Презентация на тему: Мәліметтер қоры ( М Қ ) - ақпараттық жүйенің өңделетін объект ісі, қоршаған

Мәліметтер қоры ( М Қ ) - ақпараттық жүйенің өңделетін объект ісі, қоршаған ортаның белгілі бір саласының немесе бір пән аймағының нақты объект ілері жайлы
Алдын ала өрістің аты ( қайталанбайды ) ; өрістің тип і ; сипаттамалары ( ұзындығы, формат ы ) бекітіледі. Өрістің санын, олардың аттарын және тип терін
MS Access объектілері
MS Access екі режим де жұмыс істейді
Мәліметтер типтері :
Кілт ( түйінді өріс ) ұғымы
Кестелер арасына байланыс құру
Кестелер арасындағы байланыс әр түрлі кесте өрістерін біріктіретін сызықтар түрінде Мәліметтер схемасы терезесінде бейнеленеді. Мұндай жағдайда кестелердің
Байланыстың негізгі екі мақсаты бар:
Байланыстың үш түрі бар.
Тыңдағандарыңызға рахмет !
1/11
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 48)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (165 Кб)
1

Первый слайд презентации: Мәліметтер қоры ( М Қ ) - ақпараттық жүйенің өңделетін объект ісі, қоршаған ортаның белгілі бір саласының немесе бір пән аймағының нақты объект ілері жайлы берілген мәліметтер жиыны

Екі өлшемді кестелерден тұратын мәліметтер б аз асы реляци ялық б аз а болып саналады. Реляция (relation) қатынас деген ұғымды білдіреді

Изображение слайда
2

Слайд 2: Алдын ала өрістің аты ( қайталанбайды ) ; өрістің тип і ; сипаттамалары ( ұзындығы, формат ы ) бекітіледі. Өрістің санын, олардың аттарын және тип терін өзгертуге болады

Құрылым – алдын ала жасалған бағаналар сипаттамасы ( ені, мәлімет типі, келісім бойынша мәні, т.с.с.). Бір өріс бірнеше кесте ішіне кіре алады.

Изображение слайда
3

Слайд 3: MS Access объектілері

 Кесте – мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған негізгі объект, бір тақырыпқа берілген нақты мәліметтер жиыны. Ол өрістер (поля) мен жазбалардан (записи) тұрады.  Форма - кесте мәліметтері н экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару мүмкіндіктері, форма мәліметті енгізу, көру және толықтыру үшін қолданылады.  Сұраныс ( запрос ) – керекті мәліметтерді бір немесе бірнеше кестеден белгіле н ген шарттарға байланысты таңдап алу тәсілі. С ұраныс беру арқылы берілген өрістерден немесе басқа кестеден алын аты н өрістерден тұратын виртуалды кестелер құруға болады.  Есеп (отчет) – мәліметтерді ң керекті құрылымын баспаға шығарып қағазда бейнелеу тәсілі.

Изображение слайда
4

Слайд 4: MS Access екі режим де жұмыс істейді

1) Жедел ( оператив ті ) режим – бірден М Қ ( мәліметтер қоры ) терезесінде жұмыс істеу, яғни оларды қарау, өзгерту, керектісін таңдау жұмысын жүргізу ; 2) Конструктор режим і – алдын ала объект құрылымын жасау және оны толықтырып өзгерту.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Мәліметтер типтері :

 мәтіндік ( текстовый ) ;  сандық ( числовой ) ;  ақшалық ( денежный ) ;  санауыш (с четчик ) ;  күн / уақыт ( дата/время ) ;  логик алық (TRUE немесе FALSE);  MEMO өрісі ;  OLE объект ісі өрісі ( бұл өрістің мәні – М Қ - н а енгізілген OLE объект ісі ; мұндай өріс мультимеди ялық мәлімет сақтай алады )  Гипер сілтеме ( Гиперссылка )  Алмастыру шеберлері ( Мастер подстановок )

Изображение слайда
6

Слайд 6: Кілт ( түйінді өріс ) ұғымы

Кілт (ключ) немесе түйін – кесте жазбаларын анықтайтын немесе кестелер арасындағы байланыстарды ұйымдастыратын бір немесе бірнеше түйінді өрістер. Олардың бір мәні кесте ішінде екінші рет қайталанбауы тиіс. Т ү йінді өріс (ключевое поле) – кестедегі жазбаларды таңдап алу мақсатында мәндері қолданылатын негізгі өріс. Түйінді өріс ретінде көбінесе нөмір ( санауыш ) қолданылады.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Кестелер арасына байланыс құру

Мәліметтер қорында байланыс өзара байланысты кестелердің топтарымен атқарылады. Мәліметтер қорын ың кестелері арасындағы байланыстарды құру үшін Access-т ің Мәліметтер схемасы деп аталатын арнайы терезесі бар Мәліметтер схемасы нда барлық кестелерді енгізе отырып, кестелер өрісі арасындағы байланыстарды құруға болады. Кестеаралық байланыс кестелердегі аттары бірдей өрістер арасында сәйкес келетін кілттік өрістер мәндері арқылы тағайындалады. Өрістер арасындағы байланыс өріс атауын бір кестеден басқасына өзіне тиісті өріске апарып қою арқылы орнатылады. Басқа кестеден қажет мәндерді тізімнен таңдауға мүмкіндік беретін өріс алмастыру шебері деп аталады.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Кестелер арасындағы байланыс әр түрлі кесте өрістерін біріктіретін сызықтар түрінде Мәліметтер схемасы терезесінде бейнеленеді. Мұндай жағдайда кестелердің бірі басты, ал басқасы бағынышты кесте болып саналады

Басты – өзінің өрісіне байланысты қатысатын кесте. Бағынышты кестелерде нақты байланыс құру үшін басты кестеден алғашқы кілтті орналастыруға арналған өріс ойластырылуы қажет. Мұндай өрісте орналастырылған мән сыртқы кілт деп аталады Егер алғашқы және сыртқы кілттердің мәні сәйкес келсе, онда олар бір-бірімен байланыста деп есептеледі. Кестедегі жазбаларды байланыстыру үшін алғашқы кілтті пайдалану керек.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Байланыстың негізгі екі мақсаты бар:

Мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету. Байланысқан кестелер арасындағы мәліметтердің үйлесімін қамтамасыз ететін механизм мәліметтер тұтастығы деп аталады Мәліметтер тұтастығын қамтамасыз ету үшін, екі кесте арасындағы байланысты орнатқанда тұтастық шарттарын қамтамасыз ету жалаушасын белсенді ету керек. Мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету жалаушасын енгізу бір кестеден жазбаларды жою жағдайларынан қорғануға мүмкіндік береді, олармен байланысқан басқа кестелердің мәліметтері байланыссыз қалады. 2) Мәліметтер қорына қызмет ету міндеттерін автоматтандыру, яғни бір кестені өзгерткенде бірнеше кестеге өзгеріс енгізуді автоматтандыру. Байланысқан жазбаларды каскадтық өшіру басты кестеден жазбаларды өшірген кезде бағыныңқы кестеден барлық жазбалар өшіріледі. Олардағы байланысқан өрістердің мәні өшірілетін мәнмен тура келеді. Кесте аралық байланыстарды құру үшін оларда кілттік өріс болуы керек, сондықтан әрбір кестеге кілттік өріс тағайындау қажет. Кесте аралық байланыстарды құру кезінде өрістерді байланыстыратын кілттерді бастапқы немесе сыртқы кілттер деп те атайды.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Байланыстың үш түрі бар

Бір кестедегі бір объекті басқа кестедегі бірнеше объектілермен байланысуы мүмкін, бұл байланыс “ Б ір-көпке” қатынасы деп ата л ады. Бұл тәжірибеде ең таралған байланыс типі болып табылады. Кестенің объектілері бір ғана байланысқа қатысса, басты (бірінші), ал сол кестеден бірнеше объектілер байланысатын болса, онда олар бағынышты (екінші кесте) деп аталады. 2) Бір кестедегі бірнеше объектілер басқа кестедегі объектілермен байланысады. Бұл “ Көпке-көп ” қатынасы деп аталады. 3) Бір кестедегі әрбір жазба екінші кестеде бір жазбадан артық байланыста болмайды. Бұл қатынасты “Бірге-бір” қатынасы деп атайды. Қатынастың мұндай типін көп жағдайда қолдана бермейді.

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Мәліметтер қоры ( М Қ ) - ақпараттық жүйенің өңделетін объект ісі, қоршаған: Тыңдағандарыңызға рахмет !

Изображение слайда