Презентация: ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання

ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання Перелік питань Питання 1. Місце діаграм розгортання у загальному процесі ОО аналізу і проектування Питання 2. Визначення діаграм розгортання. Особливості діаграми розгортання Питання 3. Представлення діаграм розгортання у UML Питання 4. Основні елементи діаграм розгортання Специфікації вузла Стереотипи для визначення призначення вузла Позначення залежностей на діаграмі розгортання Позначення залежностей між вузлом та розміщеними у ньому компонентами Використання зображень спеціальних пристроїв Послідовність створення діаграми розгортання Питання 5. Поєднання діаграм розгортання та діаграм компонентів. Питання 6. Умови використання фізичних діаграм ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання
1/20
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 32)
Скачать (351 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: ЛК.15 - Аналіз і моделювання розгортання

2

Слайд 2: Перелік питань

Місце діаграм розгортання у загальному процесі ОО аналізу і проектування. Визначення діаграм розгортання. Представлення діаграм розгортання у UML. Основні елементи діаграм розгортання. Поєднання діаграм розгортання та діаграм компонентів. Умови використання фізичних діаграм. Перелік питань

3

Слайд 3: Питання 1. Місце діаграм розгортання у загальному процесі ОО аналізу і проектування

Діаграми розгортання завершують процес ОО аналізу і проектування і надають можливість для переходу до стадій безпосередньої реалізації проекту

4

Слайд 4: Питання 2. Визначення діаграм розгортання.

Діаграма розгортання ( deployment diagram ) – діаграма, на якій представлені вузли виконання програмних компонентів та процесів і об ’ єктів Діаграма розгортання використовується для представлення загальної конфігурації і топології розподіленої програмної системи та містить зображення розміщення компонентів по окремим вузлам системи. Крім того, діаграма розгортання показує наявність фізичних з ’ єднань – маршрутів передачі інформації між апаратними пристроями, задіяними в реалізації системи.

5

Слайд 5: Особливості діаграми розгортання

Діаграма розгортання призначена для візуалізації елементів та компонентів програми, які існують лише на етапі виконання ( run-time). При цьому представляються лише ті компоненти програми, які є файлами, що виконуються, чи динамічними бібліотеками. Ті компоненти, які не використовуються на етапі виконання, на діаграмі розгортання не показуються. Зокрема, компоненти з вихідними текстами можуть бути представлені лише на діаграмі компонентів, а на діаграмі розгортання не можуть бути представлені. Діаграма розгортання містить графічні зображення процесорів, пристроїв та процесів і зв ’ язків між ними. На відміну від діаграм логічного представлення, діаграма розгортання є єдиною для системи в цілому, оскільки має відображати всі особливості її реалізації.

6

Слайд 6: Питання 3. Представлення діаграм розгортання у UML

7

Слайд 7: Питання 4. Основні елементи діаграм розгортання

Вузол ( node) – фізично існуючий елемент системи, який може володіти обчислювальними ресурсами чи бути технічним пристроєм. У якості обчислювального ресурсу вузла може розглядатися один чи декілька процесорів, а також обсяг пам ’ яті. Однак в UML у якості вузла можуть розглядатися не лише обчислювальні пристрої, а й інші – датчики, принтери, модеми, камери, сканери, маніпулятори.

8

Слайд 8: Специфікації вузла

9

Слайд 9: Стереотипи для визначення призначення вузла

processor sensor modem net printer

10

Слайд 10: Позначення залежностей на діаграмі розгортання

У якості залежностей виступають фізичні взаємозв ’ язки між вузлами, а також залежності між вузлами та компонентами, які необхідно спеціально вказати на діаграмі

11

Слайд 11: Позначення залежностей між вузлом та розміщеними у ньому компонентами

12

Слайд 12: Використання зображень спеціальних пристроїв

Для деяких систем передбачається не лише розробку ПЗ, а використання спеціальних пристроїв, які необхідно позначати на діаграмі розгортання

13

Слайд 13: Послідовність створення діаграми розгортання

Розробка діаграми починається з ідентифікації усіх апаратних, механічних та інших типів пристроїв, які необхідні для виконання системою своїх функцій. Спочатку визначаються обчислювальні вузли системи, які мають власний процесор і пам ’ ять. При цьому використовуються існуючі стереотипи UML, а якщо вони відсутні, то можна створити власні стереотипи. Окремі вимоги до складу апаратних засобів можуть бути задані у формі обмежень. Далі необхідно розподілити усі компоненти діаграми, які виконуються, по вузлам системи. В моделі має бути виключена ситуація, коли окремі компоненти залишилися не розподіленими на вузлах. У якості необхідності мають бути створені нові вузли.

14

Слайд 14: Питання 5. Поєднання діаграм розгортання та діаграм компонентів.

У деяких випадках дозволяється поєднувати діаграми розгортання та діаграми компонентів. Фактично, спочатку будується діаграма компонентів, до якої потім добавляються вузли, що групують компоненти, і створюється діаграма розгортання Такий спосіб слід використовувати, якщо обидві діаграми є відносно простими і у двох окремих діаграмах немає потреби

15

Слайд 15: Питання 6. Умови використання фізичних діаграм

Фізичні діаграми не обов ’ язково створювати для будь-якої системи, лише в тому разі, якщо вони допомагають зрозуміти її Якщо система створюється для локального використання на одному комп ’ ютері, то потреби у діаграмі розгортання немає. Діаграма розгортання має створюватися: Для моделювання систем, які реалізують технологію доступу “клієнт-сервер”. Для моделювання неоднородних розподілених архітектур складної топології. Для моделювання систем реального часу із вбудованими мікропроцесорами, які можуть функціонувати автономно.

16

Слайд 16

17

Слайд 17

18

Слайд 18

19

Слайд 19

20

Последний слайд презентации

Похожие презентации

Ничего не найдено