Презентация на тему: Медицина – биологиялы қ зерттеулерді жоспарлау және жүргізу

Медицина – биологиялы қ зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.
Дәрістің жоспары:
« Қ азақстан Республикасында клиникаға дейінгі зерттеулерд ің, медицина – биологиялық тәжірибелердің және клиникалық сынаулардың жүргізу ережелерін бекіту
Статистикалық әдістерді қолдану операциясының тізбегі
Медицина – биологиялық тәжірибелердің кезеңдері
Жоспарлау:
Тәжірибені жүргізу:
Талдау:
Статистикалық талдау :
Қорытындылау :
Клиникалық зерттеулер жоспарларының түрлері.
Тәжірибелік жоспар
Бақылау бойынша зерттеу жоспары
Параллелді зерттеудің схемасы
Параллелді жоспар
Қиылысқан зерттеу схемасы
Қиылысқан жоспар
Факторлық зерттеу схемасы.
Емдеудің мүмкін комбинациясы ( 2х2)
Факторлық жоспар.
Тізбектей жоспарлау.
Тізбектей жоспарлау.
Статистикалық дестелер :
SAS жүйесі :
SPSS дестесі :
Statistica 6.0 дестесі :
Әдебиеттер
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
1/28
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 97)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (117 Кб)
1

Первый слайд презентации: Медицина – биологиялы қ зерттеулерді жоспарлау және жүргізу

Изображение слайда
2

Слайд 2: Дәрістің жоспары:

Медицина – биологиялы қ зерттеулердің негізгі мәселелері. Медицина – биологиялық тәжірибенің кезеңдері. Клиникалық зерттеулер жоспарының түрлері. 4. Биомедициналық деректерді талдауға арналған статистикалық дестелер.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Қ азақстан Республикасында клиникаға дейінгі зерттеулерд ің, медицина – биологиялық тәжірибелердің және клиникалық сынаулардың жүргізу ережелерін бекіту туралы » Денсаулық сақтау министрінің 25 шілде 2007ж. №442 бұйрығы

Изображение слайда
4

Слайд 4: Статистикалық әдістерді қолдану операциясының тізбегі

мәселенің арнайы ғылым терминдерімен айқын қойылуы, мәселені статистика тіліне аудару, оны шешу үшін лайықты әдісті таңдау, қажетті есептеулерді жүргізу, алынған нәтижелерді статистика ғылымының терминдерімен тұжырымдау, арнайы ғылым тілінде қорытынды жасау.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Медицина – биологиялық тәжірибелердің кезеңдері

жоспарлау, тәжірибе жүргізу, алынған деректерді статистикалық талдау, қорытынды.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Жоспарлау:

зерттеу мақсатын анықтау, популяцияны сипаттау, таңдаманы анықтау, жорамалды ұйғару, мәнділік деңгейін анықтау, критерийдің қуаттылығын анықтау.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Тәжірибені жүргізу:

Жоспарға сәйкес таңдама алу, Өлшеу нәтижелері бойынша файл немесе кесте құру.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Талдау:

жиналған деректердің нақтылығын тексеру, статистикалық талдау.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Статистикалық талдау :

деректерді көрнекілеу (графикті түрде кескіндеу – полигондар мен гистограммалар тұрғызу), таңдама таралудың түрі жөніндегі жорамалды тексеру, таралу параметрлерін бағалау (нүктелік және аралық бағалар), байланыстар мен тәуелділіктерді айқындау.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Қорытындылау :

Тәжірибе мен статистикалық талдаудың нәтижелері жете сипатталады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Клиникалық зерттеулер жоспарларының түрлері

тәжірибелік (эксперименталдық ), бақылау нәтижесі бойынша, параллелді, қиылысқан, факторлық, тізбектей.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Тәжірибелік жоспар

Артықшылығы: нәтижеге ықпал ету мүмкіндігі, жорамалдарды дәлелдеу дәлдігі, факторларды бақылау мүмкіндігі, ақпараттар көлемі көп. Кемшіліктері : жүргізу мүмкіндігі шектелген.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Бақылау бойынша зерттеу жоспары

Артықшылығы: жүргізу мүмкіндігі шектелмеген, эпидемиологиялық зерттеулерде қолданылатын бірден бір әдіс. Кемшіліктері : факторларды бақылау мүмкіндігі шектелген, ақпарат көлемі аз.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Параллелді зерттеудің схемасы

Бас жиынтық Таңдама жиынтық Бағалау Емдеу тобы Бақылау тобы Нәтижелерді салыстыру Реакция бағасы Реакция бағасы

Изображение слайда
15

Слайд 15: Параллелді жоспар

Артықшылығы: талдау әдістерін таңдау кеңдігі, күрделі емес есептеулер. Кемшіліктері : топтар арасындағы өзгерушіліктің үлкендігі, таңдама көлемінің үлкендігі.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Қиылысқан зерттеу схемасы

Б ас жиынтық Таңдама жиынтық Бақылау тобы Реакция бағасы Реакция бағасы Б ағалау Емдеу тобы Реакция бағасы Реакция бағасы Бақылау Емдеу Реакцияны салыстыру Реакцияны салыстыру

Изображение слайда
17

Слайд 17: Қиылысқан жоспар

Артықшылығы: таңдама көлемі аз, бағалар саны аз. Кемшіліктері : қалдық эффектілері, зерттелуші шығып қалғанда туатын күрделіліктер.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Факторлық зерттеу схемасы

Пациенттер тобы Емдеу әдістері А Б 1-ші топ 0 0 2-ші топ 0 1 3-ші топ 1 0 4-ші топ 1 1

Изображение слайда
19

Слайд 19: Емдеудің мүмкін комбинациясы ( 2х2)

Аспирин Бета - каротин Жоқ Иә Жоқ Ешнәрсе Бета - каротин Иә Аспирин Аспирин +бета-каротин

Изображение слайда
20

Слайд 20: Факторлық жоспар

Қолданылуы: екі немесе одан көп емдеу әдістерін бағалау үшін; доза мен эффект арасындағы тәуелділікті анықтау үшін ; бірнеше бірге қолданылатын препараттар дозаларының ең тиімді комбинацияларын анықтау үшін.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Тізбектей жоспарлау

Артықшылығы: шығыны аз ( экономды ), таңдама өлшемінің орташа алғанда екі есе кішіреюі, бірінші және екінші текті қателіктерді алдын ала анықтау мүмкіндігі.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Тізбектей жоспарлау

Кемшіліктері: шешім қабылдау үшін үнемі талдау жасап отыру қажеттілігі; пациенттерді жұптастырып салыстыру, ол сынау уақытын ұлғайтады; келесі пациентті сынауға алдыңғы пациент оны аяқтағаннан кейін ғана кіргізу.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Статистикалық дестелер :

арнайы дестелер, жалпы қолданыстағы статистикалық дестелер (SAS, SPSS, SYSTAT, MINITAB, Statistica, STADIA, STATGRAPHICS), кестелік процессорлар және электрондық кестелер ( Excel ).

Изображение слайда
24

Слайд 24: SAS жүйесі :

20 дан жоғары әртүрлі бағдарламалық құралдар, әмбебап дестелер арасынан статистикалық алгоритмдерді жинау мүмкіндігінің өте жоғарылығы, өз бетіңмен дайындаған алгоритмдерді қосу мүмкіндігі, деректерді жүйелеуден бастап статистикалық талдаудың кез келген есептерін шешу мүмкіндігі.

Изображение слайда
25

Слайд 25: SPSS дестесі :

кәсіпкер - статистиктер үшін, статистикалық талдаудың дамыған аппараты, ыңғайлы графиктік құралдар ( 50 ден аса диаграммалар түрлері ), есеп дайындаудың дамыған құралдары, анықтама жүйесі маңызды операциялар үшін адымдық нұсқаулардан тұрады.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Statistica 6.0 дестесі :

функционалдық алгоритмдер спектрінің көптігі, талдаудың параметрлік емес әдістерін, көпөлшемді талдау әдістерін қамтиды, алғашқы деректермен әртүрлі деңгейде жұмыс істеу құралдары жете дамыған, құралдар панелі кең, графиктердің, матрицалар мен пиктограммалардың жүздеген түрлері келтірілген, графиктер дизайндарын өз бетіңмен дайындау мүмкіндіктері.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Әдебиеттер

Лукьянова Е.А. Медицинская статистика. – М: Изд. РУДН, 2002. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М, Медиа Сфера, 2002. В.И.Юнкеров, С.Г.Григорьев «Математико-статистическая обработка данных мед. исследований», С.-П., 2002г Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1999.

Изображение слайда
28

Последний слайд презентации: Медицина – биологиялы қ зерттеулерді жоспарлау және жүргізу: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Изображение слайда