Презентация на тему: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

Реклама. Продолжение ниже
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
I РОЗДІЛ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Класифікація видів праці за групами ознак
ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ І ЗАСОБІВ
Схема взаємодії людини з елементами системи охорони праці
Зв’язок охорони праці з іншими науками
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Показники культури охорони праці
ІІ РОЗДІЛ
Правова база охорони праці
Структура Міжнародної організації праці
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Головні цілі і задачі МОП (створена у 1919 р., як автономна організація при Ліги націй)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Гарантії прав громадян на охорону праці та обов'язки роботодавців (із Закону України “Про охорону праці”, 1992 р.)
Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату
III РОЗДІЛ
Система управління охороною праці в ринкових умовах
Цілі і задачі системи охорони праці в ринкових умовах
Контроль за станом охорони праці
Органи управління, нагляду та контролю за станом умов праці
Органи контролю за станом охорони праці
Система управління охороною праці на виробництві (підприємстві). СУОПП
Схема управління охороною праці на підприємстві
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Організація служби охорони праці на підприємстві. (із “Типового положення про службу охорони праці”, від 15.11.04 р.)
Основні задачі і функції служби охорони праці на підприємстві (із “Типового положення про службу охорони праці”, від 15.11.04 р.)
Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці
Шкала розмірів одноразової допомоги (спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці у колективному договорі (угоди)”
Розмір зменшення одноразової допомоги (спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці у колективному договорі (угоди)”
IV - V РОЗДІЛИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Фактори, що визначають рівень та динаміку працездатності
Фактори, які впливають на величину витрат праці
Процедури дерева для выявления субъективных уровней рабочей нагрузки
Характер і симптоми стресу
Комплекс технологічного оснащення робочих місць
Умови праці – це умови, які складаються в процесі праці людини – головної продуктивної сили суспільства.
Класифікація факторів формування умов праці, елементи умов праці та напрямки впливу умов праці на працівника
Взаємозв'язок різних елементів умов праці з організацією робочих місць службовців
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Класи умов праці
Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на постійних робочих місцях (ГОСТ 12.1.003-83) та у громадських будівлях (ГОСТ
Засоби захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Категорії важкості робіт
Оцінювання стану умов праці
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Атестація робочих місць за умовами праці (Порядок проведення і Методичні рекомендації визначено Постановою КМ України від 01.08.1992 року)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Вимоги комплексності рішення проблем поліпшення умов праці
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
VI-VII РОЗДІЛИ
Поняття і завдання техніки безпеки
Основні задачі організації з забезпечення безпеки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Області використання психологічних факторів для підвищення рівня безпеки
Електрозахисні засоби в електроустановках
Схема організація протипожежного захисту України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Класифікація приміщень на виробництві з вибухопожежною небезпечністю
VII І РОЗДІЛ
Класифікація методів аналізу травматизму
Основн і причини смертельного травматизму
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
Поняття травми. Класифікація травм
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. (Порядок, ухвалений Кабінетом Міністрів України від 25.08.2004 р.)
Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідування та облік хронічних професійних захворювань
ІХ РОЗДІЛ
Фінансування охорони праці (Із Закону України “Про охорону праці”, 1992 р., ст. 19)
Основні витрати на поліпшення умов та охорони праці на підприємстві
Перелік витрат на ОП, які включаються до валових (Постанова КМ України від 27.06.2003р. № 994)
Світові системи соціального страхування
Суб'єкти і об'єкти страхування від нещасного випадку
Підприємство і реформа в області страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Сфери регулювання діяльності підприємства в області соціального страхування від нещасних випадків
Області управління в страхуванні від нещасних випадків і профзахворювань
Фінансові відносини у процесі управління охорони праці до введення Закону України “Про охорону праці”
Фінансові відносини у процесі управління охороною праці у відповідності з діючим законодавством.
Страхові виплати
Економічне стимулювання поліпшення умов праці. (З Закону України “Про охорону праці”, 1992 р., ст. 25,26)
Мо дель економічного стимулювання поліпшення умов праці. (по документах ЕС)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
1/96
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 91)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (594 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Основи охорони праці (в схемах, таблицях, рисунках) для самостійної роботи студентів I - IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Затверджено на засіданні кафедри УП і ЕП. Протокол №3 від 8.11.07 Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, написання сторінок відповідає стандартам. Зауваження рецензентів ураховані. _____________ _____________ (підпис укладачів) ОДЕСА ОДЕУ 2008

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Основи охорони праці (в схемах, таблицях, рисунках) для самостійної роботи студентів I - IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей. ОДЕСА ОДЕУ 2008

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Основи охорони праці (в схемах, таблицях, рисунках) для самостійної роботи студентів I - IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей (Укл. А. О. Муромцева, О.Б. Тринчук – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. - 94 с. ) Укладачі: А.О. Муромцева, канд. мед. наук, доцент О.Б. Тринчук, викладач Рецензенти: Т.Л. Бугайова, канд. мед. наук, доцент (зовнішній рецензент) Л.В. Іванова, канд. екон. наук, доцент М.Ю. Сандуленко, канд. екон. наук, доцент Коректор: А.О. Ковальова Зміст Охорона праці України. Предмет, структура, зміст, мета курсу “Основи охорони праці”. Зв’язок з іншими дисциплінами. ……………….………... 4 Законодавча та нормативна база України про охорону праці ……..……... 12 3. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві ….............................................................................................…...21 Умови праці на виробництві. Основи фізіології, психології та гігієни праці. ………………………………………………………………………………..…36 Основи техніки безпеки та пожежної безпеки. ………………………....…. 60 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій ……………………………………………………………………….… 70 Економічні аспекти охорони праці. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров ’ я. Стимулювання охорони праці.……………78

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: I РОЗДІЛ

Охорона праці України. Предмет, структура, зміст, мета курсу “Основи охорони праці”, зв’язок з іншими дисциплінами 3

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Постійно діючі звязки Випадкові обурення Сучасна модель процесу праці 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Класифікація видів праці за групами ознак

1 2 3 4 За характером і змісту праці За предметом і продуктом праці За засобами і способами праці Умови праці наймана приватна індивідуальна колективна необхідна примусова фізична розумова репродуктивна творча різного ступеня складності наукова інженерна керуюча підприємницька інноваційна промислова транспортна комунікаційна ручна механізована автоматизована низько-технологічна середньо-технологічна високо- технологічна з різним степенем участі людини стаціонарна пересувна середньої важкості важка вільна з різним степенем регламентації 5

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ І ЗАСОБІВ

6

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Схема взаємодії людини з елементами системи охорони праці

Трудовий колектив Людина Виробниче середовище Предмети та засоби праці Небезпечні та шкідливі виробничі чинники Нещасні випадки і професійні захворювання 7

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Зв’язок охорони праці з іншими науками

8

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Система організації праці техніка технологія Техніка безпеки ОХОРОНА ПРАЦІ ергономіка Психологія безпеки праці Організація безпеки праці Організація виробництва економіка безпечної праці економічні аспекти 9

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Основні поняття безпеки праці, гігієни праці та виробничої санітарії Безпека праці Гігієна праці Виробнича санітарія Техніка безпеки Умови праці Санітарні норми і правила (СНІП) Небезпечний виробничий Виробниче середовище Санітарні норми проектування промислових підприємств (СН) Вимоги безпеки праці Шкідливий виробничий фактор Виробниче освітлення, вентиляція, опалення Безпечні умови праці Працездатність Санітарно-технічне обладнання Безпека виробничого обладнання Непрацездатність Пилогазоочищення та пилогазоочисне обладнання Безпека виробничого процесу Професійна захворюваність (захворювання) Промислово-санітарна хімія Засоби індивідуального та колективного захисту працюючих Виробничо обумовлені захворювання Санітарний стан території, виробничих приміщень Виробничий травматизм (травма) Професійний відбір Електробезпека Фізіологія праці Вибухова безпека Важкість і напруженість праці Пожежна безпека Втома Захист від вогню, вибуховий захист Промислова токсикологія Гігієнічний норматив Гранично допустимий рівень (ГДР) Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК) Орієнтовний безпечний рівень впливу шкідливих речовин (ОБРВ) 10

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Показники культури охорони праці

відповідність державної законодавчої бази вимогам міжнародних нормативних документів по безпеці, гігієни праці та навколишнього середовища; Законодавче закріплення принципу пріоритетності збереження життя і здоров ' я робітника по відношенню до всіх аспектів виробничої діяльності; Ступінь застосування, розроблених на основі сучасних наукових досягнень, технічних удосконалень в інтересах охорони праці; Відповідність умов праці вимогам виробничої гігієни й ергономіки; Рівень професіональної підготовки з питань охорони праці виробників матеріальних благ, а також ступінь розповсюдження навчання з питань охорони праці серед населення; Ступінь участі державних й інших засобів масової інформації (радіо, телебачення, друку) в пропаганді питань з охорони праці; 11

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: ІІ РОЗДІЛ

Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1 2

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Правова база охорони праці

Міжнародне законодавство конвенції і рекомендації МОП декларації і директиви ЄС та ЄЕС ГОСТи (в рамках СНГ), системи стандартів безпеки праці (ССБП) Національне законодавство Загальні закони: Конституція України Закон України “Про охорону праці” КЗпП Закон України “Про обов'язкове державне соціальне страхування…” Спеціальні закони України: “Про пожежну безпеку” “Про підприємства в Україні “Про колективні договори і угоди” “Про відпустки” і т.п. Державні нормативні акти: (правила, стандарти, норми, положення, інструкції та ін. документи) ДНАОП НАОП ДСТУ СТУ СТП 1 3

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Структура Міжнародної організації праці

Міжнародна конференція праці Регіональні конференції праці Галузеві комітети Адміністративна рада Генеральний директор Міжнародне бюро праці (МБП) Регіональні відділення МБП Багатодисциплінарні консультативні групи Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень Міжнародний навчальний центр 1 4

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Основні конвенції МОП № 29 Конвенція про примусову або обов'язкову працю. 1930 рік. Вимагає заборони примусової або обов'язкової праці у всіх формах. Допускаються певні винятки, такі як військова служба, належним чином контрольовані виправні роботи, праця при надзвичайних обставинах, таких як військові дії, при пожежі, землетрусах... № 87 Конвенція про свободу асоціації і захист права на організацію. 1948 рік. Встановлює право всіх трудящих і підприємців на створення і вступ до організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання органів державної влади. № 98 Конвенція про право на організацію і на ведення колективних переговорів. 1949 рік. Передбачає захист від антипрофспілкової дискримінації, захист організацій трудящих і підприємців від взаємного втручання, а також заходи щодо сприяння колективним переговорам. № 100 Конвенція про рівну винагороду. 1951 рік. Закликає встановлювати рівну оплату для чоловіків і жінок за працю рівної цінності. № 105 Конвенція про скасування примусової праці. 1957 рік. Забороняє використовування будь-якої форми примусової або обов'язкової праці як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираз політичних і ідеологічних поглядів, мобілізації трудових ресурсів, встановлення трудової дисципліни, покарання за участь у страйках або дискримінації. № 111 Конвенція про дискримінацію у області праці та занять. 1958 рік. Закликає до проведення національної політики, направленої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, відносно умов праці за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віри, політичних поглядів, національного або соціального походження, на сприяння рівності можливостей і обігу. № 138 Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу. 1973 рік. Має на меті усунення дитячої праці; встановлює, що мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижчим за вік завершення обов'язкової освіти. 1 5

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Головні цілі і задачі МОП (створена у 1919 р., як автономна організація при Ліги націй)

просування і проведення у життя основоположних принципів і прав у сфері праці; створення ще більших можливостей для жінок і чоловіків в отриманні якісної зайнятості та доходу; розширення обхвату і ефективності соціального захисту для всіх; зміцнення тріпарт і зму і соціального діалогу. 1 6

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

КОНСТИТУЦІЯ УКРА Ї НИ Прийнята на п 'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Розділ 1 Загальні положення (витяг) Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною ціностю. Стаття 43. <... > Кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці <…> використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника... > Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Стаття 55. Права і свободи людини захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав та свобод до відповідних органів міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні своїх повноважень. 1 7

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Принципи Зміст Пріоритет життя і здоров'я працівників Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов праці Соціальний захист Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Адаптація до можливостей людини Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психічного стану Інформація та навчання Інформування населення, навчання, професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці Незалежність від форм власності та видів діяльності Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності Економічні методи управління охороною праці Використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, Комплексний підхід Комплексне розв'язування завдань з охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля Координація Координація діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони праці, а також співробітництво між роботодавцями та працівниками, між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях Суцільний технічний контроль Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці Міжнародне співробітництво Використання світового досвіду щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва Основ ні принципи державної політики в галузі охорони праці (із Закону України “Про охорону праці”, ст. 4, 1992 р.) 18

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Гарантії прав громадян на охорону праці та обов'язки роботодавців (із Закону України “Про охорону праці”, 1992 р.)

Права працівників Обов'язки роботодавців Право на охорону праці при укладанні трудового договору Створення на робочих місцях безпечних умов праці Право на охорону праці під час роботи Організація навчання з охорони праці Право на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови Придбання, комплектування та утримання засобів індивідуального захисту Право на забезпечення спецодягом, засобами індивідуального захисту Забезпечення переведення працівника за станом його здоров ' я на легшу роботу Право на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров ' я Інформування працівників про небезпечні та шкідливі фактори Право на додаткові пільги для жінок, неповнолітніх, інвалідів Забезпечення додаткових заходів безпеки для пільгових категорій працівників 19

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності” (від 23.09.99)

Регулює взаємовідношення: Потерпілих на виробництві, роботодавців і страховика з питань відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров ' ю працівника під час виконання ним трудових обов'язків Роботодавців і страховика з питань усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів Основними принципами проголошує: Обов'язковий порядок страхування всіх працівників, учнів та студентів навчальних закладів, коли вони набувають професійних навичок, а також добровільне страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно Сплату страхових внесків лише роботодавцями Формування й витрачення страхових коштів на солідарній основі Управління страхуванням представниками працівників, роботодавців та державних органів на основі соціального партнерства і на паритетних засадах під наглядом держави Економічну заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов та безпеки праці Надання державних гарантій застрахованим громадянам у реалізації їх прав 2 0

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: III РОЗДІЛ

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві 2 1

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Система управління охороною праці в ринкових умовах

ОХОРОНА ПРАЦІ Участь в управлінні охороною праці Управління ОП на підприємстві Державне управління ОП КМ України, Міністерства, Органи виконавчої влади, Виконавчі органи самоврядуван-ня, Державні наглядові органи Власник підприємства, Служба охорони праці, Керівники структурних підрозділів Працівник, профспілки, Уповноважений, комісія з охорони праці підприємства, Фонд страхування 2 2

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Цілі і задачі системи охорони праці в ринкових умовах

Центри управління охороною праці Держава Власник Працівник Створює законодавство, комплекс наглядових інспекцій, інфраструктуру виробнично-технічного, інформаційного, наукового і фінансового забезпечення діяльності в галузі охорони праці. Забезпечує виконання на підприємстві всіх нормативно-правових актів про охорону праці Дбає про здоровий стиль життя і праці, постійно підвищує свій кваліфікаційний, фізичний та психофізіологічний стан, повинен негайно повідомити керівника про виникнення будь-якої небезпечної ситуації 2 3

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Контроль за станом охорони праці

Види Державний надзор Контроль державних органів за додержанням законів, нормативних актів, за господарською діяльністю підприємств Відомчий контроль Контроль повноважними представниками і службами міністерства, асоціації, корпорації, концерну, підприємства, в установах, організаціях, які належать до сфери управління цього центрального органу влади, чи створили дане об'єднання Регіональний контроль Контроль посадовими особами, повноважними представниками та службами місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території відповідного регіону Внутрішній контроль Контроль у межах підприємства його власником або уповноваженим органом і відповідними службами та посадовими особами цього підприємства Громадський контроль Контроль виборними органами й представниками професійних спілок, інших громадських організацій, комісіями підприємств та уповноваженими трудових колективів 2 4

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Органи управління, нагляду та контролю за станом умов праці

Державне управління Державний нагляд Громадський контроль Профспілки Інспекції профспілок Громадські органи Держнаглядохо-ронипраці Спецнагляд Держекспертиза умов праці Прокуратура Кабінет Міністрів Держнаглядохоронипраці Міністерства Місцева адміністрація Підприємство Служби з охорони праці Профспілка Громадські формування 25

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Органи контролю за станом охорони праці

Державний нагляд Відомчий контроль Громадський контроль Регіональний контроль Генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори ПІДПРИЄМСТВО Міністерство, комітет, об'єднання, та ін. Держнагляд- охоронпраці Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України Внутрішній контроль на виробництві Трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб Професійні спілки через свої виборні органи і представників Місцеві державні адміністрації та Рада народних депутатів через посадових осіб, що відповідають за охорону праці 2 6

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Система управління охороною праці на виробництві (підприємстві). СУОПП

- це планомірна, цілеспрямована діяльність керівництва і персоналу підприємства (організації) щодо виявлення небезпек і усунення неприпустимого ризику для життя і здоров ' я працівників у трудовому процесі. 2 7 Алгоритм дій процесу управління охороною праці, виконуваних за замкнутим циклом: діагностика (аналіз та оцінка) стану системи прогнозування виробничого ризику й можливих наслідків планування запобіжних заходів щодо прийняття управлінських рішень; організація виконання; контроль за виконанням, процесом виробництва і діями персоналу діагностики.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Схема управління охороною праці на підприємстві

Функції управління Завдання управління Орган управління ОП на підприємстві Інформація про стан ОП на підприємстві Нормативна документація з ОП, керівні матеріали у сфері управління Організація і координація робіт з охорони праці Планування роботи з ОП Контроль за станом ОП Облік, аналіз та оцінка стану ОП Стимулювання за роботу з охорони праці Пропаганда і навчання працюючих з ОП Безпека виробничого обладнання Безпека виробничих процесів Безпека будівель і споруд Нормалізація санітарно-гігієнічних процесів Забезпечення засобами індивідуального захисту і спецодягом Створення оптимальних режимів праці та відпочинку Організація лікувально-профілактичного обслуговування Санітарно-побутове обслуговування працюючих Професійний відбір працюючих для окремих видів діяльності Об'єкт управління: стан ОП на робочих місцях, структурних підрозділах і на підприємстві 2 8

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Послідовність дій реалізації політики ОП на підприємстві І рівень управління                                        II рівень управління Директор Визначення кола осіб, відповідальних за реалізацію політики Визначення порядку участі представників трудового колективу в реалізації політики Організація виміру та обліку небезпечних і шкідливих виробничих чинників Оцінка результатів коректуючих заходів і їх вплив на ступінь професійного ризику Розробка плану заходів з реалізації політики на визначений термін. Визначення відповідальних виконавців запланованих заходів і терміну їх виконання на поточний рік Оцінка фінансових можливостей і термінів виконання заходів Затвердження плану заходів з реалізації політики на визначений термін Забезпечення щоквартального планування робіт і звіт про їх виконання Керівник структурного підрозділу Інформування працівників Збирання і узагальнення пропозицій з ОП від членів трудового колективу Забезпечення виконання головних задач СУОП: - навчання та Інструктаж з ОП; - лікувально-профілактичні заходи; - планово-попереджувальні ремонти; - технічні, технологічні та організаційні методи безпеки Моніторинг виконання запланованих заходів Внутрішній аудит Коректуючі заходи 29

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Матриця безперервного контролю в СУОП Рівень виробництва Характер контролю Вид контролю Періодичність контролю Зміст контролю Виконавці Рівень інженерного забезпечення Комплексна перевірка Періодичний Щоквартально Перевірка інженерного, організаційного, технічного забезпечення на відповідність нормативним вимогам Спеціалізовані комісії на чолі з головними спеціалістами і за участю керівників підрозділів, інженера охорони праці та інших осіб Рівень організаційного забезпечення (середня ланка) Організаційно-технічна перевірка Оперативний Щомісячно Перевірка організаційно-технічного забезпечення на відповідність нормативним вимогам Комісії підрозділів на чолі із заступником керівника підрозділу за участю інженера охорони праці та інших осіб Рівень виконання (робочі місця) Перевірка нормативних умов Поточний Щомісячно Перевірка умов праці та виробничих процесів на відповідність нормативним вимогам Організатори (керівники) виробництв, виконавці (самоконтроль) 30

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Організація служби охорони праці на підприємстві. (із “Типового положення про службу охорони праці”, від 15.11.04 р.)

Служба ОП – створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності для організації: Служба ОП входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних служб. Ліквідація її допускається лише в разі ліквідації підприємства. правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних лікувально-профілактичних заходів до 20 осіб – службу можуть представляти сторонні спеціалісти за договором від 21 до 50 осіб – функції служби можуть виконувати спеціалісти за сумісництвом від 51 до 500 осіб (в науково-виробничій сфері) – службу представляє 1 спеціаліст від 101 до 500 осіб (невиробнича сфера) - службу представляє 1 спеціаліст понад 500 осіб – чисельність працівників служби розраховується за формулою: М = 2 + Р ср • К в ∕ Ф, де М – чисельний склад служби ОП Р ср - середньооблікова чисельність працівників на підприємстві К в - коефіцієнт шкідливості та небезпечності виробництва Ф - ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з ОП (1820 год.) Служба ОП створюється на підприємстві з кількістю осіб 31

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Основні задачі і функції служби охорони праці на підприємстві (із “Типового положення про службу охорони праці”, від 15.11.04 р.)

Завдання служби ОП на підприємстві забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; професійна підготовка й підвищення кваліфікації працівників з питань поліпшення умов праці; вибір оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; професійний добір виконавців для визначених видів робіт. Функції служби ОП на підприємстві забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизація цехів, ділянок, робочих місць, щодо відповідності їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовка статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробка перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; робота методичного кабінету охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо; допомога комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій; підвищення кваліфікації й перевірка знань посадових осіб з питань охорони. 32

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці

Колективний договір (угода) – є найважливішим документом у системі планування та нормативного регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних взаємовідносин між власниками й працівниками з першочергових соціальних питань, у тому числі з питань умов і охорони праці (розділ “Охорона праці колективного договору). Гарантії, пільги й компенсації, передбачені для працівників чинним законодавством, мають вважатися мінімальними, обов'язковими для виконання за будь-яких умов. За наявністю на підприємстві певних економічних можливостей нормативні пільги і компенсації можуть перевищуватися й застосовуватися у більших розмірах на підставі додаткових зобов'язань, згідно з колективним договором (угодою) Планування робіт Поточне (річне) Оперативне (квартальне, щомісячне, декадне) Перспективне 33

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Шкала розмірів одноразової допомоги (спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці у колективному договорі (угоди)”

Категорія потерпілих від нещасних випадків (профзахворювань) на виробництві Розмір одноразової допомоги на сім ' ю додатково на кожного утриманця 1 2 3 1. З тимчасовою непрацездатністю: до 10 календарних днів включно від 10 календарних днів до 1 місяця включно; від 1 місяця до 2 місяців включно; від 2 місяців до 4 місяців 0,2 середньомісячного заробітку 0,5 середньомісячного заробітку 1,5 середньомісячного заробітку 3 середньомісячні заробітки 20% від суми у графі 2 20% від суми у графі 2 20% від суми у графі 2 2. Із стійкою втратою працездатності (без встановлення інвалідності) Середньомісячний заробіток за кожний процент втрати професійної працездатності 10% від суми у графі 2 3. Із стійкою втратою працездатності та визначення потерпілого інвалідом 1,1 Середньомісячного заробітку за кожний процент втрати професійної працездатності 10% від суми у графі 2 4. Із смертельним наслідком на сім ' ю П'ятирічний заробіток потерпілого Річний заробіток (на кожного утриманця потерпілого, а також на його дитину, народилася після його смерті) 34

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Розмір зменшення одноразової допомоги (спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці у колективному договорі (угоди)”

Якщо ушкодження здоров ' я настало не тільки з вини адміністрації підприємства, а й унаслідок порушення потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, сума допомоги підлягає зменшенню у таких розмірах Порушення з боку потерпілого, які стали однією з причин нещасного випадку Розмір зменшення одноразової допомоги Виконання роботи у нетверезому стані, якщо цей стан визнано причиною нещасного випадку та якщо сп'яніння потерпілого не зумовлено застосовуваними у виробництві технічними спиртами, ароматичними, наркотичними й іншими речовинами 50% Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці, за яке раніше накладалося дисциплінарне стягнення, вилучався талон попереджень або документально засвідчувалося офіційне попередження 50% Первинне свідоме порушення безпеки при обслугованні об'єктів і виконанні робіт підвищеної небезпеки 40% Первинне свідоме порушення правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, виконання технологічних процесів і робіт, що не є об'єктами підвищеної небезпеки 30% Невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було: первинним вторинним 20% 40% 35

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: IV - V РОЗДІЛИ

Умови праці на виробництві. Основи фізіології, психології та гігієни праці 36

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

Виробниче середовище – це середовище, де людина здійснює свою трудову діяльність (предмети праці, знаряддя праці, продукти праці, умови праці). Основні чинники виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва (відповідно до рекомендації МОП, Женева, 1991р) фізичне зусилля нервове напруження освітленість у робочій зоні монотонність роботи температура, вологість, теплове випромінювання виробничий шум забруднення повітря вібрація, обернення, поштовхи робоча поза 37

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Фактори, що визначають рівень та динаміку працездатності

Тип нервової системи Сила м'язів та витривалість Стан здоров'я Професійна майстерність та тренування Позитивна трудова мотивація Вік Емоційний стан Фізичні зусилля Нервове напруження Темп роботи Робоче положення Монотонність роботи Фактори змісту праці Суб'єктивні фактори Вихідний рівень працездатності Зміна працездатності Продуктивність праці (результат у одиницю часу) Температура, вологість, теплове випромінюван- ня у робочій зоні Забруднення праці Виробничий гомін Вібрація, обертання, поштовхи Освітлення у робочій зоні Фактори умов праці 44

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Фактори, які впливають на величину витрат праці

Залежать від виробництва Залежать від виконавця Предмети праці Обладнання і технологічні процеси Організація виробництва і керування Організація праці Культурно технічний і професійний рівень Антропо- метричні дані Психофізіо- логічні дані Методи зміни предмета праці Характери- стики обладнання Характери- стики технологі- чного оснащення Техно- логічні режими Характери- стики розподілу і кооперації праці Характери- стики робочого місця Системи обслуго- вування робочих місць Режим праці і відпо- чинку Методи праці Санітарно гігієнічні і естетичні умови Конкретні характеристики

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Процедури дерева для выявления субъективных уровней рабочей нагрузки

Нет Уственное усилие оператора нормальное,и желаемая деятельность легко достижима. Умственное усилие оператора неболь- шое, и желаемая деятельность достижима. Для достижения адекватной работы системы необходимо повышенное умственное усилие оператора-исполнителя Для достижения адекватной работы системы необходимо умеренно высокое умственное усилие оператора. Для достижения адекватной работы системы необходимо большое умственное усилий оператора. Для достижения адекватной работы системы требуется максимальное умственное усилие оператора-исполнотеля. Чтобы работать с умеренными ошибками, требуется максимальное умственное усилие оператора. Чтобы избежать при работе больших или многочисленных ошибок, требуется максимальное умственное усилие оператора. Для завершения задачи над частными и многочисленными ошибками требуется интенсивное умственное усилие оператора Поставленная задача не может быть надежно завершена Умственная нагрузка высока и должна быть снижена Небольшие недостатки. Очень рекомендуется перепроектировать систему. Большие недостатки. Необходимо перепро- ектировать систему. Является ли уровень умственной рабочей нагрузки допустимым? Являются ли ошибки малыми и имеют ли они последствия? Можно ли в большинстве случаев решить задачу несмотря на то, что ошибки могу быть большими или частыми? Решения оператора-исполнителя Да Да Да Нет Нет Небольшое, но неприятное затруднение Умеренно нежелательное затруднение Очень н ежелательная неприемлемая трудность Очень легкая, наиболее желательная Легкая, желательная Средняя, умеренной трудности Большая трудность Большая трудность Большая трудность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Невозможное

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Характер і симптоми стресу

№ Характер симптомів Симптоми стресу 1 Фізичні симптоми Сильне серцебиття, пульсація – відчуття, що серце б'ється сильно, неврегульовано чи дуже швидко; біль і важкість у груді; поколювання у кінцівках; м'язове напруження та частий біль у шиї або нижче по хребту; постійний головний біль; мігрені; висип на шкірі і т.д. 2 Емоційні симптоми Часті та швидкі зміни настрою; не оправданий неспокій з приводу незначних подій; нездатність переживати; відчуженість та висока мрійність; почуття втомленості та нездібність зосередитися; підвищена дратливість та стурбованість. 3 Поведінкові симптоми Нерішучість та необґрунтованість жалоби; зростаюча кількість прогулів уповільнено відновлена після нещасних випадків та хвороб; створення небезпечних ситуацій; погана робота, відговори, ухилення; підвищене вживання алкоголю та тютюну, медичних препаратів; відсутність апетиту; порушення сну; погіршення показників на роботі. Умови появи стресу на роботі: перевантаження (довготривала робота) або недовантаження (нудота); відсутність системи підтримки (оберненого зв'язку) від керівника або колег усередині організації; неправильний розподіл об'єму: не співвідношення між здібністю навиками співробітника і потребою роботи; відсутність навиків/вмінь, які потрібні для виконання роботи; неясність або невизначеність поставлених задач: не співвідношення між обов'язками і правилами; нерозумна організаційна політика в переміщенні кадрів: примусове переміщення по службі; погані умови для роботи: гул, грязь, відсутність помешкань; несприятливе соціальне оточення: роботи в самітності, постійний тиск зі сторони оточуючих, нездібність працювати по групах; нездібність співробітника справлятися з напруженням на роботі, з конфліктами, які звичайно з'являються при виконанні окремих видів робіт. 4 1

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Комплекс технологічного оснащення робочих місць

Засоби виробничої техніки Засоби функціональної техніки Засоби організаційної техніки та оснащення Засоби комп'ютерної техніки та програмного забезпечення Комплекс технологічного оснащення робочих місць 4 2

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Умови праці – це умови, які складаються в процесі праці людини – головної продуктивної сили суспільства

Соціально-економічні ( розглядаються у широкому розумінні і характеризують відношення до них суспільства) Виробничі (умови праці безпосередньо на робочих місцях, тобто у вузькому розумінні ) 4 класи умов праці (згідно з Гігієнічною класифікацією праці, 1998р. наказ МЗ І клас ІІІ клас 1-й ступінь ІІ клас І V клас 2 -й ступінь 3 -й ступінь 4 -й ступінь - оптимальні умови - допустимі умови - шкідливі умови - небезпечні (екстремальні) умови - викликають функціональні зміни, які виходять за межі фізіологічних коливань та збільшують ризик погіршення здоров ' я - здатні викликати стійки функціональні порушення, призводять до зростання виробничо зумовленої захворюваності - призводять до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступеня важкості - здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань 4 3

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Класифікація факторів формування умов праці, елементи умов праці та напрямки впливу умов праці на працівника

Cоцiально-економiчнi фактори cоцiально-психологiчнi економiчн i нормативно-правові i суспiльно-полiтичн i предмети та продукти праці засоби праці орган i зац i я виробництва, прац i та управл i ння географ i чн i геолог i чн i б i олог i чн i Умови прац i санiтарно-гiгiєнiчнi техн i чн i психоф i з i олог i чн i естетичн i Вплив умов прац i на здоров ’ я та пр а цездатн i сть людини на ставлення до прац i i задоволен- н i сть працею на ефективн i сть прац i та i нш i економ i чн i показники на р i вень життя i розвиток людини Техн i ко-орган i зац i йн i фактори Природн i фактори c оцiально-психологiчнi технологічні процеси 44

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Взаємозв'язок різних елементів умов праці з організацією робочих місць службовців

Вимоги праці Санітарно-гігієнічні Психофізіологічні Естетичні Соціально-психологічні Організація робочих місць Устройство і планування службових приміщень Планування робочих місць Засоби оснащення робочих місць Типові проекти організації робочих місць Продуктивність праці Зацікавленість у праці, працездатності, здоров‘ї 4 5

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47

Виробничі шкідливості Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні машини і механізми, що рухаються газові, повітряні, жарові потоки нагріті або охолоджені поверхні устаткування електроенергія та статична електрика запорошеність загазованість вибухи пожежі відхилення тиску, температури, вологості, швидкості повітряних потоків шум ультразвукові та і нфрачервоні коливання вібрація іонізація повітря іонізуюче випроміню- вання електромагнітні поля і випромінювання ультрафіолетова та інфрачервона радіація недостатність природного та штучного освітлення підвищена яскравість, знижена контрастність, блискучість За хар-ом дії на організм людини За шляхом проник- нення в організм Мікро- організми Макро- організми Фізич- ні на- вантаж- ення Нервово- психічні переванта ження загально- токсичні подразню- ючі канцеро- генні мутагенні такі, що впливають на репродук- тивну діяльність через дихальні шляхи через систему травлення через шкіряний покрив стати- чні дина- мічні гіподи- намічні розумове аналіза- торів монотон- ність праці емоційне 45

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Класи умов праці

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на постійних робочих місцях (ГОСТ 12.1.003-83) та у громадських будівлях (ГОСТ 12.1.036-81)

500 Приміщення, робочі місця та робочі зони Приміщення програмістів обчислювальних машин Приміщення управління, робочі кімнати Постійні робочі місця та робочі зони у виробничих приміщеннях підприємства Рівні звукового тиску (дБ) в смугах із середньогеометричними частотами (Гц) 65 71 79 99 125 65 70 89 25 54 68 86 500 48 63 83 1000 45 55 80 2000 42 52 78 4000 40 50 76 8000 38 49 74 Рівні звуку та еквіва- лентні рівні звуку ДБУ 50 60 85

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: Засоби захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Засоби захисту Захисні Вентустановки Знаки безпеки Дистанційного управління Автоматичного контролю і сигналізації Дистанційного управління Глушники шуму Автоматичного контролю і сигналізації Звукоізолюючі та звукопоглинальні Захисні Дистанційного управління Автоматичного контролю і сигналізації Віброізолюючі і вібропоглинальні Захисні Від ультра- фіолетових випромі- нювань Від шуму Від вібрації До засобів захисту від дії механічних чинників відносяться пристрої: захисні запобіжні гальмівні автоматичного контролю і сигналізації дистанційного управління з наки безпеки 4 9

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51: Категорії важкості робіт

I категорія – відносяться роботи, виконані за оптимальних умов зовнішнього виробничого середовища та за оптимальних розмірів фізичного, розумового та нервово-емоційного навантаження II категорія – відносять роботи, виконані в умовах, де гранично допустимі концентрації та гранично допустимі рівні шкідливих і небезпечних виробничих факторів, не перевищують вимог нормативно-технічних документів. При цьому працездатність не порушується, відхилень у стані здоров ' я не спостерігається. III категорія – відносяться роботи, виконані в умовах, за яких у практично здорових людей виникають реакції, характерні для граничного стану організму. Спостерігається деяке зниження виробничих показників. Поліпшення умов праці та відпочинок порівняно швидко ліквідують негативні наслідки. IV категорія – належать роботи, за яких вплив несприятливих (небезпечних та шкідливих) факторів призводить до формування глибшого граничного стану у практично здорових людей. Більшість фізіологічних показників при цьому погіршується, особливо наприкінці робочих періодів. V категорія – відносяться роботи, за яких у результаті досить несприятливих умов праці наприкінці робочого періоду (зміни, тижня) формуються реакції, характерні для патологічного функціонального стану організму у практично здорових людей і зникають у більшості робітників після повноцінного відпочинку. VI категорія – відносяться роботи, виконані в найнесприятливіших (екстремальних) умовах праці. При цьому патологічні реакції розвиваються надто швидко, можуть мати незворотний характер і нерідко супроводжуються тяжкими порушеннями функцій життєво важливих органів. Категорія важкості праці I II III IV V VI Інтегральна бальна оцінка до 18 від 19 до 33 від 34 до 45 від 46 до 53 від 54 до 58 від 59 до 69 Доплати за умови праці - - 4-8% 12–16% 20% 24% 50

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Оцінювання стану умов праці

Індекс відповідності фактичних умов нормативним (а): а = У ф ∕ У н, де У ф – фактичне значення елемента умов праці; У н – нормативне значення елемента умов праці Фактичні показники елементів виробничого середовища встановлюються шляхом безпосередніх вимірювань за допомогою відповідальної апаратури Загальне інтегральне оцінювання важкості праці: И т = [ Х опр + ∑ Х і · 6-Х опр ∕ ( n -1) · 6 ] · 10, де Х опр – величина рівня елемента, який одержав найвищу оцінку, найбільше балів; ∑Хі – арифметична сума величини рівнів усіх елементів за винятком Х опр; n – загальна кількість факторів Якщо питома вага дії того чи іншого елемента умов праці менше за восьмигодинну зміну: Х факт = Х макс · t, де Х макс – максимальне оцінювання елемента умов праці при його дії від 90 до 100% робочої зміни, балів; t – час дії елемента в частках робочої зміни. 51

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53

КАРТА УМОВ ПРАЦІ Номер робочого місця_________________________ Професія (посада)___________________________ Підприємство (організація, установа)_____________ Виробництво_________________________________ Цех (дільниця відділ)___________________________ _________________________________________ (код по ЄТКД, КД, повне найменування) Номери аналогічних робочих місць ОЦІНКА ФАКТОР1В ВИРОБНИЧОГО I ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ № з/п Фактори виробничого середовища i трудового процесу Дата дослідження Нормативне значення (ГДР, ГДК) Фактичне Значення III клас: шкідливі i небезпечні умови i характер праці Тривалість дії фактора, % за зміну Примітка I ступінь II ступінь III ступінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Шкідливі хімічні речовини клас небезпеки 2 клас небезпеки 3—4 класи небезпеки 2. Пил переважно фіброгенної дії - 3. Вібрація (загальна i локальна) 4. Шум 5. Інфразвук 6. Ультразвук

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54: Атестація робочих місць за умовами праці (Порядок проведення і Методичні рекомендації визначено Постановою КМ України від 01.08.1992 року)

Це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров ' я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності. Періодичність атестації – встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу за 5 років. Атестація передбачає: Комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характер праці, відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; Виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; Санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, визначення ступеня важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; Встановлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; Обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особо шкідливими) умовами праці); Визначення (підтвердження) права працівників на пільги; Аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. АТЕСТАЦІЯ КАРТА УМОВ ПРАЦІ ПЕРЕЛІКИ РОБОЧИХ МІСЦЬ 52

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

Таблиці 5, 6,14,7,8,12,13 51

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60: Вимоги комплексності рішення проблем поліпшення умов праці

Повний обхват елементів умов праці, методів функцій і форм управління елементів і способів рішення Взаємозв'язок з рішенням виробничих завдань Сумісне рішення з природо - охоронними проблемами Поліпшення умов праці Мінімізація виробничих витрат пов'язаних з умовами праці Оптимізація використання витрат на поліпшення умов праці Відновлення і розвиток працездатності в невиробничій сфері Невиробнича сфера Виробництво 58

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61

Сучасні вимоги до гуманізація умов праці Адаптація умов праці до людини Адаптація людини до умов праці Гуманізація трудових процесів і технології Оздоровлення навколишнього середовища (мікро- екологія праці) Естетизація оформлення місця роботи Мотивація самоохорони праці Психо- фізіологічні Санітарно- гігієнічні Естетичні Соціально- психологічні Категорії важкості роботи Додержання ГДК та ГДУ Ступінь комфортності та умов праці Додержання працівниками вимог охорони праці та техніки безпеки Ц і л і г у м а н і з а ц і ї Н а п р я м к и г у м а н і з а ц і ї Ф а к т о р и у м о в п р а ц і К р и т е р і ї о ц і н к и 59

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: VI-VII РОЗДІЛИ

Основи безпеки праці (та пожежна безпека). 60

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: Поняття і завдання техніки безпеки

Небезпека – це явища, процеси, об'єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров ' ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки Джерела небезпеки Знаряддя праці (інструмент, спеціальні пристрої, машини) Предмет праці Виробниче середовище Безпека праці – стан умов праці, за якого виключене діяння на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів Техніка безпеки – система організаційних заходів та технічних засобів, що забігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів Безпека праці Безпека праці організації Психологія праці Технічна безпека Пожежна безпека Інформаційне забезпечення безпеки праці 61

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64: Основні задачі організації з забезпечення безпеки

№ Напрямки діяльності Задачі 1 Інформаційно- аналітичні дослідження та прогнозні оцінки безпеки Добування і аналіз інформації про світовий і національний ринки і прогнозування їх розвитку; організація робіт з виявлення конфіденційної інформації, об ґрунтування рівня конфіденційності, документальне оформлення у вигляді переліків відомостей, які підлягають захисту; збір економічної і науково-технічної інформації для забезпечення ефективності ділових відносин з партнерами, виявлення в їх складі некредитоспроможних і ненадійних; інформаційне забезпечення керівництва організації в області безпеки. 2 Безпека персоналу Охорона особистості від будь-яких протиправних замахів на життя, матеріальні цінності і особисту інформацію. 3 Збереження і фізичний захист матеріальних і фінансових ресурсів і об ׳ єктів Встановлення режиму охорони необхідних об ׳ єктів; здійснення допускного та пропускного режиму; контроль за збереженням продукції на всіх стадіях техпроцесу; організація особистої безпеки окремої категорії керівного складу; налагодження взаємодії всіх структур, які беруть участь в забезпеченні фізичного захисту. 4 Безпека інформаційних ресурсів Організація і здійснення дозвільної системи допуску виконавців до роботи з документами; організація збереження і користування конфіденційними документами; здійснення закритого листування і шифрувального зв ׳ язку; організація і координація робіт з захисту інформації, що обробляється і передається обчислювальними засобами та засобами зв ׳ язку. 62

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65

Використання різноманітних технологічних засобів, перешкоджаючих нанесенню шкоди комерційної діяльності. Регламентація виробничої діяльності та взаємовідношення виконавців на нормативно-правовій основі, виключення нанесення збитків комерційній діяльності Напрямки забезпечення безпеки – це нормативно-правова категорія, що визначає комплекс мір захисту інтересів комерційній організації Напрямки забезпечення безпеки в організації Організаційний захист Правовий захист Інженерно-технічний захист Міжна- родне право Державне право Авторське право Патенти Ліцензій Конституція Кодекс Закон Підзаконні акти Положення Інструкції Накази Підбір та розклад кадрів Режим та охорона організації Забезпечення бережності конфіденціальної інформації Фізичні засоби Апаратні засоби Математичні (криптографічні) методи 63

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66

Методи організації безпеки діяльності Створення психологічного настрія на безпеку Стимуляція безпечної діяльності Навчання безпечної діяльності Правила як засіб обмеження діяльності від небезпеки Виховання безпечної поведінки Контроль за виконанням правил 63

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67: Області використання психологічних факторів для підвищення рівня безпеки

Психологічні фактори у задачах підвищеного рівня безпеки Організація безпечної діяльності Аналіз невчасних випадків Попередження про небезпеку Пропаганда безпеки Попередження о припускаючому стані 64

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68: Електрозахисні засоби в електроустановках

Вище 1000 В Диэлектрические перчатки Слесарно- монтажный инструмент с изолирующими рукоятками Изолирующие штанги. Изолирующие и электроизмерительные клещи. Указатели напряжения. До 1000 В Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ с непосредственным прикосновением к токоведущим частям (изолирующие лестницы, площадки, изолирующие тяги, канаты, корзины телескопических вышек, кабины для работы у провода и др.) Диэлек- трические галоши Диэлектрические ковры Переносные заземления. Изолирующие подставки Оградительные устройства. Плакаты, знаки безопасности Индивидуальные экранирующие комплекты. Диэлектрические колодки Основні Основні Указатели напряжения для фразировки Додаткові Диэлек- трические перчатки, боты Додаткові 66

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69: Схема організація протипожежного захисту України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МЧС України Управління Державної пожежної охорони Управління, відділи Державної пожежної Охорони ГУМЧС – УМЧС, Автономної респ.,м.Києва Міські, районні відділи, відділення, загони пожежної охорони по охороні об'єктів Добровільне пожежне товариство України Правління ДПТ областей, Автономної Республіки Крим, м. Києва М міністерства, відомства, органи виконавчої влади Служби пожежної безпеки або відділи, групи охорони праці та пожежної безпеки Міські, районі правління ДПТ Відомчі пожежні команди Первинні організації ДПТ Дружини юних пожежних Пожежно-технічні комісії Інженери з пожежної безпеки і охорони праці Добровільні пожежні дружини (команди) Інспекції державного пожежного нагляду Пожежні частини державної пожежної охорони міст, населених пунктів та об'єктів Пожежно-сторожова охорона Протипожежні об'єднання громадян

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70

Блок-схема забезпечення пожежної безпеки об ’ єкта Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, їх кількість, особливості виробництва Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною і пожежною безпекою Класи пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон за ПБЕ Система попередження пожежі Попередження утворення горючого середовища Попередження утворення або внесення в горюче середовище джерел запалювання Система протипожежного захисту Визначення пожежі Захист людей і матеріальних цінностей Гасіння пожежі Обмеження розповсюдження пожежі Система організаційно- технічних заходів Служба пожежної безпеки Навчання з питань пожежної безпеки Нагляд і контроль за дотриманням законодавства та норм з пожежної безпеки Пожежна безпека об ’ єкта 68

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71: Класифікація приміщень на виробництві з вибухопожежною небезпечністю

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, які знаходяться у приміщенні А ( вибухопожежонебезпечна) Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С у такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, у разі спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск у приміщенні перевищує 5 кПа. Б (вибухопожежонебезпечна) Горючі пил або волокна, ЛЗР з температурою спалаху більше 28 С, ГР у такій кількості, що можуть створювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, у разі спалахування яких розвиваються розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. В (пожежонебезпечна) Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини й матеріали (у тому числі пил та волокна), речовини й матеріали при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним здатні горіти тільки за умов, якщо приміщення, у яких вони є в наявності, не належать до категорій А і Б. Г Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини й матеріали ( у тому числі пил та волокна), речовини й матеріали при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним здатні горіти тільки за умов, якщо приміщення, у яких вони є в наявності, не належать до категорій А і Б. 69

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72: VII І РОЗДІЛ

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 69

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73: Класифікація методів аналізу травматизму

Методи аналізу травматизму Імовірнісно-статистичні Детерміністичні Статистичний Груповий Топографічний Моделювання причинних зв'язків Анкетування Монографічний Експертних оцінок Економічний 70

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74: Основн і причини смертельного травматизму

Порушення трудової і виробничої дисципліни Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів Незадовільний технічний стан виробничих об ’ єктів, засобів виробництва, транспортних засобів Порушення правил дорожнього руху Незастосування засобів індивідуального захисту Порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів Основні причини смертельного травматизму 33% 13% 20% 5% 7% 17% 72

Изображение слайда
1/1
75

Слайд 75

Психологічний аналіз нещасних випадків місце помилки в структурі діяльності зовнішнє проявлення помилки наслідки помилки; характер її відображення у свідомості працівника причини помилки: Клінічні із-за особистих якостей із-за особистих обставин Статистичні збір даних: інструментальне вимірювання психологічних показників бланкове теступання методикиоцінки індивідуальних якостей метод анкет, інтерв ’ ю, бесід метод спостереження 2. Обробка даних кореляційний, дисперсійний, регресійний, багатофакторний аналіз процедури розпізнавання образів теорія “розмитих” множин 3. Прогнозні оцінки Моделювання натуральний експеримент імовірне моделювання метод абстрактних символів методи теорії графів (ЄТК-граф) моделі непарних множин 72

Изображение слайда
1/1
76

Слайд 76: Поняття травми. Класифікація травм

Травма – це порушення цілісності організму або окремих його функцій під впливом небезпечних або шкідливих факторів (ДСТУ 2293-93 “ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення”) Нещасний випадок на виробництві – це випадок дії на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні працюючим трудових обов'язків або доручень керівника робіт (ДСТУ 2293-93 “ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення”) Професійне захворювання – це захворювання, що виникає внаслідок тривалої дії на людину виробничих шкідливостей (шум, забрудненість повітря, некомфортні температури, вологість повітря, незручна поза під час роботи та інше). Нещасний випадок Нещасний випадок у побуті Нещасний випадок, пов’язаний з роботою Нещасний випадок на виробництві На шляху на роботу або з роботи Нещасний випадок поза виробництвом При виконанні державних суспільних доручень При виконанні громадського обов'язку При виконанні функцій донора На транспорті, що надається підприємством для доставки працівників Нещасний випадок при виконанні трудових зобов'язань На території підприємства Поза територією підприємства На робочому місці Поблизу робочому місця Пов'язані з роботою Відрядження Завдання підприємства 74

Изображение слайда
1/1
77

Слайд 77: Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. (Порядок, ухвалений Кабінетом Міністрів України від 25.08.2004 р.)

: . : власників підприємства або уповноважені ними органами осіб, зокрема іноземців і осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з працедавцем трудовий договір або фактично були допущені до роботи на користь підприємства, а також на осіб, що забезпечують себе роботою самостійно військовослужбовців та інших осіб, які проходять військову службу у вказаних частинах або на підприємствах згідно зі статутом військової служби. Дія справжнього Порядку не розповсюджується на Дія справжнього Порядку розповсюджується на Нещасні випадки без втрати працездатності з тимчасовою втратою працездатності зі стійкою втратою професійної працездатності групові (коли потерпілих одночасно двоє і більше осіб) зі смертельним наслідком 75

Изображение слайда
1/1
78

Слайд 78: Розслідування та облік нещасних випадків

При настанні нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов'язаний: терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому забезпечити у разі потреби його доставку в лікувально- профілактичну установу. сповістити про то, що трапилося роботодавця, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найнятими робітниками особа по питанням охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки. зберегти до прибуття комісії по розслідуванню нещасного випадку обстановку на робочому місці і устаткування в тому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку. Власник організує комісію з розслідування нещасного випадку, до складу якої входять : керівник служби охорони праці керівник структурного підрозділу представник профспілки Комісія забов ’ язана протягом 3 діб : обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів з охорони праці встановити обставини і причини нещасного випадку скласти акт розслідування За результатами розслідування комісії нещасний випадок: признається зв'язаним з виробництвом і береться на облік (форма Н-5, Н-1) признається не зв'язаним з виробництвом і не береться на облік (форма НЗВ)

Изображение слайда
1/1
79

Слайд 79: Розслідування та облік хронічних професійних захворювань

Роботодавець організує комісію до складу якої в ходять представники : державної санепідемстанції лікувально-профілактичної установи профспілки Реєстрація та облік профзахворювань ведеться на підприємстві в робочих органах ФССНВПЗ в установах санітарно-профілактичного комплексу Комісія з розслідування забов’язана: скласти програму розслідування причин профзахворювання розподілити функції між членами комісії провести розслідування обставин та причин профзахворювання розглянути питання про необхідність залучення до роботи експертів скласти акт розслідування за встановленою формою П-4 Розслідування та облік аварій Аварії поділяються на : аварії I категорії (загибло 5 або травмовано 10 чи більше) аварії II категорії (загибло до 5 або травмовано від 4 до 10) Розслідування аварій поділяються на розслідування аварій: У ході розслідування комісія визначає : характер аварії з ’ ясування обставин і причин встановлює осіб відповідальних за аварію намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібних аварій з нещасними випадками без нещасних випадків

Изображение слайда
1/1
80

Слайд 80: ІХ РОЗДІЛ

Економічні аспекти охорони праці. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров ' я. Стимулювання охорони праці 78

Изображение слайда
1/1
81

Слайд 81: Фінансування охорони праці (Із Закону України “Про охорону праці”, 1992 р., ст. 19)

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем ПРОТЕ: Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасних випадків та професійних захворювань, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком Витрати на ОП для підприємств, незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю не менше 0,5% від суми реалізованої продукції для підприємств що утримуються за рахунок бюджету передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2% від фонду оплати праці Суми витрат, що належать до валових витрат, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується КМ України 79

Изображение слайда
1/1
82

Слайд 82: Основні витрати на поліпшення умов та охорони праці на підприємстві

Група витрат Назва витрат Складові витрати I Відшкодування потерпілому внаслідок травм і професійних захворювань Тимчасова непрацездатність; одноразова допомога (включаючи членів сімей і утриманців загиблих); моральна шкода; відшкодування витрат лікувальним закладам; санаторно-курортне обслуговування; протезування, придбання транспортних засобів, витрат на соціальну допомогу інвалідам; доплати до попереднього заробітку в разі переведення на легшу роботу; пенсії інвалідам і утриманцям загиблих. II Пільги та компенсації за працю у важких умовах і шкідливих умовах праці Додаткові відпустки, скорочений робочий день, лікувально-профілактичне харчування, одержання молока або інших рівноцінних продуктів, підвищенні тарифні ставки, доплати за умови та інтенсивність праці, пенсії на пільгових умовах. III Витрати на профілактику травматизму, професійних захворювань Витрати на заходи щодо охорони праці за рахунок джерел фінансування, регламентовані нормативними актами держави; витрати на заходи з охорони праці за колективними договорами. IV Витрати на ліквідацію наслідків аварії та нещасних випадків на виробництві Вартість зіпсованого устаткування, інструментів, зруйнованих будівель, споруд; витрати на врятування потерпілих; розслідування нещасних випадків; виплати заробітної плати і доплати за час простою; вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, машин та механізмів, будівель і споруд; вартість підготовки чи перепідготовки працівниками замість вибулих унаслідок загибелі або інвалідності. V Штрафи та інші відшкодування Штрафи, виплачені за наявність нещасних випадків та приховування від обліку потерпілих; штрафи на підприємства, установи та організації за недотримання нормативних вимог щодо безпеки праці; штрафи на працівника за порушення вимог законодавства й інших нормативних актів з охорони праці; компенсації за час вимушеного простою через небезпечність виконання робіт і припинення робіт органами державного нагляду за охороною праці; штрафи, пеня, виплати за ураження населення, житлового фонду, приватного майна та забруднення довкілля. 80

Изображение слайда
1/1
83

Слайд 83: Перелік витрат на ОП, які включаються до валових (Постанова КМ України від 27.06.2003р. № 994)

ппппп I група Витрати на приведення основних фондів відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці II група Витрати на усунення дії на робітників шкідливих та небезпечних виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці III група Витрати на проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам, оформлення стендів, обладнання кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, літератури, плакатів і т.п. IV група Витрати на проведення цільового навчання з охорони праці робітників, організацію семінарів та конкурсів за умови, що витрати на їх проведення не будуть перевищувати 2% прибутку оподаткування за попередній рік V група Витрати на забезпечення робітників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту згідно з нормами VI група Витрати на спец. харчування, молоко або рівноцінних продуктів харчування для робітників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці VII група Витрати на проведення обов'язкового медичного огляду робітників, зайнятих на тяжких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці 81

Изображение слайда
1/1
84

Слайд 84: Світові системи соціального страхування

Безпосереднє страхування : Працівник або роботодавець самостійно страхується від нещасного випадку Змішана система : Усі роботодавці сплачують невеликий збір і паралельно укладаються страхові договори з працівниками Солідарна система : Кожний роботодавець сплачує визначену частину від об'єму зарплати в єдиний фонд, який потім виплачує кошти постраждалим 82

Изображение слайда
1/1
85

Слайд 85: Суб'єкти і об'єкти страхування від нещасного випадку

Суб'єкти страхування Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві Об'єкти страхування Застраховані громадяни В окремих випадках члени сімей застрахованих і інші особи Працездатність застрахованого Здоров‘я застрахованого Життя застрахованого Страхувателі Роботодавці Страхівник В окремих випадках застраховані особи Власник підприємства або уповноважений ним орган Фізична особа, яка використовує найману працю Власник розташованого в Україні іноземного підприємства, який використовує найману працю Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ( ФССНВВ ) 82

Изображение слайда
1/1
86

Слайд 86: Підприємство і реформа в області страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

Загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Що це означає для підприємства на момент введення нових економічних відносин? У перспективі: Перенесення (переадресація) відповідальності від працедавця до страхової організації (Фонд). Заміна повного відшкодування збитку страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Встановлення залежності між показниками травматизму і профзахворювань і фінансовими результатами діяльності. Збільшення або зменшення тарифу залежно від показників діяльності підприємства. Встановлення залежності між профілактичною працеохоронною діяльністю і страховим внеском. Зміна показників фінансової діяльності залежно від стану охорони праці 84

Изображение слайда
1/1
87

Слайд 87: Сфери регулювання діяльності підприємства в області соціального страхування від нещасних випадків

Підприємство Аналіз фінансового стану в зв'язку з введенням системи страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання Аналіз професійного ризику Профілактика Задачі Оцінка стну Перспективні розрахунки Розрахунок рівня виробничої небезпеки Аналіз впливу причин нещасних випадків( по частоті та важкості ) Ідентифікація ( критерії, терміни проявлення) і аналіз впливу (частота, важкість) профзахворювань Моніторинг стану УП і їх впливи на нещасні випадки і профзахворю- вання Розробка заходів, направлених на зниження впливу найбільш небезпечних причин нещасних випадків Скорочення витрат, пов'язаних з умовами праці Зниження травматизму і захворюваності 85

Изображение слайда
1/1
88

Слайд 88: Області управління в страхуванні від нещасних випадків і профзахворювань

Бюджет страхового фонду - сукупні зобов'язання Сукупний результат діяльності підприємств у масштабі галузі Страхові тарифи первинна (дифферен- ціація тарифів) Страховий внесок Результат діяльності підприємства Коректування страхових внесків ( знижки, надбавки ) Інтенсивність травматизму (частота, тяжкість) Інтенсив- ність профзахво- рювань ( частота, тяжкість) 86

Изображение слайда
1/1
89

Слайд 89: Фінансові відносини у процесі управління охорони праці до введення Закону України “Про охорону праці”

Фонд соціального страхування Пенсійний фонд Відшкодува- ння виплат Роботодавець Відшкодування виплачених пенсій по нещасним випадкам та профзахворюва- нням Відшкодува- ння втраченого Заробітку ( регрес ) Оплата листків непрацездатності Робітник Оплата пенсій Бюджет Лікувальні установи Надання послуг по лікуванню та реабілітації 86

Изображение слайда
1/1
90

Слайд 90: Фінансові відносини у процесі управління охороною праці у відповідності з діючим законодавством

Фонд охорони праці Пенсійний фонд Фонд соціального страхування Медичні та соціальні реабілітаційні послуги Робітник (потерпілий від травм або профзахворюв- ання), члени його сім‘ї, утриманці Роботодавець Лікувальна установа, учбовий заклад Відшкодування втраченого заробітку (регрес) Одночасна допомога Оплата внеску Оплата листків непрацездатності Оплата пенсій потерпілого від травм та профзахворювань Оплата пенсій Оплата листків непрацездатності 88

Изображение слайда
1/1
91

Слайд 91: Страхові виплати

Роботодавець Страховик Фонду Соціального страхування Працівник, потерпілий унаслідок нещасного випадку або профзахворювання ( родина потерпілого ) Одноразова допомога Допомога в разі тимчасової непрацездатності Пенсія в разі втрати працездатності або смерті потерпілого Відшкодування втраченого заробітку Відшкодування витрат на медицину, професійну та соціальну реабілітацію Відшкодування моральної шкоди 89

Изображение слайда
1/1
92

Слайд 92: Економічне стимулювання поліпшення умов праці. (З Закону України “Про охорону праці”, 1992 р., ст. 25,26)

Працівникам: заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці працівників. Види заохочень визначаються колективним договором. Підприємству: знижка Фондом соціального страхування від нещасних випадків розміру страхового внеску для кожного підприємства за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності, або надбавка за високий рівень травматизму і професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці. 83

Изображение слайда
1/1
93

Слайд 93: Мо дель економічного стимулювання поліпшення умов праці. (по документах ЕС)

Модель економічного стимулювання зводиться до фінансового заохочення тих підприємств, які забезпечують і удосконалюють здорові і безпечні умови праці. Ключовими елементами в розробці нової системи є: розмір стимулу, тобто економічної вигоди в порівнянні з витратами; ефективність системи з погляду можливості зміряти і продемонструвати поліпшення в охороні праці і надійності системи стосовно одного підприємства (у найширшому значенні цього поняття); наскільки добре система впливає на поліпшення здоров'я і підвищення безпеки, тобто на зниження ризиків отримання травми або профзахворювання; межа і величина компенсації у зв'язку з виробничою травмою; ступінь захисту малих і середніх підприємств від статистичних коливань при оцінці фінансової віддачі стимулюючих виплат; управління системою і його вартість; приймає або ні система до уваги специфічні проблеми малих і середніх підприємств. Економічне стимулювання розраховано на ЗАПОБІГАННЯ пов'язаного з виробництвом збитку, а не на надання допомоги постфактум Основні умови: підприємець є юридичною особою, яка одержує вигоду в результаті економічного стимулювання заходів щодо поліпшення виробничого середовища. Тому підприємець і є об'єктом, якому пропонуються стимули. Проте за пропоновані заходи мають на увазі використовування соціальних ресурсів підприємства. Це зумовлює необхідність співпраці між всіма зацікавленими сторонами з метою вживання заходів щодо попередження виробничого збитку. направлена в майбутнє мотивація означає, що система заохочує зусилля, що робляться, а не одержувані результати. економічне стимулювання націлене на таке поліпшення виробничого середовища, яке виходить за рамки вимог законодавства, що встановлює норми в цій області. методи мотивації повинні мати позитивний характер. Система повинна заохочувати тих, хто реально прагне поліпшити охорону праці, замість того, щоб просто карати, нічого для цього не роблять. економічний ефект для підприємств і поліпшення умов праці повинні мати очевидний взаємозв'язок, щоб не ставити під сумнів позитивну дію. потрібно чітко віддавати собі звіт, які заходи в справі поліпшення охорони праці принесуть економічну вигоду. Заохочення повинне проводиться зразу ж після закінчення конкретних заходів щодо поліпшення безпеки праці. інформація, що повідомляється про травматизм не повинна напряму впливати на надання економічних стимулів працедавцю. 91

Изображение слайда
1/1
94

Слайд 94

Модель економічного стимулювання покращення умов праці за матеріалами ЄС (таблиця 1) Модель економічного стимулювання Зменшення страхових внесків в систему обов ’ язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Встановлення повного внесків залежності від максимального ризику з допомогою таких елементів Базового компонента, що покриває адміністративні витрати Галузевого компонента, пов ’ язаного з різними ризиками в різних галузях господарства Функціонального компонента, пов ’ язаного з максимальним ризиком на робочому місці Можливість для компаній отримувати бонуси за покращення виробничої сфери Суб-бонус для підприємств, які пропонують більш результативні засоби в цій області порівняно з їх конкурентами Суб-бонус за зусилля, пов ’ язані з вирішенням загальної проблеми для галузі Суб-бонус, який стосується специфічних проблем підприємства Фінансування консультантів на малих і середніх підприємствах Допомога з інвестиціями Видача ярликів 91

Изображение слайда
1/1
95

Слайд 95

Висновки по вивченню моделі економічного стимулювання Охорона праці – це суспільне досягнення, яке не може бути забезпечене за допомогою звичайних ринкових механізмів Система буде працювати, лише якщо пропонує вигоду для роботодавця Більшість систем підраховують кількість нещасних випадків, які ведуть до виплати компенсації; але даний підхід дуже обмежений Є необхідність у створенні системи обліку даних, які стосуються охорони праці і виробничого травматизму Дані системи обмежено використовують аналіз нещасних випадків на виробництві. Нові схеми можуть ширше використовувати цей аналіз Ключові елементи нової системи: Розмір стимулювання Ефективність системи Вплив системи на покращення здоров ’ я і безпеки Розмір компенсації за травмування Захист малих і середніх підприємств при оцінці фінансових виплат Управління системою і його ціна Чи бере система до уваги специфічні проблеми малих і середніх підприємств Модель економічного стимулювання покращення умов праці за матеріалами ЄС (таблиця 2) 92

Изображение слайда
1/1
96

Последний слайд презентации: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

Модель економічного стимулювання покращення умов праці за матеріалами ЄС (таблиця 3) Основні умови Підприємець – юридична особа, якій і пропонуються стимули; та необхідне і співробітництво між зацікавленими сторонами Економічне стимулювання спрямоване на покращення виробництва, яке виходить за рамки вимог законодавства, що встановлює дані норми Орган, який відповідає за надання економічних стимулів, може бути: - державним; - напівдержавним; - незалежним; - приватним 93

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже