Презентация на тему: Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық

Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапаларын дамыту
Қарама-қайшылық
Зерттеудің мақсаты:
Зерттеу міндеттері:
Бірінші міндетті шешуде біз отбасы, отбасы тәрбиесі туралы психологиялық, педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалды:
Біздің түсінігімізде балабақша мен отбасының өзара ынтымақтастығының төмендегілерді көзд ейді:
Отбасымен жүргізілетін жұмыстың жаңа формалары
Шетелдегі отбасында бала тұлғасын қалыптастырудағы тәрбие моделі
Екінші міндет бойынша
Эксперимент барысы
Кесте-5. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапасының қалыптасу бойынша деңгейлері
Қалыптастыру эксперименті
Бақылау эксперимент нәтижесі Кесте-8. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапасының қалыптасу бойынша деңгейлері
Қорытынды
Ұсыныстар:
Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық
1/16
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 42)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (92 Кб)
1

Первый слайд презентации: Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапаларын дамыту

Көлбай Меруерт Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 4- жылдық 4 -курс студенті

Изображение слайда
2

Слайд 2: Қарама-қайшылық

Зерттеу проблемасының өзектілігі балабақша мен отбасы ынтымақтастығының дәстүрлі жүйесінің ескіруі мен инновациялық бағыттағы формалардың жеткіліксіздігі арасындағы; - мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапасын қалыптастыру қажеттілігі мен балабақша мен отбасы ынтымақтастығының арасындағы қарама-қайшылықтың болуымен анықталады. Қарастырылатын проблеманың маңыздылығы, оның теориялық және практикалық тұрғыдан зерттелуінің жетімсіздігі зерттеу тақырыбын «Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапаларын дам» деп таңдауымызға алып келді.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Зерттеудің мақсаты:

Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапаларын дамыту процесін қамтамасыз ететін педагогикалық шарттар кешенін жасау және тәжірибеде іске асыру. .

Изображение слайда
4

Слайд 4: Зерттеу міндеттері:

1. Балабақша мен отбасы ынтымақтастығы негізінде балалардың тұлғалық сапасын дамытуды теориялық тұрғыдан талдау жасау. 2. Балабақша мен отбасы ынтымақтастығы негізінде балалардың тұлғалық сапасын дамытудың педагогикалық шарттар кешенін айқындау. 3. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, балабақша мен отбасы ынтымақтастығын және баланың тұлғалық сапасын дамыту бойынша жұмыс істейтін тәрбиешілерге мен студенттерге арналған әдістемелік ұсыныстар беру.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Бірінші міндетті шешуде біз отбасы, отбасы тәрбиесі туралы психологиялық, педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалды:

Мектепке дейінгі пеедагогика ғылымында Т.А.Маркова, В.Г. Нечаевой, Л.Ф.Островская, С.В. Петерина, Л.Г. Григорян] және т.б балалардың тұлғалық сапаларының қалыптасуындағы мектепке дейінгі ұйым мен отбасының бірлескен жұмысы туралы зерттеген. Елімізде Н.Құлжанова, А.К.Меңжанова және т.б. зертетулерінде адамгершілік тәрбиесін отбасымен байланысы көрсетілген. Мектепке дейінгі ұйымның отбасымен жұмысын Р.Д. Муталиева, К.Сейсембаев, А.Ә Капенованың еңбегі арналған. Тұлға және мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапаларының қалыптасуы туралы өзін-өзі бағалауды Г.Г.Кравцов, А.А.Леонтьев, Е.Е.Сапогова, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман) осы талдау негізінде о тбасы балалардың тұлғалық сапасына қалыптасуына екі жақты әсер етеді: Біріншіден, отбасы материалдық жағдайымен сипатталатын отбасы мүшелерінің материалдық және рухани қажетсінуі мен әлеуметтік құндылығы арқылы. Екіншіден, әлеуметтік мақсатқа бағындырылған әсер ету арқылы. Бұл көбінесе отбасындағы негізгі көзқарас пен тәрбие процесі қоғамның тәрбие мақсатына, адамгершілік және эстетикалық талаптарына қаншалықты сәйес келуіне байланысты жүзеге асырылатындығы анықталды.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Біздің түсінігімізде балабақша мен отбасының өзара ынтымақтастығының төмендегілерді көзд ейді:

бала тәрбиесі бойынша өзекті және әлеуеттік мүмкіндіктерін айқындау мақсатында отбасын зерттеу(бұл жұмысты тәрбиеші, психолог, әлеуметтік педагогтар жүзеге асырады); қиын отбасылар топтарын айқындау, мамандардың ата-аналар және балалармен жеке және топтық түзету жұмыстарын өткізу мақсатында өзара әрекеттесуге мүдделілігін дамыту бойынша тәрбиешінің ата-аналармен жұмысы ; тәрбиешінің, психолог, әлеуметтік педагог, медқызметкер және ата-аналардың бірлескен қызметінің (ұжымдық, жеке және топтық) бағдарламасын құру; олардың бірлескен қызметінің аралық және қорытынды нәтижелеріне талдау жасау; өзара әрекеттестіктің барлық субъектілерінің қарым-қатынастағы құзыреттілігін дамыту бойынша жеке және топтық қызметі; балалардың базалық, іргелі қажеттіліктерін (ең алдымен қауіпсіздікке қажеттілік) мейлінше толық қанағаттандыру бойынша өзара әрекеттестіктің барлық субъектілерінің ұмтылысы.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Отбасымен жүргізілетін жұмыстың жаңа формалары

Т.А. Маркова жеке, ұжымдық, көрнекілік формаларды ұсынды: Л.М. Клариннің ата-аналармен дәстүрлі емес жұмыс түрлерін төмендегідей көрсетті: Жеке формасына : отбасы тәрбиесінен тәжірибелерді зерттеу; - жеке әңгімелесулер мен кеңестер; -ауызша журнал дар; - дөңгелек үстел; -іскерлік ойындар; - Ұжымдық формаларға : топтық және ата-аналар жиналысы; ұжымдық кеңестер; дәрістер ( лектори я ) ; сенбіліктер; ( ата-налармен бірлескен жұмыстар ) o сұраққа жауап кеші Көрнекілікке қатыстылары : -көрме, фотомонтаж ; - балалардың жұмысын көрсету; - ашық есік күні; - педагогикалық ақпараттық стендтер; - ата-аналарға арналған кітапхана; - отбасы тәрбиесіне байланысы жылжымалы папкалар; - п едагоги калық ақпараттық стенд тер; - ата-аналдарға арналған кітапхана. КВН; - с порт тық мерекелер; - сауалнама алу; - т ест ілеу

Изображение слайда
8

Слайд 8: Шетелдегі отбасында бала тұлғасын қалыптастырудағы тәрбие моделі

Адлерлiк модель баланың үйлесiмдi дамуы үшiн ең қажеттiсi отбасы мүшелерiнiң арасындағы өзара сыйластық теңқұқықтық және ынтымақтастық Оқу-теориялық модель тұлғаның еркiндiгi жоққа шығарылады, адамның еркi мен мiнез-құлқы тұтасымен айналасындағыларға тәуелдi, байланысты деп танылады Сезiмдiк коммуникация моделi мiнез-құлықтың негiзгi мотивi адамның өзiн-өзi танытуға қажеттiлiгiн туғызу өзiн-өзi таныту үшiн жағымды жағдай, өзара жылы, достық, қолдау атмосферасын туғызу; Э.Берннiң транзактық талдауына (анализiне) негiзделген модель . Бұл модель аясында адамның мiнез-құлқы белгiлi бiр әрекет алмасу ретiнде қарастырылады. Өзара әрекеттестiкке түсетiн әрбiр қатысушы Бала, Ата-ана, Ересек адам. Т ранактық талдау тiлiне жеткен бала, өзi және айналасындағылар туралы мол түсiнiгi болғандықтан, өз проблемасын шешуде аса қинала қоймайды Х.Джиноттың топтық кеңестер моделi ата-аналарды өзiн-өзi құрметтеуге тәрбиелеу, өзiне-өзi сенiмдi ата-ана ғана өзiне-өзi сенiмдi, психикалық тұрғыда сау бала тәрбиелей алады.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Екінші міндет бойынша

Балабақша мен отбасы ынтымақтастығы негізінде балалардың тұлғалық сапасын дамытудың педагогикалық шарттарын айқындадық: - балалардың ересектермен тұрақты және қарқынды қарым-қатынас жасауына оңтайлы мүмкіндіктер туғызу; - тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің, ата-аналар арасында эмоционалдық-психологиялық микроклиматты сақтау; - адамгершілік, мінез-құлық ережелерін, әлеуметтік тәжірибелерді меңгертуде отбасы мен балабақшаның ынтымақтастығы негізінде құру.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Эксперимент барысы

Эксперимент Алматы қаласының №90 балабақшасында 3 кезеңнен өткізілді, оған эксперименттік топқа 20 бала, бақылау тобына 23 бала қатысты. Сол сияқты тәрбиешілер мен ата-аналар, тәрбиешілер және балалар қатысты.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Кесте-5. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапасының қалыптасу бойынша деңгейлері

Топтары Жоғары деңгей Орта деңгей Төменгі деңгей Э.д Э.д Э.д Эксперименттік топ 25% 23% 52% Бақылау тобы 23% 25% 22%

Изображение слайда
12

Слайд 12: Қалыптастыру эксперименті

Ата-аналармен жеке және ұжымдық формалармен жұмыстар жүргізілді : топтық және ата-аналар жиналысы; ұжымдық кеңестер; дәрістер ( лектори я ) ; сенбіліктер; ( ата-налармен бірлескен жұмыстар ) o сұраққа жауап кеші Көрнекілікке қатыстылары : -көрме, фотомонтаж ; - балалардың жұмысын көрсету; - ашық есік күні; - педагогикалық ақпараттық стендтер; - ата-аналарға арналған кітапхана; - отбасы тәрбиесіне байланысы жылжымалы папкалар; - п едагоги калық ақпараттық стенд тер; - ата-аналдарға арналған кітапхана.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Бақылау эксперимент нәтижесі Кесте-8. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық сапасының қалыптасу бойынша деңгейлері

Топтары Жоғары деңгей Орта деңгей Төменгі деңгей Э.д Э.к Э.д Э.к Э.д Э.к Эксперименттік топ 25% 40% 23% 38% 52% 22% Бақылау тобы 23% 25% 25% 28% 22% 57%

Изображение слайда
14

Слайд 14: Қорытынды

Отбасының өзара әрекеттестігін жүзеге асырудың ғылыми негізі балабақша мен отбасындағы тәрбие проблемаларын кешенді шешуге, балаларды тәрбие леудегі жағымсыз факторлар ықпалын төмендетуге, балабақша мен отбасының арасындағы әлеуетті мүмкіндіктерді белсендендіруге және ресустарды оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Балабақша мен отбасының тиімді әрекеттесуінің технологиясы «мектеп-отбасы» аясындағы тиімді әрекеттестік шарттарын сақтауға негізделеді.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Ұсыныстар:

Дипломдық жұмысының нәтижелері бойынша мынадай ұсыныстар берілді: - Балабақша мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапасын дамытудың жұмыстарын ұйымдастыруда оқу-тәрбие жұмыстарының маңызын жүйелі, мақсатты, кешенді жетілдіру тұрғысынан қарау, тәрбиешідерге және балаларға арнайы ғылыми-теориялық және әдістемелік әдебиеттер шығару; - балабақша мен отбасының ынтымақтастығы жетілдіру, оның мәні мен мазмұнын бала тұлғасының дамуына бағыттау; - балабақшаларда дене тәрбиесі «Әлеуметтік» білім саласы бойынша ұйымдастырылған оқу әрекетін отбасын араластыру негізінде өткізу. Зерттеу проблемасы күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын түбегейлі талдап, қамтып шығу мүмкін емес. Келешекте балабақша мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық сапасын дамытудың мәселесін әлемдік тәжірибе негізінде және халықтық педагогика мұралары арқылы, жанұя байланысымен сабақтастыра алатын, мектепке дейінгі ұйымда балалардың тұлғасын қалыптастыруды жетілдіру мәселесі өз алдына зерттеуді қажет етеді деп есептейміз. істеуі қажет. Ата-аналармен жұмыста психолгтар, социологтармен бірлескен жұмысы қажет деп санаймыз.

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының ынтымақтастығы негізінде баланың тұлғалық

ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!

Изображение слайда