Презентация на тему: Місія та цілі підприємства

Реклама. Продолжение ниже
Місія та цілі підприємства
Місія та цілі підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Ієрархія цілей підприємства
Визначення місії підприємства
Визначення місії підприємства
Визначення місії підприємства
Визначення місії підприємства
Визначення місії підприємства
Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії
Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії
Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії
Бачення і місія фірми
Бачення і місія фірми
Місія та цілі підприємства
1/29
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 77)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (110 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Місія та цілі підприємства

Вдовенко Ю.С.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Місія та цілі підприємства

1. Ієрархія цілей підприємства 2. Визначення місії підприємства 3. Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії 4. Бачення і місія фірми

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Ієрархія цілей підприємства

Після діагностики, аналізу та прогнозування змін середовища підприємства визначають головні орієнтири його діяльності – місію і цілі.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Ієрархія цілей підприємства

Цілі підприємства – це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Ієрархія цілей підприємства

ФУНКЦІЇ ЦІЛЕЙ: критеріїї для прийняття рішень; ініціатива або мотив дій персоналу; інструмент управління (вимоги до персоналу, визначення напрямків розвитку підприємства); координація (безконфліктність прийняття рішень, узгодження дій підрозділів); контроль (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Ієрархія цілей підприємства

Цілі мають бути: Науково-обгрунтованими; Конкретними (цифри і факти); Реальними, досяжними (нереальні призводять до демотивації виконавців); Не суперечити законодавству; Зрозумілими виконавцям (однозначні для сприйняття, чіткі);

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Ієрархія цілей підприємства

Вимірюваними (можна оцінити виконання); Гнучкими (коригуються залежно від змін середовища); Адекватними зовнішньому і внутрішньому середовищу; Сумісними, взаємо погодженими (не суперечать одна одній, з місії випливають довгострокові цілі, а з них - короткострокові);

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Ієрархія цілей підприємства

Коректними (сформульовані економічно грамотно, відповідають дійсності); Прийнятними (влаштовували і об’єктів, і суб’єктів впливу); Деталізованими по структурних підрозділах і функціональних службах підприємства.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Ієрархія цілей підприємства

Основні сфери, в яких підприємства встановлюють свої цілі: позиція на ринку; доходи підприємства; впровадження інновацій; робота з клієнтами; ефективний менеджмент; потреби та добробут співробітників; соціальна відповідальність.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Ієрархія цілей підприємства

Формування цілей Аналіз середовища і пошук цілей. Вибір і встановлення цілей для підприємства в цілому та аналіз їх реалізуємості і відповідності вимогам. Побудова ієрархії цілей (дерева цілей). Перегляд і уточнення цілей в процесі реалізації стратегії.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Ієрархія цілей підприємства

Приклади формулювання цілей : досягти лідируючого положення в галузі шляхом збільшення частки ринку до __%; забезпечити випуск наступних товарів в обсягах___; досягти наступних показників якості __; скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на __ днів; вийти на наступні нові ринки до наступних дат; знизити витрати на одиницю продукції на __; освоїти такі нові види товарів і послуг __

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Ієрархія цілей підприємства

Ієрархія цілей конкретизація цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня та доведення їх до кожного виконавця. Ранжування, декомпозиція цілей.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Ієрархія цілей підприємства

Співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії: а) цілі вищого рівня мають ширший характер і більший часовий інтервал для досягнення; б) цілі нижчого рівня є засобом досягнення цілей вищого рівня.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Ієрархія цілей підприємства

Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить внесок у досягнення цілей підприємства в цілому. Ранжування проводиться за допомогою декомпозиції цілей, яка вимагає побудови „дерева цілей».

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Ієрархія цілей підприємства

„Дерево цілей” – це графічне зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Ієрархія цілей підприємства

Вимоги до побудови «дерева цілей» : на кожному рівні сукупність цілей, підцілей, завдань повинна відповідати обсягам і вкладатися в строки виконання цілей вищого рівня; відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних рівнях „дерева цілей»;

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Ієрархія цілей підприємства

декомпозиція місії і мети на всіх рівнях повинна проводитись за одним методологічним підходом; цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах, строках з визначенням конкретних виконавців.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Ієрархія цілей підприємства

Побудова «дерева цілей»: генеральна мета розкладається на окремі складові; генеральна мета досягається за умови виконання підцілей; для досягнення кожної підцілі визначаються конкретні заходи (що, коли, хто, як).

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Визначення місії підприємства

Місія – найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства, як правило, зовнішнього спрямування, що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в суспільстві.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Визначення місії підприємства

Головними принципами формування місії є: Стислість і декларативність формулювання (інколи одним реченням, гаслом). В місії відсутні конкретні цифри росту і розвитку підприємства, засоби досягнення успіху. Зовнішня спрямованість на потенційного споживача.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Визначення місії підприємства

Основні цільові групи, інтереси яких треба враховувати при визначенні місії: власник підприємства; співробітники підприємства; споживачі продукції; ділові партнери; органи місцевого самоврядування, які взаємодіють з підприємством.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Визначення місії підприємства

Фактори, що впливають на формулювання місії (за Ф.Котлером): Стан середовища підприємства. Ресурси підприємства. Історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія. Стиль діяльності власників і менеджерів. Специфічні особливості підприємства.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Визначення місії підприємства

Місія є базою : для розробки і узгодження цілей; для розробки планів на підприємстві; для об’єднання дій персоналу; для відносин із зовнішніми суб ’ єктами.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

Зміст місії може включати параметри: опис товарів і послуг, які пропонуватиме підприємство; характеристика ринків – визначення основних споживачів, на яких розрахована продукція підприємства;

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

основні цілі підприємства, подані через якісні характеристики: порівняння, зростання, згортання, стабілізації; декларативна характеристика технологій та інновацій: найпрогресивніші інноваційні технології, новітні досягнення науки;

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

філософія підприємства – основні погляди і цінності, що визнаються всіма членами колективу і є основою мотивації дій; внутрішня концепція підприємства: конкурентоспроможність продукції і підприємства, свої сильні сторони; зовнішня концепція підприємства, її імідж: проголошення відповідальності перед споживачами, регіоном, суспільством.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Бачення і місія фірми

Приклади формулювання місії: Г.Форд місію своєї кампанії сформулював так: «Ми постачаємо людям дешевий транспорт». Місія фірми «Соні»: «Здійснюючи прогрес, служити всьому світу». Інші приклади: «Що добре для країни, то добре для фірми» «Ми допомагаємо зрозуміти світ» «Смакує по-домашньому («Верес») Місія може формулюватися і ширше.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Бачення і місія фірми

Whirlpool Corporation Стати компанією, яка лідирує в задоволенні потреб місцевих та іноземних покупців в товарах тривалого використання та послугах. Для виконання цього ми повинні бути найкращими в тому, що ми робимо, мати висококваліфікований персонал, виробляти якісну продукцію і надавати послуги, спрямовані на постійне задоволення запитів покупців у всьому світі. Маrriot Надання послуг з розміщення й обслуговування, з метою створення стійкого, довготривалого й взаємовигідного співробітництва з клієнтами, співробітниками, акціонерами і суспільством.

Изображение слайда
1/1
29

Последний слайд презентации: Місія та цілі підприємства

Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже