Презентация на тему: Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне

Реклама. Продолжение ниже
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне
1/16
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 84)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3323 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне планування експериментів” КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ Практичне заняття

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

2 Тема 19. “ Математичне планування експериментів ” Заняття 1. „ Планування експериментів у психології ”. Навчальні питання: Синтез регресійного і дисперсійного аналізу. Математичний план експерименту. Навчальна література: - В.М.Руденко, Н.М.Руденко Математичні методи в психології- Київ-2009, стр 16-56. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГІЇ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
3

Слайд 3

3 Доводжу план семінару №8 План Тема 21. Застосування математичних методів у різних галузях психології Заняття 2. 1. Математичні методи в різних галузях психології. Інтерпретація результатів обробки досліджень за допомогою ПЕОМ. 2. Узагальнення і висновки у практичній роботі психолога Реферат на тему: « Математичні методи в експериментальній психології » МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГІЇ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

4 ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ Модуль №3 Застосування методів математичної статистики в різних галузях психології. (реферат) Формування позитивної Я-концепції майбутніх психологів з використанням математичних моделей. (доповідь) Модуль №4 Створення математичної моделі тестування для виявлення девіантної поведінки працівників правоохоронних органів (математична модель). Створення математичних моделей психологічних процесів в педагогіці (математична модель). Створення математичних моделей психологічних процесів в соціології (математична модель). Створення математичних моделей психологічних процесів в політиці (математична модель). Створення математичних моделей психологічних процесів в економіці (математична модель). Основні принципи моделювання психологічних процесів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

5 Експеримент — це дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв'язків Головне завдання психологічного експерименту полягає в тому, щоб зробити доступними для об'єктивного зовнішнього вивчення істотні особливості внутрішнього психічного процесу. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

6 Експеримент як метод психологічного дослідження має чотири етапи Теоретичний етап дослідження (постановка проблеми). Методичний етап дослідження. Експериментальний етап. Аналітичний етап. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

7 Теоретичний етап дослідження (постановка проблеми). Визначаються проблема і тема дослідження; обираються об'єкт і предмет дослідження, а також формулюються експериментальні завдання і гіпотеза дослідження. Головне завдання етапу полягає в розробці предмета експериментального дослідження, що вимагає чітких визначень концептуальних понять, за допомогою яких він описується. Цей етап може розглядатися як відносно самостійна дослідницька діяльність теоретичного характеру. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

8 2. Методичний етап дослідження. Здійснюється розробка методики експерименту і експериментального плану. Методика експерименту повинна відтворювати предмет дослідження у вигляді змінних експериментальної ситуації. В експерименті виокремлюють два різновиди змінних: незалежні і залежні. Суть проблеми, що при цьому розв'язується, полягає у встановленні найповнішої відповідності змінних експериментальної ситуації предметові дослідження. Ідеться про репрезентацію теоретичного уявлення про предмет дослідження в емпіричних показниках експериментальної ситуації. Розробка експериментального плану передбачає складання програми експерименту (робочий план і процедура), а також математичне планування обробки експериментальних даних. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

9 3. Експериментальний етап. Здійснюється безпосереднє створення експериментальної ситуації, спостереження, керування ходом експерименту та вимірювання реакцій досліджуваних. Експериментальна ситуація визначається умовами досліду (навколишнє фізичне та соціальне середовище); тест-об'єктами (вербальними і предметними подразниками); інструкцією (установкою на діяльність); індивідуальними особливостями експериментатора і досліджуваних, а також відповідями — реакціями останніх. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

10 4. Аналітичний етап. Здійснюється кількісний аналіз результатів (математична обробка), наукова інтерпретація фактів, формулювання нових наукових гіпотез і практичних рекомендацій. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

11 Виділяються такі різновиди експерименту: - експеримент лабораторний, - експеримент природний - експеримент польовий. Також розрізняють експеримент - констатуючий - формуючий. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

12 Природний експеримент був запропонований у 1910 році російським ученим О.Ф.Лазурським. Він грунтується на керуванні поведінкою досліджуваних за умов повсякденного життя шляхом введення низки чинників, що впливають на їхню поведінку й контролюються дослідником. Самі по собі умови не містять у собі чогось штучного, незвичного для перебігу явищ повсякденного життя. Логіка цього методу така: експериментальному впливу підлягають умови, у яких протікає досліджувана діяльність, сама ж діяльність досліджується в її природному перебігу. Замість того, щоб переводити досліджуване явище в лабораторні умови, дослідники намагаються врахувати вплив і підібрати природні умови, що відповідають їхнім цілям. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

13 Лабораторний експеримент — це дослідження, проведене у штучно створених умовах (у лабораторії). На відміну від природного експерименту він передбачає організацію досить незвичної для досліджуваних ситуації. В умовах лабораторного експерименту досліджуваний знає, що його вивчають, але, як правило, не має інформації про характер завдань, які розв'язує дослідник в експерименті. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

14 Крім цього, виділяють натуральний і мисленнєвий експеримент (А.М.Сухов). Натуральний експеримент передбачає реальний вплив на реальний об'єкт з метою його вивчення. Мисленнєвий експеримент передбачає маніпулювання не з реальним об'єктом, а з інформацією про нього, його моделлю. Однак для цього модель повинна бути більш чи менш адекватною реальному об'єкту. Досягти такої подібності в соціальній сфері дуже важко. Тому нині найпоширенішими є природний і лабораторний експеримент. Синтез регресійного і дисперсійного аналізу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

15 Існує й інший вид експерименту як засобу впливу, зміни психіки людини — формуючий експеримент. Одночасно він є засобом дослідження і засобом формування досліджуваного явища. Для формуючого експерименту характерне активне втручання дослідника в досліджувані ним психічні процеси. Він передбачає проектування і моделювання змісту психічних новоутворень, які підлягають формуванню, психолого-педагогічних засобів і шляхів їх формування. У процесі навчально-пізнавальної роботи з дітьми вивчаються умови і закономірності походження відповідного психічного новоутворення. Одним із фундаторів формуючого експерименту є В.В.Давидов. Він називав цей вид експерименту генетико — моделюючим, оскільки він втілює в собі єдність дослідження психічного розвитку дітей з їх вихованням та навчанням. Цей метод спирається на конструювання і переконструювання нових програм виховання та навчання і способів їх реалізації. Таким чином, формуючий експеримент виступає методом експериментального розвиваючого виховання і навчання дітей.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Последний слайд презентации: Львівський державний університет внутрішніх справ Тема 19 “ Математичне

16 Під плануванням експерименту в психології розуміють забезпечення умов його проведення у відповідності із бездоганним експериментом. Планування експерименту ( рос. планирование эксперимента, англ. design of an experiment, нім. Testplanung f ) — процедура вибору числа та умов проведення дослідів, необхідних та достатніх для вирішення задачі досліджень із заданою точністю. Розрізняють два підходи планування експерименту: класичний, при якому по черзі змінюється кожен фактор до визначення часткового максимуму при постійних значеннях інших факторів, статистичний, де одночасно змінюють багато факторів. При цьому суттєвим є: мінімізація числа дослідів; одночасне варіювання всіма параметрами; використання математичного апарата, який формалізує дії експериментатора; вибір чіткої стратегії, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення після кожної серії експериментів. Загалом розрізняють такі експериментальні плани: дисперсійного аналізу; відбору суттєвих факторів; багатофакторного аналізу; одержання поверхні відгуку; динамічних задач планування; вивчення механізмів явищ; побудови діаграм «склад — властивість», «склад — стан». 2. Математичний план експерименту.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже