Презентация на тему: МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)

Реклама. Продолжение ниже
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МЕТА:
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
ПЛАН СЕМІНАРУ
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
Психолог і чний портрет письменника
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)
1/30
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (744 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)

Урок - семінар

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: МЕТА:

поглибити знання учнів про “театр корифеїв”; розкрити багатоплановість творчого обдаро-вання М.Старицького, ушанувати талант про-заїка, ознайомити учнів зі змістом і проблема-тикою історичної повісті “Оборона Буші”; розвивати вміння характеризувати образи й символи твору, допомогти розкрити символіч-не значення окремих образів, показати духовну міць і красу образів Орисі та її батька, склад-ність характеру Корецького;

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями; виховувати почуття гордості за українську інтелігенцію, яка відіграла вирішальну роль у культурному піднесенні України, почуття патріотизму, власної відповідаль-ності за долю батьківщини, усвідомлення того, що найбільша в світі краса – це краса вірності вітчизні, родові, людині.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

З перших кроків самопізнання на полі народ-нім я загорівся душею і думкою послужить рідному слову, огранувати його, окрилити красою і дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурну освічену річ, виспівати найтонші краси високих поезій. Я вірю в Божу силу людської душі. Вона підніметься й над внутрішнім падін-ням і над зовнішнім гнітом. Проб ' є час – і все чесне, добре, сповнене високих намірів, стане на чолі й під яскравим сяйвом дня піде до владнославних – лю-бови, свободи і правди.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: ПЛАН СЕМІНАРУ

Дитинство і юність М.Старицького. Гро- мадсько-політична діяльність Старицького – студента. Роль М.Старицького у становленні «театру корифеїв». Драматургічна спадщина письменника. Огляд поетичного і прозового доробку Старицького. Історико – романтична повість «Оборона Буші»: а) історична основа твору; б) багатопроблемність твору; в) тема та ідея повісті; г) сюжет; ґ) образи твору (Орися, Антось Корецький, сотник Михай- ло Завісний, Ісус Христос), прийоми характеротворення. 6. Оцінка творчості М.Старицького сучасниками (зокрема І.Франком).

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

М. Садовський у ролі Богдана Хмельницького з п'єси М. Стариць кого «Богдан Хмельницький» . М.Старицький і М.Кропивницький М.Старицький - студент Кабінет Михайла Старицького у меморіальному будинку-музеї в Києві Старицька - Черняхівська Вероніка Черняхівська М.Старицький із дружиною

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
7

Слайд 7: Психолог і чний портрет письменника

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

ТЕМАТИКА ТВОРІВ М.СТАРИЦЬКОГО Тематика творів Приклади Історичні П ' єса і повість “Оборона Буші”, драма “Маруся Богуславка”, повість “Устим Кармелюк”, віршована драма “Богдан Хмельницький” Соціально-побутові Драми “Не судилося”, “У темряві”, “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, оповідання Про роль мистецтва, життя інтелігенції П ' єса “Талан”, поезії Мелодрами, оперети на побутові теми “Циганка Аза”, “Зимовий вечір”, “Чорноморці”

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

ПОВІСТЬ "ОБЛОГА БУШІ" (1891р.)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Історико-культурний заповідник «Буша» Сучасне село Буша знаходиться в Ям- польському районі Вінницької області, нині в ньому мешкає 847 осіб. На тери-торії села розташовано історико-куль-турний заповідник “Буша”. Достеменно відомо, що найтрагічніші події в Бушан- ському замку відбулися 18-20 листопада 1654р., коли під замок-фортецю піді- йшли війська Потоцького і С.Чарнецького й узяли його в облогу. Польським жовнірам удалося винищити більшу частину невеликої козацької залоги, але коли замок майже перейшов у їхні руки, доч- ка (можливо, дружина) убитого козацького сотника підпалила поро- ховий погріб, висадивши в повітря себе, залишки залоги й чимало атакуючих поляків. До наших днів збереглися рештки фортеці, по- греби й підземні ходи. У заповіднику розміщено три музеї: археоло-гії, етнографії й оборони Буші. Цю місцевість прикрашає парк істо- ричної скульптури, у якому щороку проводяться міжнародні плене- ри скульпторів-каменярів. Віртуальну екскурсію заповідником “Буша” ви можете здійснити в мережі Інтернет за адресою: http :// busha2.narod.ru /

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

ТЕМА ТВОРУ – зображення реальної іс – торичної події – героїчної оборони містечка – фортеці Буші, що на Поділлі, під час Націо – нально – визвольної війни в листопаді 1654р. ІДЕЯ ТВОРУ – засудження братовбивчої війни, зради, уславлення любові до рідного краю, вірності своїй вітчизні, єдності (однодум- ності захисників фортеці: якщо боротися – то всім боротися, якщо ж умерти – то всім умер – ти, але не здатися ворогові.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Жанр твору історико – романтична повість Повість Історична Романтична Середній за роз-міром епічний твір; кілька сю- жетних ліній; кілька головних героїв; розлогі описи, докладні характеристики Побудована на історичних фак- тах, подіях; зма- льовані реальні історичні особи (Потоцький, Чар-нецький, Богун, Лянцкоронський) зображено події далекого минуло-го Незвичайні герої, обставини; силь-ні, вольові персо-нажі, здатні до са-мопожертви зара-ди батьківщини й кохання; зв ' язок з усною народною творчістю, інте- рес до національ-ної історії, націо-нальних героів

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ патріотизм, служіння вітчизні і зрада; братовбивчі війни; кохання; самопожертва; життя і смерть; народ та історія; народ як носій високих моральних якостей.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

ОБРАЗИ ТВОРУ

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Стійкі у вірі

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

ОБРАЗ ХРИСТА проходить через усю повість, як істина й моральний орієнтир, утілення любо-ві, добра й світла. Він – і натхненник, і помічник оборонців фортеці, для яких на першому місці – захисник віри, а вже через неї – й України: “… покли-кав вас (Господь – Авт.) стати твер-до і купно до останнього подиху за хрест цей і за матір Україну”.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

ПРИЙОМИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбни-ки - негативні; широке використання описів (портретні характе-ристики, інтер ' єр, пейзаж); образи статичні, вже сформовані; романтичне забарвлення персонажів (незвичай-ні герої за незвичайних обставин).

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

“Можна сміло сказати, що в ту пору на Україні не було поета, що міг би був здобутися на таке сильне та енергетичне слово і не взяти в нім ані одної фальшивої ноти”. І.Франко “Справжній запорожець – вдачею, тем-пераментом, свободолюбними ідеями. Те, що його дужа голова та енергійний вислів обличчя мають у собі із предків-ської козацької спадщини, поєднане див-ним дивом із нахилами інтелігента, чу-лого на нові духовні потреби”. М.Рудницький

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
30

Последний слайд презентации: МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904)

Творчість М.Старицького стала єднальною лан-кою між традиційною за стилем українською лі-тературою (романтизм, реалізм) і новою, модерні-стською, яка почала зароджуватись на межі XIX – XX ст. Творчість Михайла Стари-цького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літе-ратури, у зміцненні в нашо-му письменстві реалізму. М.Рильський М.Старицький, 1904р.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2