Презентация на тему: Метод компонентного аналізу

Реклама. Продолжение ниже
Метод компонентного аналізу
Теза:
Компонентний аналіз
Ознаки досліджуваних слів
Зародження поняття «компонентний аналіз»
Зародження поняття «компонентний аналіз»
Фонетичний метод Н.С.Трубецького
Компонентний аналіз в граматиці
Метод компонентного аналізу
Зовнішній вигляд компонентного аналізу
Приклад №1
Приклад №2
Метод компонентного аналізу
Види сем
Види сем
Види сем
Види сем
Потенційна сема
Потенційна сема
Потенційна сема
Потенційна сема
Потенційна сема
Потенційна сема
Потенційна сема
Застосування компонентного аналізу в лінгвістиці
Переваги компонентного аналізу
Метод компонентного аналізу
1/27
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 61)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1705 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Метод компонентного аналізу

Зоріна Марія ЛА-з41м

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Теза:

С енс ом речень є сума сенсів слів, що входять до нього.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Компонентний аналіз

С истема прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Ознаки досліджуваних слів

Ознаки, за допомогою яких значимі одиниці відрізняються одна від одної, називаються диференційними, а ознаки, що сприяють об'єднанню одиниць, - інтегральними. Од на і т а сам а ознака може бути  диференціальн ою  та інтегральн ою в залежності від того, які одиниці зіставляються між собою.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Зародження поняття «компонентний аналіз»

У. Гуднаф та Ф. Лаунсбері - американські етнолінгвісти, які сформували основні принципи і поняття методу компонентного аналізу; Друга половина ХХ століття – звернення до словників, як до джерела матеріалу при лінгвістичних дослідженнях; Тезаурус Роже – ідеографічний словник, вперше виданий у 1852 році: класифікація лексики; Г рупа кембріджских вчених під керівництвом М. Мастерман – приписування кожному слову індексів.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Зародження поняття «компонентний аналіз»

Роботи, присвячені компонентному аналізу за останні 30 років: США: Дж. Катц, Дж. Фодор і Ю. Найда; Франція: Б. Пот’є, Ж. Гримас, Рей Дебев та багатьох інших; Розвиток теорії і методики компонентного аналізу в Росії : роботи Ю.Д. Апресяна, І.В. Арнольд, Р.С. Гинзбург, Ю.Н. Караулова, Є.М. Меднікової, О.Н. Селіверстової, І.А. Стерніна тощо.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Фонетичний метод Н.С.Трубецького

Ознаки для опису виділяються на підставі зіставлення однорідних одиниць мови. П ри зіставленні фонеми <д> і <т> розрізняються за єдиною ознакою — дзвінкістю – глухістю ; всі інші ознаки у них спільні, інтегральні. Навпаки, для фонем <д> і <б> ознака дзвінкості — інтегральна. Послідовно зіставляючи фонему, наприклад <д> з іншими фонемами — <н>, <д>, <з>, виділяємо диференціальні ознаки неназальності, твердості, вибуховості, сукупністю яких і визначається фонема <д>, що є із структурної точки зору пучком диференціальних ознак.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Компонентний аналіз в граматиці

Опис категорії відмінка російських іменників (Р.О.Якобсон):

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Економність, компактність і наочність опису предмету дослідження за допомогою компонентів (ознак) досягається за рахунок того, що їх число менше числа описуваних явищ.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10: Зовнішній вигляд компонентного аналізу

Компонентний аналіз вигідно відрізняється від інших способів опису семантики слова, оскільки він може бути представлений у вигляді таблиць, де по вертикалі розташовуються аналізовані слова, а по горизонталі — назви семантичних ознак. На перетині слів і ознак ставиться +, якщо ознака наявна, або —, якщо ознаки в значенні слова немає

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Приклад №1

Г рупа іменників, що позначають відчуття: * 1. первинність; 2. вторинність; 3. латентність; 4. експлозивність ; 5. пасивність протікання емоцій; 6. активність протікання емоцій; 7. контрольованість емоцій свідомістю; 8. неконтрольованість емоцій; 9. тривале протікання емоцій; 10. короткочасне протікання емоцій.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Приклад №2

«Лікувальні установи» за словником С. І. Ожегова :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

В якості компонент ів можуть виступати фонеми по відношенню до морфем, морфеми по відношенню до слів, слова по відношенню до речень, оскільки кожна попередня одиниця з формальної точки зору служить складовою частиною подальшої одиниці і тому може використовуватися у вигляді розрізнювача. Той факт, що компонентний аналіз здійснюється в основному на матеріалі іменників, рідше дієслів підкреслює номінативний (екстралінгвістичний) характер компонентів, які використовуються для опису значень.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Види сем

Розрізняють такі види сем : Класема ; Архісема ; Диференційна; Інтегральна; Потенційна; Градуальна.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Види сем

Класема — найбільш узагальнена за змістом сема, що відповідає значенню частин мови ( предметність, ознака, дія тощо ). її ще називають категоріальною семою. А рхісема — сема, спільна для певного лексико-семантичного поля чи тематичної групи (час, погода, переміщення, почуття тощо ).

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Види сем

Диференційна сема — сема, за якою розрізняють значення ( диференційною семою для йти і бігти є інтенсивність, для йти і ходити — односпрямованість /різноспрямованість ). Інтегральна сема — сема, спільна для двох чи більше значень (так, їхати, ходити, бігти мають інтегральну сему ‘місце переміщення — земля’, бігти і летіти — ‘односпрямованість’ ; інтегральною завжди є архісема ).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Види сем

Градуальна сема — сема, яка не представляє якоїсь нової ознаки, а лише ступінь вияву, інтенсивність тієї самої ознаки, що є і в інших близьких за значенням словах. Ймовірнісна, або потенційна сема — сема, яка не характеризує предмет чи взагалі поняття, позначене аналізованим словом, а може виявлятися в певних ситуаціях.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Потенційна сема

Так, психолінгвістичний експеримент показав, що …

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Потенційна сема

слово начальник асоціюється з такими ознаками, як « товстий », « злий », « нервовий »

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Потенційна сема

професор — « в окулярах », « старий », « розумний »

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21: Потенційна сема

студент — « веселий », « компанійський »

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Потенційна сема

Слово собака, як свідчать певні вирази, має потенційну сему « погане ставлення до неї » ( собачий холод, собаче життя )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23: Потенційна сема

слово осел асоціюється з тупістю ( дурний як осел і зослити )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Потенційна сема

Зрозуміло, що не кожен начальник товстий чи злий, не кожен професор старий і ходить в окулярах, не кожен студент компанійський, далеко не до кожного собаки погано ставляться ( переважно буває навпаки ) і ніби немає підстав уважати осла тупою твариною, як змію — розумною, однак такі семи в названих словах приховані й інколи дають про себе знати.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: Застосування компонентного аналізу в лінгвістиці

Лексикографія: Новий тип тлумачних словників – « Частотний словник семантичних множників російської мови » Ю. М. Караулов, Москва, 1980 р. Комп’ютерний переклад; Методика викладання мов.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Переваги компонентного аналізу

Породжений даними словників він, у свою чергу, зможе сприяти уточненню і удосконаленню дефініцій в тлумачних словниках і в теорії лексикографії. Удосконалення методики виявлення і опису сем сприятиме проникненню в семантичну природу слова, що відображає знання, придбані людиною в процесі суспільної практики її осмислення.

Изображение слайда
1/1
27

Последний слайд презентации: Метод компонентного аналізу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже