Презентация на тему: Микроорганизмдер б өлінуі

Микроорганизмдер б өлінуі
Кіріспе
Микроорганизмдер б өлінуі
Микроорганизмдер б өлінуі
Микроорганизмдер б өлінуі
Бөліну түрлері
Көптік бөліну
Бинарлы б өліну
Дуалдану ( перегородкой )
Тартылу ( перетяжка )
Гетероморфтыбөліну
Конъюгация
Конъюгация процесі
Б актериялар көбеюінің фазалары
Микроорганизмдер б өлінуі
Микроорганизмдер б өлінуі
Микроорганизмдер б өлінуі
1/17
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 41)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (512 Кб)
1

Первый слайд презентации: Микроорганизмдер б өлінуі

Орындаған: Асылханова Т. Тексерген: Жумағалиева Ж. Ж.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Кіріспе

Мироорганизмдер көбеюі. Бактериялар бөліну арқылы көбейеді. Бөліну кезінде клетканың ортасынан біртіндеп қалқанша пайда болып, клетка ішіндегі заттарды екіге бөледі

Изображение слайда
3

Слайд 3

Микроорганизмдер кебею жылдамдығы орта жағдайларына байланысты болады. Егер мироорганизмдерге қолайлы жағдай туса, олардың көбеюі де тездейді. Микроорганизмдер үшін ортада қажетті қоректік заттар болып, жылу, ортаның реакциясы, аэробты бактериялар үшін оттегі жеткілікті болса, әрбір клетканың көбеюі 20—30 минут сайын қайталанып отырады, мысалы Е. Coli әрбір 20 минут сайын б өләнеді. Е. Coli

Изображение слайда
4

Слайд 4

Сондықтан көбею жылдамдығы мен сыртқы орта жағдайының арйсында тығыз байланыс, кейде тіпті тәуелділік бар деп те айтуға болады. Сөйтіп, азғана уакыт ішінде келемі 1—2 микрондай болатын бактериядан орасан көп клеткалар түзіледі. Микроорганизмдер көбею жылдамдығын мына мысалдан айқын көруге болады. Егер 20 минут сайын клетка бөлінетінін ескерсек, ол бір тәулік ішінде 72 рет қайталап 272=472-1019 клетка пайда бола- ды. Егер бір миллиард бактерия клеткасының салмағы 1 милли-грамдай болса, онда 472-1019 клетка 4720 тоннаға тең келеді.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Микроорганизмдер бір жұма бойына бөлініп отырса, клеткалар саны да орасан көп болып, бүкіл жер шарын қаптап кеткен болар еді. Бірақ біз табиғаттағы мұндай құбылысты байқамаймыз. Өйткені пайда болған микроорганизмдер клеткасының біразы сыртқы ортаның факторларының колайсыз әсерінен қырылып кетеді. Аман қалған бірер организм қолайлы ортаға түссе тез бөлініп, жаңа ұрпақтар бере бастайды.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Бөліну түрлері

Изоморфты бөліну Гетероморфты бөліну

Изображение слайда
7

Слайд 7: Көптік бөліну

Көптік бөліну кезінде ішкі жасужа қабатында көптеген өте тез бірінін артынан бірі жасуша бөлінулері жүреді, нәтижесінде баеоциттер түзіледі. Жасуша ішінде орын қалмағанда баеоциттер жасушаны жарып сыртқа шығадыда әрі қарай дамиды. 1. Жасуша қабаты. 2. Баеоциттер

Изображение слайда
8

Слайд 8: Бинарлы б өліну

Изображение слайда
9

Слайд 9: Дуалдану ( перегородкой )

Дуалдану грам оң бактерияларда жүреді себебі, грам оң бактерияларды пептидгликан қабаты қалын. Жасуша ортасында дуал пайда болады да, жасуша екіге бөлінеді. Жасуша қабаты. ЦПМ. Мембраналық құрылым. Цитоплазма.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Тартылу ( перетяжка )

Тартылу грам теріс бактерияларда жүреді себебі олардың пептидгликан қабаты жұқа, жасуша ек і жаққа тартылып тендей ортасынан бөлінеді.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Гетероморфтыбөліну

Гетероморфты бөліну бүршіктену ( почкование ) арқылы жүреді. Жасуша қабатында бүршік пайда болады, біртіндеп мөлшері үлкейіп бас шасушадан бөлінеді. ЦПМ. Бүршік. Жасуша қабаты. Цитоплазма.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Конъюгация

Конъюгация  (лат.  conjugat і o  – қосылу ) – екі   генеративті ( жынысты ) ядроның қосылуы. Б актерияларда  –  генетикалық   материалдарының алмасуы. Конъюгацияны 1946 ж Дж Лидерберг ж әне Э. Тайтем ашты. Бактерияларда конъюгация F- плазмида немесе жыныстық плазмида арқылы іске асырады. Ол плазмида болатын жасушадан болмайтын жасушаға тасымалданады. Конъюгация процесі F- плазмида арқылы іске асады. F- плазмидада oriT деген сайты болады. О сы oriT сайтынан репликация басталып F- плаз мида 5’ шетімен екінші реципиент жасушаға өтеді бұл процес « Домалап жатқан сақина » деп аталады.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Конъюгация процесі

1 Ширатылып және репликацияланып жатқан F- плазмида. 2 F- пили ар қылы бір тізбекті F- плазмида реципиент жасушаға енуі. 3 F- плазмиданы ң комплементарлы приціп бойынша синтізделуі.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Б актериялар көбеюінің фазалары

Ғылымда бактериялар көбеюінің бірнеше фазалары бел- гілі. Бүл микроорганизмдер тіршілігін баеқаруға мүмкіншілік береді.

Изображение слайда
15

Слайд 15

1. Лаг- фазасы. Б ұ л фазада бактериялардын, көбеюі байқалмайды олар мұнда жаңа қоректік ортаға бейімделіп жатады. Бұл фаза 1—2 сағатқа созылады. Фазанын, аяқ шенінде клеткалар көбейе бастайды. Қоректік ортаға олардың әсері күшейе түседі. 2. Логарифімді фаза. Бұл кезеңде бактериялар қарқындап бөлінеді. Клеткалардың көбеюімен байланысты өсу жылдамдығы да а рта түседі. Бұл екі сағаттай мерзімге созылады. ( б ұл фазада 1- ші реттік метоболиттер түзіледі. )

Изображение слайда
16

Слайд 16

3. Стационарлық фаза. Қоректік ортадағы клеткалар саны ең көп мөлшерге жетіп, осы күйінде біраз уақыт тұрады. Көбеюдің осы фазасында тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болған заттар микроорганизмдердің көбеюін тежей бастайды. Клеткалардың көбею қарқыны баяулап, олардың біразы қырылып қалады. Сөйтіп жаңа пайда болған клетка саңы, ө лген клеткалар санына теңеледі. Бұл фаза бірнеше сағаттан бірнеше күнге созылады. (2- ші реттік метоболиттер зинтізделеді ) 4. Өлу фазасы. Тіршілік әрекеті барысында пайда болған заттардың көптігі және күштілігі соншалық, ол бактерияларға зиянтигізе бастайды. Бүл кезде ортадағы бактерияның коректік заттары таусылады. Бұл фазаның үзақтығы түрлі микроорганизмдер үшін түрліше болып келеді. Мәселен, сүт қышқылы бактериялары + 30° температурада 5—7 күн өткен соң қырылатын болса, шіріту бактериялары одан ұзағырақ тіршілік етеді.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Микроорганизмдер б өлінуі

Изображение слайда