Презентация на тему: Лідер - Лідерство

Реклама. Продолжение ниже
Лідер - Лідерство
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Спільні риси лідера-лідерства:
Лідер - Лідерство
Типи лідерства з точки зору масштабів діяльності:
Основні складові лідерського потенціалу:
Ситуації, що відчутно впливають на гармонізацію життя та діяльності в організації:
Лідер - Лідерство
Лідер - Лідерство
Термінаторне, руйнівне керівництво
Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність) - здатність управляти власними емоціями та своїми відносинами з іншими людьми:
1/11
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 26)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (121 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Лідер - Лідерство

ПАШКО Л.А. Лідер - Лідерство Однією з характеристик вашого лідерства є масштаб особистостей тих, хто вирішив піти за вами

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ПАШКО Л.А. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Лідерство – 1) керівне положення окремої особистості, соціальної групи, клану, партії, держави; 2) процеси внутрішньої самоорганізації та самоуправління групи, обумовлені індивідуальною ініціативою їхніх членів; 3) процес, за допомогою якого одна людина здійснює вплив на іншу чи на групу людей. Лідер – будь-який член співтовариства, який здійснює значний вплив на поведінку людей, формально чи неформально виконує функції управління, користується повагою та авторитетом. Лідер управління, лідер управлінського типу – людина, здатна висувати продуктивні цілі розвитку, знаходити оптимальні шляхи їхнього досягнення та об’єднувати різних людей у соціальні організації для вирішення спільних завдань, максимально використовувати творчі можливості як свої, так і оточуючих, у тому числі талановитих та обдарованих. Керівництво та лідерство - це персоніфіковані форми соціального контролю, способи соціально-психологічного впливу на підлеглих співробітників з метою досягнення максимального ефекту в діяльності організації як соціальної мікросистеми. Мистецтво управління – уміння застосовувати наукові знання з управління, творчо використовувати накопичений досвід та отримані навички у конкретній управлінській ситуації.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Спільні риси лідера-лідерства:

ПАШКО Л.А. Спільні риси лідера-лідерства: є засобом координації, організації відносин членів соціальної групи та управління ними з метою досягнення цілей: керівництво спрацьовує в системі формальних, а лідерство – в системі неформальних відносин; реалізують процеси реального соціального впливу у групі: вплив у керівництві проходить по офіційних, а в лідерстві - по неофіційних каналах, здійснюючись, у зв’язку з цим, різними засобами; їм обом притаманна субординація відносин: у керівництві субординація відносин, виступаючи чітко та жорстко, закріплюється у посадових інструкціях; а в лідерстві субординація менш помітна і ніяк не закріплена. Тому часто лідерство здатне переходити у керівництво, а керівництво – у лідерство; ґрунтуються на постійному спілкуванні із співробітниками, об’єднаними у групи (колектив, команда, кліка); спрямовані на мотивування персоналу; реалізують соціальний вплив на робочі групи чи на весь колектив.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

ПАШКО Л.А. Основна відмінність між лідерством-лідером та керівником-нелідером полягає у наявності/відсутності послідовників=союзників саме серед підлеглих співробітників. Сутність лідерства полягає в умінні керівника оволодіти соціальними силами у колективі, у мистецтві формування, розвитку і спрямування моральних цінностей.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Типи лідерства з точки зору масштабів діяльності:

ПАШКО Л.А. Типи лідерства з точки зору масштабів діяльності: побутове лідерство – у шкільних, товариських компаніях, студентських групах, у сім’ї; соціальне лідерство – в організації, підрозділі, колективі, в громадському русі тощо; політичне лідерство – державні, політичні діячі.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Основні складові лідерського потенціалу:

ПАШКО Л.А. Основні складові лідерського потенціалу: Компетентність – досвід, знання, навички, уміння працювати з людьми. Особистісні особливості та ділові риси – впевненість у собі, енергійність, комунікативність, готовність брати на себе відповідальність, самостійність. Здібності – інтелект, пам’ять, творчі здібності. Установки, цінності, пріоритети – визначають відношення до роботи і те, що керівник ставить на перший план, працюючи з підлеглими, сприймаючи і передаючи інформацію, приймаючи рішення.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Ситуації, що відчутно впливають на гармонізацію життя та діяльності в організації:

ПАШКО Л.А. Ситуації, що відчутно впливають на гармонізацію життя та діяльності в організації: Керівник та лідер – різні особи, які не знаходять спільних точок для міжособистісної взаємодії. Керівник та лідер – різні особи, які співпрацюють на основі взаємоповаги та прагнення до компромісів. Керівник та лідер – одна й та сама особа.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

ПАШКО Л.А. Сучасне управлінське лідерство – - сфера взаємодії, а не особистісних рис; - продукт взаємовідносин керівника-лідера та підлеглих співробітників-послідовників; - не стільки особистісний, скільки міжособистісний феномен; - подія, а не риса характеру. Сучасне керівництво=обов’язкове поєднання офіційного та соціального лідерства має набути статусу реального управлінського лідерства: К=РУЛ = ОфЛ + СоЛ, де К – керівництво, РУЛ – реальне управлінське лідерство, ОфЛ - офіційне лідерство, СоЛ - соціальне лідерство.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

ПАШКО Л.А. Реальний авторитет сучасного керівника - обов’язкове поєднання авторитету посади (офіційний, формальний авторитет) авторитету особистості (соціальний, неофіційний, неформальний авторитет) управлінця : РАК= АП + АО, де РАК – реальний авторитет керівника, АП – авторитет посади, АО – авторитет особистості.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Термінаторне, руйнівне керівництво

ПАШКО Л.А. Термінаторне, руйнівне керівництво Складність цього явища полягає у складності діагностики і малопомітності симптомів; життєвий досвід і неабиякі розумові здібності дають можливість “вбивці ідей” вміло приховувати свою підлу сутність за зовнішньою доброзичливістю, лояльністю, професійністю. Начальник-руйнівник діє на основі власного розуміння посадових інструкцій та законів і створює навколо себе своєрідний інтелектуальний вакуум – постійно витискає здібні, творчі особистості; їх місце займає догідлива посередність, і на цьому фоні керівник набуває репутації незамінного. Психологів інтригує складність і суперечливість духовного обличчя, потайливість дій і, безсумнівно, високий інтелектуальний потенціал такої особистості; а спеціалісти з управління занепокоєні тяжкими наслідками термінаторного менеджменту, адже він призводить до дезорганізації, руйнування колективу і придушення творчої ініціативи. Ця патологічна схильність до інтелектуального садизму, заздрісного безпліддя, духовної імпотенції поширена серед вищого та середнього керівного складу значно більшою мірою, ніж вважається (В.І.Кноррінг).

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Лідер - Лідерство: Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність) - здатність управляти власними емоціями та своїми відносинами з іншими людьми:

ПАШКО Л.А. Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність) - здатність управляти власними емоціями та своїми відносинами з іншими людьми: 1. Самосвідомість, або оцінка власних емоцій - здатність не лише визначати, а й розуміти власні почуття у будь-який момент часу. 2. Самоконтроль, або управління власними емоціями - уміння контролювати як позитивні, так і негативні емоції, зумовлені тими чи іншими подіями чи явищами. 3. Самомотивація - здатність пробуджувати чи «гасити» ті чи інші емоції залежно від поставлених людиною цілей та бажань. 4. Емпатія, або співчутливе ставлення до емоцій інших людей – налаштовування на соціальні сингали, які йому надсилає співробітник, вловлювання вербальних та невербальних нюансів, погляд на проблему очима іншого учасника комунікативної взаємодії. 5. Комунікативна компетентність (комунікативний інтелект) - володіння навичками ефективних взаємовідносин, здатність правильно "читати" емоції співрозмовника, управляти ними для конструктивної взаємодії з ним.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже