Презентация на тему: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
Дякую за увагу!
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА
1/39
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2656 Кб)
1

Первый слайд презентации

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра автомобільної техніки Т Е М А № 3.1: Автотехнічне забезпечення, його основні завдання, сили і засоби. Заняття № : 5 Сили та засоби АТЗ. АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Тема №2. Ремонтні органи військової частини (підрозділу). Заняття 7. Матеріально-технічне забезпечення відмобілізування ремонтних органів військової частини (підрозділу).

Изображение слайда
2

Слайд 2

МЕТА ЗАНЯТТЯ 1. Пояснювально-лекційним методом подати курсантам загальні положення та порядок планування матеріально-технічного забезпечення відмобілізування ремонтних органів військової частини (підрозділу). 2. Шляхом опитування контролювати засвоєння курсантами нового матеріалу. 3. Сприяти закріпленню курсантами основних заходів матеріально-технічного забезпечення, які проводяться в ремонтних органах військової частини (підрозділу) у мирний час та з введенням відповідних ступенів бойової готовності. 2

Изображение слайда
3

Слайд 3

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ № з/п Навчальні питання Час, (хв.) Метод проведення заняття ВСТУПНА ЧАСТИНА до 15 ОСНОВНА ЧАСТИНА до 70 1. Загальні положення про матеріально-технічне забезпечення відмобілізування ремонтних органів військової частини (підрозділу) до 30 2. Планування матеріально-технічного забезпечення відмобілізування ремонтних органів військової частини (підрозділу) до 40 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА до 5 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ Забезпеченість в мирний час основними видами матеріально-технічних засобів, особливо А Т, з’єднань і частин постійної готовності і скороченого складу становить, як правило, 97-98% від штатної потреби воєнного часу, а з’єднань і частин кадру – не менше 75%. При цьому в мирний час для всіх з’єднань (частин) забезпеченість іншими (не основними) видами матеріально-технічних засобів визначається в розмірах, встановлених Генеральним штабом ЗС в залежності від строків готовності до бойового призначення конкретних з’єднань і частин. У випадку загрози або несподіваного нападу агресора ЗС України переводяться з мирного на воєнний стан з розгортанням їх до повного бойового та чисельного складу. Найважливішою складовою процесу переведення військ (сил) з мирного на воєнний стан є їх мобілізація. 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

ОРГАНІЗАЦІЯ АвТЗ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗГОРТАННЯ (ВІДМОБІЛІЗУВАННЯ) Автотехнічне забезпечення (АвТЗ) мобілізаційного розгортання (відмобілізування) військ в цілому полягає в забезпеченні їх АТ, АМ за штатами воєнного часу, накопичення цих МТЗ за встановленими нормами, утримання їх в готовності до застосування (використання) за призначенням, а також у підготовці до застосування (використання) за призначенням, підготовці ремонтно-відновлювальних органів, інших сил і засобів АвТЗ до виконання покладених на них завдань. Очевидно, що умови успішного вирішення цих заходів повинні бути створені ще в мирний час. 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

ЗАХОДИ АвТЗ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ розробка і уточнення в установлені строки планів Ав ТЗ відмобілізування, своєчасне доведення до виконавців за в да нь Ав ТЗ, які вирішуються в певний період; забезпечення частини А Т, А М та створення необхідних умов для приведення їх у готовність до бойового застосу-вання (використання за призначенням) у визначені строки; накопичення матеріалів, обладнання і запасних частин для комплектації та переобладнання техніки, яка постача-ється з народного господарства (рухомі засоби ремонту та обслуговування); контроль за розробленням, уточненням реальності планів Ав ТЗ мобілізаційного розгортання (відмобілізування) військ; перевірка готовності до поставки і використання в ЗС України призначеної техніки з підприємств, інших організа-цій та установ галузей національної економіки України. 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

ЗАХОДИ АВТОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ Заходи АвТЗ мобілізаційного розгортання військ повинні передбачати: планове і раціональне використання наявних та тих, що надходять, запасів АТ, АМ, їх накопичення до встановлених норм, скорочення різномарочності (різнотиповості) зразків у частинах, першочергове забезпечення їх АТ, іншими матеріально-технічними засобами (МТЗ), виходячи з їх бойового призначення, виключення утримання АТ, АМ понад встановлених штатами на мирний час норм при їх некомплектності в непорушних запасах. Накопичення матеріально-технічних засобів (МТЗ) необхідно здійснювати, виходячи з наявної у військах АТ, а також техніки, яка надходить за мобілізаційними нарядами з баз, складів і інших установ МО, галузей національної економіки України. 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗГОРТАННЯ Мобілізаційне розгортання (відмобілізування) військ здійснюється у відповідності до встановленої в ЗС системи приведення їх у бойову готовність в залежності від обстановки, що складається, і рівня загрози нападу противника. Органи управління Ав ТЗ в цьому випадку доукомплектовуються особовим складом до штатів воєнного часу, відповідні посадові особи приступають до виконання функціональних обов’язків під час мобілізацій-ного розгортання (відмобілізування) військ. У цей період органи управління АвТЗ організують прийом і розподіл АТ, інших видів МТЗ, які надходять на укомплектування, здійснюють контроль і надають допомогу підпорядкованим частинам у їх своєчасному і повному укомплектуванні, керують злагодженням і приведенням у готовність до виконання завдань частин і підрозділів АвТЗ, які відмобілізуються. 8

Изображение слайда
9

Слайд 9

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПІДВИЩЕНА ” : уточнюються плани Ав ТЗ відмобілізування і приведення у вищі ступені бойової готовності; подаються в комплектуючі військові комісаріати уточнені заявки на покриття поточного і тимчасового некомплекту техніки; зразки А Т, які перебувають на зберіганні, розконсервовуються (розгерметиз ов уються), заправляються пальним і приводяться в готовність до застосування в повному обсязі в частинах, які відмобілізуються при цьому ступені бойової готовності (наприклад, в строк до “Ч”+22.00); в інших частинах А Т готується до зняття зі зберігання; військові запаси А М частин, які відмобілізуються при цьому ступені бойової готовності, завантажуються на бойові машини і транспортні засоби у повному обсязі, в інших частинах запаси А М завантажуються, в обсязі, необхідному для виконання першочергових завдань відмобілізування: вивозяться в пункти прийому мобілізаційних ресурсів або в місця приведення А Т до бойового застосування, решта запасів А М завантажується на наявний транспорт та на той, що прибуває до складу організаційного ядра; частини, які відмобілізуються по бойовій готовності ПІДВИЩЕНА і ВОЄННА ЗАГРОЗА і не мають своїх запасів А М, оджержують їх відповідно до мобілізаційних нарядів з і стаціонарних складів і баз Центру, видів ЗС, ОК; 9

Изображение слайда
10

Слайд 10

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПІДВИЩЕНА ” : акумуляторні батареї для зразків А Т, що утримуються на довго тривал ому зберіганні, та прил ад и нічного бачення приводяться в робочий стан; вживаються заходи щодо прискореного введення до строю зразків А Т, які знаходяться в ремонті, на регламентних роботах або на технічному обслуговуванні, організується ремонт, а також відправка їх до капітального ремонту, стаціонарні ремонтні підприємства переходять на підсилений режим роботи; проводяться заходи щодо підвищення надійності та запасу ходу гусеничних машин, базових машин А Т стройової ( транспортн ої) групи; зайві запаси А М, учбов а А Т та майно частин, які відмобілізуються на цьому ступені бойової готовності, передаються (здаються) іншим частинам або на склади, бази у відповідності до планів, в інших частинах готуються до передачі (здачі). Загальні строки виконання основних заходів приведення в бойову готовність ПІДВИЩЕНА, наприклад, частин постійної готовності з доукомплектуванням може бути до “Ч”+36.00, без доукомплектування – “Ч”+24.00, іншим частинам – “Ч”+48.00. 10

Изображение слайда
11

Слайд 11

уточнюються плани Ав ТЗ відмобілізування і приведення у бойову готовність ПОВНА : уточнюється рівень забезпеченості А Т, іншими видами МТЗ, повнота виконання заходів Ав ТЗ попереднього ступеня бойової готовності)зі строком готовності до М12-М20 включно в строк до “Ч”+36.00; вс я наявн а А Т привод и ться в повну готовність до бойового застосування, за винятком АТ частин, які відмобілізуються по бойовій готовності ПОВНА, при цьому строки приведення А Т в частинах зі строком готовності до М5 включно можуть складати до “Ч”+34.00, в частинах зі строком готовності до М12-М20 включно – до “Ч” + 60.00; ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ВОЄННА ЗАГРОЗА ” : 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

військові запаси А М поточного постачання частин, які відмобілізовані за даним ступенем бойової готовності, передаються (здаються) на бази, склади (в інші частини); зайві запаси А М, учбов а АТ, які відмобілізуються за даним ступенем бойової готовності, передаються (здаються) на бази, склади (в інші частини); в частинах, які проводять бойове злагодження, організується і здійснюється Ав ТЗ підрозділів, що входять до їх складу. Загальні строки виконання основних заходів приведення в бойову готовність ВОЄННА ЗАГРОЗА можуть складати: з бойової готовності ПІДВИЩЕНА, якщо заходи цього ступеня готовності були виконані, для частин постійної готовності – “Ч”+12.00, інших частин – “Ч”+60.00. ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ВОЄННА ЗАГРОЗА ” : 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

в частинах, які відмобілізовуються за даним ступенем бойової готовності, виконують всі заходи АТЗ, що були наведе ні при бойовій готовності ВОЄННА ЗАГРОЗА, якщо вони не були виконані. А Т привод и ться в готовність до бойового застосування в повному обсязі (наприклад, у частинах зі строками готовності до М5 включно – до “Ч”+34.00 зі строками готовності до М12-М20 включно – до “Ч”+60.00 зі строками готовності М25 – до 7 діб). Загальні строки виконання заходів приведення в бойову готовність ПОВНА з урахуванням приведення другого етапу бойового злагодження, наприклад, частин скороченого складу зі строками готовності до М5 включно, можуть складати: з бойової готовності ПОСТІЙНА – М3; ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПОВНА ” : 13

Изображение слайда
14

Слайд 14

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПОВНА ” : з бойової готовності ПІДВИЩЕНА – “Ч”+24.00; з бойової готовності ВОЄННА ЗАГРОЗА – “Ч”+60.00; в частинах зі строком готовності більше М20 цей строк може бути до М25 незалежно від попереднього ступеня бойової готовності. При відкритій мобілізації строки приведення АТ в готовність до бойового застосування (використання) в повному обсязі можуть становит и : частин зі строком готовності до М5 включно – “Ч”+34.00; частин зі строком готовності М12-М20 включно “Ч”+60.00; частин зі строком готовності більше М25 – до 7 діб. 14

Изображение слайда
15

Слайд 15

все озброєння, спеціальна, автомобільна техніка на склад кадру знімається зі збер іга ння і приводяться в готовність до виходу з парків. При наявності часу в РЧ і П скороченого складу знімаються зі збер іга ння та приводяться в готовність до виходу і інша техніка, яка знаходиться на консервації, акумуляторні батареї та при лад и нічного бачення приводяться в робочий стан на всі машини; військові запаси матеріальних і технічних засобів, які потрібні для забезпечення боєздатності та захисту від зброї масового ураження кадрового складу і виконання першочергових заходів по відмобілізуванню, завантажуються на транспорт; інші запаси, які зберігаються на складах, готуються до завантаження та вивозу в район зосередження; патрони, гранати, стальні шоломи, індивідуальні та колективні засоби захисту на кадровий склад передаються в підрозділи; ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч і П ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПІДВИЩЕНА ” : 15

Изображение слайда
16

Слайд 16

ЗАХОДИ АТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч і П ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПІДВИЩЕНА ” : обладнання та майно, яке призначено для розгортання пункту прийому техніки, якщо ППТ організується на базі РЧ і П, завантажується на автомобільний транспорт (якщо вони не були завантажені); офіцери та прапорщики переводяться на казармене положення, посилюється склад добового наряду; вжив аються заход и що до завершення ремонту машин; уточню ю ться мобпотреби особового складу та автомобільної техніки і подаються заявки на некомплект в вищестоящий шта б ; уточнюються всі розрахунки та заходи плану відмобілізування та приведення рвб в бойову готовність ПОВНА. У випадку, коли РЧ і П скороченого складу, буде находитися в стані бойової готовності ПІДВИЩЕНА тривалий час, проводяться і інші заходи, спрямова ні на скорочення строків відмобілізування. 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч І П ПРИ Б/Г “ ВОЄННА ЗАГРОЗА ” : в РЧ і П постійної бойової готовності (М5) – за сигналом бойової тривоги вся спеціальна та автомобільна техніка виводиться в район зосередження, проводиться відправка ремонтних та евакуаційних засобів, виділених для роботи в складі замикання похідних колон підрозділів; особовому складу видаються бойові патрони, гранати, стальні шоломи, протигази, дозиметри, перев’язочні та протихімічні засоби; озброєння, спеціальна, автомобільна техніка та запаси матеріальних засобів приводяться в готовність до бойового застосування; пункт управління розгортається для роботи по бойовому, засоби зв’язку – по новій схемі; виконуються роботи з інженерного обладнання району зосередження, харчування особового складу організовується через батальйонний пункт господарського постачання; учбове майно, казармений фонд, надлишкові запаси матеріальних засобів та документація передаються приймальникам; 17

Изображение слайда
18

Слайд 18

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч І П ПРИ Б/Г “ ВОЄННА ЗАГРОЗА ” : в Р Ч і П скороченого складу (М20) – особовий склад кадру згідно розрахунків виводиться в район зосередження, де йому видаються стальні шоломи, протигази, дозиметри, перев’язочні та протихімічні пакети, а бойові патрони та гранати зберігаються в штатній укупорці, послідовно або рейсами в район зосередження виводиться спеціальна, автомобільна техніка, озброєння та запаси матеріальних засобів спочатку на особовий склад кадру; складом організаційного ядра знімаються з і збер іга ння та виводяться в район зосередження вся техніка і озброєння на повний штат воєнного часу, а також вивозяться і вс і запаси матеріальних засобів; завершується раніше початий ремонт озброєння і машин, а озброєння і машини не задіяні ремонтом – готуються і передаються в ремонт, в ремонтні частини АК (ОК) або на ремонтні підприємства; в районі зосередження розгортається пункт прийому техніки; всі види техніки, озброєння і обладнання приводяться в готовність до застосування, уточнюються всі розрахунки і документація, розроблені згідн о моб ілізаційного плану. 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОН-ТНИХ Ч І П ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПОВНА ” в РЧ і П постійної бойової готовності (М5) – встановлюється цілодобове чергування складів бойових розрахунків, уточнюються завдання з ремонту та евакуації озброєння і автомобільної техніки в ході майбутніх бойових дій; організовується управління в радіомережі технічного забезпечення і всі види бойового та тилового забезпечення; особовому складу підрозділів батальйону видаються бойові патрони і гранати; все озброєння, спеціальна та автомобільна техніка оснащується та екіпірується всім необхідним для дії в бойовій обстановці; за вказівкою командира бригади проводиться евакуація сімей військовослужбовців. 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч І П ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПОВНА ” в РЧ і П скороченого складу (М20) – складом організаційного ядра завершується знаття зі зберігання спеціальної і автомобільної техніки на повний штат воєнного часу, вивід її в район зосередження та приведення в готовність до бойового застосування; завершується вивіз в район зосередження всіх запасів матеріальних і технічних засобів, видача їх в підрозділи і приведення в готовність до застосування; на пункті прийому техніки здійснюється прийом автомобільної техніки і розподіл її по підрозділам згідно розрахунку комплектування; в районі зосередження батальйону здійснюється формування і укомплектування підрозділів особовим складом і автомобільною технікою; 20

Изображение слайда
21

Слайд 21

ЗАХОДИ АвТЗ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В РЕМОНТНИХ Ч І П ПРИ БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ “ ПОВНА ” : озброєння, бронетанкова і автомобільна техніка, ремонт якої не може бути закінчений до строку розгортання, а також яка потребує середнього і капітального ремонту, передається або відвантажується за нарядами в ремонтні частини (підприємства) ОК (центру) ; бойове злагодженя підрозділів батальйону, інженерне обладнання таємного району зосередження та завершення приведення озброєння, спеціальної, бронетанкової і автомобільної техніки в боєготовний стан; особовий склад підрозділів приводиться до військової присяги, проводяться огляди бойової готовності, а при наявності часу проводяться тактико-спеціальні навчання. 21

Изображение слайда
22

Слайд 22

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 1. Законспектувати та вивчити порядок зберігання непорушних запасів матеріальних засобів та ведення необхідної документації. Питання для самоконтролю: 1. Основний керівний документ, який регламентує порядок зберігання непорушних запасів матеріальних засобів. 2. Порядок зберігання приладів електрообладнання. 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: Дякую за увагу!

Изображение слайда
24

Слайд 24

Порядок зберігання непорушних запасів матеріальних засобів Прийом майна складом може здійснюватися: від органів транспорту (залізничного, морського, повітряного й автомобільного); на іншому центральному чи окружному складі, на складі (базі) постачальника, а також на підприємстві промисловості; безпосередньо на складі-одержувачі від здавача (відправника) вантажу. Начальник складу зобов’язаний організувати прийом майна, що надійшло, з дотриманням наступних вимог: створити для правильного і своєчасного прийому майна умови, при яких забезпечувалася б схоронність і запобігалася можливість псування і розкрадання майна; забезпечити, щоб особи (комісія), що здійснюють прийом майна, добре знали і суворо дотримувались правил прийому по кількості, якості і комплектності майна, установлені відповідними ДСТ, технічними умовами й іншими нормативними актами на прийняте майно; забезпечити точне визначення кількості, якості і комплектності майна, що надійшло, відповідно до супровідних документів відправника вантажу і накладної транспортних органів;

Изображение слайда
25

Слайд 25

стежити за справністю і підтримувати в справному стані засоби вимірів, якими визначається кількість і якість майна, вчасно роблячи перевірки їх у встановленому порядку; систематично здійснювати контроль за роботою осіб, на яких покладений прийом майна по кількості, якості і комплектності та попереджати порушення правил прийому майна. Партія майна, що надійшла, повинна бути вчасно прийнята і документальне оформлена. Прийом майна здійснюється двома самостійними етапами (прийомами); прийомом майна від органів транспорту і прийомом від відправника вантажу. Кожний з цих двох прийомів повинен мати закінчене документальне оформлення. Прийом даної партії майна, що надійшло, вважається закінченим тільки після оформлення документів про прийом її по кількості і якості. Прийом майна від органа транспорту здійснюється комісією складу в присутності представника органа транспорту. До складу комісії, призначеної наказом начальника складу, обов ’ язково включається начальник відповідного відділу зберігання і приймальник (особа, відповідальна за зберігання). Приймальнику видається доручення на одержання майна (форма 57).

Изображение слайда
26

Слайд 26

Майно приймається від органа транспорту на підставі супровідних документів. Для прийому секретних зразків майна всі члени комісії повинні мати допуск за встановленою формою. На час прийому такого майна і його перевезення розпорядженням начальника складу чи складу вищестоящого довольчого органу управління Міністерства оборони організується збройна охорона. При одержанні вантажу від органів транспорту комісія відповідно до діючих на транспорті Правил перевезень вантажів зобов’язана перевірити, чи забезпечена схоронність вантажу під час перевезення, зокрема: перевірити наявність на транспортних засобах (вагоні, баржі, трюмі судна, автофургоні тощо) чи на контейнерах пломб відправника чи пункту відправлення (станції, пристані, порту), справність пломб, відбитки на них, стан вагона інших транспортних чи засобів контейнера, наявність захисного маркування вантажу, а також справність тари;

Изображение слайда
27

Слайд 27

установити, чи відповідають найменування вантажу і транспортне маркування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі, і зажадати від органів транспорту видачі вантажу по кількості місць і масі у всіх випадках, якщо такий обов ’ язок покладений на них діючими на транспорті статутами, кодексами, чи правилами іншими нормативними актами; перевірити дотримання встановлених правил перевезення, що забезпечують схоронність вантажу (укладання вантажу, температурний режим тощо), термінів доставки, а також зробити огляд вантажу. У випадку одержання вантажу, виданого без перевірки кількості місць, маси і його стану, комісія зобов’язана зажадати від органів транспорту в порядку, установленому правилами оформлення видачі вантажів, що відповідає оцінці на транспортному документі.

Изображение слайда
28

Слайд 28

При виявленні несправностей вагонів (контейнерів, люків трюмів судна) і порушення пломб, а також при наявності дефектів в упакуванні (тарі) і ознак чи втрати ушкодження (псування) вантажу комісією складу за участю представника органа транспорту складається комерційний акт. Комерційний акт складається також при прибутті вантажу без документів чи документів без вантажу. При виявленні нестачі майна, що перевищує норми природного збитку, і різниці в показаннях вимірювальних приладів, при невідповідності фактичної кількості і якості майна даним супровідних документів, при подачі вантажу залізницею на під’їзну колію складу (до місця вивантаження) після закінчення 24 годин після оформлення в товарній конторі документів на одержання майна. Порядок складання комерційних актів і пред ’ явлення претензій до органів транспорту визначається статутами (кодексами) і положеннями, а також правилами перевезень вантажів, що діють на відповідних видах транспорту.

Изображение слайда
29

Слайд 29

У випадку відмови органа транспорту від складання комерційного акта чи нестача ушкодження (псування) вантажу повинні бути зафіксовані в акті комісії складу в день прийняття майна. Крім комісії, акт підписує представник незацікавленої чи організації транспортної міліції. На другому етапі прийому майна (прийнятого від органів транспорту) на складі перевіряється відповідність його кількості і якості супровідним документам відправника. Одночасно повинні бути перевірені розфасовка, упакування, якість тари майна, що поставляється. Загальні вимоги до тари й упакування, на відповідність яким перевіряється упакування майна, що надійшло від заводу-виготовлювача (постачальника), викладені в розділі 5 дійсного Керівництва по зберіганню.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Склад повинен організувати і вчасно забезпечити прийом майна по кількості і якості, а також дозволити виникаючі при цьому претензії до постачальника (заводу-виготовлювачу), керуючись вимогами основних умов постачання продукції для військових організацій, оголошених наказом Міністра оборони СРСР 1977 року №230, а також вимогами інструкцій, розроблених на підставі Положення V, постачаннях продукції виробничо-технічного призначення і Положення про постачання товарів народного споживання, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1970 року №759. Порядок і терміни прийому майна на складі по кількості і якості повинні бути визначені для кожного відділу (відділення) зберігання спеціально розробленою інструкцією плану майна, що надійшло, склад (військова частина) одержувач повинний забезпечити закінчення прийому даної його партії до витікання наступних термінів: майна, що надійшло без тари, у відкритій тарі й ушкодженій тарі, – при одержанні його від постачальника чи зі складу органа транспорту або при розкритті опломбованих і розвантаженню неопломбованих транспортних засобів і контейнерів, але не пізніше термінів, установлених для їхнього розвантаження. У ці ж терміни по кількості місць і брутто приймається майно, що надійшло в справній тарі;

Изображение слайда
31

Слайд 31

майна, що надійшло в справній тарі, по кількості товарних одиниць у кожнім тарному місці і нетто – одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 20 днів, а по швидкопсувній продукції – не пізніше 24 годин після видачі продукції органом чи транспорту надходження її на склад одержувача при доставці її чи постачальником при вивозі продукції одержувачем; майна загального призначення, що надійшло в справній тарі від іногороднього постачальника, і автомобільного майна, що надійшло від постачальника по нетто, кількості товарних (облікових) одиниць у кожнім затареному місці і по якості – одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів із дня прийому від органів транспорту. Швидкопсувна продукція приймається протягом 24 годин після надходження на склад-одержувач. Майно, завезене на склад, приймається у відділах зберігання комісією, у складі начальника відділу (відділення) техніка і начальника сховища, Головою комісії є начальник того відділу зберігання, в який надійшло майно. У військових частинах при необхідності комісія призначається наказом командира частини.

Изображение слайда
32

Слайд 32

При перевірці кількості майна обов’язково розкривається тара й у залежності від одиниць його обліку майно перераховується поштучно, вимірюється чи зважується. По кількості перевіряється все майно, що надійшло, у кожній партії. Якість і комплектність майна перевіряються шляхом зовнішнього огляду і звірення з ДСТ, технічними умовами, паспортами, формулярами, описами й іншими документами заводу-виготовлювача (постачальника). Майно, що підлягає розміщенню в опалювальному сховищі, у зимовий період повинно бути попередньо завезене в закрите приміщення (тамбур), щоб температура його стала рівній температурі сховища, упакування майна при цьому повинна бути очищена від снігу, пилу і бруду.

Изображение слайда
33

Слайд 33

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
34

Слайд 34

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
35

Слайд 35

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
36

Слайд 36

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
37

Слайд 37

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
38

Слайд 38

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда
39

Последний слайд презентации: ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА

ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО МАЙНА

Изображение слайда