Презентация на тему: МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ

Реклама. Продолжение ниже
МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ
Фізіологічною основою мислення
Мислення -
Мисленнєві дії –
Інтелект - це
Стадії розвитку інтелекту (за Ж.Піаже)
Етапи формування розумових дій ( за П.Я.Гальперіним)
Мислення - це
Види мислення
Мисленнєві операції
МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ
Мова і мовлення
МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ
Фізіологічні основи мовлення
Мовлення
Форми усного мовлення
Види мовлення
1/17
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 62)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (67 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ

Поняття про мислення як пізнавальний процес. Класифікація видів мислення. Основні види розумових операцій. Загальна характеристика мовлення. Фізіологічні основи мовлення. Види мовлення

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Фізіологічною основою мислення

Є мозкові процеси більш високого рівня, ніж ті, що складають основу для більш елементарних психічних процесів (відчуття). Мислення – результат аналітико-синтетичної діяльності мозку, взаємодія всіх фізіологічних структур. Важливе значення в мислительній діяльності мають: лобні долі мозку (програмування дій); мовленнєві центри мозку (забезпечення мисленнєвого процесу); зони кори мозку, які забезпечують пізнавальні функції мислення

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Мислення -

Провідний пізнавальний процес, який вважається вищим ступенем пізнання. Відображення на стадії мислення відрізняється від чуттєвого пізнання на стадії сприймання тим, що мислення відбиває дійсність опосередковано, за допомогою системи засобів: мисленнєвих операцій, мови й мовлення, знань людини.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Мисленнєві дії –

це дії з об’єктами, що відображені в образах, уявленнях та поняттях. Вони відбиваються в думці за допомогою мовлення.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Інтелект - це

Відносно стійка структура розумових здібностей людини. Інтелект ототожнюється з системою розумових операцій, із стилем і стратегією розв’язання проблем, з ефективністю індивідуального підходу до ситуації, яка потребує пізнавальної активності.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Стадії розвитку інтелекту (за Ж.Піаже)

Перша стадія – сенсомоторний інтелект (від 1 до 2-х років) Друга стадія – операційний інтелект (від 2 до 7 років) Третя стадія – конкретні операції з предметами (7-12 років) Четверта стадія – формальні операції (12-15 років)

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Етапи формування розумових дій ( за П.Я.Гальперіним)

Перший етап: орієнтовна основа дії (зовнішня дія з опорою на матеріальні предмети). Другий етап: практичне засвоєння дії з використанням предметів (заміна матеріальних предметів символами). Третій етап: перенесення дії з зовнішньої, наочно-образної, у внутрішній план (промовляння вголос, “озвучення” дій). Четвертий етап: перенесеня зовнішнього мовлення у внутрішню мову). П’ятий етап: виконання повністю дії у внутрішньому плані, перехід дії у сферу інтелектуальних умінь та навичок

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Мислення - це

Процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв’язках та відношеннях.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Види мислення

За формою: наочно-дійове; наочно-образне; абстрактно-логічне За характером: теоретичне; практичне За ступенем розгорнутості: дискурсивне; інтуїтивне За ступенем новизни: репродуктивне; продуктивне

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Мисленнєві операції

Порівняння: встановлення схожості та відмінності між предметами і явищами реального світу. Аналіз: мисленнєве розчленування чого-небудь на частини, виділення окремих частин предмета. Синтез: мисленнєве поєднання частин предметів або явищ в єдине ціле; Абстрагування: мисленнєве відокремлення від окремих частин предмета для виділення його суттєвих ознак. Конкретизація: уявлення чогось окремого, що відповідає поняттю;

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Індукція: перехід від конкретних випадків до загальних положень. Дедукція: умовивід, зроблений по відношенню до конкретного випадку, на основі загального положення Узагальнення: форма відображення загальних ознак і якостей дійсності Класифікація: групування предметів та явищ за спільними ознаками Систематизація: визначення властивостей предмета, які дозволяють знайти певне місце в структурі явища

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Мова і мовлення

є одним із засобів мислення, розуміння Функція мови: осмислення та інтерпретація наочно даних об’єктів, коли результати роботи відчуттів та сприймання перекодовуються в мовні знаки; надання мовної форми складним об’єктам мислення

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Мовлення – це процес спілкування людей засобами мови Мова – це система умовних символів, з допомогою яких передаються поєднання звуків, які мають для людей певне значення і смисл.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Фізіологічні основи мовлення

Периферійна система - голосовий апарат і орган слуху Центральна система - нервові шляхи, що йдуть від барабанної перетинки та специфічні мовленнєві центри, розташовані у лівій скроневій долі мозку ( Слуховий центр Верніке та моторний центр Брока) .

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Мовлення

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Форми усного мовлення

Діалог: активний або пасивний Монолог: активний або пасивний

Изображение слайда
1/1
17

Последний слайд презентации: МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ: Види мовлення

Внутрішнє – забезпечення процесу мислення Зовнішнє – забезпечення процесу спілкування та обміну інформацією

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже