Презентация на тему: ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Слід розрізняти поняття « мова » і « мовлення ».
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Види зв'язку між складовими частинами тексту
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Поняття про стилі мовлення
Стилі мовлення
Художній стиль
Офіційно-діловий стиль
Публіцистичний стиль
1/16
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 40)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (196 Кб)
1

Первый слайд презентации: ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Изображение слайда
2

Слайд 2

Лінгвістика тексту— галузь мовознавчих досліджень, об’єктом яких є правила побудови зв’язного тексту та його змістові категорії.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мова належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Вона витворилась разом із ними і є не тільки їхньою найприкметнішою ознакою, а й найнеобхіднішою умовою формування їхньої сутності. Однією з провідних функцій мови є використання її як засіб для спілкування між людьми, обміну інформацією, почуттями, досвідом.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Слід розрізняти поняття « мова » і « мовлення »

Мова  — це система фонетичних, лексичних, граматичних одиниць, що використовуються для вираження життєвих реалій у мовленні. Мовлення  — це практичне застосування потенційних можливостей мови як системи знаків у процесі мовленнєвої діяльності, яка може втілюватись у писемній та усній формах. Слід розрізняти поняття « мова » і « мовлення ».

Изображение слайда
5

Слайд 5

Мова в її практичному застосуванні (мовленні) виконує насамперед функції спілкування людей і груп людей між собою. Мова — це невичерпний та універсальний засіб спілкування. Мовлення — це практична реалізація ряду життєвих знань і досвіду людей від давнини до сучасності. Комунікативну мету, як правило, не вдається реалізувати в окремому реченні навіть дуже складної будови. Тому головною одиницею мовлення визнано зв'язне висловлювання — текст.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Текст  — це змістова, структурно-граматична єдність речень, груп речень, параграфів, розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, ніж у реченні, розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття.

Изображение слайда
7

Слайд 7

З погляду змістовності текст сприймається як закінчене, об'єднане спільною темою змістове ціле. Текст також є продуктом цілеспрямованого мовленнєвого акту. За прагматичною направленістю (знаряддя акту спілкування між адресатом і адресантом із певною метою) текст має свою інформативну наповненість, тобто висвітлює окремий фрагмент мовної картини світу з різним ступенем об'єктивності.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Текст — це єдність речень, розташованих у певній послідовності й пов'язаних між собою за змістом, інтонацією, стилем, спрямованістю за допомогою різних мовних можливостей. У мовленні — це висловлювання, що складається із сукупності речень, тим самим утворюючи змістову й структурну цілісність.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Види зв'язку між складовими частинами тексту

Усі складові частини тексту пов'язані між собою, і цим забезпечується його змістова цілісність. Види текстового зв'язку різноманітні. Два з них —  послідовний і паралельний  — ми вже розглянули. Існує також   контактний  — це зв'язок між реченнями чи групами речень, розташованих безпосередньо одне після одного. Види зв'язку між складовими частинами тексту

Изображение слайда
10

Слайд 10

Дискантний  — це зв'язок, що здійснюється на відстані (наприклад, об'єкт, що згадувався в першому абзаці, знову стає предметом уваги в наступних абзацах). Дискантні зв'язки пронизують увесь текст, пов'язують заголовок, зачин і кінцівку. Перспективний  зв'язок полягає в тому, що думка, висловлена в якомусь місці тексту, може бути розглянута через кілька абзаців або розділів. Ретроспективний  зв'язок виявляється тоді, коли якийсь фрагмент вимагає від адресата пригадування змісту попередніх частин тексту.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Термін «стиль» застосовується у мовознавстві для дослідження і мови, і мовлення. З мовних позицій стиль — це сукупність мовних засобів. Для мовлення — це набір функціонуючих мовних одиниць. Стилістика  — це наука, яка вивчає мовні засоби з погляду їх використання залежно від умов, мети та характеру спілкування людини.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Поняття про стилі мовлення

Стиль мовний  — це різновид літературної мови, який використовується в певному суспільному аспекті життя людей. Це і побутове спілкування, і офіційно-ділові відносини, і законотворча діяльність, і наукові праці, і публіцистична праця, і художня творчість тощо. У кожній з цих сфер життя суспільства використовується певний різновид літературної мови, або ж стиль літературної мови. Поняття про стилі мовлення

Изображение слайда
13

Слайд 13: Стилі мовлення

Сфера використання — усне повсякденне спілкування у побуті, на виробництві. Основне призначення розмовного стилю — бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків. Стилі мовлення Розмовний стиль

Изображение слайда
14

Слайд 14: Художній стиль

— це насамперед стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття, думки через зміст і форму створених авторами поетичних, прозових текстів. Художній стиль передбачає попередній відбір мовних засобів для створення літературних художніх текстів. У художньому стилі широко використовуються всі мовні засоби, увесь лексичний потенціал мови. Художній стиль

Изображение слайда
15

Слайд 15: Офіційно-діловий стиль

Цей стиль вживається в офіційно-діловій сфері суспільного життя: у ділових листах, у діловодстві, у юридичній та законотворчій практиці. Мета офіційно-ділового стилю — інформативність та чіткість викладення цієї інформації. Звичайною формою офіційно-ділового стилю є монолог. Офіційно-діловий стиль

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ: Публіцистичний стиль

Цей стиль використовується найчастіше в політичній, суспільній, освітній масовій агітації. Він характеризується точністю, послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх емоційним забарвленням. Метою публіцистичного стилю стає викладення та з'ясування певних соціально-політичних та філософських проблем, вплив на читачів або слухачів, агітація та пропагування суспільно-політичних та освітніх ідей у газетах і журналах, по радіо і телебаченню, під час мітингів і зібрань. Публіцистичний стиль

Изображение слайда