Презентация на тему: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
Інформаційне забезпечення:
1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
2 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
4 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів
1/34
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1884 Кб)
1

Первый слайд презентации: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів запасу

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕМА 17. Звітність по продовольчої службі військової частини. Заняття № 2. Складання звіту по продовольству поточного забезпечення за формою 1/ прод. Складання звіту-заявки на посудо-господарче майно і обладнання за формою 2/ прод, 3/ прод. Практичне заняття час – 90 хв. МОДУЛЬ “ОМЗСТ” Завідувач кафедри військово-спеціальної підготовки полковник запасу ОСІПОВ В.В.

Изображение слайда
2

Слайд 2

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА Вивчити методику оформлення звітних документів, їх характеристики та основні вимоги до них. Прищеплювати вміння складати звітні документи. Виховувати почуття відповідальності за свою спеціальність. 2

Изображение слайда
3

Слайд 3

3 Вибірка даних з книг обліку для складання звітів за формою 1/прод. Складання звіту за формою 1/прод. Вибірки даних із книги форма 27 для складання звіту. Складання звіту за формою 2/прод, 3/прод. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Изображение слайда
4

Слайд 4: Інформаційне забезпечення:

Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України № 55 від 8.04.2010 року “Про затвердження та ведення в дію Табеля термінових донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на мирний час”. Наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”. Наказ МО України від 16.07.97 №300 «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України». Наказ Міністра оборони України 09.12.2002 № 402 «Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час». Підручник БССВ ч ІІ Тактика 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: 1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Вибірка даних з книг обліку для складання звітів за формою 1/ прод.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Звіт по продовольству поточного забезпечення форма 1/прод складається один раз на квартал. Дані для складання звіту беруться із книжок обліку, які ведуться в діловодстві продовольчої служби. Перед складанням звіту по формі 1/прод проводиться підготовча робота, заходами якої є: 1. Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал. 2. Вибірка даних про прибуток продовольства за квартал за джерелами прибутку та видами витрат. Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал. 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

7 Підрахунок витрат добових видач за І квартал:

Изображение слайда
8

Слайд 8

Проводиться окремо підрахунок кількості витрачених добових дач по кожній нормі по кожному розділу книги ф. 42. Спочатку підрахунок ведеться по І розділу. Додається “всього складає” на кожне число по кожній нормі харчування. Робиться підрахунок кількості добових видач, що обернулись за нормою № 1 - загальновійськова в І розділі: оборот за січень склав 54452 д/в оборот за лютий склав 41005 д/в оборот за березень склав 42190 д/в _______________________________________________ Всього за І квартал 137647 д/в Загальне число добових видач, що обернулись за нормою № 1 - загальновійськова за квартал становило: 137647 д/в. 8

Изображение слайда
9

Слайд 9

9 за нормою № 1 - загальновійськова - 137647 д/в за нормою №5 - лікувальна - 870 д/в за нормою № 9 - дієтична - 1870 д/в повсякденних наборів сухих продуктів - 309 д/в додаткова норма для о/складу варти - 1830 д/в грошова компенсація - 332 д/в ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО ЗА І КВАРТАЛ:

Изображение слайда
10

Слайд 10

10 Вибірка даних про прибуток продовольства за квартал за джерелами прибутку та видами витрат Вибірку зробити із книжки обліку (ф. 26). Вибірку зробити по наступних джерелах прибутку: по нарядам від місцевих постачальників; від 46 ОЦЗ; від військових частин свого ОК; від військових частин інших ОК та розформованих ешелонів; із “НЗ” на поточне забезпечення; із переробки; зекономлені продукти; інші види прибутків. Джерела надходжень з 3 по 10 вказуються в ІІ розділі звіту сумарно, як “Інший прибуток” графа 15 другого розділу, в гр. 13 ІІІ розділу.

Изображение слайда
11

Слайд 11

11 ПО ВИДАМ ВИТРАТ: на забезпечення ешелонів № 918 в ОК «Схід »; на переробку; природні втрати; нестача більш норм природних втрат; інші види витрат. Всі ці види витрат додаються і вказуються, як всього “інші витрати” графа 18 ІІ розділу і графи 23 ІІІ розділу.

Изображение слайда
12

Слайд 12: 2 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Складання звіту за формою 1/ прод. 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

13 Звіт по продовольству в службі військової частини складається кожний квартал і представляється довольчому органу до 8-го числа першого місяця, який слідує за звітним кварталом. ЗВІТ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ЧОТИРИ РОЗДІЛИ: І – відомості про кількість добових видач, які обернулись за квартал; ІІ – нарахування, рух і наявність продовольства; ІІІ – розшифрування іншого приходу і іншого витрачання; І V – довідка про заміну продуктів, яка була здійснена за звітній період. Дані щодо продовольства НЗ у цей звіт не включаються.

Изображение слайда
14

Слайд 14

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ ЗВІТУ відображаються відомості про кількість добових видач, які обернулися за звітний квартал, по кожній нормі окремо. Дані беруться із книги обліку руху тих, що харчуються (ф. 42). Для цього за кожною нормою підсумовуються підсумкові графи “Перебуває” першого і другого розділів цієї книги. Окремо витрачені сніданки, обіди і вечері складаються у цілі добові дачі (сніданок – 20%, вечеря – по 25 %, обід – 45 % добової норми). У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ відображається кількість продуктів, належних до витрачання по числу добових дач, що обернулися, по всім нормам, залишок їх на начало кварталу, прихід і витрачання за квартал, залишок на кінець кварталу і результат – перевитрачання і недовитрачання. 14

Изображение слайда
15

Слайд 15

15 Для визначення кількості продовольства належного до витрачання, із першого розділу звіту береться кількість добових дач і помножується на норми добового харчування і відповідного пайка в грамах. Залишки продовольства на початок звітного кварталу переносяться із звіту за попередній квартал. Дані про рух продовольства за квартал (прихід і витрачання) беруться із книги обліку наявності і руху матеріальних засобів. Результат витрачання продуктів на довольство (перевитрачання і недовитрачання) визначається шляхом зрівняння даних про кількість належних до витрачання всіх найменувань продуктів з фактично витраченою кількістю цих продуктів на довольство. Отримані дані відображаються в графі “Перевитрачання” і “ Недовитрачання ”. З метою підготовки звіту для обробки на електронно-обчислювальній машині заповнюються графи “Контрольна сума” і рядок “Всього по сторінці”. Для цього підсумовуються всі цифри по кожному рядку зліва направо і по кожному рядку зверху вниз незалежно від одиниці обліку і значення цих цифр.

Изображение слайда
16

Слайд 16

16 У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ здійснюється розшифрування іншого приходу і іншого витрачання продуктів, які вказані у другому розділі звіту. У цій розшифровці показуються конкретні джерела надходження продуктів і з якою метою вони були витрачені. Для складання довідки про здійснені заміни продуктів (РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ звіту ) використовуються дані другого розділу звіту (перевитрачання і недовитрачання). Найменування і кількість недовитрачених продуктів записуються у відповідних графах по вертикалі, а перевитрачених – по горизонталі. Відповідно до норм заміни здійснюється рахунок продуктів, що замінюються: у чисельнику показується кількість перевитраченого, а у знаменнику кількість недовитраченого продукту. У випадку неповної заміни будь-якого продукту залишена кількість відображається в графі “Абсолютне недовитрачання” або у рядку “Абсолютне перевитрачання ”.

Изображение слайда
17

Слайд 17

17 ДО ЗВІТУ ПРИКЛАДАЄТЬСЯ відомість на продукти, отримані від довольчого складу, і пояснювальна записка. Відомість складається у вільній формі, підписується начальником обліково-операційного відділу довольчого складу і завіряється печаткою складу. У ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ ЗАПИСЦІ відображаються причини заміни одних продуктів на інші, перечислюються військові частини свого ОК, від яких отримано і яким передано продовольство, показується розшифровка інших видів постачання і витрачання продуктів, показаних у відповідних графах 3-го розділу звіту, вказуються причини абсолютного перевитрачання і недовитрачання продовольства і інші пояснення командування частини.

Изображение слайда
18

Слайд 18

18 ВИСНОВОК. 1. Звіт по формі 1/ прод. складається по встановленій формі і представляється в строки, визначені наказом начальника ГШ – ГК Збройних Сил від 08.04.2010 року № 55. “Про затвердження та введення в дію Табеля термінових донесень з питань оперативного та матеріально-технічного забезпечення військ (сил) на мирний час”. 2. Вихідними даними для складання звіту являються: норми харчування; дані книжок ф. 26 і 42; заключення вищого органу забезпечення по звіту за попередній квартал; результати роботи ВПК.

Изображение слайда
19

Слайд 19: 3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Вибірки даних із книги форма 27 для складання звіту. 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

20 Розглянемо порядок звіт-заявки ф.2/прод. та ф. 3/прод. у військовій частині складаються у двох екземплярах 1 раз на рік за станом на 1 січня на підставі норм забезпечення, штатів та табелів до них, даних книг обліку (ф. 27) і представляється до 20 січня. Період, перед складанням звіту-заявок ф.2/прод. та ф. 3/прод. в роботі продовольчої служби військової частини характеризується проведенням наступних заходів: оформлення встановленим порядком списання непридатного та втраченого майна; отримання відремонтованої техніки та майна із ремонту; визначення і оформлення актами встановленої форми категорійності техніки, яка є в наявності; проведення відповідних записів у книжці обліку ф. 27 та формулярах про зміни в категорійності матеріальних засобів;

Изображение слайда
21

Слайд 21

21 Період, перед складанням звіту-заявок ф.2/ прод. та ф. 3/ прод. в роботі продовольчої служби військової частини характеризується проведенням наступних заходів: оформлення встановленим порядком списання непридатного та втраченого майна; отримання відремонтованої техніки та майна із ремонту; визначення і оформлення актами встановленої форми категорійності техніки, яка є в наявності; проведення відповідних записів у книжці обліку ф. 27 та формулярах про зміни в категорійності матеріальних засобів; перевірка укомплектованості техніки належними приладдям (запчастинами, інвентарем та інструментом) при необхідності скласти картку некомплектності.

Изображение слайда
22

Слайд 22

22 ВИСНОВОК. Перед складанням звіт-заявок ф.2/ прод. та ф.3/ прод. необхідно своєчасно провести всі прибутково-видаткові документи по книгам обліку, провести вибраковку та списання посуду, техніки і майна.

Изображение слайда
23

Слайд 23: 4 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Складання звіту за формою 2/ прод, 3/ прод. 23

Изображение слайда
24

Слайд 24

24 Порядок складання звіту-заявки про наявність і потреби матеріальних засобів (посудо-господарчого майна і обладнання) ПС поточного забезпечення по формі 2/прод. Звіт-заявка по формі 2/прод. складається один на рік станом на 1 січня і є основним документом на витребування посудо-господарчого майна для забезпечення військової частини на наступний рік. Дані по майну НЗ у звіт-заявку не включаються. Потреба у посудо-господарчому майні і обладнанні на поточне забезпечення визначається на підставі штатів і норм забезпечення, на штатну чисельність військовослужбовців, які отримують безкоштовне гаряче харчування в їдальні військової частини, на штатне число койок у військово-лікувальних закладах, на фактичну кількість їдалень, продовольчих складів.

Изображение слайда
25

Слайд 25

25 Для солдат, сержантів і старшин строкової служби, курсантів військових інститутів кружки емальовані і ложки столові алюмінієві нараховуються по 2 штуки на кожного військовослужбовця; один комплект (кружка і ложка) для їдальні, другий комплект – для утримання у речовому мішку військовослужбовця. Клейонка настільна нараховується тільки на військовослужбовців, які приймають їжу за столами без гігієнічного покриття. До вичисленої потреби посуду і інвентарю на поточне забезпечення додається 5% їх для утримання у перехідних запасах. Потреба у технологічному обладнанні, ваговимірювальних приладах і механічному обладнанні для утримання в перехідних запасах не нараховується.

Изображение слайда
26

Слайд 26

26 Залишок посудо-господарчого майна на початок звітного року переноситься із звіту-заявки за попередній рік. Дані про рух і наявність посуду і обладнання наприкінці звітного року у звіт-заявку заносяться на підставі даних книги обліку наявності і руху матеріальних засобів продовольчої служби військової частини. У звіт-заявці також показується кількість посуду і обладнання, які підлягають списанню з обліку частини по встановленим строкам експлуатації у поточному році. Розрахунок цих даних здійснюється від кількості майна, яке знаходиться у використанні наприкінці звітного року з урахуванням кількості тих, що харчуються. Забезпеченість посудо-господарчим майном і обладнанням визначається таким шляхом: до загальної потреби додається кількість майна і обладнання, які підлягають списанню по строкам служби у поточному році і віднімається залишок на кінець звітного періоду.

Изображение слайда
27

Слайд 27

27 При визначенні кількості посуду і обладнання для заяви на плануємий рік у забезпеченість зараховуються надлишкові однойменні предмети, які замінюють один одного. До звіту заявки прикладаються: розшифрування іншого приходу і іншого витрачання майна, відомість наявності і руху мішків і скляних банок, заявка на запасні частини до технологічного обладнання і пояснювальна записка. У розшифровці іншого приходу відображаються надходження з інших військових частин і з’єднань, від розформованих частин, із недоторканого запасу на поточне забезпечення та інше. До іншого витрачання відносяться передача іншим частинам (з’єднанням), видача за плату, зачислення на облік недоторканого запасу, передчасний знос, нестачі та інші види витрачання. Відомість наявності та руху мішків і скляних банок складається на підставі даних книги обліку наявності та руху матеріальних засобів служби військової частини.

Изображение слайда
28

Слайд 28

28 В пояснювальній записці вказується: число тих, що харчуються по кожній нормі забезпечення, фактична кількість їдалень з вказівкою кількості посадочних місць, продовольчих складів і овочесховищ, кількість лікарських закладів по числу штатних койок, наявність столів на 4, 6, 10 посадочних місць у солдатській їдальні, кількість кухарів (по штату і в наявності) та інше. Звіт-заявки ф.2/прод. та ф.3/прод. у військовій частині складаються у двох екземплярах 1 раз на рік станом на 1 січня на підставі норм забезпечення, штатів та табелів до них, даних книг обліку (ф. 27) і надаються до 20 січня до довольчого органу. Перший екземпляр звіту-заявки представляється в орган забезпечення в терміни, встановлені табелем термінових донесень, другий – залишається в діловодстві продовольчої служби військової частини. Підписуються заступником командира частини по тилу та начальником продовольчої служби частини. Затверджуються командиром військової частини.

Изображение слайда
29

Слайд 29

29 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ-ЗАЯВКИ Ф. 3/ПРОД Вся техніка та майно у звіті ф. 3/прод. вказані по затвердженій номенклатурі ЦУПЗ ЗСУ. Зразки техніки та майна, які не вказані у бланку, дозволяється дописувати тільки у вільних рядках вищевказаних груп. Керівник заняття оголошує курсантам, що звіт-заявку форма 3/прод вони повинні скласти тільки по техніці та майну поточного забезпечення, керуючись даними книг обліку наявності та руху матеріальних засобів ф.27. В графі 6 “Повинно бути по штатам табелям і нормам” записується кількість предметів техніки та майна, необхідних для забезпечення військової частини згідно табелям до Викладач дані графи 6 дає під запис. Графа 7. “Залишок на початок звітного року” повинна відповідати даним графи 15 звіту-заявки ф. 3/прод за попередній рік.

Изображение слайда
30

Слайд 30

30 « Прибуток” (гр. 8-11) і “Видаток” (гр.. 12-14) заповнюють шляхом вибірки даних наявності техніки та майна продслужби у звітному році із книги обліку наявності та руху матеріальних засобів ф. 27 за джерелами надходження і витрат. Викладач дає завдання студентам заповнити графи 8-11і 12-14 звіту-заявки та контролює їх роботу. Викликає 1-2 курсантів для перевірки правильності проведених ними записів в бланку звіту-заявки ф. 3/прод. Вносить при необхідності поправки. Заповнення графи 15 (наявність на початок плануючого року) проводиться шляхом складання графи 7 (залишок на початок звітного року) і графи 8 (Прибуток) або відніманням із графи 7 графу 12- (Видаток). Дані граф 17-20 (в тому числі по категоріям) беруться із книги форма 27 і повинні в сумі відповідати графі 15.

Изображение слайда
31

Слайд 31

31 До звіту-заявки ф. 3/прод додаються наступні документи : інспекторське свідоцтво на списання техніки та майна ; виписка із наказу командира військової частини про прийняте рішення по недостаючому та втраченому майну ; довідка начальника фінансової служби частини про утримання вартості втраченого або недостаючого майна ; пояснювальна записка.

Изображение слайда
32

Слайд 32

32 ВИСНОВОК. Звітність є кінцевим результатом господарської діяльності продовольчої служби за визначений період роботи, вона характеризує діяльність служби по таким питанням: Забезпеченість військової частини продовольством, технікою і майном. Наявність і рух тари, яка повертається постачальникам. Виявляються втрати і нестачі матеріальних засобів.

Изображение слайда
33

Слайд 33

33 ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ: Вивчити   порядок складання звітів за формами 1/ прод, 2/ прод, 3/ прод.

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військова академія Факультет підготовки офіцерів

34 Тема наступного заняття Порядок приймання та здавання справ і посади начальника продовольчої служби військової частини. ГРУПОВЕ– 4 год.

Изображение слайда