Презентация на тему: Міністерство освіти і науки Хмельницький політехнічний коледж

Реклама. Продолжение ниже
Міністерство освіти і науки Хмельницький політехнічний коледж
План
1)Загальні відомості про ЮНЕСКО
Освіта
Наука
Культура
Комунікації
УКРАЇНА-ЮНЕСКО
Висновок
Література
Посилання
1/11
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (922 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Міністерство освіти і науки Хмельницький політехнічний коледж

Реферат на тему: “ Діяльність ЮНЕСКО в II половині XX – XX I ст” Виконав: студента групи ОА-121 Андрощук Максим Хмельницький 2013

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

1)Загальні відомості про ЮНЕСКО 2) Діяльність 2.1) Освіти 2.2) Науки 2.3) Культури 2.4) КомунікаціЇ 3) УКРАЇНА-ЮНЕСКО 4) Висновок 5) Література 6)Посилання

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1)Загальні відомості про ЮНЕСКО

Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа  Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Освіта

У галузі освіти основні зусилля ЮНЕСКО спрямовані на: сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності; розвиток екологічної та превентивної, безперервної, професійно-технічної та вищої освіти; сприяння проведенню аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробці політики та здійсненню реформ у галузі освіти з метою покращання її якості та адаптації до потреб суспільства; підготовку освітянських кадрів; сприяння визнанню еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і дипломів у сфері освіти.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Наука

У галузі науки, окрім згаданих вище довгострокових міжнародних наукових програм, ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з розвитку фундаментальних та інженерних наук, вузівської науки та її адаптації до потреб суспільства, розвитку та застосуванню в різних галузях нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. У галузі гуманітарних наук реалізуються проекти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді у розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Культура

Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури охоплює такі сфери:  -збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;  -розвиток мистецтв;  -сприяння розвитку сучасних культур;  -сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження;  -поширення книг і читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої справи;  -розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури;  -захист авторських і суміжних прав;  -аналіз взаємозв'язку між культурою та розвитком, врахування культурного фактора у розвитку суспільства;  -розвиток культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7: Комунікації

У галузі комунікації та інформації ЮНЕСКО покликана сприяти вільному поширенню інформації, розвитку плюралізму та незалежності засобів інформації, зміцненню та модернізації інформаційних інфраструктур і служб документації (бібліотек, архівів) у країнах-членах, застосуванню нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, підготовці кадрів у цій галузі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: УКРАЇНА-ЮНЕСКО

Україна є членом ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних націй з питань освіти, науки i культури) з 12 травня 1954 року. Постійне представництво нашої держави при ЮНЕСКО функціонує з грудня 1962 року у Парижі. За період членства в ЮНЕСКО Україна виступала ініціатором започаткування багатьох міжнародних програм і проектів цієї Організації. Зокрема, в ході 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО вона ініціювала розгортання масової міжнародної кампанії по викоріненню неписьменності. Ця кампанія набула широкого міжнародного визнання і лягла в основу 20-річної програмної діяльності ЮНЕСКО в цій галузі. Україна  висунула також пропозицію про використання засобів інформації з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства і ненависті між народами, що дало поштовх до розробки і прийняття відповідної Декларації (1978 р.).  Україна  була серед ініціаторів розробки Декларації про раси і расові забобони, започаткування проектів стосовно ролі ЮНЕСКО у встановленні нового міжнародного економічного порядку, вивчення та поширення слов'янських культур тощо.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9: Висновок

Таким чином, ЮНЕСКО сприяв розвитку: освіти,науки,культури,комунікації. Сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження. На розширення участі інституцій у міжнародному співробітництві в гуманітарній сфері, а також на підвищення економізації в програмній діяльності Організації.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Література

Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор  Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк:  Молоде життя, 1954—1989.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Міністерство освіти і науки Хмельницький політехнічний коледж: Посилання

Офіційний сайт ЮНЕСКО рос. Офіційний сайт ЮНЕСКО англ. УКРАЇНА-ЮНЕСКО Центр «Всесвітнє надбання» ЮНЕСКО англ.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже