцю як сродку масавай камунікацыі..

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Мова і стыль радыё

Вуснасць, гутарковасць мовы, яе прамы зварот да масавага слухача, які ўспрымае мову сінхронна з яе вымаўленнем, патрабуюць ад радыёжурналіста (наогул ад усіх, хто выступае па радыё) ведання і захоўвання законаў гукавой арганізацыі маўлення, фанетычных і арфаэпічных норм.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: МОВА РАДЫЁ РАЗНАТЫПНА І ШМАТПЛАНАВА!

Асноўныя ўласцівасці радыё: 1. Акустычнасць. 2. Аднатыпнасць маўленчых зносін (прамы, хоць і апасродкаваны зварот да слухачоў).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Асноўныя ўласцівасці радыё:

3. Дыстантнасць маўленчага акту (няма магчымасці паказаць суправаджальны матэрыял, таму выкарыстоўваюцца дакументальныя запісы, шумы, музыка, прадметныя і вобразныя ўласцівасці агучанага слова). 4. Сінхроннасць – успрыманне маўлення ў момант яго вымаўлення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Асноўныя ўласцівасці радыё:

5. Масавасць. 6. Камернасць. Неабходна абмяжоўваць аб’ём маўленчага потоку, але максімальна насычаць яго зместам. Чым больш нечаканы сказ, тым ён больш інфарматыўны. Дакладнасць набывае на радыё асаблівую значнасць. Праблема двухсэнсоўнасці і дэфектнасці маўлення (аманімія).

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Радыёмаўлене абумоўлена наступнымі фактарамі:

1) тэмай маўлення; 2) сітуацыяй зносінаў (публічнасць / непублічнасць); 3) адносінамі адрасант-адрасат; 4) відам і формай маўлення.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Радыёмаўленне набліжаецца да навуковага маўлення на лексічным і сінтаксічным узроўнях

Індывідуальная манера прадуцэнта маўлення складваецца, як правіла, з яго папярэдняга маўленчага вопыту. Індывідуальная манера гаварэння праяўляецца ў інтанацыйным афармленні канструкцый. Агульналітаратурныя сродкі складаюць аснову радыёмаўлення.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Былыя (савецкія) стандарты:

- невялікія сказы; - захаванне прамога парадку слоў; - забарона змяшэння рознастылёвых элементаў; - выключэнне вялікіх па аб’ёме адасобленых выразаў.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Чым больш свабодна гаворыць выступоўца, тым больш адрозніваецца яго маўленне ад кадыфікаванага пісьмова-літаратурнага эталону.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Последний слайд презентации: МОВА І СТЫЛЬ РАДЫЁ

Чым вышэйшая ступень аналітызму, тым меньш у размове дыялагічных элементаў. Журналіст імкнецца зацікавіць аўдыторыю не толькі змястоўным бокам радыёперадачы, але і пэўнай манерай зносінаў з аўдыторыяй (іранічнай, агрэсіўнай, дзелавой і інш.) Імправізацыя – вядучы прынцып арганізацыі радыёвыступленняў.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже