Презентация на тему: Модель рівноважних цін

Реклама. Продолжение ниже
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Аналогічно для інших галузей дістанемо
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Лінійна модель міжнародної торгівлі
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Розглянемо матрицю
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Модель рівноважних цін
Для збалансованої торгівлі необхідно знайти таку матрицю торгівельних прибутків
Модель рівноважних цін
1/26
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (91 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Модель рівноважних цін

Розглянемо балансову модель, яку називають моделлю рівноважних цін. Нехай задано матриці:

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

де А – матриця прямих витрат; Х – матриця обсягів валової продукції; Р – матриця цін, і - та координата якої дорівнює ціні одиниці продукції і - ої галузі.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Тоді, наприклад і - та галузь одержить прибуток, який дорівнює р 1 х 1. Частину свого прибутку ця галузь витратить на закупівлю продукції інших галузей.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Так, для випуску одиниці продукції їй необхідна продукція першої галузі в обсязі а 1 1, другої галузі – в обсязі а 2 1, n - о ї галузі – в обсязі а n 1.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

На закупівлю цієї продукції буде витрачено суму, що становить a 1 1 ∙ p 1 + a 2 1 ∙ p 2 + …+ a n 1 ∙ p n.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Отже, першій галузі для випуску продукції в обсязі х 1 необхідно витратити на закупівлю продукції інших галузей суму, що становить x 1 ∙( a 1 1 ∙ p 1 + a 2 1 ∙ p 2 + …+ a n 1 ∙ p n )

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Частину доходу, що залишилась, позначимо V 1 (ця частина доходу називається додатковою вартістю і йде на виплату заробітної плати і податків, підприємницький прибуток та інвестиції).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Таким чином, справджується рівність: x 1 p 1 = x 1 ∙( a 1 1 ∙ p 1 + a 2 1 ∙ p 2 + …+ a n 1 ∙ p n )+ V 1.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Поділивши її на х 1, дістанемо p 1 = ( a 1 1 ∙ p 1 + a 2 1 ∙ p 2 + …+ a n 1 ∙ p n )+ W 1,

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

де W 1 = V 1 / x 1 – норма додаткової вартості (тобто додаткова вартість на одиницю продукції, що випускається).

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Аналогічно для інших галузей дістанемо

P 2 = ( a 1 2 ∙ p 1 + a 2 2 ∙ p 2 + …+ a n 2 ∙ p n )+ W 2, …………………………………………………………….……. P n = ( a 1 n ∙ p 1 + a 2 n ∙ p 2 + …+ a n n ∙ p n )+ W n.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Отримані рівності можна записати в матричній формі: P = A T ∙ P + W, (9)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

де A T – матриця, транспонована до матриці A ; W – матриця-стовпець норм додаткової вартості.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Бачимо, що рівняння (9) відрізняються від рівнянь моделі Леонтьєва лише тим, що матрицю обсягів валової продукції Х замінено на матрицю цін Р, матрицю обсягу кінцевої продукції Y - на матрицю додаткової вартості W, матрицю А на транспоновану матрицю A T.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Модель рівноважних цін дає змогу за відомих норм додаткової вартості прогнозувати ціни на продукцію галузей, а також зміни цін та інфляцію, що є наслідком зміни ціни в одній із галузей.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Лінійна модель міжнародної торгівлі

Розглянемо лінійну модель обміну, яку часто інтерпретують, як модель міжнародної торгівлі, що дає змогу визначити торгівельні доходи країн ( або їхні співвідношення) для збалансованої торгівлі.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Нехай маємо групу з п країн К 1, К 2, …, К п, які ведуть між собою торгівлю. Позначимо через x j торгівельний прибуток j -ої країни, який формується з продажу власних товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Структуру торгівельних відносин між країнами вважаємо встановленою: частина q i j торгівельного прибутку x j, яку j - та країна витрачає на купівлю товарів і - тої країни, є сталою.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Розглянемо матрицю

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

яку називають структурною матрицею торгівлі. Вважатимемо, що весь торгівельний прибуток витрачається або на закупівлю товарів на своїй території, або на імпорт з інших країн, тобто сума елементів будь-якого стовпчика матриці Q дорівнює одиниці:

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

j =1,2,…, n.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Для країни К i прибуток від внутрішньої та зовнішньої торгівлі становить x i = q i 1 ∙ x 1 + q i 2 ∙ x 2 + … + q i n ∙ x n.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Для збалансованої торгівлі необхідно знайти таку матрицю торгівельних прибутків

Изображение слайда
1/1
26

Последний слайд презентации: Модель рівноважних цін

щоб справджувалось матричне рівняння Q ∙ X = X, з якого можна визначити Х.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже