Презентация на тему: Людина і природа

Реклама. Продолжение ниже
Людина і природа
Людина в природі як екологічний фактор
ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Доля порушених людиною природних екосистем Землі (у відсотках)
ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Це цікаво: відома кількість хімічних сполук.
АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОРУШЕННЯ ЗДАТНОСТІ БІОСФЕРИ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ, ЗМІНА КЛІМАТУ
АНТРОПОГЕННЕ ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Як людина впливає на природне середовище?
Висновок:
1/14
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1076 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Людина і природа

Виконала ліцеїстка групи 42-А Павлів Мирослава

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Людина в природі як екологічний фактор

Зміст презентації Дія людини на природне середовище Антропогенне забруднення природного середовища Руйнування природних екосистем, порушення здатності біосфери до саморегуляції, зміна клімату Антропогенне виснаження природних ресурсів Як людина впливає на природнє серидовище?

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Вплив людини на природу має вельми тривалу історію. Проте ніколи ще воно не досягало такої нищівної сили, як у наш час. Відповідно, і руйнування природного середовища раніше ніколи не відбувалося з такою інтенсивністю. Є всі підстави сказати, що настала глобальна антропогенна екологічна криза.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Зміни природного середовища, що відбуваються із-за господарської діяльності людини, довгий час не залучали його особливої уваги. Проте рівень дії людини на природу постійно і прискорено зростав у міру розвитку різних галузей промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту, збільшення чисельності населення і зростання міст....

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Доля порушених людиною природних екосистем Землі (у відсотках)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Основну дію на природу надають наступні господарські комплекси (таблиця): – паливно-енергетичний. – гірничо-металургійний – електроенергетичний – транспортний – машинобудівний – химіко-лесной – воєнно-промисловий – агропромисловий. Основними наслідками діяльності людини є: – руйнування природних екосистем...

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: ДІЯ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Більшість природних ресурсів, що вилучаються людиною для матеріального виробництва, повертаються в довкілля у вигляді твердих, рідких або газоподібних відходів, частково – вельми небезпечних, негодних ні для безпечного зберігання, ні для переробки. Усе більш інтенсивному забрудненню піддаються повітря, вода і грунт. Розрізняють природне і антропогенне забруднення. Природне забруднення виникає в результаті природних причин: вивержень вулканів, землетрусів, повеней, пожеж. Антропогенне забруднення – результат діяльності людини.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Сучасне антропогенне забруднення часто набагато перевищує природне. Так, наприклад, з природних джерел в повітря викидається близько 30 мільйонів тонн діоксиду сірки в рік, а з антропогенних – більше 1 50 мільйонів тонн. Забруднюючі речовини, що виникли в результаті господарської діяльності людини, і їх вплив на середовище дуже різноманітні. До них відносяться: з'єднання вуглецю, сірки, азоту, важкі метали, різні органічні речовини, штучно створені матеріали, радіоактивні елементи і багато що інше. Екологічна дія забруднюючих агентів може виявлятися по-різному; воно може впливати: - на окремі організми - на популяції - на біоценози - на екосистеми і навіть - на біосферу в целом

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Це цікаво: відома кількість хімічних сполук

Відома кількість хімічних сполук – більше 10 мільйонів. Щорік синтезується або виділяється з природних джерел 200 – 250 000 тисяч з'єднань. Широко використовуються в економічно розвинених країнах – близько 70 тисяч з'єднань. Щорік поступає в довкілля нових близько 3 тисяч нових з'єднань. Виробляється в кількості більше 500 кг/рік синтетичних хімічних сполук – близько 11 тисяч найменувань. В давнину використовувалося 19 хімічних елементів; у XVII столітті – 26; у XVIII столітті – 28; у XIX столітті – 50; на початку XX століття – 59. Зараз – використовуються всі елементи, і навіть створені нові – наприклад, плутоній. Людство вже викинуло або скинуло в біосферу з'єднання приблизно 5 мільйонів найменувань. З них 53,5 тисяч офіційно визнані небезпечними.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В організмів можуть порушуватися важливі фізіологічні функції, змінюватися поведінка, знижуватися темпи зростання і розвитку, зменшуватися стійкості до дії інших неблагопріятних чинників зовнішнього середовища. У популяціях забруднення може викликати зміну їх чисельності, щільності і біомаси, структури, народжуваності, смертності і інших вже відомих нам характеристик популяцій, змінювати характер міграцій і інші важливі властивості. На ценотічеськом рівні забруднення впливає також на співвідношення популяцій різних біологічних видів, на взаємодію між ними в співтовариствах і, відповідно, на структуру співтовариств і екосистем. Нередко забруднення наводить навіть до повного зникнення із співтовариств і екосистем. Нередко забруднення наводить навіть до повного зникнення із співтовариств одних видів і до появи інших. Деколи це непередбачувано змінює властивості екосистем і всього довкілля в цілому.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: ПОРУШЕННЯ ЗДАТНОСТІ БІОСФЕРИ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ, ЗМІНА КЛІМАТУ

Наслідки антропогенних змін біорізноманітності непередбачувані. Вони створюють реальну загрозу різкого, непередбачуваного, часто – катастрофічної зміни параметрів довкілля, у тому числі і життєво важливих для людини. Саме руйнування біоти, а не пряма дія забруднень є основною причиною спостережуваних регіональних і глобальних змін довкілля і клімату Землі. Про глобальні наслідки антропогенних дій, що зменшують біорізноманітність і що порушують здібність біосфери до саморегуляції, Ви взнаєте детальніше на наступних уроках.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: АНТРОПОГЕННЕ ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Антропогенна дія виражається також і у виснаженні природних ресурсів біосфери. Величезні масштаби використання природних ресурсів привели до значної зміни ландшафтів в деяких регіонах (наприклад, у вугільних басейнах). Швидке зростання потреб в паливі, металах, мінеральній сировині і їх видобутку привели до виснаження цих ресурсів. Так, по оцінках фахівців, при збереженні сучасних темпів видобутку і вжитку розвідані запаси нафти будуть вичерпані вже через 30 років, газу – через 50 років, вугілля – через 200. Виснаження запасів алюмінію очікується через 500-600 років, залоза – 250 років, цинку – 25 років, свинцю – 20 років. У осяжному майбутньому можуть вичерпатися запаси таких мінеральних ресурсів, як наприклад азбест, слюда, графит, сірка і ін. Видобуток і вжиток людиною багатьох возобновімих природних ресурсів (прісної води, лісових і рибних запасів, грунтового гумусу і ін.) також істотно перевищило темпи їх природного відтворення

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Як людина впливає на природне середовище?

Дію різних видів діяльності людини на природу називають антропогенною (тобто, в перекладі з грецького "породженою людиною"). Основними наслідками діяльності людини є: руйнування природних екосистем, порушення здатності біосфери до саморегуляції, зміна клімату; антропогенне забруднення природного середовища; виснаження природних ресурсів. Вступ газоподібних і пилових відходів в повітря прийнято називати "викидом", а вступ рідких і зважених у воді відходів в природні води – "скиданням". Біологічна різноманітність екосфери (біорізноманітність) – сукупність всіх природних біологічних видів і їх природне співвідношення. Наслідки антропогенних змін біорізноманітності непередбачувані. Вони створюють реальну загрозу різкого, непередбачуваного, часто – катастрофічної зміни параметрів довкілля, у тому числі і життєво важливих для людини. Як людина впливає на природне середовище?

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: Людина і природа: Висновок:

Природне середовище — невід'ємна умова життя людини і суспільного виробництва, оскільки воно є необхід­ним середовищем існування людини і джерелом потрібних йому ресурсів. Природа в широкому розумінні — це весь світ у багатогранності його форм, тобто в цьому плані людина є частиною природи, у вужчому розумінні — сукупність натуральних умов існування людського суспільства. Під впливом людини відбуваються величезні зміни природного середовища, з чим пов'язана необхідність його охорони. В XX ст. людина проклала нові шляхи пе­реміщення енергії і речовини в географічній оболонці, подекуди значною мірою порушивши екологічну рівно­вагу. Стратегічним напрямом природоохоронної діяльності повинні стати більш повне і комплексне використання природних ресурсів, розробка і запровадження у виробництво маловідходних і безвідходних технологічних процесів, які дають змогу помітно скоротити чи повністю виключити забруднення природного середовища і забезпечити глибшу переробку первинної сировини.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже