Презентация на тему: МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реклама. Продолжение ниже
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛІТЕРАТУРА:
НЕ 1.1. РОЗУМІННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Ринок як базова основа маркетингового менеджменту
В якості основних принципів функціонування ринкового механізму необхідно виділити наступні:
Механізм ринкової взаємодії
Структура обміну в сучасній економіці
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Серед позитивних сторін слід відзначити :
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ринкове середовище маркетингової діяльності фірми
1/12
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (120 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

НЕ 1.1. РОЗУМІННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ЛІТЕРАТУРА:

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 846 с. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 184 с. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник /За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін.. – К.: Видавництво « Хімджест », 2008. – 720 с. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Під заг. ред. М.І.  Белявцева та В.Н. Воробйова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с. Пе лішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 300 с. Управление маркетингом: Учеб. пособие / Под ред. Проф. И.М. Синяевой. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: Вузовский ученик, 2011. – 416 с. Щербань В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: НЕ 1.1. РОЗУМІННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Ринок як базова основа маркетингового менеджменту 1.2. Маркетинговий менеджмент як ринкова концепція управління сучасною організацією 1.3. Принципи та функції маркетингового менеджменту 1.4. Особливості та тенденції маркетингового менеджменту у ХХІ сторіччі

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 1.1. Ринок як базова основа маркетингового менеджменту

Організовуючи процес управління маркетингом, менеджери використовують маркетингові інструменти з метою формування ринкової стійкості за рахунок ретельної підготовки : • маркетингових досліджень ; • продуктової політики; • цінової політики; • розподільної політики ; • комунікаційної політики

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: В якості основних принципів функціонування ринкового механізму необхідно виділити наступні:

наявність різних форм власності з переважанням приватної; відповідність товарної маси та платоспроможного попиту населення; право вільного вибору і незалежність господарюючих суб'єктів в умовах впливу ринкових законів вартості, попиту, пропозиції, конкуренції та багатьох інших правил «ринкової гри »; державна підтримка підприємницького сектора і регулювання ринковою економікою ; принцип матеріальної зацікавленості і відповідальності за виконання договірних зобов'язань всіма учасниками ринкового обороту; формування ринкової етики взаємодії, моралі, честі і гідності, корпоративної відповідальності за результати праці перед суспільством

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Механізм ринкової взаємодії

ПРАЦЯ « РИЗИК »

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Структура обміну в сучасній економіці

Ресурси РИНКИ ДЕРЖАВИ РИНКИ РЕСУРСІВ РИНКИ СПОЖИВАЧІВ РИНКИ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКИ ВИРОБНИКІВ Гроші Гроші Ресурси Ресурси Послуги, гроші Послуги, гроші Послуги, гроші Податки, товари Податки, товари Податки Послуги Податки, товари Податки, товари

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Система управління маркетингом - це перш за все цілісна сукупність взаємопов'язаних елементів, націлена на результативну роботу з ринками за рахунок активного використання товару, ціни, механізмів розподілу, просування та успішного позиціонування. Серед безлічі ринкових функцій першорядними являються наступні: регулююча ; інформаційна ; посередницька ; ціноутворююча ; сануюча

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Серед позитивних сторін слід відзначити :

раціональний перерозподіл ресурсів для задоволення розумних потреб суспільства; формування стимулів для виробництва високоякісних продуктів, підвищення їх конкурентоспроможності та сервісне обслуговування клієнтів; поворот виключно в сторону клієнтів, підвищення сервісних їх обслуговування і соціальної відповідальності за результати праці. ініціатива, творчість, відповідальність за прийняті договірні зобов'язання з боку кожного учасника ринкового обігу.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Серед негативних характеристик насамперед слід назвати незацікавленість в наукових фундаментальних дослідженнях, оскільки вони мають тривалі терміни окупності; ринок не може також вирішити короткострокові проблеми в надзвичайних ситуаціях епідемій, повеней, пожеж; ринкові відносини не мають механізмів захисту прав людини на працю, освіту, охорону здоров’я. Навпаки, ці відносини сприяють різкому розшаруванню суспільства на багатих та знедолених.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Ринкове середовище маркетингу - сукупність умов, сил і чинників, що роблять вплив на результати корпоративної діяльності фірми і її ринкову стійкість. Ринкове середовище інтегрує в собі корпоративні зусилля з маркетингу, сили і чинники мікросередовища, безпосередньо пов'язані з діяльністю фірми, глобальні чинники, діючі в масштабах національних та світових ринків збуту. Тому кожна компанія змушена навчитися враховувати сукупні фактори макро- і мікросередовища, оволодіти майстерністю їх прогнозування і, по можливості, регулювання.

Изображение слайда
1/1
12

Последний слайд презентации: МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Ринкове середовище маркетингової діяльності фірми

Політичне середовище Середовище державного регулювання Фірма Внутрішнє середо-вище Природньо-економічне середовище Менедж-мент Кадри Техноло-гія органі-зації Культура організації Імідж, репутація Інфраструктура Гроші Маркетинг Постачальники Фактори зовнішнього середовища Клієнти / запити Конкуренти Посередники Партнери по бізнесу Владні структури Інвестори, банки Контактні аудиторії, ЗМІ Фактори макро середовища Економіко-правове середовище Маркетинго-інформаційне середовище Науково-технічне середовище Культурно-освітнє середовище Соціально-демографічне середовище

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже