Презентация на тему: Методи та засоби пошуку

Реклама. Продолжение ниже
Методи та засоби пошуку
Мета та види патентного пошуку
Мета та види патентного пошуку
Методи та засоби пошуку
Мета та види патентного пошуку
Мета та види патентного пошуку
Мета та види патентного пошуку
Мета та види патентного пошуку
Мета та види патентного пошуку
Патентний пошук з використанням мережі Internet
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
http://www.ukrpatent.org
Приклад
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Патентний пошук з використанням мережі Internet
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Вид ы поиска:
Операторы:
Структура поискового бланка:
Общие правила формулирования задания:
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Патентний пошук з використанням мережі Internet
Структура Сайта
Методи та засоби пошуку
Issued Patents (PatFT)
Published Applications (AppFT)
Поисковое задание
Основные принципы формулирования поискового задания
Основные принципы формулирования поискового задания
Бланк Quick Search (Boolean) - порядок работы
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
ESP@CENET
Вид ы поиска
Методи та засоби пошуку
Поиск информации
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
DEPATISnet
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
Методи та засоби пошуку
1/82
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2933 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Методи та засоби пошуку

Мета та види патентного пошуку. Патентний пошук з використанням мережі Internet.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Мета та види патентного пошуку

Пошук інформації - це сукупність дій, які забезпечують ідентифікацію (виявлення) і відбір за визначеними критеріями (ознаками) інформації (документів) з інформаційного масиву на будь-яких носіях та виконуються за певними правилами. Пошук здійснюється згідно з пошуковим запитом, в якому сформульовані умови релевантності Релевантність — відповідності результатів пошуку певній інформаційній потребі.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Мета та види патентного пошуку

Патентний пошук - різновид інформаційного пошуку, тобто регламентована процедура відбору з масиву патентної документації відповідних документів або інформації за однією або декількома ознаками (критеріями пошуку).

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Релевантність - відповідність змісту документів інформаційному запиту. «Релевантний» часто вживається також у значенні «такий, що стосується», «відповідний». Пертинентність - це відповідність документа, який виданий у відповідь на інформаційний запит, фактичній інформаційній потребі, яка виражена в інформаційному запиті. Інформаційним шумом вважається інформація, що видається інформаційно-пошуковою системою на інформаційний запит, але не відповідає інформаційній потребі, тобто релевантні документи, що не є пертинентними.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Мета та види патентного пошуку

Патентний пошук виконується, зокрема, під час проведення патентних досліджень, метою яких є визначення патентної ситуації щодо об'єкта, який розроблюється Мета патентного пошуку - визначення доцільності та можливості одержання чи надання правової охорони; встановлення рівня техніки; визначення обсягу прав власника охоронного документа; визначення умов реалізації прав власників охоронних документів.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Мета та види патентного пошуку

Види патентного пошуку: предметний (тематичний) іменний нумераційний пошук за ключовими словами

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Мета та види патентного пошуку

Тематичний патентний пошук - цей вид пошуку ще називають предметним і здійснюється він з метою виявлення об'єктів промислової власності, що стосуються досліджуваного питання (досліджуваної галузі). В залежності від тематики та виду об'єкта промислової власності, за допомогою елементів інформаційно-пошукової мови, наприклад індексів рубрик Міжнародної патентної класифікації

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Мета та види патентного пошуку

Іменний патентний пошук - пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату за відомим найменуванням фірми або іменем (прізвищем) заявника та/або власника охоронного документа. Цей вид пошуку ще називають фірмовим. Іменний пошук здійснюється з метою контролю діяльності конкурентів, а також, як один з попередніх етапів тематичного пошуку (за найменуванням фірми-власника охоронного документа встановлюються номери виданих патентів (свідоцтв) та класифікаційних індексів)

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Мета та види патентного пошуку

Нумераційний патентний пбшук - пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату за номером патентного документа (номер акцептованої заявки, номер основного або додаткового охоронного документа, номер основної, додаткової або попередньої заявки, дата подання заявки, дата акцептації, дата видачі охоронного документа, найменування або код країни пріоритету, дата пріоритету, номер пріоритетної заявки, дата викладки заявки, дата публікації заявки (патенту), дата публікації акцептованої заявки, код виду патентного документа тощо).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Патентний пошук з використанням мережі Internet

УКРАЇНА http://www.ukrpatent.org

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: http://www.ukrpatent.org

Слова: % та _ - ключові символи, за допомогою яких можна вводити маску слова, ці ключов і символ и можна також використовувати як на початку, в кінці, так і у середині слова _ - можна замінити б удь-яку літеру слова " " - д ля введення у полі рядок словосполучення, яке повинно бути знайденим без змін Число : > - шукатимуться усі цілочисельні значення, що є більшими за вказане. < - шукатимуться усі цілочисельні значення, що є меншими за вказане. >= - шукатимуться усі цілочисельні значення, що є більшими або дорівнюють вказаному.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Приклад

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Патентний пошук з використанням мережі Internet

РОСІЯ http://www.fips.ru

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Вид ы поиска:

Логический - поисковое задание формулируется как набор терминов, связанных операторами. Оператор по умолчанию AND. Нечеткий - задание формулируется без операторов (оператор по умолчанию OR ); программа автоматически расширяет задание словами, близкими по написанию терминам задания. Словарный - задание формулируется без операторов (оператор по умолчанию OR ); программа автоматически расширяет задание словами, близкими по смысловому значению терминам задания.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Операторы:

Только для «логического» поиска: Оператор по умолчанию - AND. Правила применения операторов AND, OR, NOT стандартны. WITHIN N указывает, что термины должны находиться на расстоянии в N слов друг от друга в любой последовательности. Обратим внимание на нестандартный формат записи: Пример : ротор двигатель WITHIN 2. ADJ N указывает, что термины должны находиться на расстоянии в N слов друг от друга в той же последовательности, что и в задании. Обратим внимание на нестандартный формат записи: Пример : ротор двигатель adj 2. Задание может содержать числовые операторы < ("меньше или равно"), > ("больше или равно")

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Структура поискового бланка:

Графа Основная область запроса используется для поиска в текстовой части документа (названии, реферате, описании, патентной формуле). Остальные графы - для поиска в отдельных полях библиографического описания патента.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Общие правила формулирования задания:

Строчные и заглавные буквы в задании взаимозаменяемы. Точная фраза обозначается двойными кавычками – «». Программа работает в режиме stemming. ? - заменяет один варьируемый символ * - заменяет любое число варьируемых символов

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
34

Слайд 34

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41: Патентний пошук з використанням мережі Internet

США http://www.uspto.gov

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Структура Сайта

http://patft.uspto.gov/ Сайт содержит две автономные базы данных: Issued Patents (PatFT) - патенты Patent Applications (AppFT) - патентные заявки Каждая из этих двух баз данных имеет собственную поисковую систему. На Главной странице сайта размещены две группы гиперсвязей к поисковым бланкам: Quick Search - для простейших заданий Advanced Search - для заданий любой степени сложности Patent (Publication) Number Search - только для извлечения патента (патентной заявки) по его/ее регистрационному номеру. Приемы поисковой работы одинаковы в обоих базах данных.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44: Issued Patents (PatFT)

Состоит из двух частей: с 1976 г. по настоящее время. Патенты этого периода хранятся и в текстовом (HTML) формате, и в графическом (TIF). Поисковая программа выполняет следующие операции: - поиск патентов по критерию присутствия/отсутствия термина (комбинации терминов) в отдельном поле (группе полей; патенте в целом); - поиск патентов, которые цитируются в извлеченном патенте; - поиск патентов, в которых цитируется извлеченный патент. до 1976 г. Эти патенты хранятся только в графическом формате. Поисковая программа способна извлекать патенты только по их номеру или по классификационному коду.

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Published Applications (AppFT)

содержит патентные заявки, опубликованные после 15 марта 2001 г. Патентные заявки хранятся и в текстовом (HTML) формате, и в графическом (TIF). Материал заявки распределен более чем по двум десяткам полей, что позволяет проводить прецизионный поиск информации по критерию присутствия/отсутствия термина (комбинации терминов) в отдельном поле (группе полей; заявке в целом).

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Поисковое задание

Quick Search Бланк предназначен для формулирования простейших заданий, состоящих из одного-двух терминов, и рекомендуется начинающим пользователям. Бланк удобен в работе, поскольку любое из 30 доступных полей патента читатель может выбрать в меню. Advanced Search Бланк может использоваться для составления заданий любой степени сложности. Определенным его недостатком является то, что читатель должен вручную набирать условные коды полей, в которых предполагается вести поиск. Patent Number Search Бланк используется только для поиска патента по его регистра-ционному номеру.

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Основные принципы формулирования поискового задания

Строчные и заглавные буквы в тексте задания равнозначны и взаимозаменяемы. Поисковое задание может состоять либо из одного термина, либо из группы терминов, объединенных операторами AND, OR, ANDNOT и круглыми скобками. Допускается сокращение правой части слова (шаблон $ заменяет произвольное количество символов). Программа НЕ работает в режиме stemming. Для учета разных грамматических форм слов следует применять шаблон $ при формулировании поискового задания. В качестве поискового термина может использоваться фраза, состоящая из нескольких слов. (В поисковом задании она обозначается двойными кавычками).

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Основные принципы формулирования поискового задания

Поиск по фамилии автора проводится только в поле Inventor Name. Поиск по дате проводится только в соответствующих числовых полях (Issue Date, Application Date и т.п.) Поиск по коду класса проводится только в полях Current US Classification или International Classification. Поиск по номеру патента проводится только в поле Patent Number.

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Бланк Quick Search (Boolean) - порядок работы

В графе Term 1 записать первый поисковый термин; В меню Field 1 выбрать поле поиска первого термина. В графе Term 2 записать второй поисковый термин; В меню Field 2 выбрать поле поиска второго термина; В меню выбрать оператор, объединяющий оба термина (меню содержит пункты: and, or, andnot). В меню Select years выбрать временной интервал поиска Приступить к поиску - нажать кнопку Search.

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
52

Слайд 52

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
54

Слайд 54

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Слайд 55: ESP@CENET

Для расширения поиска, мож но использовать символы усечения ( напр., множественн ое число или альтернатив а в написании) : * - строка символов ? - один символ или его отсутствие # - только один символ

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56: Вид ы поиска

Quick Search – быстрый поиск позволяет производить поиск по терминам, содержащимся в названии или реферате документа, по имени (формат записи Фамилия Имя на английском языке) или названию организации в выбранной базе данных; Advanced Search – расширенный поиск позволяет производить поиск по нескольким полям одновременно (не более 4 терминов в поле и не более 21-го термина по всем полям в совокупности). Справа от каждого поля приводится формат записи поисковых терминов. Примеры задания диапазона дат: 2000:2001 или 2000,2001 или «2000 2001». В поле «Publication date» («Дата публикации») не используются никакие операторы. Number Search – нумерационный поиск позволяет искать патенты по номеру. Если номер вводится без указания кода страны, то результатом поиска будут все документы, где встречается данный номер. Код страны можно узнать, пройдя по ссылке:

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
58

Слайд 58: Поиск информации

Остановимся подробнее на правилах заполнения поля Title (или Title and abstract): Задание может быть сформулировано с использованием логических операторов and, or, not, а также круглых скобок. Поисковое задание должно содержать не более четырех терминов. Точная фраза из нескольких слов обозначается двойными кавычками. Оператором по умолчанию является оператор and. Программа работает в режиме stemming, но не всегда корректно. Поэтому стоит включать в поисковую фразу все нужные грамматические формы поискового термина (например, существительное и в единственном, и во множественном числе).

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
60

Слайд 60

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
61

Слайд 61

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
62

Слайд 62

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
63

Слайд 63

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
64

Слайд 64

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
65

Слайд 65

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
66

Слайд 66

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
67

Слайд 67

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
68

Слайд 68

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
69

Слайд 69

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
70

Слайд 70

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
71

Слайд 71

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
72

Слайд 72

X - particularly relevant if taken alone - особенно актуальный в отдельности Y - particularly relevant if combined with another document of the same category - особенно актуально в сочетании с друг им документ ом, такой же категории A – technological background - техническая информация O – non - written disclosure - без письменного раскрытия P – intermediate document - промежуточный документ T – theory or principle underlying the invention - теории или принцип, лежащий в основе изобретения E – earlier patent document, but published on, or after the filing date - Ранний патентный документ, но опубликованные после даты подачи заявки D – document cited in the application - документ указан в заявке L - document cited for other reasons - документа цитируется по другим причинам & - member of the same patent family, corresponding document – соответствующий документ, член того же патентного семейства

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74

А – документ, определяющий уровень техники; Е – более ранний патентный документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее; L - документ, ссылка на который делается по особым причинам, отличным от упомянутых в других категориях; О – документ, относящийся к устному раскрытию, применению, вставке и т. д.; Р – документ, опубликованный до даты международной подачи, но на дату испрашиваемого приоритета или после нее; Т – более поздний документ, опубликованный на или после даты международной подачи или даты приоритета и не порочащий заявку, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение; Х – документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска.

Изображение слайда
1/1
75

Слайд 75

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
76

Слайд 76: DEPATISnet

http://www.depatisnet.de – сервис Германского ведомства по патентам и товарным знакам http://depatisnet.dpma.de

Изображение слайда
1/1
77

Слайд 77

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
78

Слайд 78

Beginner – поиск для начинающих, здесь приведено ограниченное количество полей, в которые необходимо вводить соответствующие поисковые термины. Справа приведены форматы записей, каждый из которых является ссылкой на детальную расшифровку поля. Все поля соединяются друг с другом оператором AND. Expert – более усложненный поиск, похожий по принципу построения на расширенный поиск в БД США. Код поля вводить обязательно, но уже не вручную, а используя список полей в разделе «Available fields and wildcards» ниже поискового поля, после ввода кода поля ставится знак равенства: TI=display

Изображение слайда
1/1
79

Слайд 79

Знаки усечения: ? – ноль и любое количество знаков; ! – обязательно один знак; # – ноль или один знак. Операторы операторы сравнения дат: >, <, =, >=, <= ( W ) – оператор фразы, также его можно заменить на дефис: (nW), n – количество слов между терминами (A) – произвольный порядок терминов (P) – термины находятся в одном параграфе; (L) – термины находятся в одном поле. формат записи в поле МПК: IC= A23G3-00 л ибо IC= 'A23G3/00’

Изображение слайда
1/1
80

Слайд 80

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
81

Слайд 81

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
82

Последний слайд презентации: Методи та засоби пошуку

Преимущества D EPATISnet перед Esp@cenet: полное описание документов в Esp@cenet может отсутствовать, а в D EPATISnet оно будет; поисковый запрос может содержать неограниченное количество терминов; можно использовать операторы сравнения и контекстной близости; можно проводить поиск в полном тексте документов на немецком языке; содержит факсимиле ретро-документов на немецком языке.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже