Презентация на тему: Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
П лан
Науково-методичне забезпечення
Додаткова література:
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Ольга Штиль, журнал "&.ФИНАНСИСТ" (№8, 2008) Как поделиться работой. Основные принципы делегирования полномочий для финансового директора
Тренинг: Принятие решений. Достижение целей
Рисунок 1. Функції менеджменту
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
ПИТАННЯ 1
Рішення - це вибір альтернативи
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Рисунок 2. Поле ситуацій організації
Особливістю управлінських рішень
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Управлінське рішення –
Управлінське рішення містить:
Прийняття управлінських рішень розглядається у двох аспектах:
ПИТАННЯ 2
Всі рішення можна розділити на дві групи: організаційні і персональні
Організаційні рішення можна розділити на такі типи:
Як приймаються креативні рішення… "Наша команда відшукала дуже креативне рішення... і тепер ми шукаємо проблему, до якої його можна було б застосувати!"
"А в корпоративному світі вам платитимуть величезні гроші за вміння мислити нестандартно"
Рисунок 3. Класифікація управлінських рішень
Управлінські рішення поділяють за ознаками:
ПИТАННЯ 3
Підходи до прийняття рішень
Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення:
Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у
Системи прийняття рішень в організації
Вимоги до управлінських рішень:
Про прийняття рішень… "Комітет збереться для того, щоб затвердити вашу ідею. Але спершу нам необхідно затвердити збір комітету і узгодити затвердження відмови
ПИТАННЯ 4
На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори:
Основні фактори впливу на процес прийняття рішень
На процес прийняття менеджером рішення впливають такі його характеристики:
В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером :
Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!
1/41
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 50)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1737 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 1 Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

Изображение слайда
2

Слайд 2: П лан

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 2 П лан 1. Природа управлінських рішень 2. Класифікація управлінських рішень 3. Підходи до прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 4. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

Изображение слайда
3

Слайд 3: Науково-методичне забезпечення

3 Науково-методичне забезпечення Основна література: Бесєдін М.О. Основи менеджменту: Оцiнно - ситуаційний пiдхiд: Підручник: Модульний варіант - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с. Скібицька Л.I. Менеджмент: навч. посібник - К. : ЦУЛ, 2007. - 416 с. Основи менеджменту [Текст]: навч. посібник / Є.К. Бабець ; А.Г. Максимчук; В.П. Стасюк; А.П. Чернов. - К. : Професіонал, 2007. - 496 с. Осовська Г.В. Основи менеджменту [Текст]: практикум: навч. посібник - К. : Кондор, 2009. - 581 с. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства – К.: НМУ „Коопосвіта”, 2000. – 268 с. Шимановська-Дiанич Л.М. Основи менеджменту. В 2-х частях: Опорний конспект лекцій / Л.М. Шимановська-Дiанич. - Полтава: РВВ ПКI, 2000. - 132 с. Хміль Ф.I. Основи менеджменту : Пiдручник - К. : Академвидав, 2005. - 608 с. Навчальний посібник за КМСОНП для самостійного вивчення дисципліни “Менеджмент” за фахами 6.050103 «Міжнародна економіка» та 6.050104 «Фінанси»

Изображение слайда
4

Слайд 4: Додаткова література:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 4 Додаткова література: Бирман Л.А. Управленские решения: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2004. – 204 с. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с. Малкольм Гладуэлл. Озарение. Сила мгновенных решений.- Издательство: "Альпина Паблишерз", — 2010. Константинос К. Маркидес. Все верные решения. Руководство по созданию стратегий прорыва.- Издательство: "Стокгольмская Школа Экономики в Санкт-Петербурге", — 2005. Савчук В. П. Стратегия + Финансы. Уроки принятия бизнес-решений для руководителей: Издательство: "Companion Group", — 2009.

Изображение слайда
5

Слайд 5

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 7

Изображение слайда
8

Слайд 8: Ольга Штиль, журнал "&.ФИНАНСИСТ" (№8, 2008) Как поделиться работой. Основные принципы делегирования полномочий для финансового директора

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 8 Ольга Штиль, журнал "&.ФИНАНСИСТ" (№8, 2008) Как поделиться работой. Основные принципы делегирования полномочий для финансового директора

Изображение слайда
9

Слайд 9: Тренинг: Принятие решений. Достижение целей

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 9 Тренинг: Принятие решений. Достижение целей Адрес проведения: Киев ул.Героев Днепра 35, (044) 501-50-51 Компания - организатор: Open Mind Technologies Даты проведения:1 — 2 декабря 2010 Целевая аудитория тренинга: Руководители всех уровней Цель тренинга: Изучить психологические аспекты принятия решений Обучиться расставлять приоритеты в достижении целей Овладеть умением действовать своевременно

Изображение слайда
10

Слайд 10: Рисунок 1. Функції менеджменту

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 10 Рисунок 1. Функції менеджменту ПЛАНУВАННЯ Визначення цілей організації і як їх досягти ОРГАНІЗАЦІЯ Визначення, як краще згрупувати заходи, ресурси КОНТРОЛЬ Спостереження і коригування заходів, що виконуються МОТИВАЦІЯ Керівництво людьми і створення умов для роботи

Изображение слайда
11

Слайд 11

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 11 Швидкість прийняття і реалізації рішень останніми роками стала головною рисою, що характеризує як компанію, так і менеджера ( Дж. Уелч)

Изображение слайда
12

Слайд 12: ПИТАННЯ 1

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 12 ПИТАННЯ 1 Природа управлінських рішень

Изображение слайда
13

Слайд 13: Рішення - це вибір альтернативи

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 13 Рішення - це вибір альтернативи

Изображение слайда
14

Слайд 14

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 14 Рішення – це свідомий вибір того, як себе поводити або яким чином міркувати в конкретних умовах Термін "рішення" має два лексичних значення: 1) пошук бажаного результату; 2) результат.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Рисунок 2. Поле ситуацій організації

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 15 Рисунок 2. Поле ситуацій організації

Изображение слайда
16

Слайд 16: Особливістю управлінських рішень

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 16 Особливістю управлінських рішень є те, що їх приймають для забезпечення безперебійного функціонування об'єкта управління, для відновлення стійкості об'єкта управління, порушеної внаслідок відхилення від запланованої траєкторії розвитку

Изображение слайда
17

Слайд 17

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 17 Управлінське рішення — це вольовий акт втручання суб'єкта управління в діяльність об'єкта управління для виходу з певної ситуації. Це найраціональніший варіант дій із багатьох можливих за конкретних умов функціонування системи управління

Изображение слайда
18

Слайд 18: Управлінське рішення –

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 18 Управлінське рішення – це продукт управлінської праці (концентрований вираз процесу управління) у формі дій, спрямованих на усунення проблемної ситуації, яка виникає в процесі функціонування організації

Изображение слайда
19

Слайд 19: Управлінське рішення містить:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 19 Управлінське рішення містить:

Изображение слайда
20

Слайд 20: Прийняття управлінських рішень розглядається у двох аспектах:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 20 Прийняття управлінських рішень розглядається у двох аспектах: У розширеному розумінні ототожнюється із усім процесом управління. У вузькому розумінні трактується, як вибір найкращого рішення із багатьох альтернатив.

Изображение слайда
21

Слайд 21: ПИТАННЯ 2

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 21 ПИТАННЯ 2 Класифікація управлінських рішень

Изображение слайда
22

Слайд 22: Всі рішення можна розділити на дві групи: організаційні і персональні

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 22 Всі рішення можна розділити на дві групи: організаційні і персональні Організаційні – рішення, що приймаються менеджером в межах формальних рамок його офіційної влади і авторитету. Персональні – рішення, що приймаються менеджером як приватною особою, у власних інтересах.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Організаційні рішення можна розділити на такі типи:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 23 Організаційні рішення можна розділити на такі типи: запрограмовані і незапрограмовані. Запрограмовані рішення – ґрунтуються на встановлені політики, правил і порядку. Незапрограмовані рішення – не обмежуються політикою, правилами і процедурами.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Як приймаються креативні рішення… "Наша команда відшукала дуже креативне рішення... і тепер ми шукаємо проблему, до якої його можна було б застосувати!"

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 24 Як приймаються креативні рішення… "Наша команда відшукала дуже креативне рішення... і тепер ми шукаємо проблему, до якої його можна було б застосувати!"

Изображение слайда
25

Слайд 25: А в корпоративному світі вам платитимуть величезні гроші за вміння мислити нестандартно"

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 25 "А в корпоративному світі вам платитимуть величезні гроші за вміння мислити нестандартно"

Изображение слайда
26

Слайд 26: Рисунок 3. Класифікація управлінських рішень

26 Рисунок 3. Класифікація управлінських рішень

Изображение слайда
27

Слайд 27: Управлінські рішення поділяють за ознаками:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 27 Управлінські рішення поділяють за ознаками: — за кількістю цілей: одноцільові, багатоцільові; — за причинами виникнення: з ініціативи керівних органів, з власної ініціативи, ситуаційні, програмні, сезонні; — за силою впливу: конкретно-жорсткі, гнучкі, орієнтуючі, нормативні; — за методами розробки: графічні, математичні, текстові; — залежно від терміну в процесі прийняття рішень : дослідницькі, кризово – інтуїтивні; — залежно від міри передбаченості : рішення по вибору можливостей, проблемно - вирішуючі рішення — за складністю: стандартні (такі, що повторюються), творчі (складні); — за масштабом проблем, що вирішуються: загальні, часткові; — за напрямом дії : зовнішні та внутрішні та інші.

Изображение слайда
28

Слайд 28: ПИТАННЯ 3

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 28 ПИТАННЯ 3 Підходи до прийняття управлінських рішень та вимоги до них

Изображение слайда
29

Слайд 29: Підходи до прийняття рішень

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 29 Підходи до прийняття рішень Централізований підхід і децентралізований підхід Груповий і індивідуальний підхід Система участі і неучасті Демократичний і компромісний

Изображение слайда
30

Слайд 30: Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 30 Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення: — інтуїтивний ; — заснований на судженнях ; — раціональний ; — інноваційний.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у нас?"

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 31 Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у нас?"

Изображение слайда
32

Слайд 32: Системи прийняття рішень в організації

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 32 Системи прийняття рішень в організації Раціональна Обмежена раціональність Політична

Изображение слайда
33

Слайд 33: Вимоги до управлінських рішень:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 33 Вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість законність повноважність своєчасність логічна послідовність

Изображение слайда
34

Слайд 34: Про прийняття рішень… "Комітет збереться для того, щоб затвердити вашу ідею. Але спершу нам необхідно затвердити збір комітету і узгодити затвердження відмови від відмови затвердити узгодження вашої ідеї. Тим самим ми затвердимо узгодження затверджувального зібрання..."

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 34 Про прийняття рішень… "Комітет збереться для того, щоб затвердити вашу ідею. Але спершу нам необхідно затвердити збір комітету і узгодити затвердження відмови від відмови затвердити узгодження вашої ідеї. Тим самим ми затвердимо узгодження затверджувального зібрання..."

Изображение слайда
35

Слайд 35: ПИТАННЯ 4

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 35 ПИТАННЯ 4 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

Изображение слайда
36

Слайд 36: На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 36 На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори: 1) Особисті якості менеджера 2) Середовище прийняття рішень 3) Ступінь ризику 4) Інформаційні обмеження 5) Негативні наслідки 6)Взаємозалежність рішень 7) Час, який відведений менеджерові для прийняття рішення 8) Ступінь підтримки менеджера колективом 5) Політика організації

Изображение слайда
37

Слайд 37: Основні фактори впливу на процес прийняття рішень

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 37 Основні фактори впливу на процес прийняття рішень

Изображение слайда
38

Слайд 38: На процес прийняття менеджером рішення впливають такі його характеристики:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 38 На процес прийняття менеджером рішення впливають такі його характеристики: — цінності, які поділяє менеджер або на які він орієнтований; — ділова культура, в якій менеджер здійснює свою діяльність; — його особисті інтереси; — індивідуальні можливості та компетенція.

Изображение слайда
39

Слайд 39: В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером :

13.02.2019 39 В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером : 1) менеджер приймає рішення одноосібно; 2) менеджер збирає інформацію разом із підлеглими, а потім приймає рішення одноосібно; 3) менеджер консультується з підлеглими в індивідуальному порядку, а потім приймає рішення одноосібно; 4) менеджер консультується з усією командою, але рішення приймає одноосібно; 5) менеджер надає команді повну інформацію, разом із командою обговорює проблему і приймає рішення.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Перерва Тест-менеджмент

Изображение слайда
41

Последний слайд презентации: Лекція7 Тема : Управлінські рішення в менеджменті: Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 41 Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!! Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!

Изображение слайда