Презентация на тему: Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву

Реклама. Продолжение ниже
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Приклад: Обчислити середнє арифметичне від ’ ємних елементів масиву х [10] та їх кількість.
Приклад: Знайти найбільший серед додатних елемент масиву x [10], його номер та сформувати новий масив y з від ’ ємних елементів заданого масиву.
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Приклад: Читаючи матрицю по стовпчиках, побудувати вектор з від ’ ємних елементів матриці а [3][4] і підрахувати їх кількість.
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву
1/13
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 29)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1569 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву іменовану послідовність величин одного типу (елементів масиву). Опис масивів у програмі відрізняється від опису простої змінної наявністю після імені квадратних дужок «[ ]», в яких задається кількість елементів масиву (розмірність). Нумерація елементів масиву починається з 0. Одновимірні масиви - це лінійна послідовність однотипних елементів (вектор). Кожен елемент має свій порядковий номер (індекс). Масиви повинні бути оголошені явно, щоб компілятор міг виділити неперервну ділянку пам ’ яті обсягом n * sizeof ( тип елементів)

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

<тип> <ім'я> [ n ]; <тип> <ім'я> [ n ] = {значення}; <тип> <ім'я> [ ] = {значення}; Приклад: float m [6]; float m [6] = {3.4, 4.5, 5.6, 6.7, 8.9, 10.3}; float m [ ] = {3.45, 4.56, 5.67, 6.78}; Надалі кількість елементів змінити неможливо. Для того, щоб обнулити елементи оголошеного масиву, достатньо ініціювати його перший елемент: int mas [0]= {0};

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

За замовчуванням, якщо в оголошеному масиві ініціюється тільки декілька перших елементів, то його інші елементи ініціюються нулями. Так, у випадку, коли float mas [10] = {2.2, 34.56 }, останні вісім елементів масиву одержать значення 0. Доступ до елементів реалізується через індекси або через вказівники (адреси). У разі доступу через індекси застосовують конструкцію ім ’ я масиву [ індекс елементу ] Індекс може бути довільним виразом цілого типу: arr [ 2*k-5 ]

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Приклад: Обчислити середнє арифметичне від ’ ємних елементів масиву х [10] та їх кількість

#include < stdio.h > void main(); { int mas [10], i, k, s; float sa; k =0; s =0; puts (“ Введіть елементи масиву \ n ”); for ( i=0; i<10; i++) scanf (“%i”, &mas[i]); for (i=0; i<10; i++) if (mas[i]<0 ) { s+=mas[i]; k++}; sa= (float)s/k; printf (“ Середнє арифметичне від ’ ємних елементів масиву % f \n”, sa); printf (“Кількість: %i\n”, k); }

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Приклад: Знайти найбільший серед додатних елемент масиву x [10], його номер та сформувати новий масив y з від ’ ємних елементів заданого масиву

#include < stdio.h > void main() { int x[10], max, k, y[10], i, n; puts (“ Введіть елементи масиву х \ n ”); for ( i=0; i<10; i++) scanf (“%i”, &x[i]); max=x[0]; k=0; for ( i=0;i<10; i++) if (x[i]>0 && x[i]>max) { max=x[i]; n=i; } ; else if (x[i]<0) { y[k]=x[i]; k++; } ; printf (“max=%i, його номер n=%i\n”, max, n); printf (“ Масив y з від ’ ємних елементів \n”); for ( i=0; i<k-1; i++) printf (“ %i ”,y[i]); }

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Багатовимірні масиви. Масив, елементи якого є масиви меншої вимірності. Матриці являють собою порядковий запис декількох одновимірних масивів. Місце розташування кожного елемента визначається за допомогою двох індексів — номера рядка і номера стовпця, тобто порядкового номера в рядку. Індекси двовимірних масивів записуються в квадратних дужках і нумерація індексів починається з нуля (0). Двовимірні (і багатовимірні) масиви оголошуються так: int mas [2] [5] ={ 1, 5, 3, 7, 4, 10, 11, 13, 14, 25 }; int mas [ ][5] ={ 1, 5, 3, 7, 4, 10, 11, 13, 14, 25 }; int mas [ ][5] ={ { 1, 5, 3, 7, 4 }, {10, 11, 13, 14, 25} }

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Приклад: Читаючи матрицю по стовпчиках, побудувати вектор з від ’ ємних елементів матриці а [3][4] і підрахувати їх кількість

#include< stdio.h > void main() { int a[3][4], b[12], i, j, k; for (i=0; i<3; i++) for (j=0; j<4; j++) scanf (“%i”, &a[i][j]); k=0; for (j=0; j<4; j++) for (i=0; i<3; i++) if (a[i][j]<0) { b[k]=a[i][j]; printf(“b[%i]=%i\n”, k, b[k]); k++; } }

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

Приклад: Елементи головної та побічної діагоналей матриці С(4,4) поміняти місцями. Визначити максимальний елемент перетвореної матриці, а також номери рядка та стовпця, на перетині яких він знаходиться. #include <stdio.h> void main() { const int n=4; int i, j, imax, jmax; float max, C[][n]={{3.6, 8.9, 1.9, 5.8}, {8.8, 4.1, 1.2, 6.3}, {2.5, 6.4, 0.1, 5.5}, {8.8, 4.1, 1.2, 6.3}}; puts ("massiv C[n][n]"); for (i=0; i<n; i++) { for (j=0; j<n; ++) printf ("%0.1f ", C[i][j]); printf ("\n"); }

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

float rab; for (i=0; i<n; i++) { j=n-1-i; rab=C[i][i]; C[i][i]=C[i][j]; C[i][j]=rab; } puts ("REZULT massiv"); for (i=0;i <n; i++) { for (j=0; j<n; j++) printf ("%0.1f ",C[i][j]); printf ("\n"); }

Изображение слайда
1/1
13

Последний слайд презентации: Масиви Масиви належать до складених типів даних. Масив являє собою кінцеву

max=C[0][0]; imax=jmax=0; for (i=0; i<n; i++) for (j=0; j<n; j++) if (C[i][j]>max) { max=C[i][j]; imax=i; jmax=j; } printf ("max=% 5. 1 f index stroki=%i index stolbca=%i", max, imax+1, jmax+1); scanf ("%i", &i); }

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже