Презентация на тему: Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій

Реклама. Продолжение ниже
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій
1/9
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 17)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (771 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій

Виконав студент групи Ф-34 Фурман А. В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій : як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. У якості прикладу першого підходу до визначення сутності банківського маркетингу наведемо визначення, яке запропонувала Г.Л. Макарова у своїй роботі “Система банковского маркетинга”: “Банківський маркетинг – система управління банківською діяльністю в рамках загальної ідеології маркетингу ”. Таке визначення банківського маркетингу цілком відповідає найбільш загальним вимогам трактування його сутності, однак воно не містить чітко окресленого складу об’єкту дослідження.    Саме тому переважна більшість як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників базуються на принципах другого підходу до визначення сутності банківського маркетингу, що обумовлено насамперед практичними потребами ефективної організації банківського бізнесу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Маркетингове дослідження спрямоване на забезпечення найефективнішого пристосування виробництва і сфери обслуговування та їх структур до запитів і вимог ринку. Найважливішим завданням маркетингового дослідження є визначення умов, за яких можна досягти оптимального співвідношення між попитом та пропозицією товарів на ринку. Аналіз попиту та пропозиції дає можливість визначити, як реалізуються на певному ринку відносини між виробниками і споживачами товарів, які умови визначають тенденції формування, розвитку попиту та пропозиції в досліджуваний період та їх перспективи. Вивчення умов ринку доповнюють дослідження і оцінювання діяльності фірм, які працюють на ринку, їхніх позицій, здійснюваних ними методів торгівлі, застосовуваної ними комерційної практики, стилю ринкових відносин. Тому іншим важливим завданням маркетингового дослідження є визначення конкурентних позицій певних видів продукції фірми і її самої на досліджуваному ринку та орієнтація виробництва на випуск таких виробів, яким би був забезпечений збут на конкретних ринках при одержанні фірмою запланованого прибутку. Виконання цих завдань можливе завдяки обліку результатів маркетингового дослідження при прийнятті керівництвом фірми рішень у галузі розробки нової продукції, визначенні структури та оптимальних витрат виробництва, щоб досягнути високої якості своєї продукції. Тобто діяльність фірми грунтується на ринковій концепції, яка розглядає всі стадії підготовки і безпосереднього виробництва продукції, а також її збут. Маркетингове дослідження вивчає певний (обумовлений) ринок або його сектор (сегмент), враховуючи запити певних категорій споживачів, що вимагає ретельного вивчення і споживчого, і виробничого попиту. Цим зумовлена потреба застосування комплексного підходу до маркетингового дослідження

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Маркетингове дослідження банківських операцій з векселями Схема даної операції наступна банк укладає з клієнтом угоду, за якою банк кожен місяць погашає заборгованість клієнта за енергоносії, телефонні розмови та ін. зі знижкою яка дорівнює від 1/3 до ½ від ставки дисконту на вексель. Після погашення заборгованості укладається акт про погашення заборгованості і на підставі такого акту клієнт перераховує банку належну суму.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Значне місце в маркетингу приділяється його функціям. Функції маркетингу представляють його сутність у дії. Функції маркетингу можна розподілити на групи. 1. Аналітичні — вивчення ринку, споживачів, товарної структури, конкурентів. 2. Виробничі — організація виробництва і матеріально-технічного постачання, впровадження нових технологій, забезпечення високої якості й конкурентоспроможності вироблених продуктів. 3. Розподільно-збутові — організація каналів збуту, системи транспортування і збереження, проведення товарної і цінової політики, реклама. 4. Управлінські — планування на тактичному і стратегічному рівнях, інформаційне забезпечення маркетингу, контроль. Згідно аналітичних функцій вся економічна система суспільства функціонує на основі розуміння того, що диктує ринок і як він реагує на появу того чи іншого продукту.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Маркетингова система комерційного банку включає в себе три блоки : 1. Маркетинговий підхід, який представлений усвідомленням сутності і принципів банківського маркетингу, формуванням своєрідної філософії здійснення банківського бізнесу.    2. Маркетинговий процес, що включає в себе такі основні етапи: - вивчення ринку; - стратегічне і тактичне планування - розробка продукту; - ціноутворення (цінова політика); - організація збуту банківських послуг; - система стимулювання збуту банківських послуг.     3.Маркетингова    служба,    яка    представлена    організаційними підрозділами на різних рівнях банківської ієрархії.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Банківський маркетинг є одним із галузевих видів маркетингу, які можна розглядати, як форми розмежування єдиного цілого - загальної теорії маркетингу - відповідно до сфер комерційної і некомерційної діяльності людей. Тому ми можемо виділити як їхні спільні,так і специфічні риси.    Спільними рисами банківського та інших галузевих видів маркетингу можна вважати : першочергову орієнтацію на задоволення потреб клієнтів; - єдину загальну схему і організацію маркетингової діяльності; - необхідність постійного аналізу ринку та його сегментування ; - єдині критерії ефективності маркетингової діяльності. Водночас банківський маркетинг характеризується певними особливостями, обумовленими специфікою банківської діяльності. Виділимо основні із них:    1. В основі абсолютної більшості банківських послуг лежить процес купівлі і продажу особливого товару - грошей. Це, в свою чергу, обумовлює формування особливих відносин власності, при яких купівля і продаж банківських послуг виступають як передача грошового капіталу тільки в тимчасове користування без зміни його власника. 2. Орієнтація банківського маркетингу не тільки на наявних та потенційних клієнтів, але й на персонал банку. 3. Висока ступінь державного регулювання банківського бізнесу, яке здійснюється в стратегічному плані через систему спеціального банківського законодавства і в оперативному плані інструментами центрального банку.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Отже, маркетинг — це філософія управління ринком банківських послуг, напрямок їх реалізації, коли вирішення проблем споживачів шляхом ефективного задоволення їх запитів веде до успіху і приносить користь суспільству. Основні принципи маркетингу взаємопов'язані між собою і забезпечують виконання його функцій — аналітичних, виробничих, розподільно-збутових, управлінських у мікроекономічному середовищі.

Изображение слайда
1/1
9

Последний слайд презентации: Маркетингові дослідження на ринку банківських операцій

Дякую за увагу!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже